Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

11. "Патоморфологічні мікроскопічні зміни при порушеннях зовнішнього дихання, викликаного механічними перешкодами"


835. Під механічною асфіксією варто розуміти гострий патологічний процес, що розвивається від:
836. До ознак смерті, що швидко наступила, відносять нижчеперелічені, крім:
837. До ознак смерті, що швидко наступила, відносять нижчеперелічені, крім:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів