Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


38. Ендокринологія

2. "Патологія гіпоталамо - гіпофізарної системи"


119. З якою патологією може поєднуватись синдром Пархона?
120. Диференційну діагностику синдрома Пархона слід проводити з:
121. Яка з перерахованих ознак не характерна для синдрому Шварца - Бартера?
122. При синдромі ідіопатичних набряків рівень альдостерону в крові:
123. Водяна інтоксикація при синдромі Пархона проявляється:
124. Для синдрома Пархона характерно:
125. Ускладнення, що спостерігаються при лікуванні хворих на нецукровий діабет за допомогою адіурекрину:
126. Чи можливе одужання хворого на нецукровий діабет під впливом адекватного лікування?
127. В яких випадках можливе одужання хворого на нецукровий діабет ?
128. При нефрогенному нецукровому діабеті чутливість до вазопресину:
129. Чи зустрічаются випадки розвитку акромегалії в дитячому віці?
130. На який колір в першу чергу порушується сприйняття при розвитку бітемпоральної геміанопсії у хворого акромегалією:
131. Функція кори наднирників у хворих акромегалією:
132. Погіршення вуглеводного обміну при акромегалії зумовлене:
133. В яких випадках, окрім акромегалії, може спостерігаться підвищення рівня СТГ в сироватці крові?
134. Оцінку секреції СТГ не можна провести за допомогою проби:
135. У хворих акромегалією рівень СТГ у відповідь на інсулінову гіпоглікемію:
136. У відповідь на навантаження глюкозою у хворих акромегалією рівень СТГ:
137. Циркадіанний ритм секреції СТГ у хворих акромегалією характеризується:
138. Введения тироліберину у здорових призводить до:
139. У хворих акромегалією введення тироліберину:
140. Бромкриптин (парлодел) у хворих акромегалією:
141. У хворих гіпофізарним нанізмом розумовий розвиток, як правило:
142. Статевий розвиток у хворих гіпофізарним нанізмом:
143. Репродуктивна функція при гіпофізарному нанізмі:
144. Хвороба Шихана по клінічному перебігу відрізняється від гіпоталамо - гіпофізарної кахексії:
145. Який вид діабету найчастіше зустрічається у хворих адипозо - генітальною дистрофією?
146. Що обумовлює поліфагію у хворих ожирінням?
147. Патогенез нанізма Ларона обумовлений:
148. Патогенез карликовості у африканських пігмеїв пов'язаний з:
149. Для гіпофізарного нанізма характерні:
150. При гіпофізарному нанізмі найменше страждає слідуюча функція гіпофізу:
151. При нанізмі Ларона секреція СТГ у хворих:
152. Ефективність терапії карликовості за допомогою анаболічних стероїдів обумовлена:
153. Які з ознак характерні для синдрома Нельсона?
154. При синдромі Нельсона спостерігається порушення:
155. Гіперпігментація слизової оболонки порожнини рота при синдромі Нельсона носить:
156. Особливістю перебігу наднирникової недостатності при синдромі Нельсона є:
157. Корекція хронічної наднирникової недостатності при синдромі Нельсона потребує призначення:
158. Найбільш характерним клінічним проявом гіперпролактиномії у чоловіків є:
159. Лікувальний ефект парлоделу у хворих з синдромом персистуючої галактореї - аменореї зумовлений:
160. Як змінюється рівень соматотропного гормону у хворих акромегалією у відповідь на нагрузку глюкозою?
161. Чи доцільно використовувати бромкриптин у лікуванні хворих акромегалією?
162. Для діагностики пролактинсекретуючої пухлини гіпофізу використовують нижченаведені проби,окрім:
163. Яка реакція з боку пролактину спостерігається при введенні тироліберіну здоровій особі?
164. Функціональний стан яких відділів репродуктивної системи відображає проба з кломіфеном?
165. Функціональний стан яких відділів репродуктивної системи відображає проба з гонадоліберіном?
166. Як змінюється рівень соматотропного гормону у здорових осіб у відповідь на нагрузку глюкозою?
167. Які із означених груп препаратів показані хворим з гіпопітуїтаризмом для відновлення репродуктивної функції?
168. Назвіть механізм дії парлоделу:
169. Характерна картина оксісупраренограми при хворобі Іценко - Кушинга:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів