Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

5. "Патоморфологічні мікроскопічні зміни при ушкодженнях від дії гострих предметів"


387. Дія обуха колючо-ріжучого знаряддя виявляється:
388. Дія леза колючо-ріжучого знаряддя виявляються:
389. Основним у механізмі утворення різаної рани є:
390. Основні ознаки різаної рани:
391. Основними елементами колото-різаної рани є:
392. Основними елементами ранового каналу колото-різаного ушкодження є:
393. Основним у механізмі утворення різаної рани є:
394. Основні ознаки різаної рани:
395. Основними елементами колото-різаної рани є:
396. Основними елементами ранового каналу колото-різаного ушкодження єі
397. Основним у механізмі утворення різаної рани є:
398. Основні ознаки різаної рани:
399. Складові елементи рани:
400. Основними елементами колото-різаної рани є:
401. Основними елементами ранового каналу колото-різаного ушкодження є:
402. При дослідженні матеріалу з ознаками трупних змін для виявлення крововиливу доцільно застосування фарбування:
403. У рановому каналі виділяють перелічені зони, крім:
404. Реактивне повнокров'я за ходом ранового каналу може бути відсутнім у випадках смерті від:
405. У який термін звичайно піддається некрозу тканина центральної зони в колото-різаних ранахі
406. У який термін звичайно формується демаркаційний вал в навколо колото-різаних рані
407. Навколо ран лейкоцитарний вал перетворюється в детрит:
408. Як розцінювати утворення на місці загоєння ран келоїдного рубцяі
409. Основну масу дозріваючої грануляційної тканини складають перелічені елементи, крім:
410. Через який час після травми звичайно відбувається розпад лейкоцитів у зоні лейкоцитарного вала при колото-різаних ранах:
411. У який звичайно термін після заподіяння колото-різаної рани в зоні ушкодження з'являються макрофагиі


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів