Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


304. Дезінфекційна справа

6. "Дезінфекційна та стерилізаційна апаратура"


1066. Діючими агентами в дезінфекційних камерах є:
1067. До типів дезкамер відносяться:
1068. По засобам дезінфекції дезкамери підрозділяються:
1069. По засобам завантаження дезкамери розрізняють:
1070. До видів дезкамер відносяться:
1071. У комбінованих дезкамерах використовується:
1072. Діючим агентом у парових дезкамерах є:
1073. По джерелу паропостачання електричні дезкамери відносяться до:
1074. Діючим агентом в електричних дезкамерах є:
1075. До методів контролю роботи дезкамер відносяться:
1076. Вимогами до установки дезінфекційної камери передбачається:
1077. До вимог, що пред'являються до всіх типів дезінфекційних камер відносяться:
1078. За формою дезінфекційні камери підрозділяються на:
1079. Складовими частинами парової дезкамери є:
1080. До складових частин комбінованої дезкамери відносяться:
1081. Пристосування для запровадження агента /хімічного/ установлюється на дезкамерах:
1082. Плануванням камерного залу передбачається:
1083. Температурний режим у повітряних дезкамерах забезпечує:
1084. До видів парових дезінфекційних камер відносяться:
1085. Температурним режимом при паровій дезінсекції вовняного одягу передбачається:
1086. Дезінфекція об "єктів у парових дезкамерах проводиться:
1087. До об'єктів, що не підлягають парової дезінфекції, відносяться:
1088. Час дезінфекційної витримай при паровій дезінфекції залежить:
1089. Особливістю парової дезінфекції в дезкамерах є:
1090. До хиб парового засобу дезінфекції і дезінсекції об'єктів у дезкамерах відносяться:
1091. Контрольно-вимірювальними приладами на парових дезкамерах є:
1092. До складових частин приточно-витяжного засобу парової дезінфекційної камери відносяться:
1093. Манометр установлюється на дезкамерах:
1094. Безпека експлуатації парових дезкамер забезпечується:
1095. Джерелами тепла в дезкамерах є:
1096. До власне камери відносяться:
1097. До приладів для запровадження хімічного агента в дезкамерах відносяться:
1098. Умовними позначеннями дезкамер передбачається:
1099. Засобом дезінфекції книг, що надійшли з осередків кишкових інфекцій, є:
1100. Об'єктами для пароповітряної дезінфекції в дезкамерах з осередків черевного тифу є:
1101. Під сеансом дезінфекції в дезкамері розуміють:
1102. Режими дезінфекції об'єктів за пароформаліновим засобом в дезкамерах розрізняють:
1103. Пароформалінова дезінфекція об'єктів здійснюється в дезкамерах:
1104. При звичайному режимі пароповітряної дезінфекції об'єктів, що надійшли з осередків дифтерії, температура в дезкамері рекомендується:
1105. Режими дезінфекції об'єктів за пароповітряним засобом в дезкамерах розрізняють:
1106. Температура в пересувній дезкамері при пароповітряній дезінфекції об'єктів, що надійшли з осередків дизентерії у військовій частині, з ущільненим завантаженням рекомендується:
1107. Пароформаліновій дезінфекції в дезкамерах піддаються:
1108. Норма завантаження при пароформаліновій дезінфекції в дезкамерах залежить:
1109. Нейтралізація формальдегіду при пароформаліновій дезінфекції об'єктів у дезкамерах рекомендується:
1110. Концентрація нашатирного спирту для нейтралізації формальдегіду в дезкамерах рекомендується:
1111. Об'єктами дезінфекції з осередків черевного тифу за пароформаліновим засобом в дезкамерах є:
1112. Режим дезінфекції об'єктів з осередків сибірської виразки за пароформаліновим засобом в дезкамерах рекомендується:
1113. Пароповітряна дезінсекція об'єктів здійснюється в дезкамерах:
1114. Пароповітряній дезінфекції в дезкамерах піддаються:
1115. Пароповітряній дезинсекції в дезкамерах піддають:
1116. Температура в дезкамері при пароповітряній дезінфекції об'єктів, що надійшли з осередків сибірської виразки, рекомендується:
1117. При пароповітряній дезінфекції книг, контамінованих збудниками кишкових і краплинних інфекцій, температура в дезкамерах припускається:
1118. При пароповітряній дезінсекції вовняного одягу, постільних приналежностей температура в дезкамері по звичайному режимі рекомендується:
1119. Гранично припустимою температурою при пароповітряній дезінфекції об'єктів у дезкамерах є:
1120. Температура в дезкамерах при пароформаліновій дезінфекції об'єктів за звичайним режимом знаходиться в межах:
1121. Температура в дезкамерах при пароповітряній дезінсекції об'єктів припускається:
1122. Повітряної дезінсекції в камерах при температурі 105 град. С підлягають:
1123. Температура при повітряній дезінсекції хутряного одягу в камерах не припускається вище:
1124. Гранично припустимою температурою повітря в повітряних камерах є:
1125. Джерелом нагрівання повітря в повітряних камерах є:
1126. Повітряної дезінсекції в камерах піддають:
1127. Показаннями для повітряної дезінсекції об'єктів у камерах є:
1128. До дезінфекційних камер, у яких проводиться пароформалінова дезінфекція, відносяться:
1129. До засобу дезінфекції в дезкамерах для бавовняного і вовняного одягу, що надійшли з осередку вірусного гепатиту, ставиться:
1130. Засобом дезінфекції книг, що надійшли з осередків туберкульозу, у дезкамерах є:
1131. Засобом дезінфекції гумових виробів і гумового взуття в дезкамерах є:
1132. Засобом дезінсекції об'єктів у дезкамерах є:
1133. До дезінфекційних камер, у яких проводиться парова дезінфекція об'єктів, відносяться:
1134. Під дезінфекційні камери на промислових підприємствах можуть бути пристосовані:
1135. Промисловий агрегат, пристосований під дезінфекційну камеру, повинний бути оснащений:
1136. Діючим агентом в агрегатах, пристосованих під пароформалінові камери, є:
1137. Організацією санітарного пропускника передбачається:
1138. При проектуванні санітарного пропускника виходять:
1139. Організацією санітарної обробки в тимчасовому помешканні передбачається використання:
1140. До апаратів, застосовуваним для дезінфекції і дезінсекції, відносяться:
1141. до апаратів для розпилення дезінфікуючих і рідин, що дезінсицирують, відносяться:
1142. До апаратів для позпорошення порошків і дустів відносяться:
1143. До аерозольної апаратури відносяться:
1144. Аерозольний балон є:
1145. "Автомакс " призначений:
1146. Дезінфаль призначений:
1147. Оптимальним агентом, що стерилізує, у парових стерилізаторах є:
1148. До видів парової стерилізації ставиться:
1149. До причин, що не забезпечують стерилізацію, відносять:
1150. У залежності від засобу нагрівання, парові стерилізатори підрозділяються:
1151. У залежності від форми стерилізаційної камери, парові стерилізатори підрозділяють:
1152. Термінами зміни фильтрів у парових стерилізаторах є:
1153. До числа виробів, що рекомендуються для стерилізації в парових стерилізаторах, відносяться:
1154. До устаткування централізованих стерилізаціонних лікарень на 1000 койок і вище ставиться:
1155. При стерилізації в скороварці "хвилинка " у якості агента, що стерилізує, використовують:
1156. Стерилізація сухим гарячим повітрям рекомендується:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів