Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

6. "Хірургія"


803. Iнфекцiя з перiодонту в навколишнi тканини не розповсюджується по:
804. Основна ознака слинокам'яної хвороби:
805. Препарат, що НЕ застосовується при лiкуваннi артриту скронево-нижнньощелепного суглоба:
806. Гематогенний остеомiєлiт у дiтей НЕ викликає:
807. Найвiрогiднiшi ускладнення гострого остеомiєлiту верхньої щелепи:
808. Захворювання дитини 14 рокiв, при якому найчiткiше вираженi клiнiчнi розбiжностi з одонтогенним лiмфаденiтом:
809. Дослiдженя, яке НЕ проводять при ураженi лiмфовузлiв:
810. Найбiльш розповсюджений метод лiкування хронiчного перiодонтиту постiйних сформованих зубiв у дiтей:
811. Основний метод лiкування деструктивної форми хронiчного остеомiєлiту нижньої щелепи у дитини 12 рокiв:
812. Основна ознака хронiчного неспецифiчного паротиту у дитини 12 рокiв:
813. Основна ознака гострого серозного лiмфаденiту щiчної дiлянки у дитини 6 рокiв:
814. Основний метод лiкування гострого гнiйного одонтогенного перiоститу верхньої щелепи у дитини 6 рокiв:
815. Основний критерiй межi консервативної терапiї перiодонтиту 75 зуба у дитини 5 рокiв з нейродермiтом:
816. Найхарактернiша ознака гострого гнiйного одонтогенного перiоститу верхньої щелепи вiд правого 27 зуба у дитини 14 рокiв:
817. Найхарактернiший диференцiйно-дiагностична ознака гострого серозного лiмфаденiту i неспецифiчного сiалоаденiту:
818. Основний симптом сполучення гайморової порожнини з ротовою при видаленнi 26 зуба у дитини 12 рокiв:
819. Основний симптом сполучення гайморової порожнини з ротовою при видаленi 15 зуба у дитини 13 рокiв:
820. Показання до призначення слиногінної дiєти при правосторонньому калькульозному субмаксилiтi у дитини 12 рокiв:
821. Фiзичнi фактори, якi активiзують фагоцитоз при запальних процесах щелепнолицевої областi у фазi серозної ексудацiї:
822. Фiзичнi фактори, якi активiзують фагоцитоз при запальних процесах щелепнолицевої областi у фазi серозної ексудацiї:
823. Показання до призначення слиногінної дiєти при лiвосторонньому некалькульозному субмаксилiтi у дитини 13 рокiв:
824. Клiнiчнi ознаки одонтогенної флегмони скроневої ділянки злiва у дитини 12 рокiв:
825. Клiнiчнi ознаки одонтогенної флегмони скроневої областi справа у дитини 14 рокiв:
826. Найвиразнiшi клiнiчнi ознаки одонтогенної флегмони дна порожнини рота у дитини 12 рокiв:
827. Найвиразнiшi клiнiчнi ознаки одонтогенної флегмони дна порожнини рота у дитини 10 рокiв:
828. Найнеобхiднiшi методи дослiдження при анкiлозi скронево-нижньощелепного суглоба у дитини 3 рокiв:
829. Найнеобхiднiшi методи дослiдження при дисфункцiї скронево-нижньощелепного суглоба у хлопчика 14 рокiв:
830. Клiнiчнi ознаки дисфункцiї скронево-нижньощелепного суглоба у дитини 13 рокiв iз сколiозом:
831. Найчастiшi ускладнення пiсля видалення зубiв у дiтей дошкiльного вiку:
832. НЕхарактерна ознака гострого гематогенного остеомiєлiту верхньої щелепи у новонарожденого:
833. Захворювання, з яким необхiдно диференцiювати одонтогенний пiдщелепний лiмфаденiт справа у дитини 6 рокiв:
834. Основнi диференцiйно-дiагностичнi ознаки мiж гострим одонтогенним та гематогенним остеомiєлiтом:
835. Основнi диференцiйно-дiагностичнi ознаки мiж гострим одонтогенним та гематогенним остеомiєлiтом:
836. Основнi симптоми сполучення гайморової порожнини з ротовою при видаленi 25 зуба у дитини 13 рокiв:
837. Основнi симптоми сполучення гайморової порожнини з ротовою при видаленi 15 зуба у дитини 13,5 рокiв:
838. Клiнiчнi ознаки флегмони скроневої областi у дитини 11 рокiв вiд загострення хронiчного перiодонтиту 17 зуба:
839. Клiнiчнi ознаки флегмони скроневої областi у дитини 10 рокiв вiд загострення хронiчного перiодонтиту 26 зуба:
840. Основний захiд при лiкуваннi дитини 10 рокiв з хронiчним одонтогенним остеомiєлiтом нiжньої щелепи злiва в області вугла (продуктивна форма):
841. Показання до iнстиляцiї слинної залози при лiвосторонньому неспецифiчному паротитi у дитини 6 рокiв:
842. ,Лiмфовузли, якi можуть бути ураженi при загостренi хронiчного гранулюючого перiодонтиту верхнiх премолярiв у дитини 8 рокiв:
843. Найчастiша локалiзацiя гематогенного остеомiєлiту у новонароджених:
844. Вiк, в якому дiти частiше хворiють гематогенним остеомiєлiтом:
845. Тактика лiкаря при попаданнi медiального щiчного кореня 26 зуба в гайморову пазуху та сполучення гайморової пазухи з порожниною рота у дитини 13 рокiв:
846. Захворювання, з яким НЕ треба диференцiювати одонтогенний абсцес пiд'язикового валика у дитини 12 рокiв:
847. Тактика лiкаря при сполученнi гайморової пазухи з порожниною рота у дитини 12,5 рокiв пiсля видалення 16 зуба:
848. Основнi лiкувальнi заходи при гострому серозному одонтогенному перiоститi верхньої щелепи вiд 26 зуба моляра у дитини 9 рокiв з І ГЗ; КПВ+кп=10:
849. Основний симптом гострого одонтогенного остеомiєлiту правої половини нижньої щелепи у дитини 5 рокiв з хронiчним нефритом:
850. Групи лiмфовузлiв, якi уражаються при гострому гнiйному перiоститi верхньої щелепи вiд 21 зуба у дитини 10 рокiв:
851. Лiмфатичнi вузли, якi уражаються при калькульозному субмаксилiтi у дитини 12 рокiв:
852. Достовiрна ознака слиннокам'янної хвороби у дитини 12 рокiв з олiгофренiєю :
853. Основна клiнiчна ознака продуктивної форми хронiчного остеомiєлiту лiвої половини нижньої щелепи у дитини 8 рокiв з хронiчною бронхопневмонiєю:
854. Малоiнформативний показник для диференцiйної дiагностики фiброзної дисплазiї та продуктивної форми остеомiєлiту у дитини 10 рокiв (в анамнезi травма щелепи):
855. Найхарактернiша ознака хронiчного неспецифiчного паротиту у дитини 4 рокiв з хронiчним тонзилiтом:
856. Основний критерiй для дiагностики одонтогенного правостороннього гаймориту у дитини 12 рокiв вiд 15 зуба:
857. Основний критерiй для дiагностики одонтогенного лiвостороннього гаймориту i сполучення гайморової порожнини з ротовою у дитини 13 рокiв:
858. Основний лiкувальний захiд при одонтогенному гайморитi:
859. Метод, який НЕ застосовують при лiкуваннi одонтогенного гаймориту:
860. Основний лiкувальний захiд при риногенному гайморитi:
861. Основний лiкувальний захiд при риногенному гайморитi:
862. Основний лiкувальний захiд при риногенному гайморитi:
863. Перiоди запалення слинної залози, в якому можна проводити контрастну рентгенографiю:
864. Перiоди запалення слинної залози, в якому можна проводити контрастну рентгенографiю:
865. Найвiрогiднiшi захворювання, з якими необхiдно диференцiювати гострий гнiйний лiмфаденiт пiдпiдборiдкової областi:
866. Найвiрогiднiшi захворювання, з якими необхiдно диференцiювати гострий серозний лiмфаденiт пiдпiдборiдкової областi:
867. В осередку запалення при перiоститi можуть бути:
868. Групи лiмфовузлiв, в якi здiйснюється вiдтiк лiмфи вiд верхнiх молярiв:
869. Лiмфатичнi вузли, в якi перважно здiйснюється вiдтiк лiмфи вiд верхнiх молярiв у дитини 4 рокiв:
870. Передбачуваний попереднiй дiагноз, при якому характерний симптом Венсана:
871. Метод додаткового обстеження дитини 13 рокiв при слинокам'янiй хворобi (пальпаторно - камiнь в задньому вiддiлi протока):
872. Показання до видалення зачаткiв постiйних зубiв:
873. Вiк, коли бар'єрна функцiя лiмфовузлiв стає повноцiнною:
874. Основнi методи обстеження дитини при одонтогенному гнiйному перiоститi лiвої верхньої щелепи вiд першого моляра у дитини 12 рокiв:
875. Функцiї фагоцитiв в осередках запалення щелепнолицевої дiлянки:
876. Оптимальна тактика при вiдломi горба верхньої щелепи пiд час видалення 27 зуба у дитини 14 рокiв:
877. Захiд, який НЕ можна застосувати для профiлактики луночкової кровотечi у дитини 9 рокiв з геморагiчним синдромом:
878. Найвiрогiднiшi захворювання, з якими необхiдно диференцiювати субмаксилiт:
879. Ознаки, якi НЕ пiдтверджують дiагноз епiдемiчного паротиту у дитини 5 рокiв:
880. Групи лiмфвоузлiв, в якi здiйснюється лiмфовiдток вiд кiнчика носа:
881. Вiк, коли бар'єрна функцiя лiмфовузлiв стає повноцiнною:
882. Ознаки, якi НЕ пiдтверджують дiагноз епiдемiчного паротиту у дитини 4 рокiв:
883. Препарати, якi НЕ слiд застосувати для лiкування неспецифiчного паротиту у дитини 5 рокiв:
884. Препарати, якi НЕ слiд застосовувати для лiкування вiрусного паротиту у дитини 6 рокiв:
885. Тактика лiкування iнтрузивного вивиху верхнiх центральних рiзцiв у дитини 2 рокiв:
886. Тактика лiкування iнтрузивного вивиху 61 зуба у дитини 4 рокiв:
887. Видалити 21 зуб у дитини 14 рокiв слiд при переломi:
888. Клiнiчна ознака, НЕ характерна для пiдвивиху постiйного зуба:
889. Неправильна тактика лiкування при екструзивному вивиху 31 зуба у дитини 10 рокiв:
890. Неправильна манiпуляцiя при лiкуваннi неускладненого перелому коронки 12 зуба у дитини 11 рокiв:
891. Нехарактерна ознака повного вiдлому коронки 21 зуба у дитини 9 рокiв:
892. Оптимальний метод лiкування неповного вивиху 51 та 61 зубів у 5-річної дитини:
893. Захворювання, з яким слiд диференцiювати неповний вивих 22 зуба у дитини 10 рокiв:
894. Найхарактернiша клiнiчна ознака неповного вивиху 44 зуба у дитини 13 рокiв:
895. Оптимальнi строки корекцiї рубцевої деформацiї верхньої губи у дитини 8 рокiв:
896. Достовiрний метод дiагностики при переломi кореня зуба:
897. Неправильна тактика при травмі 51 та 61 зубів у дитини 2,5 рокiв:
898. Неправильна тактика при травмі 71 та 81 зубів у дитини 3 рокiв:
899. Рентгенологiчна ознака iнтрузивного вивиху 22 зуба у дитини 10 рокiв:
900. Рентгенологiчна ознака iнтрузивного вивиху 43 зуба у дитини 14 рокiв:
901. Рентгенологiчна ознака iнтрузивного вивиху 41 зуба у дитини 12 рокiв:
902. Рентгенологiчна ознака екструзивного вивиху 12 зуба у дитини 11 рокiв:
903. Рентгенологiчна ознака екструзивного вивиху 21 зуба у дитини 12 рокiв:
904. Рентгенологiчна ознака екструзивного вивиху 21 зуба у дитини 10 рокiв:
905. Тактика лiкування при неповному вивисi 11 зуба у дитини 12,5 рокiв:
906. Тактика лiкування при повному вивисi 11 зуба у дитини 12,5 рокiв:
907. Тактика лiкування при травмi iз розкриттям порожнини 21 зуба у дитини 3 рокiв:
908. Рання характерна ознака струсу зуба при травмi:
909. Рання характерна ознака струсу зуба при травмi:
910. Характерна ознака струсу зуба при травмi:
911. Характерна ознака струсу зуба при травмi:
912. Рання клiнiчна ознака екструзивного вивиху 41 зуба у дитини 10 рокiв:
913. Рання клiнiчна ознака екструзивного вивиху 13 зуба у дитини 14 рокiв:
914. Рання клiнiчна ознака екструзивного вивиху 34 зуба у дитини 12 рокiв:
915. Рання клiнiчна ознака екструзивного вивиху 12 зуба у дитини 13 рокiв:
916. Визначальнi принципи, якi сприяють успiшному лiкуванню переломiв коренiв постiйних зубiв у дiтей:
917. Тактика лiкування перелому кореня 21 зуба у дитини 12 рокiв в перше вiдвiдування:
918. Тактика лiкування при виявленнi збiльшення вiдстанi мiж вiдломками кореня 11 зуба у дитини 13 рокiв в процесi диспансерного спостереження:
919. Тактика лiкування при забитому 11 і 21 зубах у дитини 7 рокiв:
920. Клiнiчна ознака неускладненого перелому коронки 11 і 21 зубів у дитини 10 рокiв в першi днi пiсля травми:
921. Клiнiчна ознака неускладненого перелому коронки 41 зуба у дитини 10 рокiв:
922. Клiнiчна ознака неускладненого перелому коронки 21 зуба у дитини 12 рокiв в першi днi пiсля травми:
923. Манiпуляцiї лікаря при травмі 42 зубу у дитини 7 років з розкриттям в однiй точцi порожнини зуба, якщо пiсля травми пройшло декiлька годин:
924. Манiпуляцiя лікаря при лiкуваннi перелому коронки 41 зуба у дитини 7 рокiв iз значним розкриттям його порожнини:
925. Доцільна манiпуляцiя при некрозi пульпи 21 зуба пiсля перелому коронки з розкриттям порожнини у дитини 8 рокiв у випадку загибелi росткової зони:
926. Клiнiчнi ознаки некрозу пульпи внаслiдок перелому коронки зуба у дитини 7 рокiв:
927. Параклiнiчi ознаки некрозу пульпи внаслiдок перелому коронки 42 зубу у дитини 8,5 рокiв:
928. Доцільна манiпуляцiя при некрозi пульпи внаслiдок перелому коронки 32 зубу у дитини 8,5 рокiв при збереженiй зонi росту:
929. Метод лiкування перелому коронки iз значним розкриттям порожнини 12 зуба у дитини 10 рокiв:
930. Методи лiкування при повному травматичному вiдломi коронки 11 зуба у дитини 14 рокiв:
931. Ознаки коронко-кореневого подовжнього перелому 11 зуба у дитини 11 рокiв:
932. Рацiональнi строки первинної хiрургiчної обробки рани обличчя у дитини 12 рокiв:
933. Термiновi заходи при значнiй кровотечi iз лунки видаленого зуба у дитини 12 рокiв:
934. Принципи первинної хiрургiчної обробки ран обличчя:
935. Принципи первинної хiрургiчної обробки ран обличчя:
936. Принципи первинної хiрургiчної обробки ран обличчя:
937. Невiрогiдне ускладнення пiсля травми тимчасових зубiв:
938. Імовірна клiнiчна ознака неповного вивиху 22 зуба у дитини 10 рокiв:
939. Імовірна клiнiчна ознака неповного вивиху 21 зуба у дитини 10 рокiв:
940. Імовірна клiнiчна ознака неповного вивиху 33 зуба у дитини 14 рокiв:
941. Характернi клiнiчнi ознаки неповного вивиху 31 та 41 зубів у дитини 10 рокiв:
942. Показання до видалення зверхкомплектного зуба в областi 11 та 21 зубів у дитини 9 рокiв:
943. Показання до видалення зверхкомплектного зуба в областi 31 та 41 зубів у дитини 8 рокiв:
944. Вид пошкоджень зубiв, що найчастiше зустрiчаються у дітей у вiцi 1-2 роки:
945. Вид пошкоджень зубiв, що найчастiше зустрiчаються у дітей 1-2 років життя:
946. Види пошкоджень зубiв, що найчастiше зустрiчаються у дітей 1-2 років життя:
947. Вiрогiдний вид пошкодження нижньої щелепи у дитини 5 рокiв при ударi в пiдборiддя металевим предметом:
948. Характерна клiнiчна ознака перелому основи черепа у дитини 12 рокiв:
949. Патогенетичне лiкування ретенцiйної кiсти слинної залози слизової оболонки нижньої губи у дитини 9 рокiв:
950. Основнi клiнiчнi симптоми папiломи язика у дитини 6 рокiв:
951. Одонтогеннi доброякiснi пухлини:
952. Одонтогеннi доброякiснi пухлини:
953. Остеогеннi доброякiснi пухлини:
954. "Остеогеннi доброякiснi пухлини:
955. Пухлиноподiбнi одонтогеннi захворювання:
956. Пухлиноподiбнi одонтогеннi захворювання:
957. Вродженi кiсти щелепнолицевої областi та шиї:
958. Набутi кiсти щелепнолицевої областi та шиї:
959. Хакрактернi рентгенологiчнi ознаки злоякiсної пухлини у дитини дошкiльного вiку:
960. Xарактернi ознаки капiлярної гемангiоми у дитини 2 рокiв:
961. Характернi ознаки кавернозної гемангiоми язика у дитини 4 рокiв:
962. Інформативний метод дослiдження з метою диференцiйної дiагностики фолiкулярної кiсти та гемангiоми щелепи у дитини 8 рокiв:
963. Рацiональний метод лiкування фiброми верхньої щелепи у дитини 7 рокiв:
964. Вiрогiдний тип кiсти на рентгенограмi нижньої щелепи, якщо має місце деструкцiя кiсткової тканини округлої форми, з чiткими межами в ділянці тимчасових молярів у дитини 6 рокiв:
965. Основний метод дiагностики фолiкулярної кiсти нижньої щелепи у дитини 7 рокiв:
966. Метод лiкування остеобластокластоми правої верхньої щелепи у дитини 12,5 рокiв:
967. Метод лiкування остеобластокластоми нижньої щелепи злiва у дитини 12 рокiв:
968. Клiнiчнi симптоми фiброзної дисплазiї нижньої щелепи злiва у дитини 9 рокiв:
969. Методи лiкування вiрусного папiломатозу слизової оболонки порожнини рота у дитини 9 рокiв:
970. Характерна локалiзацiя дермоїдних та епiдермоїдних кiст у дiтей дошкiльного вiку:
971. Характерна локалiзацiя дермоїдних та епiдермоїдних кiст у дiтей шкiльного вiку:
972. Найвiрогiдна локалiзацiя атером:
973. Найчастiша локалiзацiя атером:
974. Вирогідна локалiзацiя ретенцiйних кiст малих слинних залоз:
975. Найчастiша локалiзацiя ретенцiйних кiст малих слинних залоз:
976. Фолiкулярну кiсту нижньої щелепи злiва в областi 75 зуба у дитини 6 рокiв необхiдно диференцiювати з:
977. Фолiкулярну кiсту нижньої щелепи справа в областi 47 зуба у дитини 12 необхiдно диференцiювати з:
978. Вродженi кiсти щелепнолицевої областi:
979. Вродженi кiсти щелепнолицевої області:
980. Рацiональний метод лiкування кiсти, що мiстить зуб, у дитини 6 рокiв:
981. Рацiональний метод лiкування кiсти, що мiстить зуб, у дитини 9 рокiв:
982. Додатковi методи дослiдження при дiагностицi радiкулярної кiсти нижньої щелепи у дитини 14 рокiв:
983. Вiрогiдна локалiзацiя ретенцiйних кiст слинних залоз у дiтей шкiльного вiку:
984. Вiрогiдна локалiзацiя ретенцiйних кiст слинних залоз:
985. Абсолютнi протипоказання до проведення маскового наркозу:
986. Вид анестезiї для видалення 31 зуба при подовжньому травматичному переломi кореня зуба:
987. Найчастiше ускладнення туберальної анестезiї:
988. Ефективні фiзичнi фактори для лiквiдацiї шраму на шкірі пiдборiддя пiсля травми у дитини 12 рокiв:
989. Не застосовують для внутрiшньовенного знеболення:
990. Застосовують для iн'єкцiйної анестезiї:
991. Застосовують для iн"єкцiйної анестезiї:
992. Не застосовують для зупинки кровотечi:
993. Не застосовують для зупинки кровотечi:
994. Основнi клiнiчнi симптоми при ВIЛ-iнфекцiї:
995. Шляхи зараження ВІЛ:
996. Загальне знеболення нерацiональне при:
997. Загальне знеболення нерацiональне при:
998. НЕхарактернi iмунологiчнi змiни у хворих на СНIД:
999. НЕхарактернi iмунологiчнi змiни у хворих на СНIД:
1000. Крилопiднебiнну ямку утворюють:
1001. До великих слинних залоз не вiдносяться:
1002. До великих слинних залоз не вiдносяться:
1003. Невiдкладнi стани, при яких застосовують гормональнi препарати:
1004. Невiдкладнi стани, при яких застосовують гормональнi препарати:
1005. Вид анестезiї для видалення 22 зуба у дитини 11 рокiв при травматичному переломi коронкової третини кореня:
1006. Вид анестезiї для видалення 11 та 21 зубів у дитини 10 рокiв при подовжньому травматичному переломi коренiв:
1007. Область, яку інервує пiдборiдковий нерв:
1008. Перший рiвень комплексної структури больової реакцiї:
1009. Фактор, який впливає на поведiнку дiтей пiд час лiкування зубiв:
1010. Показання до лiкування дiтей iз стоматологiчними захворюваннями в амбулаторних умовах пiд наркозом:
1011. Органи iмунної системи людини:
1012. При повiльнiй їнфекцiї мають мiсце:
1013. Абсолютне протипоказання до проведення маскового наркозу у дитини 5 рокiв:
1014. Загальне знеболення нерацiональне у дитини 9 рокiв при:
1015. Загальне знеболення нерацiональне у дитини 6 рокiв при:
1016. Показання до лiкування дiтей iз стоматологiчними захворюваннями в амбулаторних умовах пiд наркозом:
1017. Характернi iмунологiчнi змiни у хворих на СНIД:
1018. Область, яку нервує пiдборiдковий нерв:
1019. Тривале перебування вiрусу в органiзмi людини характеризується як iнфекцiя:
1020. Збудники повiльних iнфекцiй:
1021. Характеристики, що НЕ вiдносяться до СНIДу:
1022. При СНIДi мають мiсце:
1023. При СНIДi мають мiсце:
1024. При СНIДi мають мiсце:
1025. Система органiзму, яка першою уражається при ВIЛ-iнфекцiї:
1026. Найближчий час проведення одонтодiагностики при травмi нижнiх центральних рiзцiв у дитини 11 рокiв:
1027. Найоптимальний вiк для проведення ураностафiлопластики у дитини з уродженим незрощенням твердого пiднебiння:
1028. Найоптимальний вiк для проведення ураностафiлопластики у дитини з уродженим незрощенням твердого та м'якого пiднебiння:
1029. Клiнiчнi симптоми зверхкомплектного зуба:
1030. Клiнiчнi симптоми зверхкомплектного зуба:
1031. Основне показання до хiрургiчної корекції вуздечки верхньої губи у дитини 9 рокiв при наявностi дiастеми 6 мм:
1032. Оптимальний строк початку ортодонтичного лiкування дiастеми пiсля пластики вуздечки верхньої губи у дитини 11 рокiв:
1033. Помилкова дiя лiкаря при дiастемi 6 мм мiж нижнiми центральними рiзцями у дитини 8 рокiв, причиною якої є зверхкомплектний зуб, виявлений на рентгенограмi:
1034. Оптимальний строк хiрургiчного втручання на щiльнiй, вкороченiй вуздечцi язика при порушеннях мови:
1035. Прогнозованi наслiдки вкороченої, щiльної вуздечки язика у 2-мiсячної дитини:
1036. Прогнозованi наслiдки вкороченої, щiльної вуздечки язика, що прикрiплюється до верхiвки язика, у 3-мiсячної дитини:
1037. Можливi наслiдки аномалiї вуздечки язика у новородженої дитини:
1038. Вiрогiднi клiнiчнi ознаки аномалії вуздечки верхньої губи, якi мають вiдношення до дiастеми:
1039. Найвiрогiднiшi клiнiчнi ознаки вуздечки верхньої губи, якi мають вiдношення до дiастеми:
1040. Клiнiчнi ознаки вуздечки верхньої губи, якi мають вiдношення до дiастеми:
1041. Оптимальний строк оперативного втручання на вуздечцi верхньої губи при лiкуваннi дiастеми більше 4 мм:
1042. Основне показання до хiрургiчного втручання при аномалiї вуздечки язика у дитини 3-мiсяцiв:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів