Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

15. "Група отрутних речовин, що витягаються з біологічного матеріалу органічними розчинниками (пестициди)"


1019. Для очистки витягу з біоматеріалу, якій містить ФОП, неможливо використовувати
1020. В основі ізолювання ФОП з біологічного матеріалу використані властивості пестицидів
1021. За хімічною структурою метафос належить до похідних
1022. За хімічною структурою карбофос належить до похідних
1023. Реакціями виявлення нітро-ФОП є
1024. Очистку екстрактів, які містять ФОП, можна проводити
1025. На витяг ФОП з проби, яка аналізується, впливають таки фактори, як
1026. На швидкість гідролізу ФОП впливають фактори
1027. Механізм дії ФОП на організм обумовлений тим, що вони інгібують
1028. Без попередньої активації на хроматограмі в тонкому шарі виявляють похідні ФОП, які містять групи
1029. Методика ензимного агар-дифузного методу виявлення фосфорорганічних пестицидів в трупному матеріалі є
1030. Активацію ФОП після витягання з трупного матеріалу при використанні агар-дифузійного методу виявлення проводять розчином
1031. ФОП здатні попадати до організму
1032. Основні ФОП в гігієнічному відношенні характеризуються
1033. Найшвидше ФОП розкладаються в середовищі
1034. Хромато-ферментный метод визначення ФОП
1035. Хромато-ферментному методу визначення ФОП заважають
1036. Найповніше ФОП екстрагують з трупного матеріалу органічними розчинниками
1037. При хроматографічному виявленні ФОП, що містять сірку, специфічним реактивом є
1038. При хроматографічному виявленні нітрофенільного радікалу специфічним реактивом є
1039. Негативне судово-токсикологічне значення при досліджені фосфаміду надається виявленню на хроматограмі реактивами
1040. Негативне судово-токсикологічне значення при дослідженні фоксима надається виявленню на хроматограмі реактивами
1041. Негативне судово-токсикологічне значення при дослідженні на хлорофос надається реакціям з
1042. Характерні мікрокристали з розчинами срібла і міді (ІІ) нітрату, ртуті дийодиду дають ФОП
1043. Характерне вишневе-червоне забарвлення з діазотованою сульфаніловою кислотою дають ФОП
1044. З реактивом Маркі жовтогаряче забарвлення, яке переходить в темнокоричневе дають ФОП
1045. Загальними реакціямі для виявлення ФОП є
1046. З якою метою при кількісному визначенні ФОП додають розчин аскорбінової кислоти
1047. Яку роль виконує аскорбінова кислота при кількісному визначенні ФОП
1048. Чи необхідно проводити холосту спробу при кількісному визначенні ФОП за утворенням молібденової сині
1049. При систематичному ході аналізу на невідомий ФОП в якій системі розчинників їх можна розділити на групи
1050. Кількісне визначення ФОП основано на переведенні органічно зв'язаного
1051. При кількісному визначенні ФОП фосфат-іони з амонію молібдатом в присутності аскорбінової кислоти утворюють
1052. При обробці хроматограми у тонкому шарі з ФОП розчином паладію хлористого проявляються
1053. При обробці хроматограми у тонкому шарі з ФОП резорцином в розчині натрію гідроксиду
1054. ФОПи, які містять дитіо- та тіофосфати, виявляють на хроматограмі в тонкому шарі
1055. Фрагмент ФОП диметилфосфат виявляють на хроматограмі в тонкому шарі без попереднього руйнування молекули
1056. ФОПи за фосфором виявляють на хроматограмі в тонкому шарі
1057. За хімічною структурою синтетичні пиретроїди являють собою
1058. За фізичними властивостями пиретроїди являють собою
1059. За кислотно-основними властивостями пиретроїди являють собою
1060. Пестициди групи пиретроїдів накопичуються переважно у
1061. Пиретроїди погано розчиняються у
1062. Пиретроїди з біоматериалу витягають
1063. Основним фактором,який впливає на розкладання пиретроїдів, переважно є
1064. Для очистки екстрактів, які містять пиретроїди, неможна використовувати
1065. Пиретроїди, які виділені з біологічного материалу, не можуть бути ідентифіковані методами
1066. Ідентифікацію конкретного пиретроїду методом хроматографії в тонкому шарі сорбенту проводять при
1067. Проявниковими реагентами для визначення пиретроїдів в методі тонкошарової хроматографії є
1068. При газохроматографічному методі визначення пиретроїдів доцільно користуватися детектором електронного захвату,так як їх молекули містять
1069. За хімічною природою пиретроїди являють собою
1070. Спроможність пиретроїдів давати забарвлення з реактивом Маркі пов'язана з наявністю
1071. Пиретроїди можуть бути визначені фізико-хімічними методами
1072. Пиретроїди являють собою ефіри
1073. Спроможність пиретроїдів легко гідролізоватися в лужному середовищі пов'язана з наявністю
1074. При підозрі на отруєння пиретроїдами обов'язковим об'єктом дослідження повинні бути
1075. Визначення пиретроїдів методом УФ-спектроскопії пов'язане з наявністю в їх молекулі
1076. Ідентифікація пиретрїдів методом ГРХ проводиться
1077. Хлорорганічні пестициди за хімічними властивостями відносять до
1078. ДДТ за кислотно-основними властивостями є
1079. ДДЕ зао кислотно-основними властивостями є
1080. Ліндан (гексахлорциклогексан) за кислотно-основними властивостями є
1081. Гептахлор за кислотно-основними властивостями є
1082. Для ізолювання хлорорганічних пестицидів використовують
1083. Для ізолювання ДДТ використовують
1084. Для ізолювання ДДЕ використовують
1085. Для ізолювання ліндану (гексахлорциклогексану) використовують
1086. Для ізолювання гептахлору використовують
1087. ДДТ та продукти його метаболізму в організмі переважно накопичуються
1088. Хлорорганічні пестициди в організмі переважно накопичуються
1089. Ліндан (гексахлорциклогексан) в організмі переважно накопичується
1090. ДДЕ в організмі переважно накопичується
1091. Гептахлор в організмі переважно накопичується
1092. Хлорорганічні пестициди добре розчиняються в
1093. При виявленні хлорорганічних пестицидів витяг з біоматеріалу очищають
1094. Ідентифікувати хлорорганічні пестициди в ході судово-токсикологічного аналізу можна
1095. Для запобігання втрат гексахлорциклогексану(ліндану) витяг з біоматеріалу неможливо очищувати
1096. Для очистки гексанового витягу від жирів при визначенні хлооорганічних пестицидів вона підлягає
1097. Очистка витягу від жирів при визначенні хлорорганічних пестицидів основана на різниці в розподіленні між
1098. Для виявлення хлорорганічних пестицидів за методом ТШХ використовують такі реактиви
1099. Попереднє хроматографування пластин з силікагелем в системі: вода перед визначенням ХОПів методом ТШХ проводиться для
1100. Активувавання хроматографічних пластин з силікагелем для наступного визначення хлорорганічних пестицидів необхідне для
1101. Підготовка пластин для тонкошарової хроматографії при визначенні хлорорганічних пестицидів включає
1102. З наведених нижче детекторів найбільшу чутливість до хлорорганічних пестицидів має
1103. При ізолюванні хлорорганічних пестицидів з біологічного матеріалу методом перегонки з водяною парою використовують
1104. При перегонці з водяною парою об'єкти, які містять хлорорганічні пестициди, підкислюють
1105. Хлорорганічні пестициди за своїми властивостями
1106. Основним метаболітом ліндану (гексахлорциклогексан) в организмі є
1107. За дією на організм ДДЕ у порівнянні з ДДТ


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів