Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

10. "Речовини, що ізолюються дистиляцією з водяною парою"


495. Для створення кислого середовища при підготовці біоматеріалу для перегонки з водяною парою користуються
496. Перші порції дистиляту для дослідження на синільну кислоту збирають у
497. Повність ізолювання речовин дистиляцією водяною парою визначають за
498. Для створення кислого середовища в методі дистиляції з водяною парою використовують органічні кислоти, тому що вони
499. Для ізолювання оцтової кислоти методом перегонки з водяною парою необхідно, щоб
500. Висновок про виявлення синільної кислоти дають за реакцією
501. Позитивне судово-токсикологічне значення на синільну кислоту має реакція
502. Заключення про наявність або вітсутність синільної кислоти при проведенні реакції утворення берлинської блакиті дають
503. Висновок про виявлення формальдегіду в біоматеріалі роблять за позитивними результатами реакції
504. Позитивне судово-токсикологічне значення при виявленні формальдегіду має реакція з
505. Для виявлення формальдегіду з фуксинсірчаною кислотою у присутності інших альдегідів необхідно створити
506. Забарвлення продукту реакції формальдегіду з фуксинсірчаною кислотою визначають
507. При недотримуванні значень рН в реакцію з фуксинсірчаною кислотою крім формальдегіду можуть вступити
508. Висновок про виявлення ацетону роблять на основі реакції
509. Характерним забарвленням продукту реакції ацетону з натрію нітропрусидом можлива при додаванні
510. Однозначне заключення про виявлення ацетона можна дати тільки в разі відсутності
511. Конденсацію натрію нітропрусиду з ацетоном при виявленні останнього проводять у
512. Висновок про наявність ацетону при його визначенні з натрію нітропрусидом роблять за червоно-фіолетовому забарвленню після
513. Доказ наявності цинку фосфіду оснований на
514. Негативне значення при відкритті ацетону має реакція
515. При ізолюванні метанолу перегонкою з водяною парою дистилят збирають у
516. Висновок про виявлення метанола можна зробити
517. Визначення метанола за реакцією окислення його в формальдегід виконується при
518. Висновок про виявлення етанолу хімічними методами роблять на підставі
519. Негативне значення при відкритті етанолу має реакція
520. Для концентрування речовин,що витягають, дистиляцією з водяною парою використовують
521. Для виявлення амілового спирту використовують
522. Виявлення амілового спирту проводять
523. Висновок про виявлення амілового спирту роблять при позитивній реакції
524. Реакція Комаровського на аміловий спирт основана на
525. Негативне значення при відкриттї амілового спирту має реакція
526. Позитивний результат реакції Комаровського,крім амілового спирту, дають
527. Позитивний результат реакції з реактивом Фелінга свідчить про виявлення
528. Висновок про виявлення хлоралгідрату після обробки дистиляту ефіром та видалення його можна зробити за реакцією
529. Висновок про виявлення чотирихлористого вуглеця можна зробити за реакцією
530. Четирихлористий вуглець можна відрізнити від хлороформу та хлоралгідрату за реакцією
531. При позитивному результаті реакції на хлороформ з реактивом Фелінга слід виключити присутність
532. В дистиляті відщіплювання хлору в молекулі дихлоретану слід проводити
533. Дихлоретан на відміну від хлороформу, хлоралгідрату та чотирихлористого вуглеця, можна виявити реакцією
534. При ізолюванні тетраетилсвинцю перегонкою з водяною парою дистилят збирають у
535. При негативному результаті виявлення тетраетилсвинцю в дистиляті його визначають
536. Тетраетилсвинець ізолюють з біоматеріалу
537. Тетраетилсвинець збїрають в спиртовий розчин йоду для
538. Тетраетилсвинець, виділений з дистиляту, виявляють
539. Для виявлення етиленгліколю в дистиляті використовують реакції
540. Для ізолювання етиленгліколю слід використовувати такі методи
541. Використання бензолу при ізолюванні етиленгликоля перегонкою з водяною парою обумовлено
542. При виявленні етиленгліколю окисленням його в формальдегід, використовують
543. При виявленні етиленгліколю при окисленні його в щавлеву кислоту, використовують
544. Виявлення щавлевої кислоти при виявленні етиленгликолю проводять з
545. Виявлення формальдегіду при визначенні етиленгликолю проводять з
546. Виявлення етиленгліколю в техничних рідинах проводять з
547. Для відділення фенолу від саліцилової кислоти перед витяганням ефіром проводять
548. Перед витяганням фенолу з дистилляту ефіром слід провести нейтралізацію
549. Нейтралізацію та витягання ефіром фенолу з дистиляту проводять з метою
550. Позитивне судово-токсикологічне значення при визначенні фенолу має реакція
551. Фенол погано розчиняється в
552. Якщо в дистиляті відчувається запах, помутніння з безкольоровими або красноватими краплями, що розчиняються від додавання луги, можна припустити наявність
553. Фосфористий водень виділяють з цинку фосфіду при підкисленні біоматеріалу
554. Негативне значення при відкритті фенолу має реакція
555. В основі виявлення фенолу з заліза окисного хлоридом лежить реакція
556. Феноли не утворюють солей з
557. Визначення фенолу з бромною водою основане на реакції
558. Для виділення нітробензолу з дистиляту слід
559. Виявлення нітробензолу здійснюють по реакціям
560. При визначенні нітробензолу суміш сухого амонію нітрату та азотної кислоти використовують як
561. Виявлення аніліна здійснііть після виділення його
562. Для виявлення аніліну використовують реакцію з
563. Негативне значення при відкритті аніліну має реакція утворення
564. Дистилят при ізолюванні оцтової кислоти збирають в
565. Оцтову кислоту в дистиляті визначають реакцією
566. Кількісно ціаніди визначають методом
567. Кількісне визначення галогенпохідних вуглеводнів проводять після переведення галоїдів в іони
568. Кількісне визначення формальдегіду основане на його спроможності
569. Кількісне визначення великої кількості фенолу проводять
570. Кількісне визначення невеликої кількості фенолу проводять
571. Для кількісного визначення оцтової кислоти використовують метод
572. Методом перегонки з водяною парою ізолюють
573. Ізолювання багатьох термолабільних речовин перегонкою з водяною парою можливе, тому що температура кипіння цих речовин при перегонці
574. Методом перегонки з водяною парою ізолюються речовини
575. В результаті перегонки з водяною парою одержують дистилят, який містить два шари рідини, отже ізольована речовина
576. Температура кипіння двох рідин, які не змішуються між собою, при сумісній перегонці буде
577. Азеотропні суміші звичайною перегонкою розділити
578. Спроможність речовин перегонятися з водяною парою


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів