Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

19. "Вибрані питання патологічної анатомії"


1251. Який із перелічених некрозів є коагуляційнимі
1252. Який із перелічених некрозів не є коагуляційнимі
1253. Який із перелічених некрозів є коагуляційнимі
1254. Який із перелічених інфарктів розвивається за типом коликваційного некрозуі
1255. У залежності від причини некрозу розрізняють такі його види, крім:
1256. До якого виду некрозу відносять фібриноїдний некрозі
1257. Який вид інфаркту частіше розвивається в міокардіі
1258. Фібринозне запалення проходить за типом дифтеритичного в однім із перелічених нижче органів:
1259. Можуть закінчитися повним відновленням структури органа всі нижчеперелічені види запалення, крім:
1260. Продуктивне запалення можуть викликати всі нижчеперелічені фактори, крім:
1261. До продуктивного запалення відносять:
1262. До продуктивного запалення відносять:
1263. До продуктивного запалення відносять:
1264. Характерним кінцем продуктивного запалення є:
1265. До ознак бронхоектатичної хвороби відносять:
1266. До морфологічних варіантів емфіземи легенів відносять нижчеперелічені, крім:
1267. Для хронічної емфіземи легенів характерним є:
1268. За механізмом розвитку розрізняють ателектази:
1269. За механізмом розвитку розрізняють ателектази, крім:
1270. Ателектаз за механізмом розвитку може бути:
1271. Хронічна пневмонія може супроводжуватись розвитком:
1272. Хронічна пневмонія може супроводжуватись переліченими змінами, крім:
1273. Варіантами гострого панкреатиту можуть бути перелічені, крім:
1274. При мікроскопічному дослідженні легенів виявлена вогнищева геморагічна пневмонія. Про яке захворювання варто думатиі
1275. У вогнищі запалення тканини легені знаходять уламки ядер нейтрофільних лейкоцитів і руйнацію альвеолярних перегородок. Про що це свідчитьі
1276. Коли при крупозній пневмонії виникає стадія червоного спечінкуванняі
1277. Коли при крупозній пневмонії виникає стадія сірого спечінкуванняі
1278. З чим варто диференціювати саркоїдоз Бекаі
1279. Який вид некрозу характерний для туберкульозуі
1280. Хронічний панкреатит характеризується:
1281. До кортикальної системи кровообігу нирок відносять:
1282. За топографією процесу при гострому гломерулонефриті розрізняють:
1283. Для діабетичного гломерулосклерозу характерні перелічені ознаки, крім:
1284. Для гострого пієлонефриту характерними є перелічені ознаки, крім:
1285. Хронічна ниркова недостатність - синдром, основою якого є:
1286. Зміни при діабетичної мікроангіопатії зводяться до:
1287. Про активність ревматичного процесу свідчить:
1288. Ознака активності ревматичного процесу:
1289. Які зміни в серці свідчать про активність ревматичного процесуі
1290. Кінцем проміжного запалення може бути:
1291. Туберкульозну гранулему складають нижчеперелічені клітини крім:
1292. При гранулематозному запаленні є переважна тканинна реакція:
1293. Туберкульозну гранульому характеризують такі ознаки, крім:
1294. Для сифілітичної гранульоми характерно:
1295. Основні гістологічні критерії активного гепатиту:
1296. Характерним для лікарського гепатиту можна вважати:
1297. Типовим процесом при цукровому діабеті в артеріолах і дрібних артеріях є:
1298. Для ацинуса характерна наявність таких структур, крім:
1299. Стадії крупозної пневмонії:
1300. Особливістю пневмококової пневмонії є наявність:
1301. Мікроскопічна ознака алергічного запалення:
1302. Мікроскопічна ознака алергічного запалення:
1303. Морфологічні варіанти фіброзу печінки:
1304. Гранульоми в легенях зустрічаються при:
1305. Слизова оболонка дихальної частини носової порожнини складається з перелічених клітин, крім:
1306. До бронхоектазів відносять:
1307. Для якій із перелічених інфекцій характерно геморагічне запаленняі
1308. Які ознаки характеризують цироз печінкиі
1309. Яка зміна в ядрі клітини є необоротноюі
1310. Яка ознака характеризує цироз печінкиі
1311. Які зміни в легенях характерні для хронічної неспецифічної пневмоніїі
1312. Для якого органа типові геморагічні інфарктиі
1313. Що лежить в основі розходження ерозії і гострої виразкиі
1314. До складу білого тромбу входять перелічені елементи, крім:
1315. Зерниста дистрофія може бути результатом:
1316. Гіаліноз зустрічається як кінець:
1317. Жирову дистрофію міокарда характеризують:
1318. При жировій дистрофії кількість цитоплазматичного жиру:
1319. Жирова дистрофія печінки може бути наслідком перелічених станів, крім:
1320. Зернисті кулі" у тканині мозку є результатом:
1321. Жирова дистрофія частіше зустрічається в:
1322. До розвитку загального (поширеного) гемосидерозу призводить:
1323. До гидропичної дистрофії призводять перелічені фактори, крім:
1324. Які зміни в тканинах і органах характерні для холериі
1325. Які зміни є в мигдаликах при скарлатиніі
1326. Які зміни в нирках розвиваються при цукровому діабеті
1327. Яке з перелічених захворювань може ускладнитися амілоїдозомі
1328. Яка з перелічених пухлин метастазує у головний мозокі
1329. До робочої гіпертрофії відносять:
1330. Регенераторна гіпертрофія міокарда здійснюється за рахунок усіх нижчеперелічених процесів, крім:
1331. Видом гіпертрофії в залежності від механізму виникнення є:
1332. До проявів декомпенсації гіпертрофованого серця відносять, крім:
1333. При компенсованій гіпертрофії міокарда спостерігається:
1334. Атрофією називається:
1335. Клітинний атипізм характеризується:
1336. Тканинний атипізм характеризується:
1337. Доброякісні пухлини характеризуються:
1338. Злоякісні пухлини характеризує:
1339. До якого патологічного процесу відносять лейкозі
1340. Основна відмінність гострого лейкозу від хронічного:
1341. Найбільше частим інфекційним ураженням легенів при СНІД є:
1342. Де варто шукати ознаки шунтування кровотоку в ниркахі
1343. Для якого з перелічених органів типові геморагічні інфарктиі
1344. Який нефросклероз називають "первинно зморщена нирка"і
1345. Для яких пухлин характерно переважно лімфогенне метастазуванняі
1346. Що є морфологічним субстратом червоного крапу на поверхні нирок при гострому гломерулонефритіі
1347. Що викликає гостру ниркову недостатністьі
1348. У просвіті капсул нирок виявляється проліферація клітин зовнішнього листка капсули у вигляді "півмісяця". Про яке захворювання це свідчитьі
1349. Про що свідчить поява в печінці і нирках двоядерних клітині
1350. Ознакою якого захворювання є "велика строката нирка"і
1351. Для якого захворювання більш характерна "щитоподібна" ниркаі
1352. Яка стадія алкогольного стеатозу є необоротноюі
1353. Яка ознака свідчить про туберкульозну гранульомуі
1354. Яка ознака характерна для сифілітичної гранульомиі
1355. З яким захворюванням потрібно диференціювати алкогольний стеатозі
1356. Які ознаки характерні для гострого алкогольного гепатитуі
1357. З якими захворюваннями варто диференціювати хронічний алкогольний гепатиті
1358. Диференційна діагностична ознака медикаментозного гепатиту:
1359. Що служить для диференційної діагностики портального і постнекротичного цирозу печінкиі
1360. Вибрати ознаку алкогольного цирозу печінки:
1361. Що є прямим маркером вірусного ураження печінкиі
1362. Яке запалення найбільше часто розвивається у слизової оболонці товстої кишки при дизентеріїі
1363. Яке запалення є у слизової оболонці при дифтеріїі
1364. Виберіть ознаку крупозної пневмонії:
1365. Які ознаки свідчать про хронічне запалення у слизовій оболонціі
1366. Ознака хронічного запалення в слизовій оболонці:
1367. Для гнійного бронхіту характерним є:
1368. Для фібринозного бронхіту характерним є:
1369. Хронічний бронхіт може бути, за винятком:
1370. Для хронічного бронхіту характерним є:
1371. Емфізема легенів - захворювання, що характеризується:
1372. Розрізняють такі варіанти ателектазів, крім:
1373. Мікроскопічна характеристика ателектазу легень:
1374. Морфологічні варіанти при плевриті:
1375. Для хронічної виразки шлунка в стадії ремісії характерно:
1376. Основні гістологічні ознаки алкогольного гепатиту включають зміни, крім:
1377. Для крупозної пневмонії характерним є:
1378. Синонімом "вогнищева пневмонія" є:
1379. Найбільше часта патологоанатомічна знахідка при вогнищевій пневмонії:
1380. Розрізняють такі варіанти бронхіту, крім:
1381. Для ацинуса характерна наявність таких структур, крім:
1382. До ускладнень грипу відносять:
1383. Для крупозної пневмонії є характерним ураження:
1384. До основних ознак алкогольного ураження печінки відносять:
1385. Можливі причини жирової дистрофії печінки:
1386. У дитини до 3 місяців виявляється паренхіматозна жирова дистрофія печінки. Про яке уроджене захворювання варто думатиі
1387. Гострий перитоніт може бути:
1388. Під гломерулонефритом розуміють:
1389. До стереотипних неспецифічних змін головного мозку відносять:
1390. Морфологічні критерії гіпоксії головного мозку:
1391. Які з перелічених ускладнень можуть виникнути при штучній вентиляції легеніві
1392. У середньому шарі аорти виявляється значна плазмоцитарна інфільтрація. Проявом якого захворювання це може бутиі
1393. Наявність гіпертрофії лівого шлуночка і різке розширення порожнин серця свідчать про:
1394. У селезінці виявлений гіаліноз центральних артеріол. Про яке захворювання варто думатиі
1395. Що є кінцем просочування стінок артеріїі
1396. При розриві аорти варто зробити додаткове фарбування:
1397. Яка із перелічених ознак має діагностичне значення при сепсисіі
1398. При хронічному гнійному процесі легенів, селезінки, печінки, нирок, надниркових залоз виявляють щільні маси, що офарблюються Конго-рот у червоний колір. Про що варто думатиі
1399. Метаплазія виникає в:
1400. Що таке нейронофагіяі
1401. При якому захворюванні в кишечнику виявляються виразки, розташовані за довжиною кишечникуі


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів