Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

4. "Хімічні методи якісного аналізу"


96. Проба Бельштейна проводиться
97. Мінералізація органічних сполук,що містять фтор,проводиться сплавленням з
98. Пробою Бейльштейну не можна виявити
99. Фторид-іон ідентифікують за реакціями з
100. Спалення речовин за методом Лассеня проводять з
101. Відкриття азоту за пробою Лассеня проводять реакцією утворення
102. Відкриття сірки за пробою Лассеня проводять реакцією з
103. Відкриття галогенідів проводять за реакцією з
104. Відкриття фосфора проводять за реакцією
105. Металевий натрій в пробі Лассеня використовують як
106. При визначенні галогенідів за пробою Лассеня розчин кип'ятять для видалення
107. Позитивний результат за пробою Бейльштейна може свідчити про наявність
108. Мінералізацію летких фосфорорганічних сполук для визначення фосфору необхідно проводити з
109. При сплавленні з натрієм металевим органічної сполуки,що містить сірку,вона перетворюється в
110. При сплавленні з натрієм металевим органічної сполуки,що містить азот,він перетворюється в
111. При мінералізації фосфорорганічних сполук,фосфор перетворюється на
112. Неіоногенні галоіди ідентифікують після
113. Універсальний спосіб переведення хлору неіоногенного в іоногенний стан полягає в нагріванні з
114. Йодид-іон можна виявити реакцією з
115. Бромід-іон виявляють реакцією з
116. Фторид-іон можна виявити реакцією з
117. Сірку із ступенем окислювання 4 в органічних сполуках ідентифікують
118. Сірку із ступенем окислювання 2 в органічних сполуках ідентифікують
119. Сірку із ступенем окислювання 6 в органічних сполуках ідентифікують
120. Альдегідна група виявляється реакцією з
121. Кетони виявляють реакцією з
122. Первинна аміногрупа може бути виявлена реакцією
123. Які функціональні групи можна виявити реакцією з солями важких металів
124. Для утворення гідроксамової кислоти як реактив використовують
125. Складно-ефірну групу можна ідентифікувати
126. Для утворення ауринового барвника необхідна наявність
127. Для утворення азобарвника необхідна наявність
128. Азобарвник утворюється при поєднанні солі діазонія з фенолом у середовищі
129. Яким повинно бути середовищє при виявленні карбоксильної групи по утворенню комплексів із солями важких металів
130. Фенольний гідроксил можна виявити реакціями
131. Індофенольну пробу проводять на органічні речовини з класу
132. Індофенольну пробу проводять на феноли з вільним
133. Вторинну аміногрупу можна виявити реакцією
134. Третичну аміногрупу можна виявити реакцією
135. Амідна група може бути виявлена
136. Ароматичну нітрогрупу ідентифікують
137. Ароматичну нітрогрупу від аліфатичної можна відрізнити реакцією
138. Складні ефіри,що утворюють після гідролізу феноли,можна відрізнити від складних ефірів,які утворюють після гідролізу спирти,за реакцією утворення
139. Нітрогрупа може бути виявлена реакцією
140. Речовини, які містять у структурі альдегідну групу, проявляють властивості
141. Виявлення йодидів і бромидів при їх сумісній присутності реакцією з хлораміном у кислому середовищі основано на різниці в
142. Йодиди в присутності бромидів і хлоридів в розчині виявляють реакцією з
143. Галоїд неіногенний,який стоїть в аліфатичному ланцюгу,може бути виявлений у вигляді іону після нагрівання
144. Реакцію утворення карб-катіону з концентрованою сірчаною кислотою можуть давати
145. При виявленні сульфамідної групи з солями важких металів середовище повинне бути
146. Реакція середовища при виявленні карбоксильної групи з солями важких металів не може бути лужною,тому що в цих умовах
147. Броміди в присутності хлоридів виявляють реакцією з
148. Для виявлення кетонів використовують реакції з
149. Для виявлення альдегідів використовують реакції з
150. Мікрокристалоскопічний аналіз оснований на виявленні речовин за
151. Мікрокристалоскопічне виявлення речовини проводять за
152. При проведенні мікрокристалоскопічного виявлення речовини слід одержувати кристали
153. Для одержання крупнокристалічних осадів осадження слід проводити з
154. Форма кристалів у мікрокристалоскопічному визначенні залежит від
155. Низька специфічність мікрокристалоскопічного визначення пов'язана з
156. За результатами мікрокристалоскопічного визначення можна зробити висновок про
157. Мікрокристалоскопічне визначення слід проводити


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів