Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


1043. Показання до хiрургiчного втручання при аномалiї вуздечки язика у дітей старше двох років:
1044. Показання до хiрургiчного втручання при аномалiї вуздечки язика у дітей грудного віку:
1045. Основнi ознаки вродженого незрощення пiднебiння у новонародженої дитини:
1046. Основнi ознаки вродженого незрощення пiднебiння у дитини 3 рокiв:
1047. Основнi ознаки вродженого незрощення пiднебiння у дитини 5 рокiв:
1048. Ознаки вродженого незрощення пiднебiння:
1049. Функцiональнi порушення при вроджених вадах верхньої губи та пiднебiння у 4-мiсячної дитини:
1050. "Функцiональнi змiни при вроджених вадах верхньої губи та пiднебiння у 7-мiсячної дитини:
1051. Клiнiчна ознака, характерна для фізіологічної функції дихання у дитини 5 рокiв:
1052. Основні методи дiагностики зубощелепних аномалiй:
1053. Ознаки порушення функцiї жування у дитини 8 рокiв:
1054. Показання до телерентгенографiї:
1055. Вправа для нормалiзацiї тонусу кругового м'яза рота у дитини 4 рокiв з вiдкритим прикусом:
1056. Вiрогiднi причини виникнення мезiального прикусу у дитини 7 рокiв:
1057. Вiрогiдна причина виникнення вiдкритого прикусу у дитини 4,5 рокiв:
1058. Можливi фактори, які обумовлюють виникнення глибокого прикусу у дитини 6 рокiв:
1059. Вирогідні фактори ризику виникнення перехресного прикусу у дитини 6 рокiв:
1060. Вірогідні фактори ризику виникнення зубощелепних аномалiй:
1061. Вiрогiднiшi фактори ризику виникнення дистальної оклюзії у дитини 3 рокiв:
1062. Морфологiчна ознака аномалiї зубного ряду по вертикалi при глибокому прикусi у дитини 7 рокiв:
1063. Види аномалiй, якi можуть з'явитися у дитини, якщо в 4 роки були видалені нижнi лiві моляри:
1064. Вiрогiдна зубо-щелепна аномалiя прикусу у дитини 10 рокiв, в анамнезi якої гiпертрофiя мигдаликiв з 4-рiчного вiку:
1065. Клiнiчнi ознаки соматичного ковтання у дитини 5 рокiв:
1066. Клiнiчнi ознаки соматичного ковтання у дитини 4 рокiв :
1067. Клiнiчнi ознаки соматичного ковтання у дитини 7 рокiв:
1068. Клiнiчнi ознаки соматичного ковтання у дитини 12 рокiв:
1069. Клiнiчнi ознаки порушення функцiї ковтання у дитини 11 рокiв:
1070. Клiнiчнi ознаки порушення функцiї ковтання у дитини 9,5 рокiв:
1071. Причини виникнення мезiального прикусу у дитини 8 рокiв:
1072. Вiрогiднi причини виникнення мезiального прикусу у дитини 4-х рокiв:
1073. Вiрогiднi причини виникнення мезiального прикусу у дитини 6 рокiв:
1074. Вiрогiднi причини виникнення вiдкритого прикусу у дитини 7,5 рокiв:
1075. Вiрогiднi причини виникнення вiдкритого прикусу у дитини 6 рокiв:
1076. Вiрогiднi причини виникнення вiдкритого прикусу у дитини 10 рокiв:
1077. Клiнiчнi ознаки порушення мови у дитини 5,5 рокiв:
1078. Вiрогiднi причини порушення мови у дитини 6,5 рокiв:
1079. Клiнiчнi ознаки порушення функцiї жування у дитини 4 рокiв:
1080. Клiнiчнi ознаки порушення функцiї жування:
1081. Клiнiчнi ознаки порушення ефективностi жування у дитини 9 рокiв:
1082. Вiрогiдна причина виникнення дистального прикусу у дитини 8 рокiв:
1083. Вiрогiднi причини виникнення дистального прикусу у дитини 3,5 рокiв:
1084. Вiрогiднi причини виникнення дистального прикусу у дитини 9 рокiв:
1085. Вiрогiднi причини виникнення глибокого прикусу у дитини 5,5 рокiв:
1086. Причини формування глибокого прикусу у дитини 7 рокiв:
1087. Причини виникнення глибокого прикусу у дитини 11 рокiв:
1088. Причина, що викликає перехресний прикус:
1089. Клiнiчнi ознаки, що характернi для сагiтальної аномалiї у дитини 11 рокiв:
1090. Вiрогiдна клiнiчна ознака мезiального прикусу, що формується, у дитини 6 рокiв:
1091. Вiрогiдна клiнiчна ознака мезiального прикусу, що формується, у дитини 4,5 рокiв:
1092. Клiнiчна ознака глибокого прикусу у дитини 5 рокiв:
1093. Клiнiчна ознака вiдкритого прикусу, що формується, у дитини 7 рокiв:
1094. Клiнiчнi ознаки дистальної оклюзії, що формується:
1095. Клiнiчнi ознаки дистальної оклюзії, що формується:
1096. Клiнiчнi ознаки дистальної оклюзії, що формується:
1097. Захворювання дитини, при яких ортодонтичне лiкування не показано:
1098. Клiнiчнi ознаки диспрорцiї розвитку зубiв та навколишнiх тканин у дiтей 6-9 рокiв:
1099. Прогноз розвитку зубощелепної системи сприятливий при:
1100. Сприятливий прогноз розвитку зубощелепної системи при:
1101. Клiнiчна ознака мезiального прикусу у дитини 7 рокiв:
1102. Клiнiчна ознака мезiального прикусу у дитини 8 рокiв:
1103. Клiнiчна ознака мезiальної оклюзії у дитини 9 рокiв:
1104. Клiнiчна ознака вiдкритого прикусу, що формується, у дитини 4 рокiв:
1105. Клiнiчна ознака вiдкритого прикусу, що формується, у дитини 5 рокiв:
1106. Клiнiчна ознака перехресного прикусу, що формується, у дитини 4 рокiв:
1107. Вiрогiднi причини перехресної оклюзії, що формується, у дитини 5 рокiв з дiатезом:
1108. Вiрогiдна причина перехресної оклюзії, що формується, у дитини 6 рокiв:
1109. Клiнiчна ознака перехресної оклюзії, що формується, у дитини 6 рокiв з порушеннями мови:
1110. Клiнiчна ознака перехресної оклюзії у дитини 10 рокiв:
1111. Клiнiчна ознака перехресної оклюзії у дитини 13 рокiв:
1112. Клiнiчна ознака перехресної оклюзії у дитини 12 рокiв:
1113. Клiнiчна ознака дистальної оклюзії у змінному прикусі дитини:
1114. Клiнiчна ознака дистальної оклюзії:
1115. Клiнiчна ознака дистальної оклюзії:
1116. Лицьова ознака дистальної оклюзії:
1117. Доцiльний комплекс вправ для нормалiзацiї функції ковтання у дитини 4 рокiв:
1118. Доцiльнiший комплекс вправ для нормалiзацiї функцiї дихання у дитини 5 рокiв пiсля видалення аденоїдiв:
1119. Доцiльний комплекс вправ для нормалiзацiї тонусу кругового м'яза рота у дитини 5 рокiв з ротовим диханням:
1120. Доцiльний комплекс вправ для дитини 5 рокiв з порушенням функції ковтання:
1121. Доцiльний комплекс вправ для тренування жувальних м'язiв у дитини 5 рокiв:
1122. Методи профiлактики зубощелепних аномалiй:
1123. Фактори ризику, що можуть привести до формування зубощелепних аномалiй у дитини 3 рокiв:
1124. Маловiрогiднi етiологiчнi фактори розвитку зубощелепних аномалiй:
1125. Можливі причинно-наслiдковi зв'язки розвитку сагітальної аномалiї у дитини 5 рокiв:
1126. Данi анамнезу, що дають підставу для оцінки фізіологічного розвитку зубо-щелепної системи дитини 6 рокiв:
1127. Важливi ознаки порушення постави, що може вплинути на формування глибокого прикусу у дитини 6 рокiв:
1128. Доцiльнi методи лабораторного обстеження дитини 13 рокiв з дистальною оклюзією та скупченістю зубів у фронтальній ділянці:
1129. Данi з анамнезу, що вказують на фізіологічний розвиток зубо-щелепної системи:
1130. Ознаки, які найвiрогiднiше пов'язанi з порушенням мови у дитини 6 рокiв:
1131. Вiрогiднi причини виникнення вертикальної оклюзії у дитини 3 років:
1132. Вiрогiднi причини виникнення глибокого прикусу у дитини 7 рокiв:
1133. Вiрогiднi причини виникнення глибокого прикусу у дитини 8 рокiв:
1134. Вiрогiднi причини виникнення перехресної оклюзії у дитини 8 рокiв:
1135. Методи профiлактики зубощелепних аномалiй:
1136. Вiрогiднi фактори ризику зубощелепних аномалiй:
1137. Вiрогiднi фактори ризику зубощелепних аномалiй:
1138. Нехарактернi причини зубощелепних аномалiй :
1139. Ознаки сагiтальної аномалiї, що формується, у дитини 6 років:
1140. Найчастiшi ускладнення при прорiзуванні зубiв при недорозвиненостi щелеп:
1141. Активнодiючi фактори ризику розвитку зубощелепних аномалiй:
1142. Вiрогiднi фактори ризику розвитку зубощелепних аномалiй:
1143. Вiрогiднi фактори ризику розвитку зубощелепних аномалiй:
1144. Клiнiчнi ознаки глибокого прикусу у дитини 12 рокiв:
1145. Клiнiчнi ознаки вiдкритого прикусу:
1146. Клiнiчнi ознаки перехресної оклюзії:
1147. Морфологiчнi ознаки аномалiї по сагiталi:
1148. Вiрогiднi аномалiї, які можуть бути зумовленi порушенням пози пiд час сну:
1149. Вiрогiднi аномалiї, зумовленi порушенням пози пiд час сну:
1150. Вiрогiднi аномалiї, зумовленi порушенням пози пiд час сну:
1151. Морфологiчнi ознаки аномалiй по трансверзалi:
1152. Аномалiї, що пов'язанi з порушенням функцiї дихання:
1153. Аномалiї, зумовленi шкiдливою звичкою смоктання пальця:
1154. Фактори що сприяють попередженню рецидивiв аномалiй:
1155. Лiкування дитини 8 рокiв з дистальним прикусом; кп=7, вiдсутнi 75 та 85 зуби, iнфантильний тип ковтання; ГI=3,0; глибина переддвер'я порожнини рота 3 мм СЛІД починати в такій послідовності:
1156. Тактика дитячого стоматолога при виявленнi порушення функцiй ковтання та дихання у дитини 4 рокiв з інтактними зубами:
1157. Ознаки, якi можна виявити у дитини 4 рокiв з iнфантильним типом ковтання:
1158. До логопеда дитину необхiдно направити, коли:
1159. До оториноляринголога дитину необхiдно направити, коли:
1160. Консультацiя у педiатра необхiдна, коли у дитини:
1161. Ознаки фiзiологiчного жування:
1162. Ознаки фiзiологiчного жування:
1163. Спiввiдношення других тимчасових молярiв в ортогнатичному прикусi у дитини 3 рокiв:
1164. Спiввiдношення других тимчасових молярiв в ортогнатичному прикусi у дитини 4 рокiв:
1165. Спiввiдношення других тимчасових молярiв в ортогнатичному прикусi у дитини 5,5 рокiв:
1166. Мiотерапiю доцiльно призначати при:
1167. Сприятливий прогноз розвитку зубощелепної системи дитини при:
1168. Сприятливий прогноз розвитку зубощелепної системи дитини при:
1169. Форма зубних дуг у дiтей в постiйному прикусi в нормi:
1170. Вiк, в якому показане ортодонтичне лiкування:
1171. Методи ортодонтичної допомоги дiтям переддошкiльного вiку:
1172. Несприятливі активнодiючi фактори, які приводять до розвитку зубощелепних аномалiй у дiтей дошкiльного вiку:
1173. Тактика лікування тiсного положення зубiв 2-3 ступеню з недостатнiстю апiкального базису у дитини 8 років:
1174. Психічний стан дитини, з яким легше добитися позитивних результатiв лiкування:
1175. Психічний стан дитини, з яким легше добитися позитивних результатiв лiкування:
1176. Переважнi методи профiлактики зубо-щелепних аномалiй у дiтей до 3-х рокiв:
1177. Переважнi методи профiлактики аномалiй прикусу дiтей до 3-х рокiв:
1178. Переважнi методи корекцiї оклюзії дiтей 6-9 рокiв:
1179. Переважнi методи корекцiї оклюзії дiтей пiсля 15 рокiв:
1180. Клiнiчна ознака НОРМИ зубощелепної системи 8-мiсячної дитини:
1181. Клiнiчна ознака НОРМИ зубощелепної системи 7-мiсячної дитини:
1182. Вiрогiднi причини виникнення зубощелепних аномалiй:
1183. Основнi критерiї оцiнки стану оклюзії дитини у всiх вiкових перiодах:
1184. Доцільні вправи з мiогiмнастики для дитини 6,5 рокiв, у якої ротове дихання, зниження тонусу кругового м'яза рота; в анамнезi - оперативне видалення аденоїдних розростань:
1185. Вiрогiднiші фактори, що зумовлюють порушення мови:
1186. Клiнiчні ознаки фiзiологiчного стану зубощелепної системи дiтей до 6 мiсяцiв життя:
1187. Клiнiчні ознаки фiзiологiчного стану зубощелепної системи дiтей до 6 мiсяцiв:
1188. Клiнiчнi ознаки фiзiологiчного стану зубощелепної системи дiтей 6 мiсяцiв:
1189. Ознаки вiдхилень у стані щелепнолицевої ділянки дитини 3-х мiсяцiв життя:
1190. Ознаки фiзiологiчного розвитку щелеп дiтей 7 мiсяцiв життя:
1191. Ознаки фiзiологiчного розвитку щелеп дiтей 9 мiсяцiв життя:
1192. Клiнiчнi ознаки фiзiологiчного стану зубощелепної системи дiтей 12-и мiсяцiв життя:
1193. До вад розвитку обличчя вiдносяться:
1194. Незрощення пiднебiння та верхньої губи найчастiше зумовлені чинниками:
1195. Вірогідні етiологiчні чинники незрощення твердого пiднебiння:
1196. При дефектах зубного ряду вiрогiднi порушення функцiй:
1197. Види протезiв для дiтей у тимчасовому та змiнному прикусах:
1198. При виборi конструкцiї дитячого протезу слiд враховувати:
1199. Доцільні параклiнiчнi методи обстеження при дефектах зубного ряду:
1200. Особливостi зйомних протезiв для замiщення дефектiв зубного ряду у фронтальнiй дiлянцi щелеп:
1201. З"йомнi протези у дiтей 3-4 рокiв належить змiнювати через:
1202. З"йомнi протези у дiтей 6-9 рокiв належить змiнювати через:
1203. Показання до виготовлення дитячого протезу:
1204. Вимоги до дитячих протезiв:
1205. Можливі деформацiї щелеп при передчаснiй втратi зубiв:
1206. Показання до протезування дiтей з тимчасовим прикусом:
1207. Показання до протезування дiтей з тимчасовим прикусом:
1208. Показання до протезування дiтей з тимчасовим прикусом:
1209. Мета застосування дитячих протезiв:
1210. Клiнiчнi ознаки вiдкритого прикусу у дитини 10 рокiв:
1211. Спiввiдношення перших постiйних молярiв в ортогнатичному прикусi у дитини 12 рокiв:
1212. Форма зубної дуги у дiтей у тимчасовому прикусi в нормi:
1213. У новонародженої дитини ясеневі валики візуально мають форму:
1214. У новонародженої дитини вірогідна відстань (дистально) нижньої щелепи від верхньої:
1215. Послідовність прорізування тимчасових зубів:
1216. візуально Форма зубних рядів у дітей з тимчасовим прикусом:
1217. Співвідношення других молярів у дітей у періоді сформованого тимчасового прикусу:
1218. Фронтальні зуби 3-х літньої дитини розташовані:
1219. Ступінь перекриття нижніх фронтальних зубів верхніми у 3-х літньої дитини в нормі:
1220. Фронтальні зуби 5-ти літньої дитини розташовані:
1221. Вірогідна ступінь перекриття нижніх різців верхніми у 5-тирічних дітей:
1222. Вірогідні оптимальні строки прорізування нижніх тимчасових різців:
1223. Вірогідні оптимальні строки прорізування верхніх тимчасових різців:
1224. Період формування тимчасового прикусу проходить в терміни:
1225. Період сформованого тимчасового прикусу триває впродовж:
1226. Період підготовки до зміни тимчасових зубів на постійні триває впродовж:
1227. Період змінного прикусу у середньому триває:
1228. Фізіологічне стирання тимчасових зубів 5-ти річної дитини в нормі проходить в ділянці:
1229. Вірогідна послідовність прорізування постійних зубів:
1230. Форма верхнього зубного ряду в нормі у дитини після 6 років:
1231. Форма нижнього зубного ряду в нормі у дитини після 6 років:
1232. Верхні ікла в нормі контактують з:
1233. Піднебінні горби верхніх бічних зубів в нормі контактують з:
1234. Щічні горби нижніх бічних зубів в нормі контактують з:
1235. Кожний зуб (крім різців і останніх молярів) верхньої щелепи контактує в нормі з:
1236. Межа ступеню фізіологічного перекриття нижніх зубів верхніми:
1237. Різці верхньої щелепи в нормі контактують з різцями нижньої щелепи:
1238. Різці нижньої щелепи в нормі контактують з різцями верхньої щелепи:
1239. Співвідношення розмірів зубної дуги верхньої щелепи із альвеолярною дугою:
1240. Співвідношення розмірів зубної та альвеолярної дуг на нижній щелепі:
1241. Співвідношення розмірів альвеолярної та базальної дуг на верхній щелепі:
1242. Співвідношення розмірів альвеолярної та базальної дуг на нижній щелепі:
1243. Макродентія відноситься до аномалії:
1244. Мікродентія відноситься до аномалії, при якій є:
1245. Макродентія відноситься до аномалії, при якій є:
1246. Адентія зубів відноситься до аномалії:
1247. Зубоальвеолярне видовження зубів - це відхилення положення у напрямку:
1248. Зубоальвеолярне вкорочення зубів - це аномалія у напрямку:
1249. Мезіальне положення зуба - це зміщення зуба в напрямку:
1250. Дистальне положення зуба - це зміщення зуба в напрямку:
1251. Ключ оклюзії за Енглем - це співвідношення при змиканні:
1252. Другий клас аномалій за Енглем характеризується зміщенням зубів:
1253. Третій клас аномалій за Енглем характеризується зміщенням зубів:
1254. Дистальна оклюзія відповідає:
1255. Мезіальна оклюзія відповідає:
1256. Основна морфологічна ознака глибокого прикусу:
1257. Основна морфологічна ознака відкритого прикусу:
1258. Перехресна аномалія оклюзії відноситься до аномалій:
1259. Методи обстеження дитини в ортодонтії:
1260. Клінічні ознаки фізіологічного перебігу функції під час ковтання:
1261. Клінічні ознаки порушення функції ковтання під час її перебігу:
1262. Клінічні ознаки фізіологічного перебігу функції дихання:
1263. Клінічні ознаки порушення функції дихання:
1264. Клінічні ознаки порушення функції мови:
1265. Клінічні ознаки порушення функції мови:
1266. Клінічні ознаки порушення функції жування
1267. Клінічні ознаки фізіологічного перебігу функції жування:
1268. Основні етіологічні фактори, що ведуть до виникнення зубо-щелепних аномалій:
1269. Методи профілактики зубо-щелепних аномалій:
1270. Етіологічні чинники зубо-щелепних аномалій:
1271. Морфологічні чинники зубо-щелепних аномалій:
1272. Які стоматологічні захворювання відносяться до таких захворювань, як зубо-щелепні аномалії?
1273. Методи профілактики зубо-щелепних аномалій:
1274. Профілактичні заходи щодо попередження виникнення зубо-щелепних аномалій:
1275. Клінічні ознаки формуючої сагітальної аномалії:
1276. Клінічні ознаки відкритого прикусу:
1277. Клінічні ознаки глибокого прикусу:
1278. Клінічні ознаки мезіального прикусу:
1279. Клінічні ознаки латеральної оклюзії:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів