Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

3. "Загальні та місцеві реакції на дію пошкоджуючих факторів"


195. Найбільш рання реакція судин у вогнищі ушкодження:
196. Що варто віднести до первинних змін кровообігу у вогнищі травматичного впливуі
197. Що варто відносити до пристосувальних судинних утвореньі
198. Що варто відносити до пристосувальних судинних утвореньі
199. Утворення валиків і "подушечок" у судинах:
200. Наявність у просвіті судини подушкоподібного випинання, утвореного клітинами інтими і м'язовим шаром варто розцінювати як:
201. Наявність у просвіті судин ендотеліальних "подушечок" свідчить про:
202. У якому з перелічених органів відсутні артеріовенозні анастомозиі
203. Де варто шукати ознаки шунтування кровотоку в ниркахі
204. Які процеси складають поняття "мікроциркуляція"і
205. Мікроциркуляцію підтримують такі види тиску:
206. Мікроциркуляцію забезпечують усі перелічені судини, крім:
207. Стаз - це:
208. Стаз - це:
209. Стаз - це:
210. Розвиток стазу характеризується:
211. Розвиток стазу характеризується:
212. Розвиток стазу характеризується:
213. Як називається феномен положення еритроцитів у капілярах у вигляді "монетних стовпчиківі
214. Як називається феномен положення еритроцитів у капілярах у вигляді "монетних стовпчиків"і
215. Відмінністю стазу від гіперемії є:
216. Гіаліноз судин спостерігається у вигляді:
217. Основною причиною венозного повнокров'я є:
218. У чому виражаються мікроскопічні порушення реологічних властивостей кровіі
219. Тромбоутворення включає все нижчеперелічене, крім:
220. Процес тромбоутворення включає:
221. Процес тромбоутворення включає все перелічене, крім:
222. Процес тромбоутворення включає:
223. Загальною ознакою для тромбу і згортка крові є:
224. Загальною ознакою для тромбу і згортка крові є:
225. Загальною ознакою для тромбу і згортка крові є:
226. Для тромбу характерна така ознака:
227. Для тромбу характерна така ознака:
228. Для тромбу характерна така ознака:
229. Тромби в залежності від їхнього складу діляться на такі види, крім:
230. До складу білого тромбу входять усі перелічені елементи, крім:
231. У організації тромбу беруть участь:
232. У який термін звичайно починають формуватися судини в тромбіі
233. У який термін звичайно з'являються фібробласти в тромбіі
234. У який термін у тромбі звичайно утворюються капіляриі
235. У який термін звичайно з'являється гемосидерин в основі тромбуі
236. До припинення кровотечі приводить:
237. Поняття дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові рівнозначно таким поняттям, крім:
238. Яке з перелічених явищ позначає агрегація еритроцитіві
239. Емболії в залежності від природи ембола можуть бути:
240. Емболія може бути:
241. Емболії у залежності від природи ембола можуть бути, крім:
242. Початковими ознаками запалення вважаються:
243. Початковими ознаками запалення вважаються:
244. Початковими ознаками запалення вважаються:
245. Який із перелічених ознак вважається початковою ознакою запаленняі
246. Сприятливим кінцем запалення є, крім:
247. Характерними ознаками запалення є:
248. У імунних реакціях беруть участь:
249. Що передує міграції лейкоцитів із судинного руслаі
250. Які формені елементи виходять із судинного русла в більш ранні терміни при ексудаціїі
251. У чому виражається ексудаціяі
252. У чому виражається ексудаціяі
253. У чому виражається мікроскопічно ексудаціяі
254. До ексудації відносять всі нижчеперелічені зміни, крім:
255. До ексудації відносять нижчеперелічені зміни, крім:
256. Проліферацію характеризують усі перелічені ознаки, крім:
257. Яка ознака характеризує проліфераціюі
258. Фаза проліферації характеризується:
259. До проліферації відносять такі зміни, крім:
260. Укажіть ознаку проліферації:
261. Фаза проліферації характеризується:
262. Ознаками альтеративного запалення є всі нижчеперелічені, крім:
263. Для катарального запалення характерно:
264. Ексудативне запалення може бути:
265. Видами ексудативного запалення є всі перелічені, крім:
266. Кінцем серозного запалення є:
267. Кінцем серозного запалення є:
268. Для фібринозного запалення характерно:
269. Для фібринозного запалення характерно:
270. Найбільше характерні клітини при гнійному запаленні:
271. Укажіть послідовність розвитку фаз запалення:
272. Яка тривалість життя гранулоцитів у тканинах при відсутності запалення і
273. Продуктивним запаленням є:
274. До продуктивного запалення відносять:
275. До продуктивного запалення відносять:
276. Розподільний тканинний лейкоцитоз носить характер:
277. Розподільний тканинний лейкоцитоз може виникати:
278. У регенерації виділяють всі нижчеперелічені види, крім:
279. Укажіть вид регенерації:
280. Поняття повної регенерації містить у собі:
281. Клітинна форма регенерації характерна для тканин, крім:
282. Для клітин міокарда характерний переважно такий тип регенерації:
283. Для якого типу тканини характерна винятково внутрішньоклітинна регенераціяі
284. Що розуміють під повною регенерацієюі
285. Що розуміють під повною регенерацієюі
286. Який із перелічених ознак прижиттєвості ушкоджень є абсолютнимі
287. Ознаки прижиттєвості і давнини ушкоджень, що виявляються гістологічним дослідженням:
288. Виявлення еритрофагії в синусах регіонарних лімфатичних вузлів:
289. У випадках смерті при сильних стресових впливах для гістологічного дослідження використовуються:
290. Реакція людини на стрес морфологічно найбільше виражена у:
291. Реакція людини на стрес морфологічно найбільше виражена:
292. Реакція людини на стрес морфологічно найбільше виражена:
293. Стрес-реакція в гіпоталамо-гіпофізарній системі морфологічно виявляється:
294. Укажіть найбільше правильне визначення поняття "Травма":
295. До стадій травматичного процесу відносять зміни, крім:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів