Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


38. Ендокринологія

5. "Патологія інкреторного апарату підшлункової залози"


444. Найбільш характерним проявом гіперосмолярної коми є:
445. В процесі біосинтезу інсуліну відіграють найважливішу роль іони:
446. Яка основна проміжна сполука, що утворюється в процесі біосинтезу інсуліну, буде відображати інсулінпродукуючу функцію підшлункової залози у хворого, що лікується інсуліном?
447. При якому типі захворюванні найбільш виражене зниження кількості рецепторів до інсуліну?
448. Який з гормонів шлунково - кишковому тракту приймає найважливішу участь в регуляції секреції інсуліну?
449. В патогенезі інсулінорезистентності найважливішу роль відіграють:
450. В патогенезі цукрового діабету 1 типу найважливішу роль відіграє:
451. Який з гормонів найбільше пригнічує секрецію інсуліну?
452. Чи характерний для інсуліну циркадіанний ритм секреції?
453. Яка з тканин є найбільш інсулінозалежною?
454. При дефіциті інсуліну найбільш активуються процеси:
455. Дія інсуліну на вуглеводний обмін характеризується всіма нижче перерахованими ознаками, окрім:
456. Найбільш характерною дією фізіологічних доз глюкагону є:
457. Найбільш характерною ознакою цукрового діабету 1 типу є:
458. Діабетична нейропатія супроводжується порушенням чутливості, в першу чергу:
459. Яка з ранніх ознак найбільш характерна для діабетичної нефропатії?
460. Для гіпоглікемічної коми найбільш характерна:
461. Для діабетичної кетоацидотичної коми найбільш характерними клінічною ознакою є:
462. Для молочно - кислої коми найбільш характерною клінічною ознакою є:
463. Цукровий діабет 2 типу найчастіше поєднується із:
464. Найбільш вірогідною причиною стійкої тахикардії у хворих на цукровий діабет 1 типу є:
465. Толерантність до глюкози знижена при:
466. Найбільш характерним ураженням нирок при цукровому діабеті є:
467. Який з видів нейропатії найчастіше зустрічається у хворих на цукровий діабет?
468. Найбільш характерним ураженням органів зору у хворих на цукровий діабет є:
469. Основним механізмом дії сульфаніламідних цукровознижуючих препаратів є:
470. Який основний механізм цукровознижуючої дії бігуанідів?
471. Головне показання для призначення лікування цукровознижуючими сульфаніламідними препаратами:
472. Який вид лікування доцільніший при цукровому діабеті вагітних?
473. Яка дієта показана хворому в стані діабетичного кетоацидозу?
474. Для синдрому Сільвестріні - Корди не характерна наявність:
475. Які з перерахованих ускладнень можуть бути викликані прийманням терапевтичних доз сульфаніламідних цукрознижуючих препаратів?
476. Основним протипоказанням для призначення бігуанідів хворим на цукровий діабет є?
477. Основним протипоказанням для призначення цукровознижуючих сульфаніламідних препаратів є:
478. Найбільш подовжений період дії з перелічених препаратів має:
479. Додання прордуктів, що містять клітковину до дієти хворих цукровим діабетом сприяє:
480. Інсулінорезістентність може спостерігатись у всіх нижче перерахованих випадках, окрім:
481. Котрий із препаратів інсуліну має коротку дію?
482. Котрий із препаратів інсуліну має дію середньої подовженості ?
483. Який з перерахованих інсулінів має найбільш подовжену дію?
484. Вкажіть найбільш адекватний показник стану компенсації цукрового діабету:
485. Котрий з клінічних симптомів не характерний для гіпоглікемії?
486. Гіперінсулінізм найбільш характерний для:
487. Вторинний цукровий діабет зустрічається при патології:
488. Для ліквідації приступу гіпоглікемії, окрім глюкози, найбільш ефективним є введення:
489. Як називається пухлина, що складається із D - клітин підшлункової залози?
490. Який з перерахованих цукровознижуючих препаратів виділяється переважно печінкою з жовчю?
491. Який основний тип спадковості характерний для хворих на цукровий діабет 1 типу?
492. Який основний тип спадковості характерний для хворих на цукровий діабет 2 типу?
493. Найбільш вірогідним антигеном НLA - системи, з котрим пов'язана генетична схильність до розвитку діабету 1 типу є:
494. Котрий із перерахованих антигенів HLA - системи є захисним в відношенні розвитку цукрового діабету:
495. Факторами риску розвитку цукрового діабету 2 типу є:
496. Яка середня добова потреба здорової дорослої людини в інсуліні?
497. Що є головним фізіологічним стимулятором секреції інсуліну?
498. Які із вказаних гормонів є найбільш активними антагоністами інсуліну в його впливі на вуглеводний обмін?
499. Яку головну дію чинить інсулін на білковий обмін?
500. Чи схильні хворі на цукровий діабет до розвитку контрактури Дюпюітрена?
501. Яка основна патофізіологічна відмінність цукрового діабету1 типу від діабету 2 типу?
502. Яка основна патофізіологічна відмінність цукрового діабету 2 типу від діабету 1 типу?
503. Які з перерахованих факторів можуть впливати на результати перорального тесту толерантності до глюкози?
504. При якому захворюванні найбільш вірогідний розвиток симптоматичного цукрового діабету?
505. Вкажіть який рівень глюкози в крові характеризує по рушення толерантності до вуглеводів?
506. Характерними ознаками діабету 1 типу є:
507. Найважливішою ознакою діабетичної ангіопатії сітківки є:
508. Найважливішою ознакою простої діабетичної ретинопатії є:
509. Найхарактернішою ознакою діабетичної проліферативної ретинопатії є:
510. Для 1 стадії діабетичної нефропатії не характерне:
511. Нирковий кровообіг при 1 стадії діабетичної нефропатії:
512. Найбільш характерною ознакою доклінічної стадії діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок є:
513. Найважливішою ознакою функціональних стадій нижніх кінцівок є:
514. Ознаками , що характеризують органічну стадію діабетичних ангіопатій нижніх кінцівок, є:
515. Інсулінотерапія в першу чергу показана хворим на цукровий діабет при:
516. Що стоїть на першому місці в розвитку синдрому хронічного передозування інсуліну?
517. Характерними клінічними ознаками синдрому Сомоджі є, все означене, окрім:
518. Основним протипоказанням до збереження вагітності при цукровову діабеті є:
519. Який з препаратів найбільш підсилює дію інсуліну?
520. Який з препаратів найбільш послаблює дію інсуліну?
521. Які із указаних професій показані хворому на цукровий діабет?
522. Яка із указаних професій протипоказана хворому на цукровий діабет?
523. При декомпенсації цукрового діабету рівень глікемії на протязі доби складає:
524. Яка основна дія препаратів нікотинової кислоти?
525. Який з перерахованих препаратів раціональніше призначити при наявності геморагій на очному дні при діабетичній ретинопатії?
526. Який вид дієти показаний для хворих із 1 та 2 ступінню діабетичної нефропатії?
527. Який з симптомів найбільш адекватно характеризує наявність вегетативної полінейропатії у хворого на цукровий діабет?
528. Синдром Моріака характеризується усіма ознаками, окрім:
529. Для синдрому Нобекура не характерна наявність:
530. При яких захворюваннях, окрім цукрового та нецукро вого діабету, може спостерігатись поліурія?
531. Найбільш характерним ураженням шкіри при декомпенсованому цукровому діабеті є:
532. Для феномена Дана - Зуброди не характерні?
533. Найбільш характерним симптомом діабетичної дистальної полінейропатії ніг є:
534. Чи можна призначати В - адреноблокатори хворим з діабетичною вегетативною кардіопатією з недостатністю кровообігу?
535. Який із сечогінних засобів найбільш раціонально призначити хворому з діабетичною кардіопатією і недостатністю кровообігу?
536. Який з лікарських препаратів раціональніше призначати разом із інсуліном хворому з діабетичним кетоацидозом?
537. Який із препаратів раціональніше призначати хворому з 2 стадією діабетичної ретінопатії?
538. Який з перерахованих препаратів раціональніше призначати хворому з діабетичною мікроангіопатією нижніх кінцівок?
539. Які з перерахованих препаратів показані при лікуванні дистальної діабетичної нейропатії?
540. Який з перерахованих препаратів найбільш ефективний при діабетичному гепатозі?
541. Які з приведених препаратів використовуються при лікуванні діабетичної кетоацидотичної коми?
542. Який з препаратів найбільш раціонально використову вати поряд з введенням глюкози при лікуванні гіпоглікемічної коми?
543. Який з препаратів поряд з інсуліном слід призначити в першу чергу при лікуванні гіперосмолярної коми?
544. Які з препаратів використовуються при лікуванні молочнокислої коми у хворих на цукровий діабет?
545. Який гіпотензивний препарат є засобом вибору в лікуванні діабетичної нефропатії?
546. Які препарати доцільні при лікуванні діабетичної ентеропатії?
547. Який з перерахованих препаратів володіє найбільш активує поглинання глюкози периферійними тканинами?
548. Який з перерахованих препаратів слід призначити хворому на цукровий діабет для нормалізації артеріального тиску при лактацидемічній комі?
549. Побічний ефект, який може спостерігатись у хворих на цукровий діабет при прийманні В - адреноблокаторі:
550. При молочно - кислій комі окрім інсуліну показано введення:
551. Який із показників відображає функціональний стан острівцевого апарату у хворого, що приймає інсулін?
552. Фактори розвитку інсулінорезистентності при кетоацидозі:
553. При якому стані найбільше підвищується секреція інсуліну?
554. Яка орієнтовна добова доза інсуліну в розрахунку на 1 кг маси тіла у хворого з вперше виявленим цукровим діабетом при наявності кетоацидозу?
555. Яка орієнтовна добова доза інсуліну в розрахунку на 1 кг маси тіла у дитини з вперше виявленим цукровим діабетом при відсутності кетоацидозу?
556. Який механізм підвищення чутливості до інсуліну після гіпоглікемічної коми?
557. Як впливають простагландини на секрецію інсуліну?
558. Які препарати раціональніше призначити хворому на цукровий діабет при наявності тахікардії і гіпертензії?
559. Фізіологічні дози глюкагону викликають:
560. Тактика боротьби з інсулінорезистентністю у хворих на цукровий діабет 1 типу, які отримують інсулін продовженої дії включає:
561. Які продукти слід рекомендувати хворим на цукровий діабет?
562. Для гіперосмолярної коми характерні ознаки, окрім:
563. При якому ендокринному захворюванні можливий розвиток негазового ацидозу?
564. Побічна дія цукрознижуючих сульфаніламідів на кров проявляється:
565. Який з препаратів раціональніше призначити хворому на цукровий діабет 2 типу при наявності хронічного пієлонефриту?
566. Рівень глікозильованого гемоглобіну, що характеризує добру компенсацію цукрового діабету:
567. Які із продуктів найбільш багатих калієм можна екомендувати хворим на цукровий діабет?
568. Рівень постпрандіальної глікемії при компенсації цукрового діабету не повинен перевищувати:
569. Чи доцільне призначення одночасно двох цукрознижуючих сульфаніламідних препаратів при лікуванні цукрового діабету 2 типу?
570. Який з перелічених гіпотензивних препаратів більш доцільно призначити хворому на цукровий діабет з гіпертонічною хворобою при наявності у нього симптомів вегетативної кардіальної діабетичної нейропатії?
571. Яка особливість не характерна для перебігу інфаркту міокарда у хворого на цукровий діабет:
572. Як правило імпотенція у хворого на цукровий діабет є результатом:
573. Який з гормонів відіграє найважливішу роль в патогенезі діабетичних ангіопатій?
574. Вкажіть найважливіші патогенетичні фактори розвитку діабетичної ангіопатії:
575. Які зміни очей в першу чергу свідчать про наявність дабетичної ретинопатії?
576. Які зміни очного дна свідчать на користь проліферативної стадії ретинопатії?
577. Який з симптомів свідчить в першу чергу про наявність діабетичної нейропатії сечового міхура?
578. Транзиторні порушення зору у хворих на цукровий діабет вірогідніше всього пов'язані з:
579. Рівень фруктозаміну в крові може бути показником глікемії на протязі:
580. Підсилення потовиділення у верхній половині тулуба у хворих на цукровий діабет свідчить про наявність:
581. Який з симптомів найбільш характерний для діабетичної остеоартропатії?
582. Чи можливий прояв симптомів гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет 1 типу при рівні цукру в крові 5 - 10 ммоль/л?
583. Якому з препаратів притаманний найбільш виражений антиоксидантний ефект?
584. Перевагу якому з препаратів слід надати для покращення (нормалізації) ліпідного обміну у хворого на цукровий діабет?
585. Якому з препаратів слід віддати перевагу для досягнення нормалізації мікроциркуляції у хворого з діабетичною ангіопатією?
586. Які із інсулінів найчастіше можуть викликати алергічну реакцію?
587. При переводі хворого, що лікувався свинячим інсуліном, на людський доза останього:
588. Найбільш очищеними інсулінами є:
589. Який з названих вірусів володіє найбільшою тропністю до В - клітин підшлункової залози?
590. Найбільш характерною рентгенологічною картиною при діабетичній нейроартропатії є:
591. Який головний вплив соматостатину на секрецію гормонів підшлункової залози?
592. В патогенезі розвитку діабетичної стопи мають значення такі фактори, як:
593. Яка з лабораторних ознак найбільш характерна для лактацидозу?
594. В якому випадку найчастіше слід проводити поправку при проведенні орального тесту ТТГ?
595. Які варіанти інсулінорезистентності можуть спостерігатись при цукровому діабеті?
596. Який з показників глікемії найбільш інформативний при проведенні орального тесту толерантності до вуглеводів?
597. Для яких тканин найбільш характерна висока активність сорбітолового шляху обміну глюкози?
598. Для діабетичної аміoтрофії найбільш патогномонічним симптомом є:
599. Діабетична нейропатія може проявлятись:
600. Для синдрома Кімельстіль - Уілсона найбільш характерним є:
601. Назвіть характерні для цукрового діабету ураження шкіри:
602. Які курорти на Україні показані для лікування хворих на цукровий діабет?
603. Який із показників найбільш адекватно характеризує стан компенсації цукрового діабету 1 типу?
604. В який період вагітності рекомендується пологорозрішення у хворих на цукровий діабет?
605. Який, окрім цукровознижуючого, ефект мають бігуаніди?
606. Ягодам яких рослин властива цукрознижуюча дія?
607. Найбільш виражену цукровознижуючу дію мають зерна злакової культури:
608. Оптимальний строк, коли можна при необхідності проводити переривання вагітності у хворої на цукровий діабет становить:
609. Коливання рівня глікемії на протязі доби у вагітної жінки, що хворіє на цукровий діабет не повинно виходити за межі:
610. Фокальна лазерна фотокоагуляція використовується для нанесення коагулянтів в ділянках:
611. Раннім маркером діабетичної нефропатії є:
612. Порушення внутрішньониркової гемодинаміки на ранніх стадіях діабетичної нефропатії характеризується:
613. В нормі екскреція альбуміну з сечею за добу складає:
614. Лабораторними ознаками вираженої діабетичної нефропатії є:
615. Непроліферативна діабетична ретинопатія характеризується наявністю:
616. Для препроліферативної діабетичної ретинопатії характерна наявність слідуючих ознак:
617. Проліферативна діабетична ретинопатія характеризується наявністю слідуючих ознак:
618. Панретинальна лазерна фотокоагуляція використовується переважно при:
619. Бар'єрна лазерна фотокоагуляція використовується переважно при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів