Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


38. Ендокринологія

3. "Патологія щитовидної залози"


170. Маса щитовидної залози у здорової дорослої людини становить:
171. Біологічна дія фізіологічних доз тиреоїдних гормонів на обмін речовин в організмі:
172. Які з перерахованих досліджень характеризують гормоносинтезуючу функцію щитовидної залози?
173. Який із радіоізотопних методів дослідження функцій щитовидної залози слід використовувати при обстеженні дітей і вагітних жінок?
174. В щитовидній залозі синтезуються переважно:
175. Під безпосереднім впливом якого гормону відбувається біосинтез тиреоїдних гормонів?
176. Добова секреція тироксину щитовидної залози здорової людини складає:
177. Продуктом перетворення якого гормону є реверсивний Т3?
178. Де переважно відбувається перетворення Т3 в реверсивний Т3?
179. Який з перерахованих продуктів біосинтезу гормонів щитовидної залози можна вважати прогормоном?
180. Де синтезується тиреотропін?
181. Де синтезується тиреоліберин?
182. Які з перерахованих показників функціональної активності щитовидної залози можуть змінюватись при нейроциркулярній дистонії?
183. Для діагностики яких захворювань найбільш інформативне визначення активності поглинання J-131 щитовидною залозою?
184. При радіоізотопному дослідженні поглинання J-131 щитовидною залозою через 4 год. - 48%, через 24 год. - 52%, через 48 год. - 39%. Який це тип кривої?
185. Поглинання J-131 щитовидною залозою через 2 год. - 26%, через 4 год. - 14%, через 24 год. - 8%. Який це тип кривої?
186. Який вид фолікулярного епітелію щитовидної залози може спостерігатись при її гіперфункції?
187. Який з йодомістких гормонів щитовидної залози є гормонально неактивним?
188. Використання якого радіонукліду є найбільш інформативним для діагностики медулярного раку щитовидної залози?
189. Який метод діагностики раку щитовидної залози вважається найбільш адекватним?
190. Гіперфункція щитовидної залози при дифузному токсичному зобі зумовлена:
191. Найчастішою аномалією щитовидної залози є:
192. Яке з перерахованих досліджень використовуються для диференційної діагностики між неврозом і дифузним токсичним зобом?
193. Який з перерахованих препаратів найбільше впливає на поглинання J-131 щитовидною залозою?
194. Дані тонкоголкової пункційної біопсії характерні для аутоімунного тироідиту:
195. З якої дози тироїдину слід починати лікування гіпотирозу у хворих на ІБС?
196. При якому з захворювань, або станів найбільш виражене уповільнення часу ахілового рефлексу?
197. У хворої аутоімунним тироїдитом в стані субклінічного гіпотирозу наступила вагітність.Чи потребує вона лікування і якого?
198. Лікування ендемічного дифузного зобу, як правило:
199. З якою метою проводиться сканування щитовидної залози?
200. При якому захворюванні порушується контроль функції щитовидної залози з боку гіпоталамо - гіпофізної системи?
201. В якому віці більш доцільна пролонгована медикаментозна терапія дифузного токсичного зобу, а оперативне лікування проводиться лише по показанням?
202. При нормальному рівні ТТГ в крові хворим ендемічним зобом лікувальна доза тироксину призначається з розрахунку:
203. Як довго може проводитися антитироїдна терапія дифузного токсичного зобу при умові досягнення і збереження еутироїдного стану?
204. Які ускладнення спостерігаються при лікуванні тиреостатиками групи імідазолу?
205. На основі яких симптомів Ви запідозрите наявність гіпокортицизму у хворого дифузним токсичним зобом?
206. Максимальна секреція ТТГ спостерігається:
207. Чи має секреція тиреотропіну добовий ритм?
208. Який із вказаних видів порушень ритму найбільш характерний для дифузного токсичного зобу?
209. Чи впливають гормони щитовидної залози на репродуктивну функцію?
210. За допомогою якого з тестів проводиться диференційна діагностика між первинним і вторинним гіпотирозом?
211. Яке дослідження найбільш інформативне при проведенні диференційної діагностики між вторинним і третинним гіпотирозом?
212. Для яких захворювань щитовидної залози не характерна аутоімунна агресія?
213. При зобі Хашимото щитовидна залоза:
214. При підгострому тироїдиті з клінікою вираженого тиротоксикозу найбільш раціональне призначення:
215. Які із перерахованих методів дослідження є найбільш інформативними в діагностиці нейроендокринної офтальмопатії?
216. Циркадіаннний ритм секреції ТТГ характеризується максимальним підвищенням його секреції:
217. Чи обов'язково нейроендокринна офтальмопатія розвивається на фоні тиротоксикозу?
218. Ендокринна офтальмопатія може поєднуватись з:
219. Можливі функціональні стани щитовидної залози при нейроендокринній офтальмопатії?
220. Найвірогідніше ускладнення при пологах у вагітних з гіпотиреозом:
221. У хворої з маніакально - депресивним психозом на фоні його лікування виявлено зоб. З яким із препаратів, що приймала хвора, це може бути пов'язано?
222. Віддалені наслідки впливу ізотопів радіоактивного йоду на щитовидну залозу в результаті аварії на ЧАЕС:
223. Протипоказанням для проведення проби з Т3 у хворих з підозрою на наявність дифу зного токсичного зобу є:
224. Які найбільш характерні порушення з боку імунної системи при дифузному токсичному зобі?
225. Назвіть найважливіше показання для призначення глюкокортикоїдів при лікуванні аутоімунного тироїдиту:
226. Як впливає вагітність на перебіг легкого тиротокси козу?
227. Яка найважливіша ознака глюкозидної інтоксикації при лікуванні тиротоксичного серця?
228. У хворого дифузним токсичним зобом 3 ступені на фоні приймання 6 таблеток мерказолілу досягнутий еутироідний стан, але зоб збільшився, став щільнішим. Яка тактика подальшого лікування?
229. Які ускладнення дифузного токсичного зобу можуть спостерігатись в дитячому віці?
230. Які зміни загального аналізу крові можуть виявлятись при дифузному токсичному зобі?
231. Які зміни загального аналізу крові можуть виявлятись при гіпотиреозі?
232. Найбільш оптимальний строк оперативного лікування дифузного токсичного зобу на фоні вагітності:
233. Апатична форма тиротоксикозу характеризується наявністю:
234. Які особливості ліпідного обміну спостерігаються у хворих гіпотиреозом?
235. Збільшення секреції тиреотропіну характерне для:
236. Усі нижче перелічені хвороби мають аутоімунне походження, окрім:
237. На основі якого дослідження можна диференціювати ендемічний зоб від спорадичного?
238. Який із препаратів більш доцільно призначити при лікуванні ендемічного зобу 3 степені у хворого похилого віку?
239. Чи показане призначення антиструміну в зоні ендемії?
240. Найбільш характерним видом анемії, яка розвивається у хворих гіпотиреозом є:
241. Для претибіальної мікседеми характерна наявність набряків в слідуючих місцях тіла хворого, окрім:
242. Для гіпотиреозу найбільш характерним є:
243. Адренергічні нерви впливають на функцію щитовидної залози завдяки:
244. Що переважно визначає тяжкість тиреотоксикозу?
245. Найбільш інформативним дослідженням при вузловому зобі є:
246. Яка з ознак не характерна для тиреотоксичної аденоми?
247. Найбільш інформативний метод для діагностики тиротоксичної аденоми:
248. Підвищення якого гормону в крові характерно для медулярної аденокарциноми щитовидної залози?
249. Найбільш характерним проявом медулярної карциноми щитовидної залози є:
250. Який із видів злоякісних пухлин щитовидної залози може супроводжуватись клінікою тиротоксикозу?
251. Якому виду терапії віддається перевага в лікуванні зоба Ріделя?
252. Який з критеріїв найбільш адекватний в корекції дози тиреоїдних гормонів при лікуванні зобу Хашимото?
253. При прогресуванні тиротоксичній офтальмопатії у хворого з компенсованим тиротоксикозом на фоні приймання мерказолілу в першу чергу слід:
254. Який найбільш оптимальний період для оперативного лікування дифузного токсичного зобу при наявності важких уражень печінки і серця?
255. Симпатоадреналові реакції при дифузному токсичному зобі, в першу чергу, зумовлені:
256. Серед приведених найбільш ефективним методом лікування ендокринної офтальмопатії є:
257. При якому з видів раку щитовидної залози спостерігається активне поглинання J 131?
258. Який з перелічених білків найбільш активно зв'язує тироксин?
259. При якій формі раку щитовидної залози найбільш доцільне лікування за допомогою J 131?
260. Головним показанням для лікування дифузно-токсичного зобу за допомогою J 131 є:
261. Найбільш характерне статеве порушення у жінок, з первинним гіпотирозом:
262. Найбільш часті статеві порушення у жінок, що страждають дифузним токсичним зобом, є:
263. Які запальні захворювання щитовидної залози можуть супроводжуватись клінікою тиротоксикозу?
264. Який з перерахованих факторів найчастіше може провокувати розвиток тиротоксичного кризу?
265. Найбільш характерною ознакою гіпотироїдної форми ювенільної струми є:
266. Найвірогідніша причина розвитку синдрому Шмідта:
267. При підготовці хворого дифузним токсичним зобом для лікування J 131 необхідно призначити:
268. Синдром Шмідта включає:
269. Характерним для вродженного гіпотирозу залишається підвищений рівень ТТГ в крові після народження дитини напротязі:
270. Головний біологічний ефект тиротропіну полягає в:
271. Головною причиною галактореї при гіпотирозі є:
272. При резистентності до антитироїдної терапії, хворим дифузним токсичним зобом слід призначити:
273. Яке з ускладнень найчастіше спостерігається при тривалому прийманні йодистих препаратів?
274. Рівень натрію в крові при тиротоксичному кризі змінюється у напрямку:
275. Головна фармакологічна дія мерказолілу:
276. Підвищенний рівень ТТГ в сироватці крові не свідчить на користь гіпотирозу у випадках:
277. Яка з проб використовується з метою диференційної діагностики між неврозом і дифузним токсичним зобом?
278. Який найважливіший патогенетичний механізм лежить в основі порушень функції органів кровообігу при дифузному токсичному зобі?
279. Які з перерахованих патогенетичних механізмів лежать в основі збільшення щитовидної залози при дифузному токсичному зобі?
280. Назвіть головний патогенетичний механізм, що лежить в основі схуднення хворих при дифузному токсичному зобі:
281. Ознакою недостатності наднирників у дітей, хворих дифузним токсичним зобом є:
282. Важливою особливістю клінічного прояву дифузного токсичного зобу у дітей є:
283. Яка головна особливість клінічних проявів дифузного токсичного зобу у осіб похилого віку?
284. Який час ахілового рефлексу свідчить на користь клінічної форми гіпотирозу?
285. Який час ахілового рефлексу свідчить на користь тиротоксикозу?
286. Основне показання для призначення рифатироїну:
287. Ультразвукове дослідження щитовидної залози в першу чергу використовується для:
288. Найважливіша особливість структури ультразвукового зображення щитовидної залози при аутоімунному тироїдиті:
289. Особливость ультразвукового зображення кисти в щитовидній залозі:
290. Який об'єм оперативного втручання необхідний при фолікулярному раці щитовидної залози Т2 NоMо?
291. Яка максимальна протяжність дії тироксину після його відміни?
292. Як довго може спостерігатись тиреотоксикоз у новонародженого, мати якого хворіє дифузним токсичним зобом?
293. При лікуванні дифузного токсичного зобу у вагітних доза тиреостатиків не повинна перевищувати:
294. Причина, котра може в першу чергу призвести до розвитку гострої серце вої недостатності під час струмектомії у хворих дифузним токсичним зобом:
295. Найчастіша причина розвитку ранього післяопераційного гіпотиреозу:
296. Причиною розвитку пізнього післяопераційного гіпотирозу є:
297. В якій з вікових груп щитовидна залоза найбільш уразлива до руйнуючої дії радіації?
298. Рак щитовидної залози з підвищеною секрецією тиреоїдних гормонів частіше виникає у:
299. Найбільш критичним періодом для нормального розвитку головного мозку дитини, коли необхідний достатній рівень тироїдних гормонів є:
300. Хворим, які знаходяться в гіпотиреоїдній комі протипоказано:
301. Для хвороби Пламмера не характерне:
302. При якому ендокринному захворюванні у жінок частіше всього виникає безпліддя?
303. Яка безпосередня причина безпліддя при первинному гіпотиреозі?
304. Статеве дозрівання при гіпотиреозі:
305. Після видалення вузлового зобу вагітній зі строком вагітності 12 тижнів слід призначити:
306. Головний механізм антитиреоїдного ефекту глюкокортикоїдів характеризується:
307. В якому випадку найбільше порушується секреція тиреоїдних гормонів?
308. З якою з пухлин найчастіше поєднується вузловий зоб?
309. Класична картина вродженого нерозпізнаного гіпотиреозу у дітей проявляється в 5 - 6 місячному віці:
310. Чим може бути обумовлений розвиток ятрогенного тиротоксикозу?
311. Який з видів дистопії щитовидної залози зустрічаються найчастіше?
312. Визначити важкість зобної ендемії при частоті ураження населення -10%, коефіцієнті Ленца- Бауера 1:8 і частоті вузлових форм зоба 5%:
313. Визначити важкість зобної ендемії при коефіцієнті Ленца- Бауера - 1:2, частоті ураження населення - 60% і частоті вузлових форм зоба 20%:
314. Негативна дія В - адреноблокаторів на плід у хворих дифузним токсичним зобом обумовлена:
315. Для трийодтиронінового тиреотоксикозу характернe:
316. Чи впливає парлодел на секрецію ТТГ гіпофізом і реакцію тиротрофів на тиреоліберин?
317. Який артеріальний тиск найбільш характерний для неускладненої форми дифузного токсичного зобу?
318. Який метод діагностики найбільш інформативний при ектопованому зобі?
319. Яка середня добова потреба організму людини в йоді?
320. Основна частина тироїдних гормонів в крові знаходиться у зв'язаному стані з:
321. Чи є інформативним вивчення йодпоглинаючої функції итовидної залози в районі зобної ендемії?
322. Який із препаратів найбільш ефективний при лікуванні безпліддя у хворих гіпотирозом?
323. Який з органів людини, окрім щитовидної залози, найактивніше накопичує йод?
324. Основний механізм дії тиростатичних препаратів обумовлений:
325. кий головний недолік дослідження йодпоглинаючої функції щитовидної залози?
326. Чи завжди у хворих тиротоксичним серцем з мерехтливою тахіарітмією спостерігається фазовий синдром гіпердинамії?
327. В якому випадку показано проведення проби з тироліберином?
328. При проведенні стимуляційної проби з ТТГ у пацієнта виявлено підвищення поглинання Na J 131 щитовидною залозою на 50% в порівнянні із початковими цифрами, що свідчить про наявність:
329. Визначення рівня антитіл до мікросомальної фракції є найбільш важливим для діагностики:
330. Які з препаратів не слід призначати хворому дифузним токсичним зобом, що одержує антитироїдну терапію (мерказоліл), при супутній інфекції?
331. На фоні лікування дифузного токсичного зобу мерказолілом розвилась лейкопенія. Що в першу чергу слід зробити?
332. В яких випадках знання періодів ембріогенезу щитовидної залози є важливе для клінічної практики?
333. Який найбільш інформативний вид пальпації щитовидної залози з метою виявлення загрудинного зобу?
334. Чи можна поєднувати перхлорат калію з препаратами йоду?
335. Із перелічених продуктів струмогени відсутні в:
336. Який з лікарських препаратів може попередити розвиток зобогенного ефекту тиреостатиків при лікуванні дифузного токсичного зобу?
337. Яка з лікарських рослин найбільш ефективна в лікуванні дифузного токсичного зобу?
338. В яких випадках підвищення ТТГ крові може не бути ознакою гіпотирозу?
339. Чи підлягає оперативному лікуванню дифузний нетоксичний зоб?
340. З якою метою призначається подовжений курс лікування тироїдними гормонами після субтотальної струмектомії в зв'язку з наявністю злоякісної пухлини щитовидної залози?
341. Який із видів раку щитовидної залози по своєму перебігу може бути віднесений до найбільш благоприємного?
342. Найбільш характернa ознакa ендемічному зобу:
343. Основною ознакою кретинізму є:
344. Для синдрома Пендреда характернe:
345. Чим характеризується так званий "гірський зоб"?
346. Чим характеризується колоїдний зоб?
347. Найбільш типовим проявом ендемічного зобу є:
348. Для гіпотиреозу характерна наявність симптомів:
349. При важкій формі зобної ендемії індекс Ленца- Бауера становить:
350. Коефіцієнт напруження зобної ендемії (показник М.Г.Коломійцевої) при тяжкій формі ендемії становить:
351. Чим обумовлений так званий "периферійний" гіпотиреоз?
352. Синдром низького вмісту Т3 в крові обумовлений:
353. Дефіцит тироїдних гормонів при гіпотирозі проявляється:
354. Чим, в першу чергу, обумовлений набряк тканин і органів при гіпотирозі?
355. Для вторинного гіпотирозу характернe:
356. При якій патології щитовидної залози спостерігається позитивний синдром Хертога - Леві?
357. Лікувальна тактика раннього післяопераційного гіпотиреозу середньої важкості передбачає:
358. Аутоімунна природа гіпотиреозу характерна для:
359. Дефіцит тироїдних гормонів призводить до порушення:
360. Порушення водно - сольового обміну при гіпотирозі обумовлено:
361. Чим характеризується синдром Шмідта?
362. Що характеризує синдром Ван- Віка- Росса- Генеса?
363. В основі патогенезу гіпотироїдної коми лежить:
364. Ранній минучий післяопераційний гіпотиреоз обумовлений:
365. Ранній післяопераційний гіпотироз розвивається:
366. Ранній пострадіойодний гіпотироз розвивається не пізніше:
367. Раннім симптомом гіпотирозу є:
368. Який з адреноблокаторів найбільш ефективний при лікуванні мерехтливої аритмії у хворих дифузним токсичним зобом?
369. Яке ускладнення найчастіше може спостерігатись у хворих дифузним токсичним зобом під час вагітності?
370. Перебіг дифузного токсичного зобу в 1 половині вагітності:
371. Перебіг дифузного токсичного зобу в 2 половині вагітності:
372. Які лікарські препарати повинні вводитись в першу чергу при лікуванні гіпотироїдної коми?
373. При лікуванні гіпотироїдної коми для боротьби з гіпотермією слід віддати перевагу:
374. Якому із тироїдних препаратів слід віддати перевагу при лікуванні гіпотироїдної коми?
375. Який з критеріїв найбільш інформативний для оцінки ефективності замісної терапії первинного гіпотирозу?
376. Згідно з медичними показаннями переривання вагітності у хворих дифузним токсичним зобом слід провести в строки:
377. Яку тактику слід вибрати при лікуванні вагітних з тяжким перебігом дифузного токсичного зобу при відмові від переривання вагітності?
378. Найбільш раціональним дослідженям для діагностики за грудинного зобу є:
379. Можливі шляхи впливу літію на функцію щитовидної залози:
380. Використання препаратів йоду при лікуванні хворих дифузним токсичним зобом обмежене через:
381. Для гіпотиреозу не характерно:
382. Лікування вродженного чи набутого гіпотиреозу у дітей проводиться:
383. Найбільш вірогідним провокуючим фактором, який сприяє маніфестації скритного гіпотирозу в явний клінічний є:
384. Найбільш вірогідним провокуючим фактором в розвитку тиреотоксичного кризу у хворого дифузним токсичним зобом є:
385. Протипоказання для призначення анаприліну при дифузному токсичному зобі є:
386. Небажаним наслідком приймання В - адреноблокаторів при лікуванні дифузного токсичного зобу є:
387. Можливий наслідок швидкої відміни В - адреноблокаторів при лікуванні хворих дифузним токсичним зобом:
388. Який вид імунітету може порушуватись при аутоімуному тироїдиті?
389. Який з препаратів раціональніше призначити хворому аутоімунним тиреоїдитом при різкому збільшенні щитовидної залози і підвищенні титру антитиреоїдних антитіл?
390. У хворого дифузним токсичним зобом на фоні лікування виникла гіпертермія і біль в горлі. З яким із препаратів це може бути пов'язане?
391. У хворого на фоні лікування дифузного токсичного зобу виникли риніт і кон'юнктивіт. З яким із препаратів це може бути пов'язано?
392. Найбільш характерною ознакою епіфізарного дисгенезу є:
393. Чи доцільна заміна тироїдину на тироксин при лікуванні 65 - літнього хворого аутоімунним тироїдитом?
394. Чутливість до тироїдних гормонів найбільш підвищена:
395. Передозування тиреоїдних гормонів супроводжується:
396. Які невідкладні стани можуть виникати при дифузному токсичному зобі?
397. Післяпологовий, або "німий" тиреоїдит характеризується транзиторною послідовною зміною функції щитовидної залози:
398. Клінічні ознаки тампонади серця при гіпотиреоїдній комі:
399. В якому віці найчастіше зустрічається гіпотиреоз?
400. Виключіть із переліку наведених ознак ті, які не характерні для вторинного гіпотирозу:
401. Які із перелічених препаратів можуть спровокувати розвиток гіпотироїдної коми у хворого з гіпотирозом?
402. У хворого з ознаками тиреотоксикозу розміри щитовидної залози зменшені, поглинання радіоактивного йоду знижене, рівень тиреоглобуліну в сироватці крові знижений. Ваш діагноз:
403. Чи показані глюкокортикоїдні препарати хворим з важкою формою дифузного токсичного зобу?
404. При якому захворюванні щитовидної залози може виникати гінекомастія?
405. Які варіанти гормональних показників можуть зустрічатись у хворих з тиротоксикозом?
406. У хворого з вираженими ознаками тореотоксикозу виявляється високий титр антитіл до йодидпероксидази. Ваш попередній діагноз?
407. При призначенні В - блокаторів хворим з дифузним токсичним зобом перевагу слід віддавати:
408. Найбільш часті ускладнення дифузного токсичного зобу у дитячому віці:
409. Гіпертиреоз у дитячому віці може спостерігатись при більшості наведених патологічних станів, окрім:
410. Чим відрізняються лабораторні показники хворих дифузним токсичним зобом (хвороба Грейвса) від показників хворих з токсичною аденомою щитовидної залози (хвороба Пламмера)?
411. У новонародженої дитини у віці 3 дні виявлено підвищення рівня ТТГ у 5 разів. Це характерно для:
412. Чим може бути обумовлений розвиток гіпертиреозу у новонародженого?
413. Які із показників найбільш адекватно відображають достатність замісної терапії при лікуванні гіпотиреозу?
414. Які із периферійних гормонів найбільш адекватно відобра жають адекватність замісної терапії при лікуванні гіпотирозу?
415. Подавлення периферійної конверсії Т4 в Т3 пов'язане з призначенням всіх лікарських препаратів, окрім:
416. Молода жінка захворіла тиротоксикозом в 3 триместрі вагітності. Найбільш доцільне лікування в даному випадку:
417. Які обстеження слід провести у хворої, прооперованої в зв'язку з тиротоксикозом, якщо в неї спостерігається субнормальний рівень тироксину у сироватці крові?
418. У дітей з дифузним токсичним зобом передчасний фізичний розвиток поєднується з:
419. Шлунково - кишкові розлади у дітей з дифузним токсичним зобом в порівнянні з дорослими хворими зустрічаються:
420. Екзофтальм у дітей хворих дифузним токсичним зобом має особливості:
421. Лікування дифузного токсичного зобу тиреостатиками призводить до покращення:
422. В лікуванні дифузного токсичного зобу у дітей перевагу слід віддати:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів