Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

9. "Імуно-ферментний аналіз"


482. Методики імуноаналізу, які застосовуються для дослідження
483. В основі імуноаналізу лежить специфічна реакція
484. Антитіла для імуноаналізу можуть маркіруватися за допомогою
485. При проведенні імуноаналізу речовина, що визначається, реагує з
486. Специфічність імуноаналізу
487. При імуноаналізі проведення контрольного досліду
488. До основних недоліків імуноаналізу відносять
489. До основних переваг імуноаналізу відносять
490. В імунохімічних методах для детектування реакції "антиген-антитіло" в якості мітки використовують
491. Які компоненти реакції необхідні для гомогенного імуноферментного аналізу
492. В гетерогенному імуноферментному аналізі антитіло
493. Негативний результат, який одержаний при дослідженні біоіб'єктів імунохімічними методами
494. Позитивний результат, який одержаний при дослідженні біоіб'єктів імунохімічними методами


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів