Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

8. "Электрохімічні методи аналізу"


461. Потенціометричний метод визначення рН оснований на
462. Потенціал якого електрода залежить від концентрації іонів в розчині
463. Електродом порівняння називають електрод у якого потенціал
464. Для визначення величини рН в розчині слід користуватись парою електродів
465. Гідратація скляного електроду проводиться у
466. Нестабільні показники скляного електроду можуть бути пов'язані з
467. Вимірювання величини рН за допомогою скляного електроду можна проводити в
468. Електрофорез в судово-токсикологічному аналізі може бути використаний для
469. Електрофорезу не підлягають
470. Електрофорезу підлягають
471. При электрофоретичному розділі катіони рухаються до
472. При электрофоретічному розділі аніони рухаються до
473. Для ідентифікації речовин після розділу методом електрофорезу користуються
474. Електрофоретична рухомість речовини залежить від
475. Електрофоретичну рухомість речовини можна вимірювати
476. Електрофоретичний спектр речовини - це графічна залежність довжини шляху форезу від
477. Довжина пробігу форезу визначається як відстань від
478. Швидкість електрофорезу речовини залежить від
479. Рух часток (речовин, іонів) в електричному полі називають
480. З двох іонів однакового розміру більшу електрофоретичну швидкість буде мати той, який має
481. З двох іонів однакового заряду більшу електрофоретичну швидкість буде мати той, який має


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів