Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


307. Судово-медична цитологія

2. "Мікроскопічні дослідження об'єктів судово-медичної експертизи."


306. Основи гістологічної техніки включають етапи:
307. Фіксація біоматеріалу полягає в:
308. Фіксуюча рідина повинна:
309. Чи існує універсальний фіксатор, який би зберігав однаково добре всі складові частини клітин і тканин?
310. Найбільш поширеним фіксатором для тканин і органів у гістології є:
311. Кращим фіксатором цитологічних препаратів для подальшого фарбування їх основними барвниками вважається:
312. Кращим фіксатором цитологічних препаратів для подальшого фарбування на У - хроматин вважається:
313. Для судово - гістологічного дослідження вирізаються шматочки завтовшки:
314. При цитологічному дослідженні матеріалу для виявлення клітин, що містять глікоген, препарати фіксують:
315. При фарбуванні гістологічного матеріалу на жир як фіксатор використовується:
316. Яким барвникам віддається превага при фарбуванні цитологічних препаратів?
317. Який барвник диференційовано офарблює ДНК - і РНК - структури клітин?
318. Виявлення глікогену в цитоплазмі епітеліальних клітин здійснюється за допомогою:
319. Виявлення білкових гранул у цитоплазмі епітеліальних клітин з метою їх диференціації здійснюється за допомогою цитохімічного фарбування:
320. Що таке метахромазія?
321. Застосовувані фіксатори розділяють на такі групи:
322. Метою фіксації шматочків органів і тканин є:
323. Який хімічний процес лежить в основі фіксації?
324. Більшість застосовуваних фіксаторів викликає:
325. Для приготування робочого розчину формаліну необхідно використовувати:
326. Які вимоги до фіксаторів при виготовленні цитологічних препаратів?
327. Оптимальне співвідношення між об'ємом фіксуючої рідини й об'ємом матеріалу що фіксується при гістологічному дослідженні повинно бути:
328. Основні барвники частіше усього застосовувані для судово - цитологічних досліджень:
329. Основні розчини азура й еозину готуються:
330. З якого розрахунку готуються основні розчини азура й еозину?
331. Основні розчини азура й еозину готуються на воді:
332. Основні розчини азура й еозину зберігаються протягом багатьох:
333. Який основний розчин при готуванні азур - еозинової суміші до вжитку необхідно витримати 2 тижні:
334. При готуванні азур - еозинової суміші додають розчин:
335. Які співвідношення частин розчинів еозину, води й азура при готуванні їх суміші?
336. Робочий розчин азур - еозинової суміші готують з основних розчинів:
337. До цитохімічних реакцій відноситься:
338. Що називається роздільною здатністю мікроскопа?
339. Непрозора перепона, що обмежує світлові пучки в оптичних системах, називається:
340. Об'єктиви планахромати дають зображення:
341. Для виправлення опуклості поля зору в мікроскопі при мікрофотографуванні застосовують:
342. При вивченні ізольованої клітини чи необхідно вивести досліджуваний об'єкт у центр поля?
343. Які бувають об'єктиви?
344. Що таке окуляр - мікрометр?
345. За допомогою якого пристосування до мікроскопа обчислюється ціна поділки окуляр - мікрометра:
346. Ірисова діафрагма конденсора призначена для:
347. При освітленні по методі темного поля у проходячому світлі зображення фону одержують:
348. При освітленні за методом темного поля можуть бути досліджувані всі об'єкти, структури яких відрізняються за:
349. У простому мікроскопі (лупі) зображення:
350. У складному мікроскопі зображення:
351. Пласке дзеркало мікроскопа застосовують:
352. Увігнуте дзеркало мікроскопа використовується:
353. При застосуванні світлофільтрів контрастність зображення в мікроскопі:
354. При мікроскопії з масляною імерсією застосування предметних стекол товщиною більш 1, 1 - 1, 4см:
355. Протирання лінз об'єктивів мікроскопа повинне здійснюватися:
356. Фазово - контрастна мікроскопія застосовується для:
357. Фазово - контрастною мікроскопією забезпечується:
358. Інтерференційна мікроскопія забезпечує:
359. При люмінесцентній мікроскопії об'єкт дослідження стає видимим:
360. При електронній мікроскопії джерелом одержання зображення є:
361. При обробці препаратів розчинами флюоресціюючих речовин при люмінесцентній мікроскопії спостерігають люмінесценцію:
362. Для люмінесцентної мікроскопії флюорохроми застосовуються в концентраціях:
363. Як містячі середовища при люмінесцентній мікроскопії препаратів придатні:
364. При люмінесцентній мікроскопії для імерсійних об'єктивів необхідно застосовувати:
365. Чи можливо за допомогою люмінесцентного мікроскопа за кольором люмінесценції судити про хімічний склад досліджуваних об'єктів у препараті?
366. Пропускаючі фільтри люмінесцентного мікроскопа необхідні:
367. Замикаючі фільтри люмінесцентного мікроскопа необхідні:
368. Люмінесцентна мікроскопія полягає в:
369. Чи застосовується в теперішній час мікроскопія в інфрачервоних променях при судово - цитологічних дослідженнях?
370. Виготовлення препаратів для світлового й електронного мікроскопів є:
371. У порівняльному мікроскопі порівнювані об'єкти видимі в полі зору мікроскопа:
372. Стереоскопічний мікроскоп призначений для дослідження різних предметів:
373. Яку роль грає ірисова апертурна діафрагма при мікроскопії?
374. Яку роль грає польова діафрагма при мікроскопії?
375. При мікроскопічному дослідженні непрозорих об'єктів використовується дослідження у світлі:
376. По методі світлого поля при мікроскопії в падаючому світлі об'єкт висвітлюють:
377. При мікроскопії в падаючому світлі по методі темного поля об'єкт висвітлюють:
378. При мікроскопії у проходячому світлі об'єкт висвітлюють:
379. Чи при всіх застосовуваних у судово - медичній практиці видах мікроскопії можливе мікрофотографування:
380. Для виправлення опуклості поля зору в мікроскопі при мікрофотографуванні застосовують:
381. Послідовний аналіз Вальда є методом:
382. Чи вимагає послідовний аналіз Вальда заздалегідь встановленого числа спостережень?
383. При діагностиці статі з використанням послідовного аналізу Вальда помилка експеримента складає:
384. Основи гістологічної техніки включають етапи:
385. Фіксація біоматеріалу полягає в:
386. Фіксуюча рідина повинна:
387. Чи існує універсальний фіксатор, який би зберігав однаково добре всі складові частини клітин і тканин?
388. Співвідношення між об'ємом фіксуючої рідини й об'ємом шматочка, що фіксується, складають:
389. Який механізм фіксації шматочків органів етиловим спиртом?
390. Чи можна водяні розчини барвників готувати на проточній воді?
391. При фарбуванні цитологічних препаратів краще користуватися:
392. Найбільш поширеним фіксатором для тканин і органів у гістології є:
393. Кращим фіксатором цитологічних препаратів для подальшого фарбування їх основними барвниками вважається:
394. Кращим фіксатором цитологічних препаратів для подальшого фарбування на У - хроматин вважається:
395. Для судово - гістологічного дослідження вирізаються шматочки завтовшки:
396. При цитологічному дослідженні матеріалу для виявлення клітин, що містять глікоген, препарати фіксують:
397. Чи викликають фіксуючі рідини руйнування структури клітин?
398. Яким барвникам віддається превага при фарбуванні цитологічних препаратів?
399. Який барвник диференційовано офарблює ДНК - і РНК - структури клітин?
400. Виявлення глікогену в цитоплазмі епітеліальних клітин робиться за допомогою:
401. Виявлення білкових гранул у цитоплазмі епітеліальних клітин робиться при фарбуванні:
402. Застосовувані фіксатори розділяють на такі групи:
403. Рекомендована тривалість фіксації шматочків у розчині формаліну:
404. Метою фіксації шматочків органів і тканин є:
405. Який хімічний процес лежить в основі фіксації?
406. Більшість застосовуваних фіксаторів викликає:
407. Для приготування робочого розчину формаліну необхідно використовувати:
408. При фарбуванні гістологічних зрізів на жир як фіксатор використовується:
409. Які вимоги до фіксаторів при виготовленні цитологічних препаратів?
410. Оптимальні співвідношення між об'ємом фіксуючої рідини й об'ємом матеріалу, що фіксується, при гістологічному дослідженні повинні бути:
411. Недоліком формаліну як фіксатора є:
412. Основні барвники частіше усього застосовувані для судово - цитологічних досліджень:
413. Основні розчини азура й еозину готуються:
414. З якого розрахунку готуються основні розчини азура й еозину?
415. Основні розчини азура й еозину готуються на воді:
416. Основні розчини азура й еозину зберігаються протягом багатьох:
417. Який основний розчин при готуванні азур - еозинової суміші до вжитку необхідно витримати 2 тижні:
418. При готуванні азур - еозинової суміші додають розчин:
419. Які співвідношення частин розчинів еозину, води й азура при приготуванні їх суміші?
420. Робочі розчини азур - еозинової суміші готують з урахуванням рH, що дорівнює:
421. Робочий розчин азур - еозинової суміші готують з основних розчинів:
422. Чи відноситься фарбування парами йода до цитохімічних реакцій:
423. Чи відноситься фарбування акридиновим оранжевим до цитохімічних реакцій:
424. Чи відноситься фарбування метиленовим синім до цитохімічних реакцій:
425. Чи відноситься реакція Фельгена-Розенбена до нуклеальних реакцій для виявлення ДНК:
426. Що називається роздільною здатністю мікроскопа?
427. Об'єктив, у якому усунута хроматична аберація тільки для червоного і синього кольорів, є:
428. Непрозора перепона, що обмежує світлові пучки в оптичних системах, називається:
429. Чи можна в освітленому полі зору мікроскопа одночасно побачити у фокусі центр і периферію ?
430. Чи необхідно при вивченні ізольованої клітини вивести досліджуваний об'єкт у центр поля?
431. Оптимальною умовою для вивчення мікрооб'єкта в мікроскопі є розташування:
432. Які бувають об'єктиви?
433. Ірисова діафрагма конденсора призначена для:
434. Що таке окуляр - мікрометр?
435. За допомогою якого пристосування до мікроскопа обчислюється ціна поділки окуляр - мікрометра:
436. При освітленні по методі темного поля у проходячому світлі зображення об'єкта одержують:
437. При освітленні по методі темного поля у проходячому світлі зображення фону одержують:
438. При освітленні за методом темного поля можуть бути досліджувані всі об'єкти, структури яких відрізняються за:
439. У простому мікроскопі (лупі) зображення:
440. У складному мікроскопі зображення:
441. Пласке дзеркало мікроскопа застосовують:
442. Увігнуте дзеркало мікроскопа використовується:
443. При застосуванні світлофільтрів контрастність зображення в мікроскопі:
444. При мікроскопії з масляною імерсією застосування предметних стекол товщиною більш 1, 1 - 1, 4см:
445. Протирання лінз об'єктивів мікроскопа повинне здійснюватися:
446. Фазово - контрастна мікроскопія застосовується для:
447. Фазово - контрастною мікроскопією забезпечується:
448. При поляризаційній мікроскопії виявляються:
449. При люмінесцентній мікроскопії об'єкт дослідження стає видимим:
450. При електронній мікроскопії джерелом одержання зображення є:
451. При обробці препаратів розчинами флюоресціюючих речовин при люмінесцентній мікроскопії спостерігають люмінесценцію:
452. Розчини флюоресціюючих речовин і флюорохроми є:
453. Для люмінесцентної мікроскопії флюорохроми застосовуються в концентраціях:
454. Основна вимога при підготуванні тканин для люмінесцентної мікроскопії полягає в:
455. Бічну люмінесценцію дає перебування часток тканин і органів у формаліні більше:
456. Як містячі середовища при люмінесцентній мікроскопії препаратів придатні:
457. При люмінесцентній мікроскопії для імерсійних об'єктивів необхідно застосовувати:
458. Чи можливо за допомогою люмінесцентного мікроскопа за кольором люмінесценції судити про хімічний склад досліджуваних об'єктів у препараті?
459. Пропускаючі фільтри люмінесцентного мікроскопа необхідні:
460. Замикаючі фільтри люмінесцентного мікроскопа необхідні:
461. Люмінесцентна мікроскопія полягає в:
462. Чи застосовується в теперішній час мікроскопія в інфрачервоних променях при судово - цитологічних дослідженнях?
463. Виготовлення препаратів для світлового й електронного мікроскопів є:
464. Чи знайшла застосування до теперішнього часу в судово - цитологічній практиці електронна мікроскопія?
465. Чи застосовується в теперішній час у судово - цитологічній практиці інтерференційна мікроскопія:
466. У порівняльному мікроскопі порівнювані об'єкти видимі в полі зору мікроскопа:
467. Стереоскопічний мікроскоп призначений для дослідження різних предметів:
468. При мікроскопічному дослідженні непрозорих об'єктів використовується дослідження у світлі:
469. По методі світлого поля при мікроскопії в падаючому світлі об'єкт висвітлюють:
470. При мікроскопії в падаючому світлі по методі темного поля об'єкт висвітлюють:
471. При мікроскопії у проходячому світлі об'єкт висвітлюють:
472. Чи при всіх застосовуваних у судово - медичній практиці видах мікроскопії можливе мікрофотографування:
473. Для виправлення опуклості поля зору в мікроскопі при мікрофотографуванні застосовують:
474. Послідовний аналіз Вальда є методом:
475. Чи вимагає послідовний аналіз Вальда заздалегідь встановленого числа спостережень?
476. При діагностиці статі з використанням послідовного аналізу Вальда помилка експеримента складає:
477. Основи гістологічної техніки включають етапи:
478. Фіксація біоматеріалу полягає в:
479. Фіксуюча рідина повинна:
480. Найбільш поширеним фіксатором для тканин і органів у гістології є:
481. Кращим фіксатором цитологічних препаратів для подальшого фарбування їх основними барвниками вважається:
482. Кращим фіксатором цитологічних препаратів для подальшого фарбування на У - хроматин вважається:
483. Для судово - гістологічного дослідження вирізаються шматочки завтовшки:
484. При цитологічному дослідженні матеріалу для виявлення клітин, що містять глікоген, препарати:
485. При фарбуванні гістологічного матеріалу на жир як фіксатор використовується:
486. Фіксуючі рідини зберігають:
487. Яким барвникам віддається превага при фарбуванні цитологічних препаратів?
488. Який барвник диференційовано офарблює ДНК - і РНК - структури клітин?
489. Виявлення глікогену в цитоплазмі епітеліальних клітин робиться за допомогою:
490. Виявлення білкових гранул у цитоплазмі епітеліальних клітин робиться при фарбуванні:
491. Що таке метахромазія?
492. За допомогою якого фарбування можна виявити вірусні включення в епітелії верхніх дихальних шляхів при грипі?
493. Метою фіксації шматочків органів і тканин є:
494. Який хімічний процес лежить в основі фіксації?
495. Для приготування робочого розчину формаліну необхідно використовувати:
496. Які вимоги до фіксаторів при виготовленні цитологічних препаратів?
497. Основні барвники, частіше усього застосовувані для судово - цитологічних досліджень:
498. Основні розчини азура й еозину готуються:
499. З якого розрахунку готуються основні розчини азура й еозину?
500. Основні розчини азура й еозину готуються на воді:
501. Основні розчини азура й еозину зберігаються протягом багатьох:
502. Основний розчин азура при готуванні азур - еозинової суміші до вжитку необхідно витримати:
503. При готуванні азур - еозинової суміші додають розчин:
504. Які співвідношення частин розчинів еозину, води й азура при готуванні їх суміші?
505. Робочі розчини азур - еозинової суміші готують з урахуванням рH, що дорівнює:
506. Робочий розчин азур - еозинової суміші готують з основних розчинів:
507. До цитохімічних реакцій відносяться:
508. Об'єктив, у якому хроматичну аберацію усунено тільки для червоного і синього кольорів, називається:
509. Об'єктив, у якому хроматичну аберацію виправлено для багатьох кольорів, називається:
510. Об'єктив, що дає виразне зображення по всьому полю, називається:
511. Об'єктиви планахромати дають зображення:
512. При вивченні ізольованої клітини досліджуваний об'єкт необхідно розглядати в:
513. Які бувають об'єктиви?
514. Що таке окуляр - мікрометр?
515. За допомогою якого пристосування до мікроскопа обчислюється ціна поділки окуляр - мікрометра:
516. Ірисова діафрагма конденсора призначена для:
517. Який колір має об'єкт і тло при освітленні по методі темного поля у проходячому світлі?
518. При освітленні за методом темного поля можуть бути досліджувані всі об'єкти, структури яких відрізняються за:
519. Пласке дзеркало мікроскопа застосовують:
520. Увігнуте дзеркало мікроскопа використовується:
521. При застосуванні світлофільтрів контрастність зображення в мікроскопі:
522. При мікроскопії з масляною імерсією застосування предметних стекол товщиною більш 1, 1 - 1, 4см:
523. Протирання лінз об'єктивів мікроскопа повинне здійснюватися:
524. Фазово - контрастна мікроскопія застосовується для:
525. Фазово - контрастною мікроскопією забезпечується:
526. Інтерференційна мікроскопія забезпечує:
527. Фотолюмінесценцією (флуоресценцією) називається:
528. При люмінесцентній мікроскопії об'єкт дослідження стає видимим:
529. При електронній мікроскопії джерелом одержання зображення є:
530. При обробці препаратів розчинами флюоресціюючих речовин при люмінесцентній мікроскопії спостерігають люмінесценцію:
531. Для люмінесцентної мікроскопії флюорохроми застосовуються в концентраціях:
532. Як містячі середовища при люмінесцентній мікроскопії препаратів придатні:
533. При люмінесцентній мікроскопії для імерсійних об'єктивів необхідно застосовувати:
534. За допомогою люмінесцентного мікроскопа за кольором люмінесценції об'єкта можна судити:
535. Пропускаючі фільтри люмінесцентного мікроскопа необхідні:
536. Замикаючі фільтри люмінесцентного мікроскопа необхідні:
537. Люмінесцентна мікроскопія полягає в:
538. У порівняльному мікроскопі порівнювані об'єкти видимі в полі зору мікроскопа:
539. Стереоскопічний мікроскоп призначений для дослідження предметів:
540. Яку роль грає ірисова апертурна діафрагма при мікроскопії?
541. Яку роль грає польова діафрагма при мікроскопії?
542. До сильних об'єктивів відносяться об'єктиви, розмір апертури яких складає:
543. При мікроскопічному дослідженні непрозорих об'єктів використовується дослідження у світлі:
544. При мікроскопії у проходячому світлі об'єкт висвітлюють:
545. Мікрофотографування можливо при таких застосовуваних у судово - медичній практиці видах мікроскопії:
546. Для виправлення опуклості поля зору в мікроскопі при мікрофотографуванні застосовують:
547. Як джерела світла при мікрозйомці рекомендуються:
548. Для мікрофотографування об'єктів користуються правильною установкою світла в системі мікроскоп - освітлювач за методикою:
549. Послідовний аналіз Вальда є методом:
550. Послідовний аналіз Вальда вимагає кількості досліджень:
551. При діагностиці статі з використанням послідовного аналізу Вальда помилка експеримента складає:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів