Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

17. "Основи загальної токсикології"


1138. Хімічні сполуки, які чужерідні для нормальних метаболічних шляхів організмів, відносяться до
1139. Біотрансформація більшості ксенобіотиків проходить через
1140. В результаті фази метаболізму в молекулах ксенобіотиків з'являються функціональні групи
1141. В результаті фази метаболізму ксенобіотики стають
1142. Проходячи фазу метаболізму молекули ксенобіотиків стають
1143. На стадії кон'югації ксенобіотики або їх метаболіти
1144. В результаті метаболічних перетворень токсичність ксенобіотиків може
1145. Транспорт ксенобіотиків крізь біологічні мембрани здійснюється в основному за механізмом
1146. Крізь мембрани методом простої дифузії проникають
1147. Органічні речовини кислого характеру всмоктуються в
1148. Органічні основи в шлунку не всмоктуються оскільки знаходяться в
1149. В тонких кишках (рН=6,5) добре всмоктуються
1150. На всмоктування ксенобіотиків в шлунково-кишковому тракті (шкт) впливають
1151. Крізь шкіру добре проникають
1152. В легенях легко всмоктуються
1153. Центри детоксикації ксенобіотиків знаходяться у
1154. Ксенобіотики транспортуються крізь біологічні мембрани у вигляді
1155. Зв'язування ксенобіотиків з білками крові може привести до
1156. Основними направленнями метаболічних перетворень, які каталізуються мікросомальними ферментами печінки, є
1157. Аліфатичні, аліциклічні та поліциклічні вуглеводні та їх фрагменти в фазі метаболізму гідроксилюються з перетворенням в
1158. Окислення ароматичних сполук в организмі може йти до
1159. Окислення ненасычених сполук в організмі може протікати до
1160. Окислення первинних та вторинних амінів в організмі протікає з утворенням
1161. Гетероциклічні аміни метаболізують в організмі до
1162. Гетероциклічний атом сірки в структурі ксенобіотиків в результаті метаболізму перетворюється у
1163. Основним напрямком метаболізму вторинних і третинних алкілзаміщених, які містять азот є
1164. Метаболізм ксенобіотиків, які містять О,N або S-алкільні групи, іде шляхом
1165. Ксенобіотики, які містять тіонну сірку, метаболізують в
1166. Основними напрямками метаболізму ксенобіотиків - складних эфірів є
1167. Метаболізм нижчих первинних спиртів тече до
1168. Видалення галогенів з органічних сполук при метаболізмі проходить
1169. Найважливішим механізмом кон'югації є утворення
1170. При ідентифікації ксенобіотиків за метаболітами гідроліз глюкуронидів


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів