Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

16. "Повний токсикологічний аналіз на невідому речовину"


1108. ТШХ-скринінг проводиться з використанням
1109. Використання стандартних речовин у ТШХ-скринінгу дозволяє
1110. За результатами ТШХ-скринінгу можна зробити висновок про
1111. При ТШХ-скринінгу витяги з кислої водної витяжки розчином заліза (ІІІ) хлориду можна виявити
1112. При ТСХ-скринінгу витяги з кислої водної витяжки реактивом Драгендорфа можна виявити
1113. При ТСХ-скринінгу витяги з кислої водної витяжки розчином заліза (ІІІ) хлориду можна виявити
1114. При ТСХ-скринінгу витяги з підлужної водної витяжки розчином заліза (ІІІ) хлориду можна виявити
1115. При ТСХ-скринінгу витяги з підлужної водної витяжки УФ-випромінювання можна використовувати для визначення
1116. При ТСХ-скринінгу витяги з підлужної водної витяжки реактивом Драгендорфа можна виявити
1117. Позитивний результат, який отриманий в результаті ТШХ-скринінгу, припускає
1118. При ТСХ-скринінгу на одній хроматографічній пластинці поряд з похідними фенотіазину реактивом Маркі можна виявити такі речовини
1119. При ТШХ-скринінг біорідин після кислотного гідролізу можна виявити
1120. Для ТШХ-скринінгу біорідин при рН=8-9 найбільш повно екстрагуються речовини, які мають характер
1121. Для ТШХ-скринінгу біорідин при рН=1-2 екстрагуються речовини, які мають характер
1122. Для ТШХ-скринінгу біорідин при рН >10 найбільш повно екстрагуються речовини, які мають характер
1123. При ТШХ-скринінгу амфетамінів хроматографічну пластину обробляють розчином
1124. Якщо в ТШХ-скринінгу при проявленні пластинки концентрованою сірчаною кислотою утворилися жовті плями, це дає можливість припустити наявність
1125. При ТШХ-скринінгу хроматограмма оброблялась концентрованою сірчаною кислотою,після нагрівання пластини утворились плями жовтого кольору, це дає можливість припустити наявність
1126. При повному збігу отриманого значення з Rf відомої сполуки можна говорити про
1127. При ТШХ-скринінгу речовин основного характеру розчин нінгідрину використовують для виявлення речовин, які містять аміногрупу
1128. При ТШХ-скринінгу реактив ФПН використовують для виявлення похідних
1129. При ТШХ-скринінгу реактив Драгедорфа використовують для виявлення речовин, які містять
1130. При ТШХ-скринінгу на пластині, обробленій реактивом Маркі, проявилися плями фіолетового кольору, можна припустити наявність
1131. При ТШХ-скринингу речовин кислого характеру розчином заліза(111) хлориду виявляють
1132. При ТШХ-скринингу речовин кислого характеру розчин ртуті сульфату використовується для виявлення
1133. При ТШХ-скринінгу речовин основного характеру розчином конц.сірчаної кислоти в етанолі (1:9) виявляють похідні
1134. При ТШХ-скринінгу речовин основного характеру концентровану сірчану кислоту використовують для виявлення
1135. При ТШХ-скринінгу речовин кислого характеру синьо-фіолетові або червоні плями на бузковому тлі, який зникає, при обробці спочатку розчином ртуті сульфату, а потім розчином дифенілкарбазону утворюються при наявності
1136. Після ТШХ-скринінгу методи дослідження, які підтверджують наявність речовини, повинні мати чутливість відносно скринінгової
1137. Після ТШХ-скринінгу методи дослідження, які підтверджують наявність речовини, повинни мати специфічність відносно скринінгової


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів