Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

2. "Основи гістологічної та мікроскопічної техніки"


118. Для судово-гістологічного дослідження вилучаються шматочки товщиною:
119. Якої товщини вирізають шматочки для виготовлення блоківі
120. Для приготування 10% робочого розчину формаліну його концентрований розчин варто розвести в співвідношенні:
121. Об'єм фіксуючої рідини повинен перевищувати об'єм шматочків не менше, ніж:
122. Рекомендується тривалість фіксації шматочків у розчині формаліну:
123. Муміфіковані тканини, тканини в стані жировоску і при торф'яному дубленні направляються до лабораторії:
124. При підозрі на СНІД шматочки внутрішніх органів фіксують:
125. Судово-гістологічне дослідження проводиться:
126. Шматочки органів і тканин, призначені для судово-гістологічного дослідження є:
127. У відділення судово-медичної гістології матеріали для дослідження направляються:
128. Гістологічні препарати зберігаються у відділенні судово-медичної гістології:
129. Шматочки органів і тканин зберігаються у відділенні судово-медичної гістології:
130. Висновок про причину смерті робить:
131. Остаточну оцінку результатам гістологічного дослідження дає:
132. Основні завдання гістологічного дослідження об'єктів судово-медичної експертизи є:
133. Розрізняють такі основні типи тканин:
134. Застосовувані фіксатори розділяють на такі групи:
135. Застосовувані в гістологічній практиці барвники поділяють на такі групи:
136. Застосовувані фіксатори розділяють на такі групи:
137. Метою фіксації шматочків органів і тканин є:
138. Який хімічний процес лежить в основі фіксації:
139. Більшість застосовуваних фіксаторів викликає:
140. Для приготування робочого розчину формаліну варто використовувати:
141. Недоліком формаліну як фіксатора є:
142. Концентрований розчин формальдегіду рекомендується зберігати:
143. Застосовувані в гістологічній практиці барвники поділяють на такі групи:
144. Техніка прогресивного фарбування є така :
145. Техніка регресивного фарбування є така:
146. Усі методи гістологічного фарбування поділяють на такі групи:
147. При дослідженні матеріалу на наявність глікогену використовують фіксатори:
148. При фарбуванні матеріалу на жир використовують фіксатори:
149. При фарбуванні на жир для виготовлення зрізів застосовується:
150. При фарбуванні на жир для виготовлення зрізів застосовується:
151. При фарбуванні на жир для виготовлення зрізів застосовується:
152. Яким способом, крім заморожування, можна приготувати препарати для рішення питання щодо жирової емболіїі
153. Яке фарбування застосовується при дослідженні судинного сплетення головного мозку на повітряну емболіюі
154. Яке фарбування застосовується для виявлення жирових емболіві
155. Що виявляє фарбування за Коссомі
156. При якому виді ушкоджень кращим є заливання тканини у желатині
157. При якому виді ушкоджень потрібно заливання тканини в желатині
158. При якому виді ушкоджень потрібно заливання тканини в желатині
159. У якому випадку тканини трупа, що призначені для гістологічної обробки, не вимагають фіксаціїі
160. Яке із перелічених видів фарбування відносять до простогоі
161. Який із перелічених видів відносять до подвійного фарбуванняі
162. Яке із перелічених видів відносять до потрійного фарбуванняі
163. Яке із перелічених фарбувань застосовується для еластичних волоконі
164. Який із перелічених методів застосовується для фарбування на глікогені
165. Які гістологічні реакції дозволяють знайти явища дезорганізації сполучної тканиниі
166. За допомогою якого фарбування можна підтвердити наявність фібрину в ексудатіі
167. Що виявляє фарбування тканини головного мозку за Нісслємі
168. Що виявляє ШІК-реакціяі
169. Яка гістохімічна реакція застосовується для виявлення глюкопротеїдіві
170. Що лежить в основі метахромазії барвникаі
171. У судовій гістології частіше використовуються такий вид мікроскопічного дослідження:
172. Колаген фарбується в блакитний колір, коли його виявляють:
173. Яке фарбування застосовується для визначення амілоїдуі
174. Що таке метахромазіяі
175. За допомогою якого фарбування можна виявити вірусні включення в епітелії верхніх дихальних шляхів при грипіі
176. Що виявляє фарбування за Павловськимі
177. Для підрахунку гранулоцитів при тканинному розподільному лейкоцитозі рекомендується фарбування зрізів:
178. Оптичними частинами мікроскопа є усі перелічені, крім:
179. Механічними частинами мікроскопа є усі перелічені, крім:
180. Що називається роздільною здатністю мікроскопаі
181. Сферичну аберацію об'єктива викликає:
182. Хроматичну аберація об'єктива викликає:
183. Які об'єктиви називаються ахроматамиі
184. Які об'єктиви називаються апохроматамиі
185. Які об'єктиви називаються планахроматами і планапохроматамиі
186. За характером оптичної системи об'єктиви діляться:
187. Окуляри типу Гюйгенса застосовуються:
188. Компенсаційні об'єктиви призначені для:
189. Ірисова діафрагма конденсора призначена для:
190. Фазово-контрастна мікроскопія застосовується для:
191. Фотолюмінесценцією (флуоресценцією) називається:
192. При люмінесцентній мікроскопії об'єкт дослідження спостерігають:
193. При електронній мікроскопії джерелом одержання зображення є:
194. При поляризаційній мікроскопії виявляють:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів