Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

15. "Патоморфологічні мікроскопічні зміни при наглій смерті"


1015. Морфологічними ознаками хронічної ішемічної хвороби серця є:
1016. Ендокардитом називається:
1017. Розрізняють такі мікроскопічні варіанти міокардитів:
1018. У залежності від характеру ексудату міокардит може бути:
1019. Паренхіматозний міокардит характеризується:
1020. Істинна гіпертрофія міокарда може бути обумовлена:
1021. Істинна гіпертрофія міокарда може бути обумовлена:
1022. Морфологічні зміни в нирках, характерні для гіпертонічної хвороби:
1023. Морфологічні зміни в нирках, характерні для гіпертонічної хвороби:
1024. Морфологічні зміни в нирках, характерні для гіпертонічної хвороби:
1025. Типові мікроскопічні зміни артеріол нирок при гіпертонічній хворобі:
1026. Доліпідна стадія атеросклерозу характеризується:
1027. Морфологічні ознаки бронхіальної астми при смерті на висоті приступу:
1028. Найбільше частими морфологічними змінами при гострій коронарній недостатності у вінцевих артеріях є перелічені, крім:
1029. Типовою морфологічною зміною у вінцевих артеріях при гострій коронарній недостатності є:
1030. При мікроскопічному дослідженні при смерті в перші години від початку приступу гострої коронарної недостатності виявляють зміни, крім:
1031. При мікроскопічному дослідженні при смерті в перші години від початку приступу гострої коронарної недостатності типовими змінами є:
1032. При мікроскопічному дослідженні при смерті в перші години від початку приступу гострої коронарної недостатності типовою зміною в серці є:
1033. Для парагрипозної інфекції при ураженні легенів характерними є:
1034. При аденовірусній інфекції у війковому епітелії бронхів мають місце перелічені зміни, крім:
1035. При аденовірусній інфекції у війчастому епітелії бронхів мають місце такі зміни:
1036. При аденовірусній інфекції в епітелії бронхів типовою зміною є:
1037. Морфологічними критеріями хронічної серцевої недостатності є перелічені, крім:
1038. До морфологічних критеріїв хронічної серцевої недостатності відносять:
1039. Інтерстиціальну пневмонію характеризують перелічені ознаки, крім:
1040. При інтерстиціальній пневмонії характерні такі зміни:
1041. Для гострих вірусних інфекцій характерним є:
1042. Причинами смерті при грипі можуть бути:
1043. У головному мозку при грипі відзначається наявність периваскулярних інфільтратів такого характеру:
1044. Найбільше виражені зміни при грипі спостерігаються в таких структурах:
1045. Найбільше виражені зміни при грипі спостерігаються в:
1046. Яке запалення характерно для грипуі
1047. При ураженні клітинних елементів легенів вірусами, які містять ДНК, найбільше виражені зміни спостерігаються в таких структурах:
1048. При ураженні клітинних елементів легенів вірусами, які містять ДНК, найбільше виражені зміни спостерігаються в таких структурах:
1049. При блискавичних формах грипу найбільше характерною ознакою в легенях є:
1050. При блискавичних формах грипу найбільше характерною ознакою ураження легенів є:
1051. Характерними змінами в клітинах циліндричного епітелію при грипі є:
1052. Гіпертрофією називається:
1053. Гіпертрофією називається:
1054. Мікроскопічні зміни в стінках артерій і артеріол нирок при гіпертонічній хворобі:
1055. При розриві атеросклеротичної аневризми аорти виявляють:
1056. Розрізняють такі типи кардіоміопатій, крім:
1057. Мікроскопічними ознаками кардіоміопатії є перелічені, крім:
1058. При гострому інфаркті міокарда терміном 7 днів характерні такі зміни, крім:
1059. При гострому інфаркті міокарда терміном 7 днів характерні такі зміни, крім:
1060. Гострий інфаркт міокарда рідше усього розвивається в:
1061. При дослідженні з використанням звичайних барвників найбільше ранні зміни в зоні ішемії виявляються в терміні:
1062. У стінці артерій при атеросклеротичному враженні їх виявляються перелічені зміни, крім:
1063. У стінці артерій при атеросклеротичному враженні їх виявляються перелічені зміни, крім:
1064. Укажіть ознаку грипозної інфекції:
1065. Укажіть ознаку грипозної інфекції:
1066. Укажіть ознаку приступу бронхіальної астми:
1067. До ознак приступу бронхіальної астми відносять нижчеперелічені, крім:
1068. До ознак бронхіальної астми відносять нижчеперелічені, крім:
1069. Ознакою алкогольної кардіоміопатії є:
1070. Ознакою алкогольної кардіоміопатії є:
1071. До ознак алкогольної кардіоміопатії відносять нижчеперелічені, крім:
1072. До ознак алкогольної кардіоміопатії відносять нижчеперелічені, крім:
1073. Які зміни спостерігаються у міокарді при алкогольній кардіоміопатіїі
1074. До реакції гіперчутливості негайного типу (ГНТ) відносять всі нижчеперелічені ознаки, крім:
1075. До реакції гіперчутливості уповільненого типу (ГУТ) відносять всі нижчеперелічені ознаки, крім:
1076. Ознака грипозної пневмонії:
1077. Які з перелічених причин смерті характерні для грипуі
1078. Для гіпертеничної хвороби патогномонічні перелічені зміни судин, крім:
1079. Для гіпертонічної хвороби патогномонічні перелічені зміни судин, крім:
1080. Для гіпертонічної хвороби характерні перелічені зміни, крім:
1081. Для гіпертонічного кризу характерними морфологічними проявами є:
1082. Які додаткові методики варто застосувати при спонтанному розриві аортиі
1083. Що виявляє фарбування міокарда за Регоі
1084. Мікроскопічний еквівалент фібриляції шлуночків:
1085. Яке дослідження дозволяє вірогідно діагностувати контрактурні ушкодження міокардіоцитіві
1086. Хронічна алкогольна інтоксикація характеризується переліченими ознаками, крім:
1087. До змін у головному мозку при хронічній алкогольній інтоксикації відносять перелічені, крім:
1088. До змін у головному мозку при хронічній алкогольній інтоксикації відносять перелічені, крім:
1089. Зміни в головному мозку при хронічній алкогольній інтоксикації:
1090. Які зміни в головному мозку при хронічній алкогольній інтоксикаціїі
1091. Для гострого інфаркту міокарда давниною 1 добу характерні перелічені ознаки, крім:
1092. Для гострого інфаркту міокарда давниною 1 добу характерно:
1093. Для гострого інфаркту міокарда давниною 3 доби характерні перелічені зміни, крім:
1094. Для гострого інфаркту міокарда давниною 3 доби характерні перелічені ознаки, крім:
1095. Для гострого інфаркту міокарда терміном 15 днів характерні перелічені ознаки, крім:
1096. Для гострого інфаркту міокарда терміном 15 днів характерні перелічені ознаки, крім:
1097. Виділяють такі основні види гострих ушкоджень кардіоміоцитів, крім:
1098. У патогенезі морфологічних змін при гострому загальному венозному повнокров'ї відіграють роль фактори, крім:
1099. Морфологічними проявами гострого венозного повнокров'я є перелічені зміни, крім:
1100. При наявності тромбоембола в просвіті легеневої артерії потрібно досліджувати:
1101. В інтрамуральних судинах серця виявляються "подушечки" або "нирки". Варто думати про:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів