Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

3. "Екстракція"


68. Рідинна екстракція є процесом витягнення речовини, заснованим на
69. Розділення речовин при екстракції засноване на різниці
70. Екстрагуюча можливість розчинників одного класу у відношенні до даної речовини
71. При доборі екстрагенту для екстракції якої-небудь речовини доцільно використовувати розчинники
72. Ступінь екстракції речовини тим вище, чим
73. Константа розподілу, яка характеризує екстрагуючу спроможність розчинника до даної речовини, залежить від
74. Ступінь екстракції слабкої кислоти буде вище з розчинів
75. Метод поділення суміші речовин, заснований на різному розподілі речовин між двома фазами, які не змішуються, називається
76. Органічні кислоти та основи екстрагуються у вигляді
77. При екстракції слабкої кислоти органічним розчинником необхідно створити у водній фазі середовище
78. При экстракції слабкої основи органичним розчинником необхідно створити у водній фазі середовище
79. Максимальна екстракція амфотерних сполук органічними розчинниками із водної фази спостерігається при значеннях рН
80. Підвищення температури при екстракції може привести до
81. На розподіл речовини між двома рідкими фазами, які не зміщуються, можуть впливати такі фактори
82. Введення при екстракції у водний розчин великої кількості солей, які розчиняються, використовується переважно для
83. Висолювальня дія солі пов'язана з дією
84. Висолювальною дією володіють
85. Висолювальна дія залежить від
86. В якості висолювача, який придатний для висолювання будь-яких речовин, може використовувати
87. Білки за кислотно-основними властивостями належать до
88. Ізоелектрична точка - це значення рН, при якому білки та інші амфотерні сполуки мають
89. Органічні речовини основного характеру, що містять азот, зв'язуються з білками при рН
90. На ступінь ізолювання з біоматеріалу органічних азотистих основаній мають вплив
91. Депротеїнізацію біооб'єктів можна проводити додаванням
92. З кислот для депротеінізації застосовують
93. З органічних розчинників для депротеїнізації використовують
94. Зі спеціальних реагентів для депротеінізації використовують
95. Утрати речовин, які визначаються, при депротеїнізації відбуваються за рахунок


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів