Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

14. "Патоморфологічні мікроскопічні зміни при отруєннях"


914. У токсикології отрутою називають:
915. У токсикології отрутою називають:
916. При розвитку отруєння розрізняють таку послідовність дії отрути:
917. Принцип класифікації отрут у судовій медицині:
918. Особа, що робить висновок щодо причини смерті хвороби (отруєння) на підставі судово-токсикологічного дослідження:
919. При отруєннях розрізняють такі основні синдроми порушення життєвих функцій:
920. Морфін, кураре, оксид вуглецю, ціаніди, сірководень, їдкі гази призводять до розладу:
921. Метатоксична дія отрути виявляється:
922. Послідовна дія отрути виражається:
923. При отруєнні соляною кислотою слизова оболонка шлунка:
924. При отруєнні оцтовою кислотою слизова оболонка шлунка:
925. Гемоглобінурійний пігментний нефроз спостерігається при отруєнні кислотою:
926. Резорбтивна дія оцтової кислоти виявляється насамперед:
927. Для ускладнень отруєння оцтовою кислотою є типовим:
928. При отруєнні фенолом слизова оболонка шлунка:
929. При отруєнні миш'яком та його сполуками різкі зміни внутрішньої оболонки кишечнику спостерігається:
930. При отруєнні сірчаною кислотою слизова оболонка шлунка:
931. При отруєнні азотною кислотою слизова оболонка шлунка:
932. При отруєннях оцтовою кислотою некроз епітелію звитих канальців спостерігається:
933. При отруєннях оцтовою кислотою формування пігментних циліндрів у нирках відбувається:
934. Кристали оксалату кальцію в канальцях нирок з'являються при отруєнні:
935. При отруєнні щавлевою кислотою переважають ураження:
936. Хлороформ, калій, фосфор, сполуки миш'яку, ртуті, свинцю, нітросполуки призводять до розладу:
937. Цикутотоксин, фосфорорганічні з'єднання, стрихнін призводять до розладу:
938. При отруєнні концентрованими кислотами у верхньому відділі шлунково-кишкового тракту з боку слизової оболонки спостерігається:
939. При отруєнні лугами у верхньому відділі шлунково-кишкового тракту з боку слизової оболонки спостерігається:
940. При отруєнні солями важких металів у верхньому відділі шлунково-кишкового тракту з боку слизової оболонки спостерігається:
941. Яка із ознак найбільше характерна для отруєння лугомі
942. Для отруєння кислотами характерний такий тип некрозу:
943. Яка із перелічених мікроскопічних ознак характерна для отруєння оцтовою кислотоюі
944. Яка із перелічених ознак характерна для отруєння оцтовою кислотоюі
945. Які зміни в органах характерні для гострого отруєння сулемоюі
946. Які зміни в органах характерні для гострого отруєння сулемоюі
947. Які зміни характерні для гострого отруєння сулемоюі
948. Які зміни характерні для гострого отруєння сулемоюі
949. Яка ознака характерна для отруєння етиленгліколем (антифризом)і
950. Яка ознака характерна для отруєння етиленгліколемі
951. Яка ознака характерна для отруєння грибамиі
952. Яка ознака характерна для отруєння грибамиі
953. Яка ознака характерна для отруєння грибамиі
954. Яка ознака характерна для отруєння грибамиі
955. Відмінною рисою фосфорної інтоксикації є:
956. При отруєнні ФОС типовими є перелічені ознаки крім:
957. При отруєннях ФОС типовими є перелічені ознаки, крім:
958. Для отруєння ФОС типовою ознакою є:
959. При отруєнні яким із перелічених речовин можливо розвиток некротичного нефрозуі
960. При отруєнні яким із перелічених речовин можливо розвиток некротичного нефрозуі
961. Некронефроз виникає при:
962. Укажіть основну причину гемолітичних анемій із переважно внутрішньосудинним гемолізом:
963. Причинами гемолітичних анемій із переважно внутрішньосудинним гемолізом можуть бути нижчеперелічені, крім:
964. Гостра ниркова недостатність морфологічно характеризується:
965. Гостра ниркова недостатність морфологічно характеризується:
966. Для гострої ниркової недостатності характерними змінами нирок є:
967. Для гострої ниркової недостатності характерними змінами нирок є:
968. Гостра ниркова недостатність ототожнюється з:
969. Гостра ниркова недостатність ототожнюється з:
970. Для стадії відновлення діурезу при гострій нирковій недостатності характерно:
971. Для гострої печінкової недостатності при отруєнні сулемою характерним є:
972. Для гострої печінкової недостатності при отруєнні сулемою характерною зміною в нирках є:
973. Для гострої печінкової недостатності при гемотрансфузійних конфліктах є характерним:
974. Для гострої печінкової недостатності при гемотрансфузійних конфліктах характерним є:
975. До розвитку некротичного нефрозу можуть призвести токсичні ураження нирок такими речовинами, крім:
976. До розвитку некротичного нефрозу може привести токсичне ураження нирок такими речовинами:
977. Гостра ниркова недостатність має циклічний перебіг, у ній розрізняють такі клінічні стадії, крім:
978. Для початкової ("шокової") стадії гострої ниркової недостатності характерні перелічені ознаки, крім:
979. Для початкової ("шокової") стадії гострої ниркової недостатності характерні перелічені ознаки, крім:
980. Для початкової ("шокової") стадії гострої ниркової недостатності характерно:
981. Для оліго-ануричної стадії гострої ниркової недостатності характерні перелічені ознаки, крім:
982. При диференційній діагностиці отруєння алкоголем і наглої смерті від серцевої патології алкогольна інтоксикація:
983. Алкогольна мікроангіопатія при гострій алкогольній інтоксикації виявляється переліченими ознаками, крім:
984. Алкогольна мікроангіопатія при гострій алкогольній інтоксикації виявляється переліченими ознаками, крім:
985. Алкогольна мікроангіопатія при гострій алкогольній інтоксикації виявляється переліченими ознаками, крім:
986. Алкогольна мікроангіопатія при гострій алкогольній інтоксикації виявляється такою ознакою:
987. Алкогольна мікроангіопатія при гострій алкогольній інтоксикації виявляється такою ознакою:
988. Мікроскопічні зміни у внутрішніх органах при гострому отруєнні етиловим алкоголем:
989. До типових ознак порушення мікроциркуляції при отруєнні етиловим алкоголем відносять перелічені ознаки, крім:
990. До типових ознак порушення мікроциркуляції при отруєнні етиловим алкоголем відносять:
991. До ознак порушення мікроциркуляції при отруєнні етиловим алкоголем відносять:
992. До типових ознак порушення мікроциркуляції при отруєнні етиловим алкоголем відносять:
993. Макроскопічна картина токсичної дистрофії печінки:
994. Типова ознака мікроангіопатії при гострій алкогольній інтоксикації:
995. Ознака мікроангіопатії при гострій алкогольній інтоксикації:
996. Типова ознака мікроангіопатії при гострій алкогольній інтоксикації:
997. Типова ознака мікроангіопатії при гострій алкогольній інтоксикації:
998. Алкогольна мікроангіопатія має характер:
999. Для оліго-ануричної стадії гострої ниркової недостатності характерні перелічені ознаки, крім:
1000. Для оліго-ануричної стадії гострої ниркової недостатності характерним є:
1001. Які з перелічених гістологічних змін характерні для олігоануричної стадії гострої ниркової недостатностіі
1002. При отруєнні якою речовиною в препаратах нирок виявляються кристали оксалату кальціюі
1003. Двосторонні некрози коркового шару нирок зустрічаються при отруєнні:
1004. Двосторонні некрози коркового шару нирок зустрічаються при отруєнні:
1005. Балонна дистрофія епітелію канальців нирок характерна для отруєння:
1006. При отруєнні хлорованими вуглеводнями лобулярні некрози печінки починаються:
1007. При дії отрут може розвитися шок:
1008. Для дії отрут характерний розвиток таких станів:
1009. При диференційній діагностиці отруєння алкоголем і наглої смерті патологію серцево-судинної системи варто вважати фактором, що:
1010. Зміни кровообігу в капілярах при алкогольній інтоксикації пов'язані:
1011. У розвитку органної патології при алкогольній інтоксикації первинним є:
1012. При смерті від отруєння етиловим алкоголем кількість глікогену в м'язі серця:
1013. При смерті від отруєння етиловим алкоголем вміст глікогену в печінці:
1014. При смерті від отруєння етиловим алкоголем вміст глікогену в скелетних м'язах:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів