Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


305. Судово-медична гістологія

1. "Судово-медична експертиза в системі охорони здоров'я"


1. Бюро судово-медичної експертизи є:
2. У якому документі передбачене обов'язкове проведення судово-медичної експертизи:
3. У яких випадках призначення судово-медичної експертизи є обов'язковим:
4. Відповідно до КПК призначення судово-медичної експертизи є обов'язковим:
5. Відповідно до КПК призначення судово-медичної експертизи обов'язково:
6. Відповідно до КПК доказами у кримінальній справі є:
7. Основним завданням судово-медичної служби є:
8. Основна діяльність бюро судово-медичної експертизи спрямована на:
9. Основними завданнями бюро СМЕ є забезпечення проведення судово-медичних експертиз:
10. Штат бюро СМЕ затверджуються відповідно до:
11. У перелік завдань судово-медичного гістолога входить:
12. Право порушувати кримінальну справу в межах своєї компетенції надане:
13. Експерт дає висновок:
14. Відповідно до КПК виключне право оцінки доказів має:
15. Чи повинна бути мотивована незгода з висновком експерта особою, що проводить дізнанняі
16. У посадові обов'язки судово-медичного експерта відділення судово-медичної гістології входить:
17. Порядок роботи бюро судово-медичної експертизи визначається такими нормативними документами:
18. До складу бюро судово-медичної експертизи входять:
19. Бюро судово-медичної експертизи областей в адміністративно-господарському відношенні підкоряються:
20. Бюро судово-медичної експертизи областей у методичному відношенні підпорядковані:
21. Начальник бюро судово-медичної експертизи призначається на посаду і звільняється:
22. Збирати докази в справі має право:
23. Скільки повинні зберігатися речові докази відповідно до КПКі
24. Відповідно до КПК речові докази повинні зберігатися:
25. Відділення судово-медичної гістології є структурним підрозділом:
26. До складу комісії по знищенню речових доказів повинні входити:
27. Підставою для проведення судово-медичної експертизи (дослідження) є:
28. При проведенні якої експертизи участь експертів різних медичних спеціальностей є обов'язковоюі
29. Завідувач відділеннями судово-медичної гістології, бюро судово-медичної експертизи в практичному, організаційно-методичному та адміністративно-господарському відношенні підпорядкований:
30. Завідуючий відділенням керується у своїй роботі:
31. Завідуючий відділенням бюро СМЕ зобов'язаний:
32. Завідуючий відділенням бюро СМЕ має право:
33. Судово-медичний експерт-гістолог у своїй роботі безпосередньо підпорядкований:
34. Судово-медичний експерт зобов'язаний:
35. Хто має право бути присутнім при експертизі трупаі
36. При проведенні судово-медичної експертизи присутність обвинувачуваного й інших осіб:
37. Хто приймає рішення про допуск обвинувачуваного або інших осіб бути присутнім при проведенні судово-медичної експертизиі
38. При огляді особи іншої статі, якщо це пов'язано з її оголенням, присутність слідчого:
39. При проведенні експертизи слідчий:
40. Відповідно до КПК експертиза призначається у випадку, коли для рішення певних питань по справі необхідні:
41. Відповідно до "Закону про судову експертизу" експертна діяльність може здійснюватися:
42. Керівник експертного закладу не вправі:
43. Підставою для проведення секції трупа є:
44. Органи і тканини трупа для гістологічного дослідження вилучає:
45. Для особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора і суду висновок експерта є:
46. Які існують види судово-медичних експертиз відповідно до КПК:
47. У яких випадках призначається додаткова експертизаі
48. Додаткова експертиза призначається:
49. Допит експерта проводиться:
50. Висновок експерта є:
51. Проведення додаткової експертизи може бути доручене:
52. У яких випадках призначається повторна експертизаі
53. Проведення повторної експертизи може бути доручено тільки:
54. Відповідно до КПК судово-медичний експерт зобов'язаний:
55. Відповідно до КПК судово-медичний експерт має право:
56. Судово-медичний експерт не має права:
57. Експерт зобов'язаний відмовитися від дачі висновку, якщо:
58. В якості спеціаліста судово-медичний експерт може брати участь:
59. При участі в слідчих діях в обов'язок спеціаліста в галузі судової медицини входить:
60. Хто повинен проводити зовнішній огляд трупа на місці його виявленняі
61. При участі експерта відділення судово-медичної гістології в огляді трупа його участь у проведенні експертизи по даній справі:
62. Ексгумація трупа проводиться:
63. Експертом може бути призначена:
64. Згідно КПК проведення експертизи доручається:
65. Експерт - співробітник експертного закладу несе кримінальну відповідальність:
66. Що є підставою для відмови від виконання судово-гістологічного дослідженняі
67. У "Висновку експерта" питання приводяться:
68. Відповіді на питання постанови судово-медичний експерт може викладати:
69. Якщо зміст питання, викладеного в постанові експерту не ясний, він повинний:
70. Пропозицію слідчого щодо використання конкретного методу дослідження експерт:
71. Висновок експерта відповідно до КПК:
72. При одержанні постанови про призначення судово-медичної експертизи начальник бюро зобов'язаний:
73. До професійних порушень медичних працівників не відносять:
74. Лікарські помилки класифікуються на:
75. Які злочини в зв'язку з медичною діяльністю є навмиснимиі
76. За технічно неправильне проведення операції лікар може нести:
77. У посадові обов'язки судово-медичного гістолога входить:
78. Бюро судово-медичної експертизи областей у методичному відношенні підпорядковані:
79. Відповідальність за схоронність речових доказів у відділенні несе:
80. Підставою для проведення судово-гістологічного дослідження є:
81. Документація відділення судово-медичної гістології:
82. У який термін відповідно до інструкції про проведення судово-медичної експертизи експерт зобов'язаний закінчити акт дослідження (експертизу) трупаі
83. Система судово-медичної служби України включає:
84. При проведенні якої експертизи участь експертів різних медичних спеціальностей є обов'язковоюі
85. Завідуючий відділенням судово-медичної гістології бюро СМЕ в практичному, організаційно-методичному й адміністративно-господарському відношенні підпорядкований:
86. Проведення додаткової експертизи може бути доручене:
87. Згідно до КПК судово-медичний експерт зобов'язаний:
88. Судово-медичний експерт не має права:
89. Чи зобов'язаний експерт обгрунтувати неможливість відповіді на поставлені питанняі
90. Чи може бути експертиза закінчена іншим експертом у випадку перебування експерта, що розпочав експертизу, у відпустці або відрядженніі
91. До професійних порушень медичних працівників відносять:
92. Які злочини, пов'язані з медичною діяльністю, є навмиснимиі
93. Лікарські помилки засновані на:
94. Судово-медичний експерт не має права:
95. При участі в слідчих діях в обов'язки спеціаліста в галузі судової медицини входить:
96. Сукупність моральних норм професійної діяльності медичних працівників називається:
97. Сукупність етичних норм виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків називається:
98. За дачу свідомо неправдивого висновку і розголошення даних попереднього слідства до судового експерта можуть бути застосовані:
99. Перелік питань, які поставлені слідчим (судом), експерт:
100. Відділення судово-медичної гістології повинні мати:
101. Відділення судово-медичної гістології повинно мати:
102. У відділенні судово-медичної гістології є така документація:
103. Судово-гістологічну експертизу можуть проводити:
104. Об'єктами дослідження у відділенні судово-медичної гістології є перелічені об'єкти, крім:
105. Об'єктом судово-гістологічного дослідження можуть бути:
106. Виготовлення препаратів для дослідження на планктон виконується:
107. Прийом об'єктів і документів до них проводять:
108. Реєстрація об'єктів, що надійшли, у реєстраційному журналі виконується:
109. Реєстраційний журнал зберігається в архіві бюро протягом:
110. При проведенні первинних експертиз частина об'єктів залишається у формаліновому архіві:
111. При проведенні додаткових експертиз:
112. При проведенні повторних експертиз використовуються:
113. Робочий журнал судово-медичного експерта-гістолога зберігається в архіві бюро протягом:
114. Висновок експерта відділення судово-медичної гістології будується:
115. Копія Висновку експерта (Акта судово-гістологічного дослідження) зберігається в архіві бюро:
116. Термін проведення судово-гістологічної експертизи не повинний перевищувати:
117. Органи і тканини трупа вилучає для гістологічного дослідження:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів