Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


307. Судово-медична цитологія

8. "Цитологічні дослідження частин трупа та часток тканин."


2448. Виділення клітинних елементів з сухих кірочок крові на негігроскопічних поверхнях робиться:
2449. Виділення клітинних елементів з плям крові на гігроскопічних поверхнях робиться:
2450. Виділення клітинних елементів з плям крові робиться екстрагуванням:
2451. Розчини, використовувані для екстрагування клітин при готуванні цитологічних препаратів:
2452. Для максимального екстрагування клітин з " старих" плям необхідно:
2453. Для екстрагування клітин 10% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати в таких випадках:
2454. Для екстрагування клітинних елементів 10% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати у випадках, якщо:
2455. Для екстрагування клітин 15% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати в таких випадках:
2456. Найкращий стан ядер лейкоцитів спостерігається:
2457. Найкращі результати при дослідженні статевої належності крові спостерігаються:
2458. При просяканні кров'ю багатошарового одягу цитологічному дослідженню підлягає шар:
2459. Чи можна при відсутності Х - хроматину категорично стверджувати належність клітин особі чоловічої генетичної статі?
2460. Чи можна при відсутності У - хроматину категорично стверджувати належність клітин особі жіночої генетичної статі?
2461. Для виявлення Х - хроматину в клітинах слизової оболонки ротової порожнини придатні такі шари:
2462. Чи доцільне проведення дослідження об'єкта в ультрафіолетових променях після візуального огляду для виявлення слідів слини?
2463. Сліди слини в ультрафіолетових променях дають світіння:
2464. Оптимальним розчином оцтової кислоти для екстрагування клітин з слідів слини є:
2465. При дослідженні недокурків для екстрагування клітинних елементів слини відокремлюють шар цигаркового паперу:
2466. Оптимальний режим центрифугування для одержання осаду клітин з плям крові і виділень:
2467. Для звільнення осадів від надлишку білка при готуванні препаратів з слідів крові і слини рекомендується:
2468. Цитологічні препарати готуються з переносом центрифугата на предметне скло у вигляді:
2469. Клітина придатна для визначення статевої належності, якщо вона має:
2470. Чи можна визначити органно - тканинну належність клітин, якщо в препараті є тільки голі ядра?
2471. Чи можна визначити статеву належність клітин, якщо в препараті є тільки " голі" ядра:
2472. Яка послідовність фарбування препаратів при визначенні статевої належності клітинних елементів?
2473. Для діагностики статевої належності крові, слини і волосся за У - хроматином запропонований метод послідовного аналізу Вальда з помилкою експеримента:
2474. Якщо при дослідженні плями крові ядрах лейкоцитів виявляються жіноча (статеспецифічні вирости) і чоловіча (у - хроматин) мітки, це:
2475. Для екстрагування клітин 25% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати в таких випадках:
2476. Для екстрагування клітин 25% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати в таких випадках:
2477. 25% розчин оцтової кислоти для екстрагування клітинних елементів рекомендується застосовувати у випадках, якщо:
2478. Способи приготування цитологічних препаратів з мікрочастинок органів і тканин:
2479. Спосіб фарбування, що дає найкращі результати при встановленні органно - тканинної належності клітин:
2480. При виготовленні цитологічних препаратів з мікрошматочків тканини час екстрагування вибирається:
2481. Збільшити вихід клітинних елементів з плям крові можна:
2482. У випадку наявності значного осаду при готуванні цитологічних препаратів:
2483. Якщо досліджуваний об'єкт знаходиться на дерев'яній необробленій поверхні, краще для приготування цитологічних препаратів:
2484. Методи фарбування, застосовувані в цитологічній практиці для диференціювання змішаних плям виділень (піхвове відділюване+сперма):
2485. Методи фарбування, застосовувані в цитологічній практиці для диференціювання змішаних плям виділень (піхвове відділюване+сперма+слина):
2486. Які біологічні методи раціонально використовувати при комплексному дослідженні піднігтьового вмісту:
2487. Характерною ознакою часток тканин біологічного походження є:
2488. Чи потрібно при роботі з висохлими мікрочастинками біологічного походження готувати препарати всіма можливими способами?
2489. Наявність білка в препараті перешкоджає визначенню:
2490. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з паренхіматозних органів є:
2491. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з слизової оболонки гортані, шлунково - кишкового тракту є:
2492. Найбільш раціональним способом приготування препаратів з м'язової і хрящової тканини є:
2493. Раціональним способом приготування препаратів кісток для цитологічних досліджень є:
2494. Одним з способів приготування препаратів кісток для цитологічних досліджень є:
2495. Давлені препарати можна готувати з:
2496. Морфологічна структура клітин і тканин визначається:
2497. При дослідженні ізольованих клітин найважче встановити:
2498. На підставі морфологічної структури клітин, наявності глікогену в їх цитоплазмі і Х - хроматину в їх ядрах можна встановити належність клітин:
2499. Якщо при обробці оцтовою кислотою зберігається твердість тканини, то дана тканина є:
2500. Якщо при обробці оцтовою кислотою відбувається сильне набрякання часток і легке їх здрібнювання, то дана тканина є:
2501. Якщо при обробці мікрочастинок оцтовою кислотою відбувається утворення шару, що легко розпадається на дрібні пластівці, то дана тканина є:
2502. Якщо при обробці мікрочастинок оцтовою кислотою з'являються тяжі, що сильно набрякають та легко діляться на окремі волокна, то дана тканина є:
2503. Для дослідження У - хроматину найбільш придатною є:
2504. При виготовленні цитологічних препаратів з частин розчленованого трупа рекомендується брати:
2505. При обгорілих трупах об'єктом дослідження для визначення статевої належності є:
2506. Оптимальним способом виявлення текстильних волокон на знаряддях травми є:
2507. Текстильне волокно звільняють від жирових нашарувань:
2508. Виділення клітинних елементів з сухих кірочок крові на негігроскопічних поверхнях робиться:
2509. Виділення клітинних елементів з плям крові на гігроскопічних поверхнях робиться:
2510. Виділення клітинних елементів з плям крові робиться:
2511. Розчини, використовувані для екстрагування клітин при готуванні цитологічних препаратів:
2512. Для максимального екстрагування клітин з " старих" плям необхідно:
2513. Для екстрагування клітин 10% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати в таких випадках:
2514. Для екстрагування клітинних елементів 10% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати у випадках, якщо:
2515. Для екстрагування клітин 15% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати в таких випадках:
2516. Найкращий стан ядер лейкоцитів спостерігається:
2517. Найкращі результати при дослідженні статевої належності крові спостерігаються:
2518. При просяканні кров'ю багатошарового одягу цитологічному дослідженню підлягає шар:
2519. При відсутності Х - хроматину в клітинах крові можна:
2520. При відсутності У - хроматину в клітинах крові можна:
2521. Для виявлення Х - хроматину в клітинах слизової оболонки ротової порожнини придатні такі шари:
2522. Для виявлення слідів слини після візуального огляду дослідження об'єкта в ультрафіолетових променях:
2523. Сліди слини в ультрафіолетових променях дають світіння:
2524. Оптимальним розчином оцтової кислоти для екстрагування клітин з слідів слини є:
2525. При дослідженні недокурків для екстрагування клітинних елементів слини відокремлюють шар цигаркового паперу:
2526. Час екстрагування клітин з плям крові і слини залежить від:
2527. Оптимальний режим центрифугування для одержання осаду клітин з плям крові і виділень:
2528. Для звільнення осадів від надлишку білка при готуванні препаратів з слідів крові і слини рекомендується:
2529. Цитологічні препарати готуються з переносом центрифугата на предметне скло у вигляді:
2530. Клітина придатна для визначення статевої належності, якщо вона має:
2531. Визначити органно - тканинну належність клітин можливо, якщо в препараті є:
2532. Визначити статеву належність клітин можна, якщо в препараті є:
2533. Яка послідовність фарбування препаратів при визначенні статевої належності клітинних елементів?
2534. Якщо при дослідженні плями крові в ядрах лейкоцитів виявляються жіноча (статеспецифічні вирости) і чоловіча (У - хроматин) мітки, то це:
2535. Для екстрагування клітин 25% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати в таких випадках:
2536. Для екстрагування клітин 25% розчин оцтової кислоти рекомендується застосовувати в таких випадках:
2537. 25% розчин оцтової кислоти для екстрагування клітинних елементів рекомендується застосовувати у випадках, якщо:
2538. Способи приготування цитологічних препаратів з мікрочастинок органів і тканин:
2539. Спосіб фарбування, що дає найкращі результати при встановленні органно - тканинної належності клітин:
2540. При виготовленні цитологічних препаратів з мікрошматочків тканини час екстрагування вибирається:
2541. Збільшити вихід клітинних елементів з плям крові можна:
2542. У випадку наявності значного осаду при готуванні цитологічних препаратів:
2543. Якщо досліджуваний об'єкт знаходиться на дерев'яній необробленій поверхні, краще для приготування цитологічних препаратів:
2544. Методи фарбування, застосовувані в цитологічній практиці для диференціювання змішаних плям виділень (піхвове відділюване + сперма):
2545. Методи фарбування, застосовувані в цитологічній практиці для диференціювання змішаних плям виділень (піхвове відділюване + слина):
2546. Які біологічні методи раціонально використовувати при комплексному методі дослідження піднігтьового вмісту?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів