Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


307. Судово-медична цитологія

6. "Судово-медична експертиза виділень."


1374. Чи впливає на інтенсивність видільництва антигенів системи АВО зловживання алкогольними напоями?
1375. Чи знижується сила антигенів системи АВО у виділеннях при їх збереженні в рідкому вигляді?
1376. Чи можна за дослідженням зразків слини дітей до їхнього моменту народження розділити їх на виділювачів і невиділювачів?
1377. Сила антигенів системи АВО в слині дітей у порівнянні з силою цих же антигенів у слині дорослої людини?
1378. Встановлення наявності сперми морфологічним методом можливо при фарбуванні:
1379. Вираженість антигенів сперми у порівнянні з антигенами крові як правило, у виділювачів:
1380. Чи можна застосовувати " навантаження" аглютининів при дослідженні слідів сперми при впливі предмета - носія:
1381. Групові антигени краще виражені:
1382. Чи відбувається ослаблення антигенів у плямі виділення під впливом зовнішнього середовища?
1383. Вираженість антигенів виділень у плямах у порівнянні зі зразками:
1384. Висновок про групу сперми в плямі дається:
1385. Наявність поту на речових доказах визначається:
1386. Після центрифугування рідкої слини на марлі висушують:
1387. При проведенні хроматографічного аналізу слідів на речових доказах визначення холіна, сперміна і кислої фосфатази свідчить про:
1388. Встановлення наявності сперми за допомогою реакції з картопляним соком грунтується на наявності:
1389. Якщо плями маленькі, а в справі проходять особи - виділювачі, то визначення антигену сперми доцільно проводити:
1390. Чи можна застосувати реакцію абсорбції - елюції для дослідження плями сперми, якщо обвинувачуваний належить до категорії невиділювачів:
1391. За допомогою якої реакції можна визначити категорію видільництва?
1392. Чи знижується сила антигенів у виділеннях при їх збереженні в рідкому вигляді?
1393. До якої категорії відносяться особи, у виділеннях яких антигени системи АВО визначаються кількісною реакцією абсорбції ?
1394. До якої категорії відносяться особи, у виділеннях яких антигени системи АВО визначаються тільки реакцією абсорбції - елюції ?
1395. Сила антигенів системи АВО в слині дітей у порівнянні з силою цих же антигенів у слині дорослої людини:
1396. При дослідженні слідів сперми в слідах виділень на речових доказах необхідно досліджувати зразки:
1397. Після центрифугування рідкої слини на марлі висушують:
1398. Методи виявлення антигенів виділень в осіб, що відносяться до категорії виділювачів:
1399. Яким швидким методом можна користуватися при визначенні антигенів у виділеннях виділювача?
1400. При проведенні експрес методу (Польща) відсутність аглютинації свідчить:
1401. При змішаних плямах (піхвовий секрет і сперма) для диференціювання групової належності зазначених виділень найбільш доцільно застосовувати:
1402. При комплексному дослідженні слідів біологічного походження найбільш раціонально досліджувати цитологічні препарати в такій послідовності:
1403. Наявність крові при виконанні цитологічних експертиз доцільно встановлювати за допомогою таких біологічних методик:
1404. Видову належність білка при виконанні цитологічних експертиз доцільно встановлювати за допомогою таких біологічних методик:
1405. Групова належність крові в плямах визначається за допомогою таких біологічних методик:
1406. Групова належність виділень у плямах визначається за допомогою таких біологічних методик:
1407. Групова належність клітин визначається за допомогою таких біологічних методик:
1408. Способи диференціювання антигенів системи АВО крові і виділень:
1409. Перетравлені м'язові волокна в калових масах подані:
1410. Неперетравлені м'язові волокна в калових масах подані:
1411. Неперетравлювана рослинна клітковина в калових масах подана:
1412. Судини рослин у калових масах подані:
1413. Рослинні волоски в калових масах подані:
1414. Картопляні клітини в калових масах подані:
1415. Для визначення наявності жиру, як одного з елементів калових мас, використовується фарбування:
1416. Для визначення наявності зерен крохмаля в слідах кала використовують:
1417. Сліди меконію на речових доказах мають:
1418. Дослідження препаратів меконію проводиться:
1419. Меконієві тільця являють собою:
1420. Де утворюється меконій?
1421. Коли утворюється меконій?
1422. Наявність у слідах меконію пушкового волосся і епідерміса свідчить про те, що вік плоду:
1423. Наявність у слідах меконію жовчних пігментів і кристалів холестерину при відсутності пушкового волосся і клітин епідерміса свідчить про те, що вік плоду відповідає:
1424. Характерною ознакою сліду біляплідних від на речових доказах є:
1425. При готуванні препаратів з слідів біляплідних від застосовуються:
1426. Основним методом встановлення в слідах наявності біляплідних від є:
1427. Сироподібне мастило в слідах на речових доказах має:
1428. Встановлення наявності сироподібного мастила в слідах на речових доказах робиться:
1429. Наявність лохій у слідах на речових доказах встановлюється за:
1430. Найбільш важливою діагностуючою ознакою лохій є:
1431. При готуванні нативного препарату лохій застосовуються:
1432. Для розмочування старих плям меконію рекомендується застосовувати:
1433. Кінцевою метою судово - цитологічного дослідження є:
1434. Об'єктами судово - цитологічних досліджень є:
1435. Задачею судово - цитологічних досліджень є визначення:
1436. У судово - медичній практиці статева належність клітин встановлюється:
1437. Видова належність клітин цитологічно встановлюється за:
1438. Для якого виду ссавців видоспецифічним маркером є У - хроматин?
1439. При виявленні серед біооб'єктів текстильних волокон судмедексперту - цитологу треба:
1440. При виявленні на текстильних волокнах мікрооб'єктів тваринного походження судмедексперту - цитологу необхідно:
1441. Сила антигенів системи АВО у виділеннях людини знижується при:
1442. Сила антигенів системи АВО в слині дітей у порівнянні з силою цих же антигенів у слині дорослої людини:
1443. Встановлення наявності сперми морфологічним методом можливо при фарбуванні:
1444. Вираженість антигенів сперми у порівнянні з антигенами крові як правило, у виділювачів:
1445. З нижченаведених виділень групові антигени найкраще виражені:
1446. Наявність поту на речових доказах визначається:
1447. Після центрифугування рідкої слини на марлі висушують:
1448. При проведенні хроматографічного аналізу слідів на речових доказах визначення холіна, сперміна і кислої фосфатази свідчить:
1449. Встановлення наявності сперми за допомогою реакції з картопляним соком грунтується на визначенні:
1450. Якщо плями маленькі, а в справі проходять особи - виділювачі, то визначення антигену сперми доцільно проводити:
1451. За допомогою якої реакції можна визначити категорію видільництва?
1452. Чи знижується сила антигенів у виділеннях при їх збереженні в рідкому вигляді?
1453. При дослідженні слідів сперми в слідах виділень на речових доказах необхідно досліджувати зразки:
1454. Сила антигенів системи АВО в спермі виділювача у порівнянні з силою цих же антигенів у його слині:
1455. Методи виявлення антигенів виділень в осіб, що відносяться до категорії виділювачів:
1456. Яким швидким методом можна користуватися при визначенні антигенів у виділеннях виділювача?
1457. При проведенні експрес - методу(Польща) відсутність аглютинації свідчить:
1458. При змішаних плямах(піхвовий секрет і сперма) для диференціювання групової належності зазначених виділень найбільш доцільно застосовувати:
1459. При комплексному дослідженні слідів біологічного походження найбільш раціонально досліджувати цитологічні препарати в такій послідовності:
1460. Видову належність білка при виконанні цитологічних експертиз доцільно встановлювати за допомогою таких біологічних методик:
1461. Групова належність виділень у плямах визначається за допомогою таких біологічних методик:
1462. Групова належність клітин визначається за допомогою таких методик:
1463. Способи диференціювання антигенів системи АВО в плямах крові і виділень:
1464. Перетравлені м'язові волокна в калових масах подані:
1465. Неперетравлені м'язові волокна в калових масах подані:
1466. Неперетравлювана рослинна клітковина в калових масах подана:
1467. Судини рослин у калових масах подані:
1468. Рослинні волоски в калових масах подані:
1469. Картопляні клітини в калових масах подані:
1470. Для визначення наявності жиру, як одного з елементів калових мас, використовується фарбування:
1471. Для визначення наявності зерен крохмаля в слідах кала використовують:
1472. Сліди меконію на речових доказах мають:
1473. Дослідження препаратів меконію проводиться:
1474. Меконієві тільця являють собою:
1475. Де утворюється меконій?
1476. Коли утворюється меконій?
1477. Наявність у слідах меконію пушкового волосся і епідерміса свідчить про те, що вік плоду:
1478. Наявність у слідах меконію жовчних пігментів і кристалів холестерину при відсутності пушкового волосся і клітин епідерміса свідчить про те, що вік плоду відповідає:
1479. Характерною ознакою сліду біляплідних від на речових доказах є:
1480. При готуванні препаратів з слідів біляплідних від застосовуються:
1481. Основним методом встановлення в слідах наявності біляплідних від є:
1482. Сироподібне мастило в слідах на речових доказах має:
1483. Встановлення наявності сироподібного мастила в слідах на речових доказах робиться:
1484. Наявність лохій у слідах на речових доказах встановлюється за:
1485. Найбільш важливою діагностуючою ознакою лохій є:
1486. При готуванні нативного препарату лохій застосовуються:
1487. Для розмочування старих плям меконію рекомендується застосовувати:
1488. При якому стані жіночого організму в секреті грудної залози присутня найбільша кількість жирових кульок?
1489. Пилоподібні жирові кульки в секреті грудної залози мають розміри:
1490. Середні жирові кульки в секреті грудної залози мають розміри:
1491. Дрібні жирові кульки в секреті грудної залози мають розміри:
1492. Великі жирові кульки в секреті грудної залози мають розміри:
1493. Малі епітеліальні клітини в секреті грудної залози мають розміри:
1494. Середні епітеліальні клітини в секреті грудної залози мають розміри:
1495. Великі епітеліальні клітини в секреті грудної залози мають розміри:
1496. Молозивні тільця - це:
1497. Для яких клітин секрету молочної залози характерна багатоядерність?
1498. Міоепітеліальні клітини секрету молочної залози мають форму:
1499. Персневидні клітини секрету молочної залози мають форму:
1500. До яких епітеліальних клітин секрету молочної залози подібні макрофаги?
1501. Для секрету молочної залози при терміні вагітності 4 - 11 тижнів характерним є:
1502. Основна відмінна ознака секрету молочної залози при терміні вагітності 12 - 26 тижнів:
1503. У який термін вагітності для секрету молочної залози характерна рівна кількість малих і середніх епітеліальних клітин?
1504. У який термін вагітності для секрету молочної залози характерне переважання малих епітеліальних клітин над середніми?
1505. Як змінюється кількість жирових кульок протягом вагітності?
1506. Як змінюється співвідношення малих і середніх епітеліальних клітин у секреті молочної залози протягом вагітності?
1507. Який характер має цитоплазма середніх епітеліальних клітин у секреті молочної залози на ранніх термінах вагітності?
1508. Який характер має цитоплазма середніх епітеліальних клітин у секреті молочної залози на пізніх термінах вагітності?
1509. Як змінюється кількість малих епітеліальних клітин у секреті молочної залози протягом вагітності?
1510. Який характер має цитоплазма малих епітеліальних клітин у секреті молочної залози на ранніх термінах (до 12 тижнів) вагітності?
1511. Який характер має цитоплазма малих епітеліальних клітин у секреті молочної залози на пізніх (понад 24 тижні) термінах вагітності?
1512. У більшості жінок великі епітеліальні клітини в секреті молочної залози з'являються при терміні вагітності:
1513. У який термін вагітності в секреті молочної залози з'являються нейтрофільні лейкоцити?
1514. Найбільша кількість нейтрофільних лейкоцитів у секреті молочної залози з'являється:
1515. У який термін вагітності в секреті молочної залози з'являються персневидні клітини?
1516. Кінцевою метою судово - цитологічного дослідження є:
1517. Об'єктами судово - цитологічних досліджень є:
1518. Задачею судово - цитологічних досліджень є визначення:
1519. У судово - медичній практиці статева належність клітин встановлюється:
1520. Видова належність клітин цитологічно встановлюється за:
1521. Для якого виду ссавців видоспецифічним маркером є У - хроматин?
1522. При виявленні серед біооб'єктів текстильних волокон судмедексперту - цитологу треба:
1523. При виявленні на текстильних волокнах мікрооб'єктів тваринного походження судмедексперту - цитологу необхідно:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів