Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

1. "1 Загальна мiкробiологiя"
2. "2 Iнфекцiйна iмунологiя"
3. "3 Мiкробiологiя iнфекцiй, що викликанi ентеробактерiями"
4. "4 Мiкробiологiя особливо-небезпечних iнфекцiй"
5. "5 Мiкробiологiя повiтряно-крапельних iнфекцiй"
6. "6 Мiкробiологiя лептоспiрозiв та захворювань,що передаються статевим шляхом"
7. "7 Мiкробiологiя iнфекцiй, що викликаються УПМО"
8. "8 Медична мiкологiя"
9. "9 Санiтарна мiкробiологiя"
10. "10 Клiнiчна бактерiологiя"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів