Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


307. Судово-медична цитологія

9. "Визначення регіональної належності епітеліальних клітин у слідах на речових доказах."


2547. Характерними ознаками часток тканин біологічного походження є:
2548. При готуванні мазків - відбитків з мікрошматочків кількість неушкоджених клітин у наступних препаратах:
2549. Чи потрібно при роботі з висохлими мікрочастинками біологічного походження готувати препарати всіма можливими способами?
2550. Наявність білка в препараті перешкоджає визначенню:
2551. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з паренхіматозних органів є:
2552. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з слизової оболонки гортані, шлунково - кишкового тракту є:
2553. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з м'язової і хрящової тканини є:
2554. Якщо при обробці оцтовою кислотою зберігається твердість тканини, то дана тканина є:
2555. Якщо при обробці оцтовою кислотою відбувається сильне набрякання часток і легке їх здрібнювання, то дана тканина є:
2556. Якщо при обробці мікрочастинок оцтовою кислотою відбувається утворення шару, що легко розпадається на дрібні пластівці, то дана тканина є:
2557. Якщо при обробці мікрочастинок оцтовою кислотою з'являються тяжі, що сильно набрякають та легко діляться на окремі волокна, то дана тканина є:
2558. Для дослідження У - хроматину найбільш придатною є:
2559. При виготовленні цитологічних препаратів з частин розчленованого трупа рекомендується брати:
2560. При обгорілих трупах об'єктом дослідження для визначення статевої належності є:
2561. Слизиста оболонка порожнини носа і носоглотки вистелена:
2562. Слизисті оболонки трахеї, бронхів, бронхіол вистелені:
2563. Слизиста оболонка ротової порожнини вистелена:
2564. Слизисті оболонки шлунка і кишечника вистелені:
2565. Слідоутворюючі властивості епітелію залежать від:
2566. Найщільніший зв'язок між клітинами епітелію є в:
2567. Найбільшими слідоутворюючими властивостями характеризуються:
2568. Ядерно - цитоплазматичні співвідношення в клітинах вагінального епітелію в залежності від шару коливаються:
2569. Для слідів вагінального епітелію характерна наявність клітин з:
2570. Для визначення наявності гонококів застосовується:
2571. Типовою флорою піхвового мазка є:
2572. Послідовність фарбування препаратів при дослідженні на наявність клітин піхвового епітелію така:
2573. Забарвлення препаратів після фарбування акридиновим оранжевим робиться:
2574. Чи є встановлення наявності еритроцитів у досліджуваному матеріалі доказом наявності крові?
2575. Яка властивість флюорохрома акридинового оранжевого (АТ) використовується в цитологічній практиці для диференціювання клітинних елементів:
2576. Чим визначається диференційоване фарбування ДНК - і РНК - структур при фарбуванні препаратів флюорохромом акридиновим оранжевим:
2577. Слизиста оболонка порожнини носа і носоглотки вистелена:
2578. Слизисті оболонки трахеї, бронхів, бронхіол вистелені:
2579. Слизиста оболонка ротової порожнини вистелена:
2580. Слизисті оболонки шлунка і кишечника вистелені:
2581. Слідоутворюючі властивості епітелію залежать від:
2582. Найщільніший зв'язок між клітинами епітелію є в:
2583. Найбільшими слідоутворюючими властивостями характеризуються:
2584. Ядерно - цитоплазматичні співвідношення в клітинах вагінального епітелію в залежності від шару коливаються:
2585. Для слідів вагінального епітелію характерна наявність клітин з:
2586. Для визначення наявності гонококів застосовується:
2587. Типовою флорою піхвового мазка є:
2588. Послідовність фарбування препаратів при дослідженні на наявність клітин піхвового епітелію така:
2589. Забарвлення препаратів після фарбування акридиновим оранжевим робиться:
2590. Чи є встановлення наявності еритроцитів у досліджуваному матеріалі доказом наявності крові?
2591. Характерним кольором часток тканин біологічного походження є:
2592. При готуванні мазків - відбитків з мікрошматочків кількість неушкоджених клітин у наступних препаратах:
2593. При роботі з висохлими мікрочастинками біологічного походження готуються препарати:
2594. Наявність білка в препараті перешкоджає визначенню:
2595. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з паренхіматозних органів є:
2596. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з слизової оболонки гортані, шлунково - кишкового тракту є:
2597. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з м'язової і хрящової тканини є:
2598. Якщо при обробці оцтовою кислотою зберігається твердість тканини, то дана тканина є:
2599. Якщо при обробці оцтовою кислотою відбувається сильне набрякання часток і легке їх здрібнювання, то дана тканина є:
2600. Якщо при обробці мікрочастинок оцтовою кислотою відбувається утворення шару, що легко розпадається на дрібні пластівці, то дана тканина є:
2601. Якщо при обробці мікрочастинок оцтовою кислотою з'являються тяжі, що сильно набрякають та легко діляться на окремі волокна, то дана тканина є:
2602. Для дослідження У - хроматину найбільш придатною є:
2603. При виготовленні цитологічних препаратів з частин розчленованого трупа рекомендується брати:
2604. При обгорілих трупах об'єктом дослідження для визначення статевої належності є:
2605. Слизиста оболонка порожнини носа і носоглотки вистелена:
2606. Слизисті оболонки трахеї, бронхів, бронхіол вистелені:
2607. Слизиста оболонка ротової порожнини вистелена:
2608. Слизисті оболонки шлунка і кишечника вистелені:
2609. Слідоутворюючі властивості епітелію залежать від:
2610. Найщільніший зв'язок між клітинами епітелію є в:
2611. Найбільшими слідоутворюючими властивостями характеризуються:
2612. Ядерно - цитоплазматичні співвідношення в клітинах вагінального епітелію в залежності від шару коливаються:
2613. Для слідів вагінального епітелію характерна наявність клітин з:
2614. Для визначення наявності гонококів застосовується:
2615. Типовою флорою піхвового мазка є:
2616. Послідовність фарбування препаратів при дослідженні на наявність клітин піхвового епітелію така:
2617. Забарвлення препаратів після фарбування акридиновим оранжевим робиться:
2618. Яка властивість флюорохрома акридинового оранжевого використовується в цитологічній практиці для диференціювання клітинних елементів?
2619. Чим визначається диференційоване фарбування ДНК - і РНК - структур при фарбуванні препаратів флюорохромом акридиновим оранжевим ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів