Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

14. "Деяки отрутні речовини, що потребують особливых методів ізолювання"


962. Карбоксигемоглобін - це продукт взаємодії гемоглобіну та
963. Карбоксиміоглобін - це продукт взаємодії міоглобіну та
964. Для спектрофотометричного визначення вуглецю (ІІ) оксиду бажано проводити гемоліз крові, використовуючи:
965. Визначення карбоксигемоглобіну спектрофотометричним методом можна проводити в трупному матеріалі
966. Вуглецю (ІІ) оксид надходить до організму переважно через
967. Спорідненість кисню до гемоглобіну у порівнянні з вуглецем (ІІ) оксиду
968. Спорідненість вуглецю (ІІ) оксиду до гемоглобіну у порівнянні з киснем
969. При отруєнні вуглецю (ІІ) оксидом метгемоглобін
970. Карбоксигемоглобін у судово-токсикологічному аналізі можна виявити
971. Виявлення карбоксигемоглобіну в крові, яка гнильно розклалась, реакцією з 30% розчином натрію гідроксиду неможливе, через
972. Спектральний аналіз крові на карбоксигемоглобін дає більш певні результати при його концентраціях у крові (в процентах)
973. При спектральному аналізі крові виявлені дві лінії поглинання в межах 560-580 і 520-550нм. Це свідчить про присутність
974. При спектральному аналізі крові виявлені дві лінії поглинання з межами 560-580 і 520-550нм., які після додавання відновлювача перейшли в одну широку смугу з межою 545-595 нм, що свідчить про наявність у крові
975. Кількісне визначення вуглецю (ІІ) оксиду в крові спектрофотометричним методом основано на різниці в спектрах
976. Натрію дитіоніт при додаванні до крові відіграє роль
977. При сполученні спектрів карбоксигемоглобіну та гемоглобіну оптична густина в ізобестичних точках
978. При незначному вмісті карбоксигемоглобіну в крові якісне хімічне виявлення неможливе через
979. Кров від розведення розчином аміаку помутніла. Для кількісного визначення карбоксигемоглобіну спектрофотометричним методом цей розчин
980. Спектри поглинання оксигемоглобіну і карбоксигемоглобіну у видимій ділянці
981. Спектри поглинання дезоксигемоглобіну та карбоксигемоглобіну у видимій ділянці
982. При кількісному визначенні карбоксигемоглобіну в процесі насичення крові вуглецю (ІІ) оксидом додають натрію дитіоніт з метою переведення
983. У процесі насичення розчину крові вуглецю (ІІ) оксидом слід дотримуватись такої техніки безпеки
984. Вуглецю (ІІ) оксид для насичення розчину крові одержують реакцією взаємодії кислот
985. Із зазначених нижче реагентів для якісного хімічного виявлення карбоксигемоглобіну можна застосувати
986. Для виявлення карбоксигемоглобіну були проведені реакції з розчинами формальдегіду, таніну, 30% розчином натрію гідроксиду. Попередній висновок про наявність карбоксигемоглобіну роблять на підставі позитивного результату
987. При якісном виявленні карбоксигемоглобіну найчутливішою є
988. Спектр поглинання підготовленого зразка крові (з додаванням натрію дитіоніту) при відсутності вуглецю (ІІ) оксиду являє собою смугу з
989. Спектр поглинання підготовленного зразка крові (з додаванням натрію дитіонату), який містить вуглецю (ІІ) оксид, являє собою смугу з
990. При спектрофотометричному визначенні карбоксигемоглобіну користуються значеннями оптичної густини в
991. Натрію дитіоніт при додаванні до крові вступає у взаємодію з
992. Натрію дитіоніт при додаванні до крові не вступає у взаємодію з
993. При спектрофотометричному визначенні карбоксигемоглобіну користуються спектрами поглинання
994. При спектрофотометрируванні зразка крові пацієнта, який не був отруєний вуглецю (ІІ) оксидом, з додаванням натрію дитіоніту вимальовується спектр поглинання
995. При спектрофотометрируванні зразка крові пацієнта, який не був отруєний вуглецю (ІІ) оксидом, насиченої СО, вимальовується спектр поглинання
996. При спектрофотометричному визначенні зразка крові пацієнта, який був отруєний вуглецю (ІІ) оксидом, всі форми гемоглобіну потрібно перевести в
997. Спектрофотометричним методом визначення карбоксигемоглобіну в крові користуються для його
998. Метгемоглобін при взаємодії з відновлювачем перетворюється в
999. В крові осіб, які були отруєні вуглецю (ІІ) оксидом, міститься
1000. В тканинах м'язів осіб, які були отруєні вуглецю (ІІ) оксидом, міститься
1001. При хімічних методах виявлення в крові вуглецю (ІІ) оксиду, кров при наявності СО
1002. Попередній висновок про наявність карбоксигемоглобіну в крові, з використанням хімічних реакцій, роблять на підставі позитивного результату з
1003. При легкому ступені отруєння (менше 10%) вуглецю (ІІ) оксидом попередні хімічні реакції для його підтвердження
1004. Метгемоглобін є однією з форм гемоглобіну
1005. Найповніше фториди ізолюються з біологчного матеріалу
1006. Мінімальних втрат фторидів при ізолюванні з біологічного матеріалу можна досягти
1007. При дослідженні на фториди сухе озолювання з натрію гідроксидом потребує
1008. Вологе озолювання при ізолюванні фторидів проводять сумішшю
1009. Для підвищення селективності методу вологого озолювання біоматеріалу при дослідженні на фториди користуються
1010. Для виявлення фторид-іону в дистиляті використовують реакції: основані на
1011. Специфічною реакцією на фторид-іон є реакція
1012. Попередні реакції на фторид-іон основані на тому, що він є
1013. Кількісне визначення фторид-іону в дистиляті проводять
1014. Об'єктами судово-токсикологічного дослідження на фториди є
1015. Ізолювання фторид-іону з органів проводять шляхом вологого озолювання із сумішшю хлорної і сірчаної кислот
1016. Реакція виявлення фторид-іону з використанням комплексу цирконію з алізариновим червоним S основана на
1017. Реакція виявлення фторид-іону з використанням комплексу цирконію з еріохромціаном R основана на
1018. Виявлення та фотометричне визначення фторид-іону з використанням комплексу цирконію з еріохромціаном R основано на


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів