Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


307. Судово-медична цитологія

14. "Логіко-методологічні основи діагнозу та \"підсумків\" судово-медичного експерта."


3000. Діагноз може бути:
3001. Попередній діагноз передбачений у:
3002. Прижиттєвим діагнозом є:
3003. Логіко - методологічні основи правильного діагнозу і висновків включають:
3004. У судово - медичній практиці для формулювання висновків необхідно насамперед дотримання законів логіки:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів