Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


307. Судово-медична цитологія

4. "Судово-медична експертиза крові, тканин та органів."


651. Механізм утворення слідів крові на речовому доказі визначається:
652. За класифікацією Л.В.Станиславського сліди крові діляться на:
653. Калюжі, просочування, патьоки, краплі, бризки, відбитки, помарки, затьоки є слідами крові:
654. Ковзні краплі, струмінь, інерційні деформації, бризки від фонтанування є слідами крові:
655. Чи є методичні розробки щодо встановлення давнини утворення плями крові?
656. Необхідність направлення крові трупа для визначення групової належності в випадках смертельної виробничої травми виникає:
657. Частини предметів зі слідами крові передставляють у лабораторію, коли предмет:
658. Кров з цінних предметів(картини, статуї) вилучається шляхом:
659. Змиви з слідів крові роблять у випадках, коли вони розташовуються:
660. Змиви крові роблять з використанням марлі, змоченої:
661. Плями крові, розташовані на відштукатуреній стіні, вилучаються:
662. Плями крові, розташовані на землі, піску, вилучають:
663. Вилучення плями крові, розташованої на снігу, роблять:
664. Розведення крові водою:
665. Для вирішення питання, кому з учасників події може належати кров, зразки їх крові:
666. При узятті зразків крові в судово - медичної лабораторії:
667. Якщо підекспертна особа доставляється в лабораторію співробітником слідства, документ, що посвідчує особистість підекспертного:
668. Якщо після узяття зразку крові транспортування її в лабораторію займе небагато часу, її доцільно доставляти:
669. Сліди, схожі за зовнішнім виглядом на кров, є доказом за справою:
670. Зміна кольору крові в її слідах до сіро - зеленого може мати місце під впливом:
671. Щойно утворена пляма крові має звичайно колір:
672. Пляма крові набуває бурий колір:
673. На предметах, що мають чорний, темно - синій або коричневий колір, сліди крові у порівнянні з оточуючим їх тлом:
674. Скісно - падаюче світло використовують для виявлення слідів крові:
675. Пошук слідів, підозрілих на кров, методом зіскоблювання робиться при огляді:
676. Проба з перекисом водню на присутність крові вважається:
677. Бульки, що виділяються при обробці плями 3% перекисом водню свідчать про:
678. Форма слідів крові залежить від:
679. При падінні крові з невеликої висоти (до 1 м) на горизонтальну площину плями мають:
680. При падінні крові з висоти, що перевищує 2 - 3 м, на горизонтальну поверхню плями крові мають:
681. Плями від бризок крові мають форму:
682. Бризки крові утворюються при:
683. Помарки - сліди, що утворюються при:
684. Патьоки крові утворюються при:
685. Затьоки крові утворяться при:
686. Чи є тісний генетичний і функціональний зв'язок між кров'ю і сполучною тканиною?
687. До клітинних елементів крові відносяться:
688. Ядерні еритроцити бувають у:
689. Еритроцити ссавців:
690. Формені елементи крові складають:
691. Чи є плазма крові її міжклітинною речовиною?
692. Чи є кров тканиною?
693. Реакція крові:
694. Орієнтовні реакції на наявність крові грунтуються на присутності в крові ферментів:
695. До складу гемоглобіну входить:
696. Чи свідчить виявлення в плямі гемоглобіну і його похідних про наявність крові?
697. Гемоглобін у нормі в крові людини може знаходитися в стані:
698. Перенос кисню кров'ю обумовлюється тим, що:
699. Чи може в місцях старих крововиливів і синців знаходитися метгемоглобін?
700. Гемохромоген у нормі в крові:
701. Головною властивістю гемохромогена, що використовується для визначення наявності крові, є:
702. Чи можна встановити наявність гематопорфирину мікроспектрально?
703. Ефективним методом встановлення присутності крові в плямах є:
704. При встановленні наявності крові в плямах на металевих предметах необхідно використовувати:
705. Якщо одержані негативні результати при дослідженні наявності крові на речових доказах, висновок експерта будується в такий спосіб:
706. Значення тонкошарової хроматографії при дослідженні слідів крові:
707. Значення попередніх проб на присутність крові:
708. Попередні проби на наявність крові використовуються як:
709. Попередні проби на наявність крові частіше усього використовуються в випадках, коли:
710. Чи є попередні проби на наявність крові специфічними?
711. Чи необхідно при характеристиці слідів крові вказувати ступінь просякання тканини?
712. Чи необхідно при характеристиці слідів крові вказувати наявність кірочок?
713. Чи знижують активність каталази ультрафіолетові промені?
714. Реакція на пероксидазні властивості крові заснована на:
715. При люмінесцентній мікроскопії кров у стані гематопорфирину має:
716. Дослідження речових доказів у ультрафіолетових променях робиться:
717. Дослідження речових доказів у ультрафіолетових променях найбільш ефективно:
718. Присутність крові вважається доведеною у випадку, якщо виявлено:
719. Чи можна по виявленню формених елементів крові в слідах на речових доказах стверджувати, що кров у плямі належить людині?
720. Спектральний аналіз використовується для визначення:
721. Спектральний аналіз речовини дає можливість встановити:
722. У якій частині спектра розташовані смуги поглинання гемохромогена?
723. У якій частині спектра розташовані смуги поглинання гематопорфирину?
724. Спектр поглинання отримують при:
725. Спектр поглинання гемоглобіну поданий:
726. Мікроспектральне дослідження наявності крові у судовій медицині робиться з використанням:
727. На якій властивості гемоглобіну і його дериватів грунтується визначення наявності крові мікроспектральним методом?
728. Гемоглобін і його похідні при спектральному дослідженні дають спектр поглинання:
729. Чи можна за характеристикою спектра визначити, який дериват гемоглобіну знаходиться в плямі?
730. Гомологічний антиген - це:
731. Антигени - речовини, що при введенні в організм викликають:
732. Специфічність, завдяки якій представники одного виду організмів відрізняються від особин іншого виду, називається:
733. Специфічність, що обумовлює розходження серед особин одного виду організмів, називається:
734. Вивільнення антитіла при розпаді комплексу антиген - антитіло називається:
735. Антиген і антитіло реагують між собою як:
736. Реакція антиген - антитіло:
737. Чи важливо для реакції антиген - антитіло кількісне співвідношення компонентів реакції?
738. Кожна молекула антитіла має не менше:
739. Активний центр антитіла формується ланцюгами:
740. Антигени, якими відрізняються особини на різних стадіях розвитку, називаються:
741. Однією з вимог, що ставляться до антитіл, є:
742. Для кожного антитіла характерний:
743. Преципітуючі сироватки являють собою антитіла:
744. Ізогемаглютинуючі сироватки являють собою антитіла:
745. Антитіла за хімічним складом - це:
746. Неповні антитіла в сольовому середовищі:
747. Неповні антитіла викликають аглютинацію еритроцитів:
748. Для одержання аглютинації еритроцитів з неповними антитілами реакцію проводять у:
749. Для одержання аглютинації еритроцитів з неповними антитілами проводять:
750. Вимоги до антитіл сироватки:
751. Основні вимоги до сироваток:
752. Нормальні природні антитіла - це антитіла, що виникли:
753. Імунні антитіла - це антитіла, що виникли:
754. Важливими вимогами до преципітуючих сироваток при постановці реакції преципітації є:
755. Активність преципітуючих сироваток визначається:
756. Перевірка титру преципітуючих сироваток робиться:
757. Яка чутливість реакції кільцепреципітації?
758. Яка чутливість реакції електропреципітації ?
759. Яка чутливість реакції преципітації в агарі, приготованому на дистильованій воді, (за Єрановим)?
760. Яку специфічність повинні мати преципітуючі сироватки?
761. При проведенні реакції кільцепреципітації оцінка реакції робиться протягом:
762. При проведенні реакції преципітації в агарі оцінка реакції робиться протягом:
763. При проведенні реакції електропреципітації оцінка реакції робиться протягом:
764. Титр преципітуючих сироваток перевіряється:
765. Специфічність преципітуючих сироваток перевіряється:
766. Перевірка специфічності преципітуючих сироваток у реакції кільцепреципітації робиться:
767. Перевірка специфічності преципітуючих сироваток у реакції преципітації в агарі робиться:
768. Титр преципітуючих сироваток встановлюється розведенням:
769. Специфічність преципітуючих сироваток установлюють застосуванням:
770. Мінімальна кількість преципітуючих сироваток, застосовуваних у реакції преципітації для визначення видової належності білка?
771. Наявність крові при дослідженні мікрооб'єктів доцільно встановлювати:
772. Видову належність білка при виконанні цитологічних експертиз доцільно встановлювати:
773. При встановленні видової належності крові в піднігтьовому вмісті необхідно застосовувати:
774. Чи обов'язкове при дослідженні плям введення в реакцію преципітації витяжок з ділянок предмета - носія:
775. У випадку, якщо кільця преципітації з'явилися у всіх пробірках з витяжками з плями і предмета - носія, має місце:
776. У реакції кільцепреципітації оптимальними співвідношеннями між витяжками і преципітуючими сироватками є:
777. Чи можна досліджувати каламутні витяжки реакцією преципітації в агарі?
778. Чи можна досліджувати каламутні витяжки реакцією електропреципітації?
779. Чи можна досліджувати каламутні витяжки в реакції кільцепреципітації?
780. При взаємодії антигену з антитілом у реакції преципітації:
781. Повний набір преципітуючих сироваток вводиться в реакцію преципітації у випадку, якщо:
782. Якщо позитивні результати отримані з витяжками з плями і предмета - носія, то видова належність білка:
783. Каламутність преципітуючих сироваток можна усунути:
784. Каламутність витяжок з плям можна спробувати усунути:
785. Для перевірки специфічності преципітуючих сироваток у відділенні повинен бути:
786. Доцільність застосування при судово - цитологічних дослідженнях реакції преципітації в агарі обумовлена:
787. Чи можна визначити видову належність крові в слідах, оброблених кислотами або лугами?
788. При наявності в крові слабких антигенів(старі, діти, трупна кров) у реакції гемаглютинації потрібно застосовувати:
789. При дослідженні слабко насичених плям крові за допомогою КРА і відсутності впливу предмета - носія необхідно:
790. При впливі предмета - носія у реакції абсорбції - елюції більш доцільно:
791. При слабкій насиченості плям крові і при відсутності впливу предмета - носія реакцію абсорбції - елюції більш доцільно:
792. Чи може в крові групи А міститися екстрааглютинін анти - А?
793. Чи може в крові групи АВ міститися екстрааглютинін анти - А?
794. До впливу зовнішніх чинників більш стійкі:
795. Встановлення групи рідкої крові в судово - медичній практиці робиться шляхом дослідження:
796. При визначенні групи рідкої крові за системою АВО використовують сироватки в титрі:
797. Співвідношення сироватки і суспензії еритроцитів при визначенні групи рідкої крові пробірочним методом складає:
798. Для виявлення нечітко виражених антигенів системи АВО в рідкій крові необхідно застосовувати сироватки:
799. Для виявлення нечітко виражених антитіл системи АВО в рідкій крові необхідно застосовувати тест - еритроцити:
800. Чи залежить результат реакції гемаглютинації від відхилень температурного режиму +18 С+20 С?
801. При виявленні аглютининів методом покривного скла використовується така суспензія тест - еритроцитів:
802. При проведенні методу покривного скла використовують тест - еритроцити груп:
803. Час спостереження за результатом реакції в методі покривного скла:
804. Наявність аглютинації з еритроцитами груп А, В і О в реакції виявлення аглютининів методом покривного скла свідчить про:
805. У висушеній крові сила аглютининів:
806. Виявлення антигенів у плямі крові грунтується на їх здатності:
807. При контакті гемаглютинуючої сироватки з гомологічним антигеном плями крові титр сироватки:
808. При виявленні в плямі крові гемаглютиніна анти - А можна припускати, що кров у плямі не може походити від особи:
809. При виявленні в плямі крові аглютиніна анти - В можна припускати, що кров у плямі не може походити від особи:
810. Для твердження походження крові від особи групи 0(І) необхідно виявити:
811. При негативному результаті пошуку аглютининів у плямі чи можна робити висновок про їх відсутність ?
812. Найбільше розведення сироватки, у якому вона ще здатна викликати аглютинацію відповідних еритроцитів, називається:
813. Для виявлення слабких антигенів у кількісній реакції абсорбції застосовуються сироватки в титрі:
814. Якою повинна бути суспензія стандартних еритроцитів групи 0 при проведенні КРА?
815. Які стандартні кількісні співвідношення досліджуваного матеріалу і сироватки при виявленні антигенів А та В у КРА?
816. Які стандартні кількісні співвідношення досліджуваного матеріалу і сироватки при виявленні антигену Н в КРА?
817. При дослідженні плям крові малого розміру за допомогою кількісної реакції абсорбції аглютининів чи можна змінювати стандартні кількісні співвідношення сироватки і досліджуваного матеріалу?
818. Стандартний температурний режим стадії абсорбції реакції абсорбції аглютининів у кількісній модифікації:
819. Для висновку про виявлення антигенів А та В за допомогою КРА досить одержати результат, рівний:
820. Для висновку про виявлення антигену Н за допомогою КРА досить одержати результат, рівний:
821. Загальний авідитет - це здатність сироватки виявляти високу активність з:
822. Спеціальний авідитет - це здатність сироватки виявляти високу активність з:
823. Які сироватки піддаються більшому впливу предмета - носія:
824. Активність і специфічність реагентів перевіряється:
825. Для виявлення антигену Н системи АВО використовують:
826. Для визначення антигену Н використовують лектини - екстракти рослин:
827. Яким повинен бути титр лектина при виявленні антигену Н кількісною реакцією абсорбції?
828. Який спосіб титрування використовується при виявленні антигену Н кількісною реакцією абсорбції:
829. Для чого застосовується метод " навантаження" аглютининів у кількісній реакції аглютинації?
830. Чи можна для зняття впливу предмета - носія провести вкорочену абсорбцію, якщо антиген у плямі сильний?
831. Чи можна для зняття впливу предмета - носія провести вкорочену абсорбцію, якщо антиген у плямі слабкий?
832. При виявленні аглютининів у гемолізованій крові за допомогою РГА поряд з стандартними еритроцитами групи А та В у реакцію вводять еритроцити групи:
833. При дослідженні плям крові за допомогою реакції абсорбції - елюції в стандартних умовах тривалість фази абсорбції складає:
834. Чи необхідна фіксація матеріалу при проведенні реакції абсорбції - елюції в стандартних умовах?
835. Чи необхідна фіксація матеріалу при проведенні реакції абсорбції - елюції в стандартних умовах для виявлення антигену Н?
836. У фазі абсорбції при проведенні реакції абсорбции - елюції відбувається з'єднання антитіл сироватки з антигенами:
837. З яким титром використовуються сироватки в реакції абсорбції - елюції?
838. Число відмивань у реакції абсорбції - елюції встановлюється за:
839. У фазі елюції роз'єднання комплексу антиген - антитіло проводять шляхом:
840. Абсорбція антитіл ізосироваток протікає краще при:
841. Більш чутливим варіантом елюції в РАЕ є варіант:
842. Вплив предмета - носія в реакції абсорбції - елюції частіше виявляється при проведенні елюції:
843. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції терміни абсорбції рекомендується:
844. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції рекомендується провести повторну:
845. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції число відмивань необхідно:
846. Для усунення впливу власних антитіл плями крові в реакції абсорбції - елюції рекомендується застосовувати:
847. Проведення повторної елюції в реакції абсорбції - елюції може бути застосоване при:
848. Реакція абсорбції - елюції є:
849. Реакція " змішаної" аглютинації є:
850. Чи може бути виявленим супутній антиген Н в групі крові АВ?
851. При цитологічному дослідженні регіональне походження крові в слідах встановлюється за наявністю:
852. Для менструальної крові характерна:
853. Клітини яких шарів піхвового епітелію зустрічаються в мазках крові менструального походження?
854. Яка висота осаду характерна для плям менструальної крові?
855. Найбільша кількість клітин у слідах менструальної крові виявляється в мазках:
856. Найбільш важливою цитологічною ознакою менструальної крові є:
857. Характерною цитологічною ознакою крові з статевих шляхів жінки є:
858. Характерною цитологічною ознакою сліду крові з верхніх дихальних шляхів є:
859. На підставі якої ознаки можливо в плямах диференціювати кров плоду від крові дорослої людини:
860. Який різновид гемоглобіну більш стійкий до впливу соляної кислоти?
861. Якщо при впливі цитратно - фосфатного буфера на препарат крові мазок зберігається на склі, то в даній витяжці наявний:
862. При диференціюванні крові плоду від крові дорослої людини екстрагування крові з плями робиться:
863. Якщо HbF у витяжці з плями не виявлений, це:
864. Якщо HbF у плямі крові виявлений, це:
865. Перед визначенням групових антигенів органи і тканини:
866. Перед встановленням групової належності кісток їх:
867. При визначенні групи кісткової тканини готують наважку для дослідження її сироватками:
868. Після обробки органів і тканин у формаліні з метою визначення групової належності їх:
869. Органи і тканини після промивання від формаліну з метою визначення їх групової належності:
870. Групова належність клітин визначається за допомогою таких біологічних методик:
871. Механізм утворення слідів крові на речовому доказі визначається:
872. Чи є методичні рекомендації щодо класифікації слідів крові?
873. За класифікацією Л.В.Станиславського сліди крові діляться на:
874. Калюжі, просочування, патьоки, краплі, бризки, відбитки, помарки, затьоки є слідами крові:
875. Ковзні краплі, струмінь, інерційні деформації, бризки від фонтанування є слідами крові:
876. Чи є методичні розробки щодо встановлення давнини утворення плями крові?
877. Проба з перекисом водню на присутність крові вважається:
878. Бульки, що виділяються при обробці плями 3% перекисом водню свідчать про:
879. Де сліди крові найважче помітити злочинцю?
880. Форма слідів крові залежить від:
881. При падінні крові з невеликої висоти (до 1 м) на горизонтальну площину плями мають:
882. При падінні крові з висоти, що перевищує 2 - 3 м, на горизонтальну поверхню плями крові мають:
883. Плями від бризок крові мають форму:
884. Бризки крові утворюються при:
885. Мазки - сліди, що утворюються при:
886. Патьоки крові утворюються при:
887. Затьоки крові утворяться при:
888. Чи є тісний генетичний і функціональний зв'язок між кров'ю і сполучною тканиною?
889. До клітинних елементів крові відносяться:
890. Еритроцити плазунів, птахів і риб:
891. Еритроцити ссавців:
892. Формені елементи крові складають:
893. Чи є плазма крові її міжклітинною речовиною?
894. Чи є кров тканиною?
895. Реакція крові:
896. Орієнтовні реакції на наявність крові грунтуються на присутності у крові:
897. До складу гемоглобіну входить:
898. Чи свідчить виявлення в плямі гемоглобіну і його похідних про наявність крові?
899. Гемоглобін у нормі в крові людини може знаходитися в стані:
900. Перенос кисню кров'ю обумовлюється тим, що:
901. Чи може в місцях старих крововиливів і синців знаходитися метгемоглобін?
902. Чи може в нормі в організмі людини знаходиться карбоксигемоглобін?
903. Гемохромоген у нормі в крові:
904. Головною властивістю гемохромогена, що використовується для визначення наявності крові, є:
905. Чи можна встановити наявність гематопорфирину мікроспектрально?
906. Ефективним методом встановлення присутності крові в плямах є:
907. При встановленні наявності крові в плямах на металевих предметах необхідно використовувати:
908. Якщо одержані негативні результати при дослідженні наявності крові на речових доказах, висновок експерта будується в такий спосіб:
909. Значення тонкошарової хроматографії при дослідженні слідів крові :
910. Значення бензидинової проби на присутність крові:
911. Попередні проби на наявність крові використовуються як:
912. Попередні проби на наявність крові частіше усього використовуються в випадках, коли:
913. Чи є попередні проби на наявність крові специфічними?
914. Негативні результати попередніх проб на кров:
915. Чи необхідно при характеристиці слідів крові вказувати ступінь просякання тканини?
916. Чи необхідно при характеристиці слідів крові вказувати наявність кірочок?
917. Чи знижують активність каталази ультрафіолетові промені?
918. Реакція на пероксидазні властивості крові грунтується на:
919. При люмінесцентній мікроскопії кров у стані гематопорфирину має:
920. Дослідження речових доказів у ультрафіолетових променях робиться:
921. Дослідження речових доказів у ультрафіолетових променях найбільш ефективно:
922. Присутність крові вважається доведеною у випадку, якщо виявлено:
923. Чи можна по виявленню формених елементів крові в слідах на речових доказах стверджувати, що кров у плямі належить людині?
924. Присутність гемоглобіну в плямі можна виявити:
925. Спектральний аналіз використовується для визначення:
926. Спектральний аналіз речовини дає можливість встановити:
927. У якій частині спектра розташовані смуги поглинання гемохромогена?
928. У якій частині спектра розташовані смуги поглинання гематопорфирину?
929. Спектр поглинання отримують при:
930. Спектр поглинання гемоглобіну поданий:
931. У якій частині видимого спектру розташовуються смуги поглинання гемоглобіну і його дериватів?
932. Мікроспектральне дослідження наявності крові у судовій медицині робиться з використанням:
933. Гемоглобін і його похідні при спектральному дослідженні дають спектр поглинання:
934. На якій властивості гемоглобіну і його дериватів грунтується визначення наявності крові мікроспектральними методами?
935. Чи можна за характеристикою спектра визначити, який дериват гемоглобіну знаходиться в плямі?
936. Гомологічний антиген - це антиген:
937. Антигени - речовини, що при введенні в організм викликають:
938. Антигенність властива:
939. Речовини, що при введенні в організм взаємодіють з готовими антитілами, але не викликають утворення антитіл, називаються:
940. Специфічність, завдяки якій представники одного виду організмів відрізняються від особин іншого виду, називається:
941. Специфічність, що обумовлює розходження серед особин одного виду організмів називається:
942. Ізоантигени - антигени, що обумовлюють розходження особин між:
943. Вивільнення антитіла при розпаді комплексу антиген - антитіло називається:
944. Антиген і антитіло реагують між собою як:
945. Реакція антиген - антитіло:
946. Чи важливо для реакції антиген - антитіло кількісне співвідношення компонентів реакції?
947. Якщо кількісні співвідношення компонентів реакції антиген - антитіло порушені, то видима реакція:
948. Кожна молекула антитіла має не менше:
949. Однією з вимог, що ставляться до антитіл, є:
950. Для кожного антитіла характерний:
951. У основі перехресних реакцій антитіл з родинними антигенами лежить:
952. Преципітуючі сироватки являють собою антитіла:
953. Ізогемаглютинуючі сироватки являють собою антитіла:
954. Антигени за хімічним складом відносяться до:
955. Антитіла за хімічним складом - це:
956. Вимоги до антитіл сироватки:
957. Основні вимоги до сироваток:
958. Нормальні природні антитіла - це антитіла, що виникли:
959. Імунні антитіла - це антитіла, що виникли:
960. Однією з важливих вимог до преципітуючих сироваток при постановці реакції преципітації є:
961. Активність преципітуючих сироваток визначається:
962. Перевірка титру преципітуючих сироваток робиться:
963. Яка чутливість реакції кільцепреципітації?
964. Яка чутливість реакції електропреципітації ?
965. Яка чутливість реакції преципітації в агарі, приготованому на дистильованій воді, (за Єрановим)?
966. Яку специфічність повинні мати преципітуючі сироватки?
967. При проведенні реакції кільцепреципітації оцінка реакції робиться протягом:
968. При проведенні реакції преципітації в агарі оцінка реакції робиться протягом:
969. При проведенні реакції електропреципітації оцінка реакції робиться протягом:
970. Титр преципітуючих сироваток перевіряється:
971. Специфічність преципітуючих сироваток перевіряється:
972. Перевірка специфічності преципітуючих сироваток у реакції кільцепреципітації робиться:
973. Перевірка специфічності преципітуючих сироваток у реакції преципітації в агарі робиться:
974. Титр преципітуючих сироваток встановлюється розведенням:
975. Специфічність преципітуючих сироваток встановлюють застосуванням:
976. Мінімальна кількість преципітуючих сироваток, застосовуваних у реакції преципітації для визначення видової належності білка?
977. Наявність крові при дослідженні мікрооб'єктів доцільно встановлювати:
978. Видову належність білка при виконанні цитологічних експертиз доцільно встановлювати:
979. При установленні видової належності крові в піднігтьовому вмісті необхідно застосовувати:
980. Чи обов'язкове при дослідженні плям введення в реакцію преципітації витяжок з ділянок предмета - носія:
981. У випадку, якщо кільця преципітації з'явилися у всіх пробірках з витяжками з плями і предмета - носія, має місце:
982. У реакції кільцепреципітації оптимальними співвідношеннями між витяжками і преципітуючими сироватками є:
983. Чи можна досліджувати каламутні витяжки реакцією преципітації в агарі?
984. Чи можна досліджувати каламутні витяжки реакцією електропреципітації?
985. Чи можна досліджувати каламутні витяжки в реакції кільцепреципітації?
986. При взаємодії антигену з антитілом у реакції преципітації утворяться:
987. Дифузія білків в агарі відбувається:
988. Повний набір преципітуючих сироваток вводиться в реакцію преципітації у випадку, якщо:
989. Якщо позитивні результати отримані з витяжками з плями і предмета - носія, то видова належність білка:
990. Каламутність преципітуючих сироваток можна усунути:
991. Каламутність витяжок з плям можна спробувати усунути:
992. Специфічність преципітуючих сироваток обмежена:
993. Чи обов'язковим є дотримання кількісних співвідношень компонентів реакції при проведенні реакції преципітації в агарі?
994. Сироваткові реагенти зберігаються:
995. Преципітуючі білок крові людини сироватки використовують для визначення:
996. Наявність поту на речових доказах визначається:
997. Сироваткові білки крові в реакції преципітації виконують роль:
998. Для перевірки специфічності преципітуючих сироваток у відділенні повинен бути:
999. Доцільність застосування при судово - цитологічних дослідженнях реакції преципітації в агарі обумовлена:
1000. Специфічність сироватки - це:
1001. Чи можна визначити видову належність крові в слідах, оброблених кислотами або лугами?
1002. Чи можна визначити видову належність крові в слідах, оброблених оцтовою кислотою?
1003. При наявності в крові слабких антигенів (старі, діти, трупна кров) у реакції гемаглютинації потрібно застосовувати:
1004. При дослідженні слабко насичених плям крові за допомогою КРА і відсутності впливу предмета - носія необхідно:
1005. При впливі предмета - носія у реакції абсорбції - елюції більш доцільно:
1006. При слабкій насиченості плям крові і при відсутності впливу предмета - носія реакцію абсорбції - елюції більш доцільно проводити:
1007. Для групи крові А(ІІ) характерно:
1008. Для групи крові В(ІІІ) характерно:
1009. Для групи крові АВ(ІV) характерно:
1010. Для групи крові 0(І) характерно:
1011. Чи може в крові групи А міститися екстрааглютинін анти - А?
1012. Чи може в крові групи АВ міститися екстрааглютинін анти - А?
1013. До впливу зовнішніх чинників більш стійкі:
1014. Чи викликає сироватка анти - В аглютинацію еритроцитів групи АВ?
1015. Чи викликає сироватка анти - А аглютинацію еритроцитів групи АВ?
1016. Встановлення групи рідкої крові в судово - медичній практиці робиться шляхом дослідження:
1017. При визначенні групи рідкої крові за системою АВО використовують сироватки в титрі:
1018. Співвідношення сироватки і суспензії еритроцитів при визначенні групи рідкої крові пробірочним методом складає:
1019. Чи Обов'язковий мікроскопічний облік при визначенні групи рідкої крові пробірочним методом?
1020. Для виявлення нечітко виражених антигенів системи АВО в рідкій крові необхідно застосовувати сироватки:
1021. Для виявлення нечітко виражених антитіл системи АВО в рідкій крові необхідно застосовувати тест - еритроцити:
1022. Для виявлення нечітко виражених антигенів системи АВО в рідкій крові необхідно час центрифугування:
1023. Визначення групової належності крові за допомогою гетероімунних сироваток робиться:
1024. При визначенні групової належності крові за системою АВО специфічність сироватки визначається еритроцитами:
1025. Чи залежить результат реакції гемаглютинації від відхилень температурного режиму +18 С+20 С?
1026. При визначенні аглютининів методом покривного скла використовується така суспензія тест - еритроцитів:
1027. При проведенні методу покривного скла використовують тест - еритроцити груп:
1028. Час спостереження за результатом реакції в методі покривного скла:
1029. Як контроль результатів реакції виявлення аглютининів методом покривного скла використовуються еритроцити групи:
1030. Наявність аглютинації з еритроцитами груп А, В і О в реакції виявлення аглютининів методом покривного скла свідчить про:
1031. У висушеній крові сила аглютининів:
1032. Якщо речові докази зі слідами крові висушуються при високій температурі, то:
1033. Виявлення антигенів у плямі крові грунтується на їх здатності:
1034. Виявлення антигенів у плямах крові грунтується на їх здатності:
1035. При контакті гемаглютинуючої сироватки з гомологічним антигеном плями крові титр сироватки:
1036. При виявленні в плямі крові гемаглютиніна анти - А можна припускати, що кров у плямі не може походити від особи:
1037. При виявленні в плямі крові аглютиніна анти - В можна припускати, що кров у плямі не може походити від особи:
1038. Чи можна при виявленні в плямі аглютининів анти - А і анти - В і не виявленні антигенів А та В говорити про належність даної крові особі групи 0(І)?
1039. Для твердження походження крові від особи групи 0(І) необхідно виявити:
1040. При негативному результаті пошуку аглютининів у плямі чи можна робити категоричний висновок про їх відсутність ?
1041. Найбільше розведення сироватки, у якому вона ще здатна викликати аглютинацію відповідних еритроцитів, називається:
1042. Для виявлення середньої сили антигену в кількісній реакції абсорбції застосовуються сироватки в титрі:
1043. Для виявлення слабких антигенів у кількісній реакції абсорбції застосовуються сироватки в титрі:
1044. Для виявлення слабких антигенів системи АВО в кількісній реакції абсорбції застосовують сироватки:
1045. Якою повинна бути суспензія стандартних еритроцитів груп А та В при проведенні кількісної реакції абсорбції?
1046. Якою повинна бути суспензія стандартних еритроцитів групи 0 при проведенні КРА?
1047. Які стандартні кількісні співвідношення досліджуваного матеріалу і сироватки при виявленні антигенів А та В у КРА?
1048. Які стандартні кількісні співвідношення досліджуваного матеріалу і сироватки при виявленні антигену Н в КРА?
1049. При дослідженні плям крові малого розміру за допомогою кількісної реакції абсорбції аглютининів чи можна змінювати стандартні кількісні співвідношення сироватки і досліджуваного матеріалу?
1050. Стандартний температурний режим стадії абсорбції реакції абсорбції аглютининів у кількісній модифікації:
1051. Стандартний час абсорбції при проведенні кількісної реакції абсорбції складає:
1052. Для висновку про виявлення антигенів А та В за допомогою КРА досить одержати результат, рівний:
1053. Для висновку про виявлення антигену Н за допомогою КРА досить одержати результат, рівний:
1054. Загальний авідитет - це здатність сироватки виявляти високу активність з:
1055. Спеціальний авідитет - це здатність сироватки виявляти високу активність з:
1056. Які сироватки піддаються більшому впливу предмета - носія:
1057. Активність і специфічність реагентів перевіряється:
1058. Для виявлення антигену Н системи АВО використовують:
1059. Для визначення антигену Н використовують лектини - екстракти рослин:
1060. Яким повинен бути титр лектина при виявленні антигену Н кількісною реакцією абсорбції?
1061. Який спосіб титрування використовується при виявленні антигену Н кількісною реакцією абсорбції:
1062. Для чого застосовується метод " навантаження" аглютининів у кількісній реакції аглютинації?
1063. Метод " навантаження" аглютининів у кількісній реакції аглютинації застосовують, якщо антиген плями:
1064. Якщо в кількісній реакції абсорбції предмет - носій дав повне поглинання антитіл, то можна думати про:
1065. Чи можна для зняття впливу предмета - носія провести вкорочену абсорбцію, якщо антиген у плямі сильний?
1066. Чи можна для зняття впливу предмета - носія провести вкорочену абсорбцію, якщо антиген у плямі слабкий?
1067. Чи можна виявити аглютиніни в гемолізованій крові за допомогою РГА?
1068. При дослідженні плям крові за допомогою реакції абсорбції - елюції в стандартних умовах тривалість фази абсорбції складає:
1069. Чи необхідна фіксація матеріалу при проведенні реакції абсорбції - елюції в стандартних умовах?
1070. Чи необхідна фіксація матеріалу при проведенні реакції абсорбції - елюції в стандартних умовах для виявлення антигену Н?
1071. З яким титром використовуються сироватки в реакції абсорбції - елюції?
1072. При проведенні реакції абсорбції - елюції у фазі абсорбції відбувається з'єднання антитіл сироватки з антигенами:
1073. Число відмивань у реакції абсорбції - елюції встановлюється за:
1074. На якій властивості реакції антиген - антитіло грунтується реакція абсорбції - елюції?
1075. У фазі елюції комплекс антиген - антитіло:
1076. У фазі елюції роз'єднання комплексу антиген - антитіло в РАЕ проводять шляхом:
1077. Абсорбція антитіл ізосироваток протікає краще при:
1078. Більш чутливим варіантом елюції в РАЕ є варіант:
1079. Вплив предмета - носія в реакції абсорбції - елюції частіше виявляється при проведенні елюції:
1080. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції терміни абсорбції рекомендується:
1081. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції рекомендується провести повторну:
1082. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції число відмивань необхідно:
1083. Для усунення впливу власних антитіл плями крові в реакції абсорбції - елюції рекомендується застосовувати:
1084. Проведення повторної елюції в реакції абсорбції - елюції може бути застосоване при:
1085. Чутливість реакції абсорбції - елюції можна підвищити:
1086. Чутливість реакції абсорбції - елюції можна підвищити застосуванням реагентів:
1087. Реакція абсорбції - елюції є:
1088. Реакція " змішаної" аглютинації є:
1089. Чи може бути виявленим супутній антиген Н в групі крові АВ?
1090. Групова належність крові протягом життя:
1091. До яких хімічних сполук відносяться антигени системи АВО?
1092. При цитологічному дослідженні регіональне походження крові в слідах встановлюється за наявністю:
1093. Для менструальної крові характерна:
1094. Клітини яких шарів піхвового епітелію зустрічаються в мазках крові менструального походження?
1095. Яка висота осаду характерна для плям менструальної крові?
1096. Найбільша кількість клітин у слідах менструальної крові виявляється в мазках:
1097. Найбільш важливою цитологічною ознакою менструальної крові є:
1098. Характерною цитологічною ознакою крові з статевих шляхів жінки є:
1099. Чи використовуються особливості гемоглобіну при рішенні питання про належність крові плодові або дорослій людині?
1100. На підставі якої ознаки можливо в плямах диференціювати кров плоду від крові дорослої людини:
1101. Якщо при впливі цитратно - фосфатного буфера на препарат крові мазок зберігається на склі, то в даній витяжці наявний:
1102. При диференціюванні крові плоду від крові дорослої людини екстрагування крові з плями робиться:
1103. Якщо HbF у плямі крові виявлений, це:
1104. Чи містять тканини й органи групові антигени?
1105. Групові антигени в тканинах і органах визначаються при експертизі:
1106. Перед визначенням групових антигенів органи і тканини:
1107. Якщо при дослідженні тканин і органів виявлений антиген Н і не виявлені антигени А та В, зробити висновок про групову належність:
1108. Перед встановленням групової належності кісток їх:
1109. Перед встановленням групової належності кісток їх:
1110. При визначенні групи кісткової тканини готують наважку для дослідження її сироватками:
1111. Після обробки органів і тканин у формаліні з метою визначення їх групової належності їх:
1112. Органи і тканини після промивання від формаліну з метою визначення їх групової належності:
1113. Групова належність клітин визначається за допомогою таких біологічних методик:
1114. При визначенні специфічних антигенів системи АВ0 в ізольованих клітинах тканей і органів РЗА проводиться:
1115. РЗА має високу специфічність і дозволяє у поодиноких клітинах чітко виявляти антигени:
1116. Категорія видільництва на виявлення антигенів А, В та Н у поодиноких клітинах за допомогою РЗА:
1117. Встановлення групової належності тканин в офарблених гістологічних зрізах проводиться за допомогою:
1118. Для постановки РЗА з ізольованими клітинами можуть бути використані:
1119. При обліку РЗА за позитивний результат приймається лише рухоме приєднання еритроцитів до клітин:
1120. При додержанні ряду умов групову належність деяких об'єктів, зокрема ізольованих клітин, на поверхні предмета-носія можливо за допомогою:
1121. При дослідженні ізольованих клітин за допомогою РІФ можливо визначити їх належність:
1122. Яким методом здійснюється постановка РІФ в експертній практиці?
1123. При дослідженні об'єктів, що загнили, перед визначенням антигенів системи АВ0 необхідно їх:
1124. Чи регламентовано методичними вказівками встановлення походження крові, виділень і органів від вагітної жінки?
1125. Серологічним методом хоріонгонадотропний гормон (ХГГ) у вагітних жінок можна виявляти за допомогою препарата гравідадіагностікума (ГД):
1126. Визначення холіна, сперміна і кислої фосфатази в слідах на речових доказах свідчить про наявність:
1127. Встановлення наявності сперми морфологічним методом можливо при фарбуванні:
1128. Вираженість антигенів сперми у порівнянні з антигенами крові як правило, у виділювачів:
1129. Для визначення категорії видільництва досліджують:
1130. Чи можна застосовувати " навантаження" аглютининів при дослідженні слідів сперми при впливі предмета - носія:
1131. Чи враховується категорія видільництва при дослідженні слідів сперми?
1132. Групові антигени краще виражені:
1133. Чи відбувається ослаблення антигенів виділень у плямі під впливом зовнішнього середовища?
1134. Вираженість антигенів виділень у плямах у порівнянні зі зразками:
1135. Висновок про групу сперми в плямі дається:
1136. Наявність поту на речових доказах визначається:
1137. Встановлення наявності сперми за допомогою реакції з картопляним соком грунтується на визначенні:
1138. Якщо плями маленькі, а в справі проходять особи - виділювачі, то визначення антигену сперми доцільно проводити:
1139. Чи можна застосувати реакцію абсорбції - елюції для дослідження плями сперми, якщо обвинувачуваний відноситься до категорії невиділювачів:
1140. За допомогою якої реакції можна визначити категорію видільництва?
1141. Чи можна реакцією абсорбції - елюції виявити антигени системи АВО в осіб - невиділювачів?
1142. Чи можна виявити антигени системи АВО в осіб - виділювачів за допомогою кількісної реакції абсорбції?
1143. Чи знижується сила антигенів у виділеннях при їх збереженні в рідкому вигляді?
1144. До якої категорії відносяться особи, у виділеннях яких антигени системи АВО визначаються кількісною реакцією абсорбції ?
1145. До якої категорії відносяться особи, у виділеннях яких антигени системи АВО визначаються тільки реакцією абсорбції - елюції ?
1146. Сила антигенів системи АВО в спермі виділювача у порівнянні з силою цих же антигенів у його слині:
1147. При дослідженні слідів сперми в слідах виділень на речових доказах необхідно досліджувати зразки:
1148. Після центрифугування рідкої слини на марлі висушують:
1149. Методи виявлення антигенів виділень в осіб, що відносяться до категорії виділювачів:
1150. Яким швидким методом можна користуватися при визначенні антигенів у виділеннях виділювача?
1151. Перетравлені м'язові волокна в калових масах подані:
1152. Неперетравлені м'язові волокна в калових масах подані:
1153. Неперетравлювана рослинна клітковина в калових масах подана:
1154. Судини рослин у калових масах подані:
1155. Рослинні волоски в калових масах подані:
1156. Картопляні клітини в калових масах подані:
1157. Для визначення наявності жиру, як одного з елементів калових мас, використовується фарбування:
1158. Для визначення наявності зерен крохмаля в слідах кала використовують:
1159. Основним методом встановлення в слідах наявності біляплідних від є:
1160. Встановлення наявності сироподібного мастила в слідах на речових доказах робиться:
1161. Механізм утворення слідів крові на речовому доказі визначається:
1162. За класифікацією Л.В.Станиславського сліди крові діляться на:
1163. Калюжі, просочування, патьоки, краплі, бризки, відбитки, помарки, затьоки є слідами крові:
1164. Ковзні краплі, струмінь, інерційні деформації, бризки від фонтанування є слідами крові:
1165. Щодо встановлення давнини утворення плями крові існують:
1166. Необхідність направлення крові трупа для визначення групової належності в випадках смертельної виробничої травми виникає:
1167. Частини предметів зі слідами крові передставляють у лабораторію, коли предмет:
1168. Кров з цінних предметів (картини, статуї) вилучається шляхом:
1169. Змиви з слідів крові роблять у випадках, коли вони розташовуються:
1170. Змиви крові роблять з використанням марлі, змоченої:
1171. Плями крові, розташовані на відштукатуреній стіні, вилучаються:
1172. Плями крові, розташовані на землі, піску, вилучають:
1173. Вилучення плями крові, розташованої на снігу, роблять:
1174. Розведення крові водою:
1175. Сліди, схожі за зовнішнім виглядом на кров, є доказом за справою:
1176. Зміна кольору крові в її слідах до сіро - зеленого може мати місце під впливом:
1177. Щойно утворена пляма крові має звичайно колір:
1178. На предметах, що мають чорний, темно - синій або коричневий колір, сліди крові у порівнянні з оточуючим їх тлом:
1179. Скісно - падаюче світло використовують для виявлення слідів крові:
1180. Пошук слідів, підозрілих на кров, шляхом зіскобу робиться при огляді:
1181. Бульки, що виділяються при обробці плями 3% перекисом водню свідчать про присутність:
1182. Форма слідів крові залежить від:
1183. При падінні крові з невеликої висоти (до 1 м) на горизонтальну площину плями мають:
1184. При падінні крові з висоти, що перевищує 2 - 3 м, на горизонтальну поверхню плями крові мають:
1185. Плями від бризок крові мають форму:
1186. Бризки крові утворюються при:
1187. Мазки - сліди, що утворюються при:
1188. Патьоки крові утворюються при:
1189. Затьоки крові утворяться при:
1190. Який зв'язок існує між кров'ю і сполучною тканиною?
1191. До клітинних елементів крові відносяться:
1192. Ядерні еритроцити бувають у:
1193. Формені елементи крові складають:
1194. Плазма крові є:
1195. Реакція крові:
1196. Орієнтовні реакції на наявність крові грунтуються на присутності в крові ферментів:
1197. До складу гемоглобіну входить:
1198. Гемоглобін у нормі в крові людини може знаходитися в стані:
1199. При отруєнні чадним газом у крові людини виявляється:
1200. Головною властивістю гемохромогена, що використовується для визначення наявності крові, є:
1201. Ефективним методом встановлення присутності крові в плямах є:
1202. При встановленні наявності крові в плямах на металевих предметах необхідно використовувати:
1203. Значення тонкошарової хроматографії при дослідженні слідів крові :
1204. Значення попередніх проб на присутність крові:
1205. Попередні проби на наявність крові частіше усього використовуються в випадках, коли:
1206. Попередні проби на наявність крові є:
1207. При характеристиці слідів крові вказується:
1208. Ультрафіолетові промені активність каталази:
1209. Реакція на пероксидазні властивості крові заснована на:
1210. При люмінесцентній мікроскопії кров у стані гематопорфирину має:
1211. Дослідження речових доказів у ультрафіолетових променях робиться:
1212. Дослідження речових доказів у ультрафіолетових променях найбільш ефективно:
1213. Присутність крові вважається доведеною у випадку, якщо виявлено:
1214. Спектральний аналіз використовується для визначення:
1215. Спектральний аналіз речовини дає можливість встановити:
1216. У якій частині спектра розташовані смуги поглинання гемохромогена?
1217. У якій частині спектра розташовані смуги поглинання гематопорфирину?
1218. Спектр поглинання отримують при:
1219. Спектр поглинання гемоглобіну у видимій частині поданий:
1220. Мікроспектральне дослідження наявності крові у судовій медицині робиться з використанням:
1221. На якій властивості гемоглобіну і його дериватів грунтується визначення наявності крові мікроспектральним методом?
1222. Характеристика спектра дозволяє визначити:
1223. Гомологічний антиген - це:
1224. Специфічність, завдяки якій представники одного виду організмів відрізняються від особин іншого виду, називається:
1225. Специфічність, що обумовлює розходження серед особин одного виду організмів, називається:
1226. Вивільнення антитіла при розпаді комплексу антиген - антитіло називається:
1227. Антиген і антитіло реагують між собою:
1228. Чи важливо для реакції антиген - антитіло кількісне співвідношення компонентів реакції?
1229. Кожна молекула антитіла має не менше:
1230. Антигени, якими відрізняються особини на різних стадіях розвитку, називаються:
1231. Для кожного антитіла характерний:
1232. До повних антитіл відносяться антитіла сироваток:
1233. Антигени за хімічним складом відносяться до:
1234. Антитіла за хімічним складом - це:
1235. Основні вимоги до сироваток:
1236. Неповні антитіла в сольовому середовищі:
1237. Неповні антитіла викликають аглютинацію еритроцитів у:
1238. Нормальні природні антитіла - це антитіла, що виникли:
1239. Для одержання аглютинації еритроцитів з неповними антитілами проводять:
1240. Імунні антитіла - це антитіла, що виникли:
1241. Важливими вимогами до преципітуючих сироваток є:
1242. Активність преципітуючих сироваток визначається:
1243. Перевірка титру преципітуючих сироваток робиться:
1244. Яка чутливість реакції кільцепреципітації?
1245. Яка чутливість реакції електропреципітації ?
1246. Яка чутливість реакції преципітації в агарі, приготованому на дистильованій воді, (за Єрановим)?
1247. Преципітуючі сироватки повинні мати:
1248. При проведенні реакції кільцепреципітації оцінка реакції робиться протягом:
1249. При проведенні реакції преципітації в агарі оцінка реакції робиться протягом:
1250. При проведенні реакції електропреципітації оцінка реакції робиться протягом:
1251. Титр преципітуючих сироваток перевіряється:
1252. Специфічність преципітуючих сироваток перевіряється:
1253. Перевірка специфічності преципітуючих сироваток у реакції кільцепреципітації робиться:
1254. Перевірка специфічності преципітуючих сироваток у реакції преципітації в агарі робиться:
1255. Титр преципітуючих сироваток встановлюється розведенням:
1256. Специфічність преципітуючих сироваток установлюють застосуванням:
1257. Мінімальна кількість преципітуючих сироваток застосовуваних у реакції преципітації для визначення видової належності білка:
1258. Наявність крові при дослідженні мікрооб'єктів доцільно встановлювати:
1259. Видову належність білка при виконанні цитологічних експертиз доцільно встановлювати:
1260. При установленні видової належності крові в піднігтьовому вмісті необхідно застосовувати:
1261. Чи обов'язкове при дослідженні плям введення в реакцію преципітації витяжок з ділянок предмета - носія:
1262. У випадку, якщо кільця преципітації з'явилися у всіх пробірках з витяжками з плями і предмета - носія, має місце:
1263. У реакції кільцепреципітації оптимальними співвідношеннями між витяжками і преципітуючими сироватками є:
1264. Чи можна досліджувати каламутні витяжки реакцією преципітації в агарі?
1265. Чи можна досліджувати каламутні витяжки реакцією електропреципітації?
1266. Чи можна досліджувати каламутні витяжки реакцією кільцепреципітації?
1267. При взаємодії антигену з антитілом у реакції преципітації:
1268. Повний набір преципітуючих сироваток вводиться в реакцію преципітації у випадку, якщо:
1269. Якщо позитивні результати отримані з витяжками з плям і предмета - носія, то видова належність білка:
1270. Каламутність преципітуючих сироваток можна усунути:
1271. Каламутність витяжок з плям можна спробувати усунути:
1272. Для перевірки специфічності преципітуючих сироваток у відділенні повинен бути:
1273. Доцільність застосування при судово - цитологічних дослідженнях реакції преципітації в агарі обумовлена:
1274. Чи можна визначити видову належність крові в слідах, оброблених кислотами?
1275. Чи можна визначити видову належність крові в слідах, оброблених лугами?
1276. При наявності в крові слабких антигенів (старі, діти, трупна кров) у реакції гемаглютинації потрібно застосовувати:
1277. При дослідженні слабко насичених плям крові за допомогою КРА і відсутності впливу предмета - носія необхідно:
1278. При впливі предмета - носія в реакції абсорбції - елюції більш доцільно:
1279. При слабкій насиченості плям крові і при відсутності впливу предмета - носія реакцію абсорбції - елюції більш доцільно:
1280. У яких групах крові може міститися екстрааглютинін анти - А?
1281. До впливу зовнішніх чинників більш стійкі:
1282. При визначенні групи рідкої крові за системою АВО використовують сироватки в титрі:
1283. Встановлення групи рідкої крові в судово - медичній практиці робиться шляхом дослідження:
1284. Співвідношення сироватки і суспензії еритроцитів при визначенні групи рідкої крові пробірочним методом складає:
1285. Для виявлення слабко виражених антигенів системи АВО в рідкій крові необхідно застосовувати сироватки:
1286. Для виявлення слабко виражених антитіл системи АВО в рідкій крові необхідно застосовувати тест - еритроцити:
1287. Найбільш оптимальним температурним режимом при проведенні реакції гемаглютинації є температура в межах:
1288. При визначенні аглютининів методом покривного скла використовується така суспензія тест - еритроцитів:
1289. При проведенні методу покривного скла використовують тест - еритроцити груп:
1290. Час спостереження за результатом реакції при використанні методу покривного скла:
1291. Як контроль результатів реакції виявлення аглютининів методом покривного скла використовуються еритроцити групи:
1292. Наявність аглютинації з еритроцитами груп А, В і О в реакції виявлення аглютининів методом покривного скла свідчить про:
1293. У висушеній крові сила аглютининів:
1294. При контакті гемаглютинуючої сироватки з гомологічним антигеном плями крові титр сироватки:
1295. Виявлення антигенів у плямі крові грунтується на їх здатності:
1296. При дослідженні плям крові для твердження походження крові від особи групи 0(І) необхідно виявити:
1297. Найбільше розведення сироватки, у якому вона ще здатна викликати аглютинацію відповідних еритроцитів, називається:
1298. Для виявлення середньої сили антигену в кількісній реакції абсорбції застосовуються сироватки в титрі:
1299. Для виявлення слабких антигенів у кількісній реакції абсорбції застосовуються сироватки в титрі:
1300. Якою повинна бути суспензія стандартних еритроцитів груп А та В при проведенні кількісної реакції абсорбції?
1301. Якою повинна бути суспензія стандартних еритроцитів групи 0 при проведенні КРА?
1302. Які стандартні кількісні співвідношення досліджуваного матеріалу і сироватки при виявленні антигенів А та В у КРА?
1303. Які стандартні кількісні співвідношення досліджуваного матеріалу і сироватки при виявленні антигену Н в КРА?
1304. Стандартний температурний режим стадії абсорбції в реакції абсорбції аглютининів у кількісній модифікації дорівнює:
1305. Стандартний час абсорбції при проведенні кількісної реакції абсорбції складає:
1306. Для висновку про виявлення антигену А та В за допомогою КРА досить одержати результат, рівний:
1307. Для висновку про виявлення антигену Н за допомогою КРА досить одержати результат, рівний:
1308. Загальний авідитет - це здатність сироватки виявляти високу активність з:
1309. Спеціальний авідитет - це здатність сироватки виявляти високу активність з:
1310. Які сироватки піддаються більшому впливу предмета - носія:
1311. Активність і специфічність преципітуючих сироваток перевіряється:
1312. Для виявлення антигену Н системи АВО використовують:
1313. Для визначення антигену Н використовують лектини - екстракти рослин:
1314. Яким повинен бути титр лектина при виявленні антигену Н системи АВО за допомогою КРА?
1315. Для чого застосовується метод " навантаження" аглютининів у кількісній реакції абсорбції аглютининів?
1316. Для зняття впливу предмета - носія вкорочену абсорбцію можна проводити, якщо антиген у плямі:
1317. При виявленні аглютининів у гемолізованій крові за допомогою РГА поряд з стандартними еритроцитами групи А та В у реакцію вводять еритроцити групи:
1318. При дослідженні плям крові за допомогою реакції абсорбції - елюції в стандартних умовах тривалість фази абсорбції складає:
1319. При проведенні реакції абсорбції - елюції в стандартних умовах для виявлення антигену Н фіксація:
1320. У фазі абсорбції при проведенні реакції абсорбції - елюції відбувається з'єднання антитіл сироватки з:
1321. З яким титром використовуються сироватки в реакції абсорбції - елюції?
1322. Число відмивань у реакції абсорбції - елюції встановлюється за:
1323. У фазі елюції роз'єднання комплексу антиген - антитіло проводять шляхом:
1324. Абсорбція антитіл ізосироваток протікає краще при:
1325. Більш чутливим варіантом елюції в РАЕ є варіант:
1326. Вплив предмета - носія в реакції абсорбції - елюції частіше виявляється при проведенні елюції:
1327. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції рекомендується:
1328. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції рекомендується провести повторну:
1329. Для усунення впливу предмета - носія в реакції абсорбції - елюції необхідно:
1330. Для усунення впливу власних антитіл плями крові в реакції абсорбції - елюції рекомендується застосовувати:
1331. Групова належність крові в плямах визначається за допомогою таких біологічних методик:
1332. При цитологічному дослідженні регіональне походження крові в слідах встановлюється за наявністю:
1333. Для менструальної крові характерна:
1334. Клітини яких шарів піхвового епітелію найчастіше зустрічаються в мазках крові менструального походження?
1335. Яка висота осаду характерна для плям менструальної крові?
1336. Найбільша кількість клітин у слідах менструальної крові виявляється в мазках:
1337. Найбільш важливою цитологічною ознакою менструальної крові є:
1338. Характерними цитологічними ознаками крові з статевих шляхів жінки є:
1339. Характерною цитологічною ознакою сліду крові з верхніх дихальних шляхів є:
1340. На підставі якої ознаки можливо в плямах диференціювати кров плоду від крові дорослої людини:
1341. Який різновид гемоглобіну більш стійкий до впливу соляної кислоти?
1342. Якщо при впливі цитратно - фосфатного буфера на препарат крові мазок зберігається на склі, то в даній витяжці наявний:
1343. При диференціюванні крові плоду від крові дорослої людини екстрагування крові з плями робиться:
1344. Якщо HbF у витяжці з плями не виявлений, це:
1345. Якщо HbF у плямі крові виявлений, це:
1346. Перед визначенням групових антигенів органи і тканини:
1347. Перед встановленням групової належності кісток їх:
1348. При визначенні групи кісткової тканини готують наважку для дослідження її сироватками:
1349. Групова належність клітин визначається за допомогою таких біологічних методик:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів