Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

2. "Процесуальні основи судово-медичної експертизи"


34. Судово-токсикологічна експертиза за карними та громадянськими ділами проводиться з метою
35. Предметом судово-токсикологичної експертизи є
36. Керівник експертного закладу при отриманні постанови (визначення) про призначення експертизи забов'язаний
37. Право порушувати карне діло у межах своєї компетенції надають
38. Керівник експертного закладу не має права
39. Судова експертиза призначається у випадках, коли для вирішення визначених питань за ділом необхідні
40. Експерт дає заключення від
41. Призначення судово-медичної експертизи обов'язкове для встановлення
42. Повторну експертизу призначають у випадку
43. Додаткова експертиза призначається
44. Допит експерта проводиться
45. Заключення експерта є
46. Речові докази відповідно КПК повинні зберігатись
47. У ввідній частині Заключення експерта питання провинні бути приведені
48. Якщо у постанові (визначенні) про призначення експертизи питання сформульовані неточно, але значення їх ясне, експерт
49. Відповіді на запитання постанови (визначення) судовий експерт повинен викладати
50. Якщо значення питання, яке викладене в постанові, эксперту неясний, він повинен
51. Заключення експерта може бути замінено
52. Доказами за ділом згідно КПК є
53. Проведення повторної експертизи доручають
54. Право збирати докази за ділом має
55. Виключним правом оцінки доказів Карно-процесуальний Кодекс наділяє
56. Пропозицію слідчого про використання конкретного методу дослідження експерт
57. Згідно КПК судовий експерт зобов'язаний
58. Експерт зобов'язаний відмовитись від давання заключення, якщо
59. Судовий експерт несе карну відповідальність
60. За КПК речові докази повинні зберігатися
61. Відповідно до КПК судовий експерт має право
62. В яких слідчих діях може брати участь судовий експерт в якості спеціаліста
63. За дання свідомо неправдивого заключення і розголошення даних попереднього слідства до судового експерта можуть бути застосовані
64. При проведенні експертизи слідчий
65. Для особи яка проводить дознання,слідчого, прокурора, суду заключення експерта є
66. Чи повинні органи розслідування, прокурор, суд мотивувати свю незгоду з заключенням експерта
67. Перелік питаннь, що поставлені на розв'язування слідчим (судом) експерт


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів