Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

1. "Організаційні основи судово-медичної служби"
2. "Процесуальні основи судово-медичної експертизи"
3. "Екстракція"
4. "Хімічні методи якісного аналізу"
5. "Хімічні методи кількісного аналізу"
6. "Фотометричні методи аналізу"
7. "Хроматографічні методи аналізу"
8. "Электрохімічні методи аналізу"
9. "Імуно-ферментний аналіз"
10. "Речовини, що ізолюються дистиляцією з водяною парою"
11. "Речовини, що ізолюються з біологичного матеріалу полярными розчинниками"
12. "Речовини, що ізолюються мінералізацією"
13. "Ізолювання, виявлення і визначення речовин після їх витягу з біологічного матеріалу діалізом"
14. "Деяки отрутні речовини, що потребують особливых методів ізолювання"
15. "Група отрутних речовин, що витягаються з біологічного матеріалу органічними розчинниками (пестициди)"
16. "Повний токсикологічний аналіз на невідому речовину"
17. "Основи загальної токсикології"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів