Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

1. "Організаційні основи судово-медичної служби"


1. Бюро судово-медичної експертизи є
2. Основна діяльність бюро судово-медичної експертизи спрямована на
3. Основними завданням бюро СМЕ є забеспечення проведення судово-медичних експертиз
4. Бюро судово-медичної експертизи в практичному, організаційному та методичному відношенні підпорядковане
5. Бюро судово-медичної експертизи в адміністративно-господарчому відношенні підпорядковане
6. Керівництво діяльністю бюро СМЕ здійснюють
7. Штат бюро СМЕ затверджують у відповідності до
8. Бюро СМЕ може мати структурні підрозділи
9. Відділення судово-медичної токсикології є структурним підрозділом
10. На посаду завідуючого відділенням можуть бути назначені експерти, які мають
11. Завідуючий відділенням керується у своїй роботі
12. Завідуючий відділенням бюро СМЕ зобв'язаний
13. Завідуючий відділенням бюро СМЕ має право
14. Судово-медичного експерта-токсиколога допускають до самостійної роботи, як що він
15. Судово-медичний експерт відділення у своїй роботі безпосередньо підпорядкований
16. Судово-медичний експерт зобов'язаний
17. Біологічні об'єкти повинні направлятися на дослідження у тарі
18. Протягом якого часу повинні зберігатися в судово-токсикологічних відділеннях речови докази, які зазнали гниття
19. По закінченні якого часу підлегають знищенню біологічні об'єкти, що надійшли на дослідження тільки на наявність алкоголю
20. Біологічні об'єкти - речови докази можуть бути знищені раніше встановленого терміну за письмовою вказівкою
21. Знищення біоматеріалу за скінченням терміну зберігання проводиться
22. До складу комісії по знищенню речових доказів повинни входити
23. З індівідуальних засобів захисту в судово-токсикологічній лабораторії повинні бути
24. При відсутності захисного заземлювання робота на електроапаратурі
25. В судово-токсикологічних відділеннях для навчання безпечними методами роботи проводять інструктаж
26. Знищення речових доказів - біологічних об'єктів проводиться шляхом
27. Знищення речових доказів - біологічних об'єктів проводиться при наявності
28. Консервування біооб'єктів (внутрішніх органів) етиловим спиртом допускаєтся
29. Для консервування біооб'єктів використовують
30. Етанол неможливо використовувати в якості консерванта при підозрі на отруєння
31. Об'єктами дослідження судово-токсикологічної експертизи можуть бути
32. Порядок і умови проведення судово-токсикологічної експертизи регламентовані
33. Судово-експертна діяльність може проводитись


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів