Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

4. "Патоморфологічні мікроскопічні зміни при ушкодженнях від дії тупих предметів"


296. Гістологічне дослідження саден, синців, ран проводять для визначення:
297. Гістологічне дослідження саден, ран, синців проводять для:
298. На розмір і форму саден впливають фактори, крім:
299. На розмір і форму саден впливає:
300. На розмір і форму саден впливають, крім:
301. Мікроскопічне дослідження саден:
302. Ознаки загоєння саден звичайно починають виявлятись:
303. Під терміном "пергаментне садно" розуміють:
304. У саднах на слизовій оболонці ознаки епітелізації звичайно починають виявлятись:
305. Під садном розуміють ушкодження, що супроводжується:
306. Для прижиттєвого садна характерно:
307. Для прижиттєвого садна характерно:
308. Для визначення ефекту подвійного променезаломлення колагенових волокон у нефарбованих препаратах садна застосовується:
309. Для прижиттєвого садна характерно:
310. Повнокров'я судин на місці прижиттєвого садна:
311. Через який проміжок часу після травми в препаратах, пофарбованих гематоксилін-еозином, спостерігається зміна кольору епідермісу на межі садна з непошкодженою шкіроюі
312. У який термін після заподіяння садна звичайно розвивається набряк у власне шкіріі
313. У який термін в саднах у просвіті судин і периваскулярно починають з'являтися одиничні лейкоцитиі
314. У який термін після заподіяння садна звичайно виявляється велика кількість лейкоцитів у судинах і периваскулярноі
315. У який термін звичайно починає зменшуватись набряк навколо саднаі
316. З яких клітин починається утворення нових клітинних елементів у садніі
317. Протягом якого строку звичайно дно садна залишається нижче навколишньої шкіриі
318. У який звичайно термін дно садна знаходиться на рівні з навколишньою шкіроюі
319. У який звичайно термін кірка садна починає відшаровуватися за рахунок епітелізаціїі
320. У який звичайно термін відпадає кірка саднаі
321. Загоєння садна відбувається:
322. Як розцінюється лімфоїдна інфільтрація підепітеліального шару слизової оболонки піхвиі
323. Для гематоїдина характерні всі нижчеперелічені ознаки, крім:
324. Для гемосидерину характерні ознаки, крім:
325. Укажіть ознаку гемосидерину:
326. Укажіть ознаку гемосидерину:
327. З допомогою якої гістохімічної реакції виявляють гранули гемосидерину при визначенні давнини утворення крововиливуі
328. У який термін після травми у вогнищі крововиливу виявляються гранули гемосидерину в цитоплазмі макрофагіві
329. Гемосидерин утворюється:
330. У який термін зерна гемосидерину виявляються в тканинах у вигляді включень:
331. Чи завжди в синцях великої давнині спостерігається реакція на залізоі
332. У вогнищах крововиливів в легенях зерна гемосидерину з'являються в клітинах:
333. Зміни еритроцитів у вогнищах крововиливів в легенях у порівнянні з підшкірною жировою клітковиною:
334. Як повинен розташовуватись гемосидерин у вогнищі крововиливу терміном 20 дніві
335. Сидеробластами і сидерофагами стають:
336. При руйнації сидерофагів гемосидерин, що визволився:
337. Утворення гематоїдину відбувається:
338. Утворення гематоїдину відбувається:
339. Гематомою називається:
340. У зоні крововиливи гематоїдин виявляється:
341. Головним критерієм для відмінності червоного тромбу в зоні ушкодження від посмертного згортка крові є:
342. Чи являються початкові ознаки запалення безумовним доказом прижиттєвості ушкодженняі
343. Як варто оцінювати реакцію Перлса на гнильно зміненому матеріаліі
344. Через який проміжок часу у вогнищі крововиливу звичайно з'являються клітини білої кровіі
345. Які клітини першими з'являються у вогнищі крововиливуі
346. Про який термін крововиливу свідчить наявність чіткого демаркаційного валуі
347. У зоні крововиливу є велика кількість фібробластів. Який термін крововиливуі
348. Петехіальні крововиливи розташовуються:
349. У крововиливах лейкоцити з'являються периваскулярно:
350. Зерна гемосидерину у вогнищі крововиливу виявляються вільно лежачими в тканині:
351. Ознакою прижиттєвості ушкоджень варто вважати:
352. Ознакою прижиттєвості ушкоджень варто вважати:
353. У який термін у вогнищі крововиливу з'являються кристали гематоїдинуі
354. Ознакою прижиттєвості ушкоджень варто вважати перелічені зміни, крім:
355. У який термін після травми з'являється міоглобін у канальцях нирокі
356. Для посмертного синця більш характерно:
357. Яке нормальне фізіологічне явище варто враховувати при оцінці давнини саден слизової оболонки піхвиі
358. У який термін звичайно в зоні синця позначається демаркаційний валі
359. Зміна еритроцитів у геморагічному фокусі поширюється:
360. Що таке флегмона шкіриі
361. Умовами для загоєння рани первинним натягом можуть бути всі нижчеперелічені, крім:
362. Загоєнню рани первинним натягом може перешкоджати:
363. Умовами для загоєння рани вторинним натягом є всі нижчеперелічені, крім:
364. Умовою для загоєння рани вторинним натягом є:
365. Розростання грануляційної тканини в рані є проявом:
366. Розростання грануляційної тканини в рані є проявом:
367. Проявом фізіологічної регенерації є перелічені процеси, крім:
368. Проявом фізіологічної регенерації є:
369. Проявом патологічної регенерації є всі нижчеперелічені процеси, крім:
370. Проявом патологічної регенерації є:
371. Який вид некрозу характерний для забійних рані
372. Яка послідовність реакцій при загоєнні ран вторинним натягомі
373. Скільки видів загоєння ран виділяють за І.В. Давидовськимі
374. Основні ознаки забійної рани:
375. Основні ознаки забійної рани:
376. Основні ознаки забійної рани:
377. У який термін звичайно починають виявлятись ознаки лейкоцитарної реакції навколо рані
378. У забійних ранах на відміну від різаних набряк тканин розвивається:
379. У забійних ранах ширина центральної зони в порівнянні з різаними ранами:
380. У який звичайно термін у забійних ранах розвивається некроз центральної зониі
381. У який термін звичайно навколо ран з'являються опасисті клітиниі
382. Для виявлення еритрофагії в регіональних лімфатичних вузлах рекомендується застосування фарбування:
383. У яких клітинах при дослідженні регіонарних лімфовузлів для визначення прижиттєвості ран знаходять еритроцитиі
384. При мікроскопічному дослідженні забійних ран звичайно виявляються такі ознаки, крім:
385. У який термін у ранах звичайно починається формування рубцяі
386. У який термін загоєння ран починає формуватись грануляційна тканинаі


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів