Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

5. "Хімічні методи кількісного аналізу"


158. Метод Фольгарда - це варіант аргентометричного титрування
159. Як індікатор у методі зворотного титрування за Фольгардом використовують
160. Визначення за методом Фольгарда проводять у кислому середовищі для запобігання гідролізу
161. При визначенні хлоридів за методом Фольгарда виникають труднощі, тому що
162. Метали утворюють комплекси з трилоном Б у відношеннях
163. Із приведених металів найміцнішим є комплекс із трилоном Б (константи стійкості) утворює
164. Один із факторів впливає на міцність комплексу метал-трилон Б
165. Буферні розчини в методі трилонометрії використовують
166. Еквівалентна маса металу в методі трилонометрії завжди дорівнює
167. Метод зворотнього трилонометричного титрування використовують
168. Процес віддавання електронів в окислювально-відновлювальній реакції називається
169. Речовина, яка приймає електрони, називається
170. Окислювально-відновлювальна реакція - це реакція, яка змінює
171. Мірою окислювально-відновлювальної спроможності речовини є
172. Процес окислення проходить
173. Чим вища негативна величина стандартного електродного потенціалу,тім більш
174. Чим вища позитивна величина стандартного потенціалу, тим більш
175. Окислена форма редокс-пари може взаємодіяти з відновленою формою іншої характеризованої редокс-пари
176. Можливі такі способи індикації точки еквивалентності в окислювально-відновлювальних методах
177. Можливі такі способи окислювально-відновлювального титрування
178. Редокс-індикатор змінюе свій колір в певній області значень
179. Процес прийняття електронів в окислювально-відновлювальній реакції називають
180. Речовину, яка віддає електрон, називають
181. Чим більше значення рКа речовини, яка дисоціює, як основа, тим його основні властивості
182. Чим більше значення рКа речовини, яка дисоціює як кислота, тим його кислотні властивості
183. При використанні методу кислотно-основного титрування точку еквивалентності визначають
184. При титруванні слабкої кислоти сильною основою точка еквівалентності знаходиться в області рН
185. При титруванні слабкої основи сильною кислотою точка еквивалентності знаходиться в області рН
186. Диференційне титрування двох кислот можливе в тому випадку, якщо їх рКа відрізняють на
187. Якщо рКа двох кислот відрізняються між собою на дві одиниці, можливе їх титрування
188. РН в точці еквивалентності при кислотно-основному титруванні можна визначити
189. При кислотно-основному титруванні для правильного добору індикатора необхідно знати значення рН
190. Константа електролітичної дисоціації електроліту залежить від
191. Константа електролітичної дисоціації електроліту залежить від
192. Водневий показник (рН) - це
193. Константа іонизації (рКа) - це
194. Метод аргентометрії можно здійснювати у варіантах
195. В аргентометрії за методом Фольгарда використовують титровані розчини
196. Метод Мора - це варіант аргентометричного титрування
197. Індикаторами у методі трилонометрії можуть використовиватися такі як


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів