Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

13. "Ізолювання, виявлення і визначення речовин після їх витягу з біологічного матеріалу діалізом"


938. Мінеральні кислоти ізолюються з біологічного матеріалу методом
939. Висновки про присутність мінеральних кислот в діалізаті можна зробити на підставі
940. Виявлення сульфат-іону і кисле середовище діалізату свідчить про
941. Виявлення сірчаної кислоти в дистиляті проводять реакціями з
942. Для екстрагування сірчаної кислоти з тканин та предметів використовують
943. Для екстрагування сірчаної кислоти з тканин і предметів використовують етанол тому, що він не розчиняє
944. Відгонку сірчаної кислоти з діалізату проводять після переведення її в
945. Розчин йоду при дослідженні діалізату на сірчану кислоту використовують для перетворювання
946. Кількісне визначення сірчаної кислоти в дистиляті проводять зіставленням результатів визначень
947. Кількісне визначення сірчаної кислоти в дистиляті має значення
948. При отруєнні розведеною азотною кислотою
949. При отруєнні концентрованою азотною кислотою
950. При кип'ятінні діалізату з білими шерстяними нитками вони забарвилися у жовтий колір. Це свідчить про наявність кислот
951. Діалізат дає позитивну реакцію з дифеніламіном. Це може свідчити про присутність
952. Для визначення азотної кислоти в дистиляті використовують реакції
953. При виявленні в дистиляті сірчаної кислоти дослідження на соляну кислоту
954. Виявлення в дистиляті хлоридів проводять реакціями з
955. При додаванні до діалізату розчину барію хлориду і фенолфталеїну випав білий осад і зникло рожеве забарвлення. Це свідчить про
956. Доказом отруєння калію гідроксидом є
957. Доказом отруєння натрію гідроксидом є
958. Одночасне виявлення в діалізаті сірководня і аміаку свідчить про
959. Доказом отруєння аміаком є
960. Чутливість реакції виявлення нітритів у діалізаті дозволяє відкрити
961. Відгонку нітритів із діалізату током вуглекислого газу використовують для


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів