Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

5. "Захворювання пародонта у дітей"


668. Рентгенологiчнi ознаки пародонта в областi 11, 12, 21, 22 зубiв у дитини 8 рокiв:
669. Рентгенологiчнi ознаки пародонта в областi 31, 32, 41, 42 зубов у дитини 6 рокiв:
670. Рентгенологiчнi ознаки пародонта, якi вiдповiдають дiагнозу "локальний пародонтит" у дитини 10 рокiв:
671. Рентгенологiчнi ознаки локального пародонтиту в областi 31, 32, 41, 42 зубiв у хлопчика 12 рокiв з аномалiйним прикрiпленням вуздечки нижньої губи:
672. Дарсонвалiзацiю найчастiше застосовують при:
673. Пухлиноподiбнi захворювання пародонта, при якому показане хiрургiчне лiкування:
674. Рентгенологiчнi ознаки пародонтальної кiсти в областi 23 зуба у дитини 14 рокiв:
675. Показник, який визначає тяжкiсть гiнгiвiту:
676. Показник, який НЕ визначає тяжкiсть гiнгiвiту у дитини 2 рокiв з циркулярним карiєсом фронтальних зубiв:
677. Симптом, характерний для гiнгiвiту у дитини 2 рокiв з циркулярним карiєсом фронтальних зубiв:
678. Принципи лiкування локального пародонтиту у дитини 11 рокiв з мiлким переддвер'ям порожнини рота; ГI=3,0; аномалiйним прикрiпленням вуздечки нижньої губи; травматичною оклюзiєю в областi центральних рiзцiв:
679. Принципи лiкування локального пародонтиту у дитини 10 рокiв з мiлким переддвер'ям порожнини рота; ГI=3,0:
680. Принципи лiкування локального пародонтиту у дитини 9 рокiв з глибоким прикусом; ГI=2,7; травматичною оклюзiєю в областi фронтальних зубiв:
681. НЕпотрiбний захiд мiсцевого лiкування пародонтиту у дитини 8 рокiв:
682. Основна об'єктивна ознака хронiчного катарального гiнгiвiту в областi нижнiх фронтальних зубiв у дитини 13 рокiв:
683. НЕ вiдноситься до клiнiчного симптому хронiчного катарального гiнгiвiту в областi нижнiх фронтальних зубiв у дитини 11 рокiв:
684. Основнi клiнiчнi симптоми хронiчного катарального гiнгiвiту в ділянці верхнiх фронтальних зубiв у дитини 12 рокiв:
685. Найвiрогiднiша причина виникнення десквамативного гiнгiвiту у дiвчинки 13 рокiв:
686. Найвiрогiднiший дiагноз у дiвчинки 14 рокiв з вiдсутнiми вторинними статевими ознаками:
687. Найвiрогiднiшi клiнiчнi симптоми ураження пародонта у дiвчинки 14 рокiв з ортогнатичним прикусом; ГI=0,6; КПВ=2 "К=0, п=2, В=0); дисменореєю:
688. Препарат цитостатичної дiї, який слiд застосувати локально для лiкування гiпертрофiчного гiнгiвiту у хлопчика 13 рокiв:
689. Найвiрогiднiший попереднiй дiагноз у дитини 14 рокiв з ознаками пародонтиту в областi 37 зуба:
690. Рентгенологiчнi ознаки першої форми ретiкулогiстiоцитозу у дитини 12 рокiв:
691. Необхiднi етапи лiкування всiх форм гiнгiвiту у дітей:
692. Необхiднi етапи лiкування локального хронiчного катарального гiнгiвiту у дiвчинки 10 рокiв з КПВ+кп=10 "К-10, циркулярний карієс, П-0, В-0); ГI=3,0; ортодонтичним прикусом:
693. Необхiднi етапи лiкування локального хронiчного катарального гiнгiвiту у дитини 12 рокiв з неякiсною пломбою на контактнiй поверхнi 21 зуба, ГI=3,0:
694. Необхiднi етапи лiкування локального хронiчного катарального гiнгiвiту у хлопчика 11 рокiв iз скупченням 31, 32, 41, 42 зубiв ІІ ступеня; ГI=3,0; КПВ+кп=0:
695. Необхiднi етапи лiкування локального хронiчного катарального гiнгiвiту в областi 31, 32, 41, 42 зубів у дитини 12 рокiв з прикрiпленням вуздечки нижньої губи на ясенному пиптику; ГI=2,8; прямим прикусом:
696. Засiб цитостатичної дiї при лiкуваннi гiпертрофiчного гiнгiвiту локальної етiологiї у дитини 14 рокiв з аномалiйним прикрiпленням вуздечки нижньої губи:
697. Основна ознака тяжкого перебiгу хронiчного гiнгiвiту у дитини 14 рокiв:
698. Мета застосування гiдротерапiї антисептичними чи антимiкробними препаратами при хронiчному катаральному гiнгiвiтi у дитини 8 рокiв:
699. Мета застосування гiдротерапiї антисептичними чи антимiкробними препаратами при хронiчному гiпертрофiчному гiнгiвiтi у дитини 12 рокiв:
700. Мета застосування дарсонвалiзацiї при хронiчному гiпертрофiчному гiнгiвiтi у дитини 13 рокiв:
701. Мета застосування дарсонвалiзацiї при хронiчному гiпертрофiчному гiнгiвiтi у дитини 14 рокiв:
702. Мета застосування дарсонвалiзацiї при хронiчному гiпертрофiчному гiнгiвiтi у дитини 12 рокiв:
703. Метод, який НЕ слiд застосовувати для обстеження дитини 8 рокiв з локальним пародонтитом:
704. При захворюваннi пародонта у дитини 12 рокiв необхiдно визначити:
705. НЕ можна застосовувати при лiкуваннi генералiзованого пародонтиту у дитини 8 рокiв:
706. Найефективнiшi фiзичнi фактори для лiквiдацiї шрамiв СОПР пiсля операцiї пластики переддвер'я ротової порожнини у дитини 7 рокiв:
707. Рацiональний фiзичний фактор для лiквiдацiї шрамiв СОПР пiсля операцiї пластики переддвер'я ротової порожнини у дитини 8 рокiв з алергiєю:
708. Найвiрогiднiший прояв ураження органiв та тканин порожнини рота у дитини 10 рокiв з декомпенсованим цукровим дiабетом:
709. Додатковi методи обстеження, якi необхiдно провести дитини 10 рокiв з перебiгом середньої важкостi генералiзованого пародонтиту:
710. Необов'язковий метод обстеження дитини 10 рокiв з генералiзованим пародонтитом передбачувано ендокринної етiологiї:
711. Додатковий метод обстеження дитини 10 рокiв з передбачуваним дiагнозом "циклiчна нейтропенiя":
712. Додатковий метод обстеження дитини 10 рокiв iз симптомами генералiзованого пародонтиту передбачувано на фонi гiпоглобулiнемiї:
713. Обов'язковi клiнiчнi симптоми синдрому Папiйона-Лефевра:
714. Захворювання, обов'язковим клiнiчним проявом яких є пародонтальна симптоматика:
715. Найвiрогiднiше соматичне захворювання, яке супроводжуються ознаками хронiчного гiпертрофiчного гiнгiвiту:
716. Захворювання кровi, клiнiчним проявом якого може бути гiперплазiя ясен:
717. Медикаменти, при тривалому застосування яких можлива гiперплазiя ясен:
718. Заходи локального лiкування гiпертрофiчного гiнгiвiту 2 ступеню в областi 31, 32, 41, 42 зубів у дiвчинки 13 рокiв з прямим прикусом, РМА=28%, ГI=2,6:
719. Визначте рентенологічні ознаки норми пародонта у дитини 7 років на ділянці нижніх центральних постійних різців:
720. Рентгенологічні ознаки норми пародонта у дитини 11 років на ділянці 31, 32, 41, 42 зубів:
721. Рентгенологічні ознаки норми пародонта у дитини 12 років на ділянці 37 і 47 зубів:
722. Рентгенологічні ознаки, що свідчать про локальний пародонтит у дитини 11 років на ділянці центральних нижніх різців:
723. Рентгенологічні ознаки, характерні для прояву цукрового діабету в порожнині рота:
724. Найвирогідніший діагноз у дитини 7 років, у якої виявлений рухливий 46 зуб, ясенева кишеня 5 мм без виділень:
725. Найвирогідніший діагноз у дитини 7 років, у якої виявлений рухливий 31 зуб, подовження клінічної коронки зуба, ширина зони прикріплених ясен 1 мм, відсутня ясенева кишеня:
726. Рентгенологічні ознаки диспропорції формування пародонта у дитини 6 років у фронтальній ділянці нижньої щелепи:
727. Нехарактерні клінічні ознаки диспропорціії формування пародонта 32 зуба у дитини 7 років:
728. Лікування яким препаратом може викликати різні форми гінгівіту у дівчини 14 років:
729. Найвирогідніше з захворювань пародонта у хлопчика 13 років, при якому деструктивний процес в кістковій тканині щелепи може розповсюджуватися на тіло щелепи:
730. Диспансерна група, до якої належить дівчинка 11 років, у якої Ш група здоров'я, КПУ-0, ГІ-3,0, хронічний катаральний гінгівіт, прикус ортогнатичний:
731. До якої диспансерної групи належить хлопчик 14 років з хронічним гіпертрофічним гінгівітом, скупченням зубів П ступеню, КПУ-1, ГІ-1,0?
732. Препарати, що мають склерозуючу дію та які слід застосовувати при лікуванні гіпертрофічного гінгівіту у хлопчика 12 років:
733. Вид хірургічного втручання, який необхідно провести дівчинці 13 років з хронічним гіпотрофічним гінгівітом ІІІ ст., прикус ортогнатичний, КПУ-О, ГІ-1,5:
734. Методи лікування, яким слід віддати перевагу при визначенні плану лікування дівчинки 14 років з хронічним гіпертрофічним гінгівітом, глибоким прикусом, ГІ-1,0:
735. Про яке захворювання пародонта свідчать симптоми запалення пародонта та його руйнування, що супроводжуються значною гіперплазією ясен, гнійними процесами в різних органах у дитини 10 років?
736. Які з клінічних ознак можуть відігравати роль диференційно-діагностичних при встановленні діагнозу гіпоглобулінемія у дитини 14 років?
737. Дятям якого віку пародонтолог повинен проводити профілактичні огляди з метою виявлення та усунення факторів ризику виникнення захворювань пародонта?
738. Який з методів в алгоритмі обстеження дитини 7 років з ознаками хронічного катарального гінгівіту на ділянці різців не є обов'язковим?
739. Який з методів обстеження дитини 6 років з рухливістю 31 зуба першого ступеню не є обов'язковим в алгоритмі обстеження дитини?
740. Що в будові ясеневої борозни визначає її вразливість до дії мікроорганізмів і токсинів зубного нальоту?
741. Що в алгоритмі обстеження дитини 2-х років з ознаками хронічного катарального гінгівіту не є обов'язковим?
742. В який з періодів розвитку пародонта верхівка альвеолярної кістки на ділянці між 11 та 21 зубами може бути роздвоєна?
743. Найвирогідніший діагноз у дитини 12 років з ортогнатичним прикусом, у якої на ділянці 13 та 23 зубів рентгенологічно виявлено розширення періодонтальної щілини, крупноплетлиста будова кісткової тканини, відсутність твердої решітчастої тканини на верхівці
744. Про що може свідчити зменшення ширини зони прикріплених ясен під час прорізування нижніх постійних різців у дівчинки 5 років з мілким переддвер'ям порожнини рота?
745. Що в алгоритмі обстеження хлопчика 11 років з генералізованим катаральним гінгівітом, ортогнатичним прикусом, КП-2 не є обов'язковим?
746. Який з методів корекції скупчення зубів ІІІ ступеню найраціональніше провести дівчинці 14 років з ортогнатичним прикусом, катаральним гінгівітом, КП-1, ГІ-1,0?
747. Дані клінічного обстеження, які свідчать про стан неспецифічної резистентності організму у дівчинки 5 років з хронічним катаральним гінгівітом, ГІ-3,0:
748. Передбачувані діагнози у дитини 4 років, у якої, за словами матері, рухливий 65 зуб, з'явилась набряклість ясен, КП-О, ГІ-0,5, РМА-18%:
749. Нехарактерна ознака ретикулогістіоцитозу для дитини 8 років, у якої рухливий 46 зуб, КП-0, ГІ-1,0, РМА-10,22%:
750. Нехарактерна ознака ретикулогістіоцитозу у дівчинки 12 років, у якої рухливий 37 зуб, рухливість зуба І ступеня, КПУ-0, ГІ-1,2:
751. Нехарактерна клінічна ознака ретикулогістіоцитозу у хлопчика 11 років з 37 зубом, КПУ-1, ГІ-0,5:
752. Що в комплексі лікувальних заходів при гіпертрофічному гінігвіті у дівчинки 14 років не варто призначати?
753. Що в комплексі лікувальних заходів при гіпертрофічному гінгівіті у дівчинки 13 років з ортогнотичним прикусом, КПУ-0, ГІ-1,5 варто призначати?
754. Що в алгоритмі обстеження дівчинки 13 років з гіпертрофічним гінгівітом не є обов'язковим?
755. На що в алгоритмі обстеження дівчинки 14 років з гіпертрофічним гінгівітом, ортогнатичним прикусом, КПУ-0, ГІ-0,3 необхідно звернути особливу увагу?
756. Який з означених препаратів доцільно призначити хлопчику 13 років з гіпертрофічним гінгівітом, КПУ-О, ГІ-2,5?
757. Яким способом слід вводити означені препарати при гіпертрофічному гінгівіті хлопчику 14 років з ортогнатичним прикусом, КПУ-1, ГІ-0,8?
758. Який з фізіотерапевтичних методів, що застосовується при лікуванні гіпертрофічного гінгівіту, впливає на колангеноутворення в яснах?
759. Який з методів об'єктивного обстеження свідчить про наявність десквамативного гінгівіту у дівчинки 13 років з ортогнатичним прикусом, ГІ-1,0, КПУ-1,0?
760. Що варто передбачати у випадку, коли у хлопчика 10 років з ортогнатичним прикусом є скупченням зубів ІІІ ст. у фронтальній ділянці н/щелепи, ГІ-3,0, КПУ-0, локальне значення РМА-82%?
761. Особливості колової зв'язки зуба, які слід передбачити при складанні плану лікування пародонта у хлопчика 12 років:
762. Що в плані лікування дівчинки 12 років з локальним пародонтитом ІІ ст. в ділянці 31 та 32 зубів є помилковим?
763. Що в плані лікування хлопчика 12 років з локальним пародонтитом ІІ ст. в ділянці 24 зуба є помилковим?
764. В якому віці найефективніша діагностика порушення синхронності формування тканин пародонта?
765. Який з методів обстеження не варто проводити при обстеженні хлопчика 7 років з видовженням клінічної коронки 31 зуба при його рухливості І ст. та ортогнатичному прикусі?
766. Що в плані корекції диспропорції формування пародонта 31 та 41 зубів не варто проводити дівчинці 7 років з КП+КПУ-4?
767. Про що свідчить асиметрія обличчя за рахунок набряку м'яких тканин у хлопчика 11 років, у якого на ділянці 37 зуба ясна гіперемовані, 37 зуб рухливий, глибока ясенна кишеня без гнійного ексудату, прикус ортогнатичний, ГІ-1,0, КПУ-0?
768. Для якого з захворювань пародонта не характерна наявність гнійного ексудату зубо-ясенних кишень?
769. Яке з захворювань пародонта слід передбачати, якщо у дівчинки 14 років протягом року на зубах відкладаються нашарування оранжевого кольору, рухливий 37 зуб?
770. При якому з захворювань пародонта видалення зуба не приводить до зупинки патологічного процесу у дитини 12 років?
771. Найвірогідніший діагноз у хлопчика 14 років з рухливим 47 зубом. На рентгенограмі вогнище деструкції коловидої форми з чіткими обрисами, що локалізоване в альвеолярній кістці та в тілі щелепи. Верхівки альвеолярної кістки мають чітки обриси:
772. Для якого з захворювань характерне порушення порядку та термінів прорізування й зміни зубів?
773. Навірогідніший діагноз у дівчинки 13 років з ознаками генералізованого пародонтиту, у якої ясна ціанотичні, нашарування оранжового кольору, на рентгенограмі вогнища деструкції коловидної форми, множинні, поширюються на гілку та тіло щелепи:
774. Для якого з захворювань пародонта характерна переважно вертикальна резорбція альвеолярної кістки з утворенням воронкоподібних кісткових кишень на рентгенограмі щелепи?
775. Які з методів обстеження необхідно провести дитині 12 років з ознаками генералізованого пародонтиту?
776. За який час після навантаження цукром цукрова крива повертається в своєму значенні до попереднього рівня?
777. Про що може свідчити розтягнуте більше, ніж 90 хвилин, повернення рівня вмісту цукру в крові до попереднього рівня у хлопчика 10 років з ознаками генералізованого гінгівіту?
778. Що в алгоритмі обстеження дівчинки 13 років з гіпертрофічним гінгівітом не є обовя'зковим?
779. На що необхідно звернути особливу увагу в алгоритмі обстеження дівчинки 14 років з гіпертрофічним гінгівітом, ортогнатичним прикусом, КПУ-0, ГІ-0,3?
780. Який з медикаментозних препаратів доцільно призначити хлопчику 14 років з гіпертрофічним гінгівітом, КПУ-0, ГІ-2,5?
781. Яким способом ведення слід призначити кислі мукополісахариди при гіпертрофічному гінгівіті хлопчику 13 років з ортогнатичним прикусом, КПУ-1, ГІ-0,8?
782. Який з фізіотерапевтичних методів, що застосовується при лікуванні гіпертрофічного гінгівіту, впливає на колагеноутворення в яснах?
783. Яким способом слід призначати електрофорез хлористого кальцію в комплексі лікувальних заходів при гіпертрофічному гінгівіті?
784. Який з методів об'єктивного обстеження свідчить про наявність десквамативного гінгівіту у дівчинки 13 років, у якої прикус ортогнатичний, ГІ-1,0, КПУ-1,0?
785. Що варто передбачити у випадку, коли у хлопчика 10 років ортогнатичний прикус, скупчення зубів ІІІ ст. на фронтальній ділянці нижньої щелепи, ГІ-3,0, КПУ-0, локальне значення РМА-82%?
786. Особливості колової зв'язки зуба, які слід передбачити при складанні плану лікування пародонта у хлопчика 11 років?
787. Що в плані лікування дівчинки 12 років з локальним пародонтитом ІІ ст. на ділянці 41 та 42 зубів є помилковим?
788. Що в плані лікування хлопчика 12 років з локальним пародонтитом II-го ступеня на ділянці першого верхнього лівого премоляра є помилковим?
789. В якому віці найефективніша діагностика порушення синхронності формування тканин пародонта?
790. Який з методів обстеження не варто проводити при обстеженні хлопчика 7 років з видовженням клінічної коронки 31 зуба при його рухливості І ст., прикус ортогнатичний?
791. Що в плані корекції диспропорції формування пародонта 31 та 41 зубів не варто проводити дівчинці 7 років "КП+КПУ-4)?
792. Про що може свідчити асиметрія обличчя у хлопчика 11 років, у якого на ділянці 37 зуба гіперемія ясен, 37 зуб рухливий, глибока ясенна кишення без гнійного ексудату, прикус ортогнатичний, ГІ-1,0, КПУ-0?
793. Для якого з означених захворювань пародонта не характерна наявність гнійного ексудату з зубо-ясенних кишень?
794. Яке з захворювань пародонта слід передбачити, якщо у дівчинки 15 років протягом року на зубах відкладаються нашарування оранжевого кольору, рухливий 47 зуб?
795. При якому з нижче означених захворювань пародонта видалення зуба не приводить до зупинки патологічного процесу у дитини 14 років?
796. Найвірогідніший діагноз у хлопчика 14 років, у якого рухливий 37 зуб, на рентгенограмі вогнище деструкції колоподібної форми з чіткими контурами, локалізовоне в альвеолярній кістці та тілі щелепи?
797. Для якого з захворювань характерно порушення порядку та термінів прорізування й випадіння зубів?
798. Найвірогідніший діагноз у дівчинки 13 років з ознаками генералізованого пародонтиту; нашарування на зубах оранжового кольору, на рентенограмі - множинні вогнища деструкції коловидної форми:
799. Для якого захворювання пародонта характерна рентгенологічна характеристика з переважно вертикальною резорбцією альвеолярної кістки, утворенням воронкоподібних кісткових кишень на рентгенограмі щелепи?
800. Які з методів обстеження необхідно провести дитині 12 років з ознаками генералізованого пародонтиту?
801. За який час після навантаження цукром цукрова крива повертається в своєму значенні до попереднього рівня?
802. Про що може свідчити розтягнуте більше, ніж 90 хвилин, повернення рівня вмісту цукру в крові до попереднього рівня у дівчинки 11 років з ознаками генералізованого гінгівіту?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів