Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

6. "6 Мiкробiологiя лептоспiрозiв та захворювань,що передаються статевим шляхом"


636. Як забарвлюються за Грамом гонококи?
637. Який матерiал пiдлягає дослiдженню на блiду трепонему?
638. Вкажiть,який вид роду Leptospira викликає захворювання у людини:
639. Вкажiть сапрофiтний вид роду Leptospira:
640. Чи вiдрiзняються мiж собою патогеннi та сапрофiтнi лептоспiри за морфологiчними i культуральними властивостями?
641. Який провiдний шлях розповсюдження гарднерел?
642. До якої групи за типом дихання вiдносять мiкроорганiзми роду Gardnerella?
643. Назвiть дiагностичний критерiй встановлення присутностi гарднерел при застосуваннi бактерiоскопiчного методу:
644. Якi морфотинкторiальнi особливостi притаманнi мiкрорганiзмам роду Gardnerella?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів