Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

12. "Речовини, що ізолюються мінералізацією"


876. При підозрі на отруєння сполуками металів дослІдженню підлягають
877. Коли немає спеціальних вказівок при підозрі на отруєння сполуками металів берут наважки
878. До загальних методів мінералізації відносять методи
879. До окремих методів мінералізації відносять методи
880. Метод мінерализації сплавленням з натрію карбонатом та нітратом виористовують при
881. Метод мінералізації простим спалюванням використовують при аналізі на
882. При дослідженні на метали кінець процесу мінералізації сумішшю сірчаної та азотної кислот визначають
883. При дослідженні на метали, з рідиною, яку одержують після мінералізації проводять реакцію з дифеніламіном в сірчаній кислоті для визначення
884. При дослідженні на метали використовування формальдегіду як денітрувального реактиву пов'язано з його
885. Налявність осаду в мінералізаті може свідчити про присутність іонів
886. Осади солей барію і свинцю в мінералізаті можна розділити
887. Для визначення сполук свинцю , які знаходяться як у великому, так і в невеликому осаду після мінералізації, специфічною буде реакція утворення
888. Сполуки барію, який міститься в осаді мінералізату визначають
889. Висновок про виявлення марганцю в мінералізаті в кількостях,які перевищюють природній вміст роблять за результатами реакцій
890. При позитивному результаті реакції на сполуки хрома з дифенілкарбазидом в мінералізаті слід провести підтверджуючу реакцію
891. Основною реакцією виявлення сполук срібла є
892. Висновок про виявлення міді в мінералізаті в кількостях, які перевищують природній вміст роблять за результатами реакції
893. Виявлення сурми проводять за реакцією
894. Виявлення талію проводять за реакцією
895. Реакцією Марша можна виявити миш'як при
896. Висновок про виявлення сполук вісмуту можна зробити
897. Для доказу наявності кадмію використовують реакції
898. Для доказу наявності цинку використовують реакції
899. Для виділення сполук ртуті з біологічного матеріалу використовують метод
900. Загальні методи мінералізації не пристосовані для визначення ртути тому що
901. Для підтвердження виявлення ртуті в невеликих кількостях слід провести реакцію
902. Кількісне визначення сполук свинцю проводять
903. При кількісному визначенні свинцю для титрування надлишку трилону Б користуються титрованим розчином
904. В основі фотоелектроколоріметричного визначення свинцю лежить його спроможність до утворення забарвленних комплексів з
905. Кількісне визначення барію проводять
906. При кількісному визначенні барію для титрування надлишку трилону Б користуються титрованим розчином
907. Сполуки барію та свинцю визначають зворотним комплексонометричним титруванням , тому як вони
908. Фотоелектроколоріметричне визначення сполук марганцю основане на
909. Якісне та кількісне визначення сполук хрому основане на
910. Фотоелектроколоріметричне визначення хрому основане на
911. Фотоелектроколориметричне визначення сполук срібла основане на
912. Кількісно сполуки срібла визначають
913. Фотоелектроколоріметричне визначення міді основане на утворенні забарвленого комплексу з
914. Кількісне визначення міди основане на
915. Фотоелектроколориметричне визначення сурми і талію основане на утворенні забарвленого комплексу з
916. Фотоелектроколоріметрично талій в присутності сурми можна визначити за утворенням забарвленого комплексу з
917. Кількісне визначення миш'яку проводять
918. Фотоелектроколориметричне визначення миш'яку основане на утворенні забарвленого комплексу з
919. Колориметричне визначення миш'яку по Зангер-Блеку проводять у випадку, якщо
920. Фотоелектроколориметричне визначення вісмута основане на утворенні забарвленого комплексу з
921. У випадку одержання слабкопозитивних результатів реакцій на вісмут, кількісне визначення проводять
922. Кадмій та цинк кількісно визначають
923. При одночасному визначенні кадмію та цинку кількісне визначення проводять в одному об'ємі, але
924. Фотоелектроколориметричне визначення ртуті основане на утворенні забарвленого комплексу
925. Візуальною колориметрією ртуть визначають за утворенням забарвленого продукту з
926. Маскування в дрібному методі служить для
927. Реактиви, які використовують для маскування, можуть вступати в реакції
928. Для відкриття "металевих отрут" дрібним методом використовують реактиви-комплексоутворювачі
929. Використовування дитизону для фотоелектроколориметричного визначення металів основане на
930. Застосування дитизону як аналітичного реагенту має особливості
931. Солі диетилдитіокарбамінової кислоти застосовують для
932. Застосування солей диетилдитіокарбамінової кислоти як аналітичного реагенту має особливості
933. Кількісне визначення металів переважно проводиться
934. Підсумок про наявність цинку фосфіду в біоматеріалі роблять при виявленні
935. Підкислення об'єкту при перегонці фосфористого водню при доказі отруєння цинку фосфідом проводять
936. Відгонку фосфористого водню при судово-токсикологічному дослідженню на цинку фосфід проводять у
937. Ідентифікацію фосфід-іона при дослідженні на цинку фосфід проводять після його переведення в


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів