Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

6. "Патоморфологічні мікроскопічні зміни при ушкодженнях від дії тупих предметів"


412. До гістологічних особливостей загоєння переломів плоских кісток відносять:
413. До гістологічних особливостей загоєння переломів плоских кісток відносять:
414. Назвіть гістологічні особливості загоєння переломів трубчастих кісток:
415. До гістологічних ознак секвестру відносять:
416. У який звичайно термін навколо ушкоджень починається проліферація фібробластіві
417. У який звичайно термін навколо ушкоджень починають з'являтись макрофагиі
418. Який із перелічених факторів впливає на строки загоєння ушкодженьі
419. Ознаками сукупної черепно-мозкової травми є:
420. Ознаками комбінованої черепно-мозкової травми є:
421. Ознаки первинних ушкоджень кори головного мозку при черепно-мозковій травмі:
422. Ознаки вторинних змін у корі головного мозку при черепно-мозковій травмі:
423. У якій частці найбільше часто зустрічаються вторинні зміни в корі головного мозку при черепно-мозковій травмі:
424. Яка мінімальна кількість крові, що вилилась епідурально, може призвести до стискання головного мозкуі
425. Яка мінімальна кількість крові, що вилилась субдурально, може призвести до смерті від здавлення головного мозку
426. Субарахноїдальні крововиливи при відсутності нагноєння можуть зберігати своє забарвлення:
427. Ознаки субарахноїдальних крововиливів при швидко прогресуючому нагноєнні зникають за :
428. Укажіть ознаки синдрому позиційного стискання:
429. Укажіть ознаки синдрому тривалого стискання:
430. Укажіть ознаку синдрому позиційного стискання:
431. Укажіть ознаку синдрому тривалого стискання:
432. Ознакою відкритої черепно-мозкової травми є:
433. Ознакою проникаючої черепно-мозкової травми є ушкодження:
434. Ознакою проникаючої черепно-мозкової травми є ушкодження:
435. Ознакою проникаючої черепно-мозкової травми є ушкодження:
436. Ознакою сукупної черепно-мозкової травми є:
437. Ознакою сукупної черепно-мозкової травми є:
438. Ознаками комбінованої черепно-мозкової травми є:
439. Ознаками комбінованої черепно-мозкової травми є:
440. Що визначає зміна кольору синцяі
441. У результаті яких перетворень гематину синець на шкірі набуває зелене забарвленняі
442. Укажіть ознаку первинних внутрішньостовбурних крововиливіві
443. Укажіть ознаку вторинних внутрішньостовбурних крововиливів:
444. Укажіть ознаку травматичного субарахноїдального крововиливу:
445. Укажіть ознаку нетравматичного субарахноїдального крововиливу:
446. Основний об'єм травматичних внутрішньочерепних гематом утворюється в такі терміни після травми:
447. Укажіть ознаку набряку головного мозку:
448. Укажіть ознаку набухання головного мозку:
449. Набряк головного мозку - це накопичення вільної рідини в:
450. Набухання головного мозку - це накопичення вільної рідини в:
451. Від чого не залежить форма синця на шкіріі
452. Що визначає зміну кольору синцяі
453. У результаті яких перетворень синець на шкірі набуває зелене забарвленняі
454. Що не відносять до видів внутрішньочерепних крововиливіві
455. Що відносять до видів внутрішньочерепних крововиливіві
456. Що відносять до видів внутрішньочерепних крововиливіві
457. Що не відносять до клінічних форм черепно-мозкової травмиі
458. Укажіть ознаки первинних травматичних внутрішньостовбурних крововиливів:
459. Укажіть ознаки вторинних внутрішньостовбурних крововиливів:
460. Укажіть ознаки травматичного субарахноїдального крововиливу:
461. Укажіть ознаки нетравматичного субарахноїдального крововиливу:
462. Де найбільше часто зустрічаються вторинні зміни в корі головного мозку при черепно-мозковій травмі:
463. Укажіть ознаку набряку головного мозку:
464. Набряк головного мозку - це накопичення вільної рідини в:
465. Набухання головного мозку - це накопичення вільної рідини в:
466. Що не відносять до клінічних форм черепно-мозкової травмиі
467. Відсутність запальних змін у клубочках і вогнищевий характер дистрофічних і некробіотичних змін у нирках свідчить про:
468. Строкатість ураження м'язової тканини і виражена лейкоцитарна реакція свідчить про:
469. Ознака первинних внутрішньостовбурних крововиливів:
470. Ознаки нетравматичного субарахноїдального крововиливу:
471. Якому терміну давнини може відповідати такий стан субдуральної гематоми - рідка кров із домішкою пухких неоформлених дрібних згортківі
472. Якому терміну давнини може відповідати такий стан субдуральної гематоми - згортки крові сухуваті, темно-червоні з буруватим відтінком, пухко з'єднані з твердою мозковою оболонкоюі
473. Якому терміну давнини може відповідати такий стан гематоми - згортки крові сухуваті, темно-червоні з буруватим відтінком, щільно зрощені з твердою мозковою оболонкоюі
474. Сполучення шоку і черепно-мозкової травми з ушкодженням діенцефальних структур:
475. Сполучення шоку і черепно-мозкової травми мезенцефалобульбарних структур:
476. Ознаками відкритої черепно-мозкової травми є:
477. Черепно-мозкова травма є вторинною, коли:
478. Формування капсули субдуральної гематоми спостерігається неозброєним оком за :
479. Розрідження субдуральної гематоми звичайно починається в термін:
480. Перші мікроскопічні ознаки організації субдуральної гематоми звичайно починають з'являтись:
481. Чим заповнений простір між твердою мозковою оболонкою і кістками черепаі
482. Ознаки вторинних внутрішньостовбурних крововиливів:
483. При яких механізмах спостерігаються ерозивні ушкодження м'яких мозкових оболонок і плямисті субарахноїдальні крововиливиі
484. У яких зонах зустрічаються ерозивні ушкодження м'яких мозкових оболонок і плямисті крововиливиі
485. Ознаки травматичного субарахноїдального крововиливу:
486. Під терміном "вторинні морфологічні зміни" при забої головного мозку варто розуміти
487. До первинних морфологічних змін при черепно-мозковій травмі відносять перелічені, крім:
488. До послідовних змін при забої головного мозку відносять перелічені зміни, крім:
489. Укажіть ознаку, яку відносять до послідовних змін при забої головного мозку:
490. До вторинних змін при забої головного мозку відносять перелічені зміни, крім:
491. Укажіть ознаку, яку відносять до вторинних змін при забої головного мозку:
492. Первинні зміни мозкової тканини при забої головного мозку:
493. Вторинні зміни мозкової тканини при забої головного мозку:
494. Укажіть ознаку, типову для вогнища забою головного мозку при смерті в перші хвилини після травми:
495. Укажіть ознаку, типову для вогнища забою головного мозку при смерті в перші хвилини після травми:
496. Укажіть ознаку, типову для вогнища забою головного мозку при смерті в перші хвилини після травми:
497. Для вогнища забою головного мозку при смерті в перші хвилини після травми типові перелічені ознаки, крім:
498. Для вогнища забою головного мозку при смерті в перші хвилини після травми типові перелічені ознаки, крім:
499. У вогнищі забою головного мозку злиття геморагій з утворенням "кров'яних озер" спостерігається:
500. Для вогнища забою головного мозку при смерті в перші хвилини після травми типовими є зміни, крім:
501. У який термін у вогнищі забою головного мозку починає звичайно виявлятися фібриноїдний некроз стінки судиниі
502. Яка із перелічених ознак не типова для вогнища забою головного мозку в термін 2-6 годин після травмиі
503. Яка із перелічених ознак не типова для вогнища забою головного мозку в термін 2-6 годин після травмиі
504. Під терміном "послідовні морфологічні зміни" при забої головного мозку варто розуміти:
505. Де частіше усього локалізуються крововиливи при травмі головиі
506. У який термін після травми формується некроз мозкової тканини на периферії контузійних вогнищі
507. Що характерно для гострого набухання нейроніві
508. За який час у вогнищі забою головного мозку з'являються нитки фібринуі
509. Де частіше усього знаходяться дрібні ректичні гематоми при черепно-мозковій травміі
510. У який термін після травми у вогнищі забою головного мозку звичайно спостерігається поява "зернистих куль" у крайовій зоні некрозуі
511. У який термін після травми навколо вогнища забою головного мозку звичайно спостерігається початок новотвору судин
512. У який термін після травми у вогнищі забою головного мозку починає з'являтися позаклітинне відкладення гемосидерину у вигляді великих золотаво-коричневих брилокі
513. У який термін після травми у вогнищі забою головного мозку звичайно починається утворення гліальномезенхімального рубця:
514. У який термін після травми в крайовій зоні контузійного вогнища звичайно починають з'являтись постспастичні кільцеподібні крововиливиі
515. Мікроскопічна ознака кільцеподібних постспастичних геморагій при забої головного мозку:
516. Які клітини головного мозку найбільше дошкульні до гіпоксіїі
517. При черепно-мозковій травмі крововиливи в стовбурі мозку:
518. У який термін після травми у вогнищі забою головного мозку звичайно з'являються макрофагиі
519. У який термін після травми у вогнищі забою головного мозку звичайно з'являються фібробластиі
520. У який термін після травми у вогнищі забою головного мозку звичайно спостерігається внутрішньоклітинне утворення гемосидеринуі
521. До ознак гострого набухання нейронів відносять перелічені, крім:
522. Морфологічна ознака "клітин-тіней" у речовині головного мозку:
523. Морфологічна ознака "клітин-тіней" у речовині головного мозку:
524. До ознак "клітин-тіней" у речовині головного мозку відносять перелічені, крім:
525. Про що свідчать кільцеподібні геморагії навколо судин при черепно-мозковій травміі
526. Яка із мікроскопічних ознак виявляється у вогнищі забою тканини головного мозку до кінця 1-ї добиі
527. Мікроскопічна ознака у вогнищі забою тканини головного мозку до кінця 1-ї доби:
528. Для вогнища забою головного мозку давниною 1 добу типові ознаки, крім:
529. Ознака гострого набухання нейронів:
530. Ознака гострого набухання нейронів:
531. Ознака гострого набухання нейронів:
532. Організації може піддаватися все нижчеперелічене, крім:
533. Організації може піддаватися:
534. Для якого стану типово виявлення субендокардіальних крововиливів (плям Мінакова)і
535. Для якого стану типово виявлення субендокардіальних крововиливів (плям Мінакова)і
536. У випадках поранення великої артеріальної судини картина загального знекровлювання організму:
537. Картина загального недокрів'я звичайно виражена при:
538. Травматичне розтрощування підшкірної клітковини призводить до:
539. При жировій емболії найбільше значення має закупорення судин:
540. Для морфологічної діагностики жирової емболії шматочки легень варто брати з:
541. Для гістологічної діагностики жирової емболії насамперед досліджуються шматочки:
542. Наявність одиничних круглих крапель жиру в судинах легень:
543. Наявність жиру в судинах системи легеневих артерій указує на:
544. Яка кількість емболів у полі зору малого збільшення мікроскопа характеризує сильний ступінь жирової емболії легеніві
545. Наявність у полі зору малого збільшення мікроскопа 2 - 3 емболів характеризує жирову емболію великого кола кровообігу:
546. Який ступінь жирової емболії малого кола характеризує наявність у полі зору малого збільшення мікроскопа 10-40 емболіві
547. Який ступінь жирової емболії малого кола кровообігу характеризує наявність у полі зору малого збільшення мікроскопа 1-2 емболіві
548. Який ступінь жирової емболії великого кола кровообігу характеризує наявність у полі зору малого збільшення мікроскопа більш 3-х емболіві
549. Який вид тромбу частіше виявляється при ускладненні травми тромбоемболією легеневої артеріїі
550. У судинах якого органа варто шукати пористі структури при підозрі на повітряну (газову) емболіюі
551. Який вид проводки застосовується для виявлення пористих структур у судинах при підозрі на повітряну (газову) емболіюі
552. у якому органі варто шукати аеротромби при підозрі на повітряну (газову) емболіюі
553. Яка із перелічених ознак характерна для шоку:
554. Яка із перелічених ознак характерна для шокуі
555. Укажіть ознаку травматичного шоку:
556. Морфологічна картина травматичного шоку:
557. Основними морфологічними проявами травматичного шоку є:
558. Яка із перелічених ознак характерна для травматичного шокуі
559. Ознаками шоку можуть бути всі перелічені, за винятком:
560. Ознакою шунтування кровотоку в печінці при шоку є:
561. На морфологічну картину травматичного шоку впливають такі фактори, крім:
562. Що є показником шунтування кровотоку в ниркахі
563. Яка гістологічна реакція на глікоген у печінці при шокуі
564. Коли з'являються клітини Краєвського в печінціі
565. При якому патологічному процесі виявляється "важка мокра легеня"і
566. Яка із перелічених мікроскопічних ознак найбільше характерна для шокуі
567. Синдром масивних трансфузій має велику подібність із патологоанатомічною картиною:
568. Для якого з перелічених станів характерний світлий проміжок після травмиі
569. Під травматичною хворобою розуміють:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів