Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


304. Дезінфекційна справа

5. "Стерилізація"


974. Основною задачею стерилізації є:
975. До принципів застосування інгібіторів корозії відносяться:
976. До методик застосування інгібіторів корозії відносяться:
977. До миючих засобів для передстерилізаційного очищення відносяться:
978. На передстерилізаційному очищенні миючі розчини змінюються:
979. До миючих засобів, у яких дозволене кип'ятіння інструментарія відносяться:
980. Миючий розчин із інгібитором до використання бережуть:
981. До складу миючого розчину з олеатом натрію входить:
982. Для замочування інструментарія з плямами корозії використовують:
983. Вибір методу стерилізації медичних металевих інструментів визначається:
984. До контрольних проб на наявність залишків крові відносяться:
985. До контрольних проб на наявність залишків миючих засобів відносяться:
986. Агентами, що стерилізують, при температурній стерилізації є:
987. Гідностями парового методу стерилізації є:
988. Етапами парового методу стерилізації є:
989. Оптимальними режимами стерилізації в парових стерилізаторах є:
990. До режимів підсушування простерилізованих виробів відносяться:
991. Стерилізації в повітряних стерилізаторах полежнуть:
992. До гідностей стерилізації сухим гарячим повітрям відносяться:
993. Упаковуванням для стерилізації в парових стерилізаторах є:
994. Упаковуванням для стерилізації в повітряних стерилізаторах є:
995. Оптимальними термінами збереження простерилізованих у повітряному стерилізаторі виробів є:
996. До методів контролю стерилізаційної апаратури відносяться:
997. Для бактеріологічного контролю парових стерилізаторів використовують:
998. Для бактеріологічного контролю повітряних стерилізаторів використовують:
999. Самоконтроль роботи стерилізаторів здійснюють:
1000. До методів, який здійснюється самоконтроль, відносяться:
1001. Носіями висушених спор тест-культур у біотестах, призначених для контролю парових стерилізаторів, є:
1002. Показниками якості роботи стерилізаторів є:
1003. До хімічних тестів для контролю парових стерилізаторів у режимі 120 град. відносяться:
1004. Хімічними тестами для контролю роботи парових стерилізаторів у режимі 132 град. є:
1005. Для оперативного контролю сукупності декількох параметрів режимів роботи парових стерилізаторів /температура, наявність залишкового повітря, присутність водяного насиченого пари під надлишковим тиском / призначені:
1006. До холодних методів стерилізації відносяться:
1007. До хімічних препаратів, використовуваним для стерилізації, відносяться:
1008. До стерилянтів, застосовуваним в аерозолі, ставиться:
1009. До хімічних газоподібних засобів, застосовуваним у стерилізації, відносяться:
1010. Пакувальним матеріалом при газовій стерилізації є:
1011. Стерилізації газовим методом піддаються:
1012. Ціллю застосування ультразвука в дезінфекції є:
1013. Для стерилізації іонізуючим випромінюванням використовують:
1014. До чинників, що впливають на чутливість мікроорганізмів до іонізуючого випромінювання, відносяться:
1015. Ефективність стерилізації іонізуючим випромінюванням залежить від:
1016. Термінами зберігання стерильності виробів, які простерилізовані у двошаровому упаковуванні іонізуючим випромінюванням, є:
1017. Вибір методу стерилізації медичного металевого інструментарію визначається:
1018. Для дезінфекції інструментів, контамінованих суперечками мікроорганізмів, застосовують:
1019. Для дезінфекції інструментів при вірусному гепатиті застосовують:
1020. Для дезінфекції інструментів при туберкульозі застосовують:
1021. При дезінфекції інструментів дезрозчин змінюють:
1022. До фізичних методів дезінфекції інструментарія відносяться:
1023. До режимів дезінфекції кип'ятінням відносяться:
1024. До режимів підсушування інструментарія перед стерилізацією відносяться:
1025. Вибір методу дезінфекції медичного інструментарія визначається:
1026. До режимів стерилізації гумових рукавичок у парових стерилізаторах відносяться:
1027. Для стерилізації виробів із полімерних матеріалів використовують:
1028. Терміном збереження розчину дезоксон-1 для стерилізації є:
1029. Розчин перекису водню для стерилізації може зберігатися:
1030. Виробами, що стерилізуються в 6% розчині перекису водню, є:
1031. Терміни зберігання стерильності виробів, простерилізованих газовим методом, визначаються:
1032. Розчин аміаку є:
1033. До режимів дезінфекції виробів медичного призначення паровим методом відносяться:
1034. До режимів дезінфекції виробів медичного призначення повітряним методом відносяться:
1035. До виробів, для яких рекомендований паровий метод дезінфекції, відносяться:
1036. До дезінфікуючих агентів, застосовуваним для дезінфекції інструментарію при вірусних гепатитах, відносяться:
1037. До дезінфікуючих агентів, застосовуваним для дезінфекції виробів медичного призначення при туберкульозі, відносяться:
1038. До препаратів, який проводять дезінфекцію інструментів до гнучких ендоскопів, відносяться:
1039. До режимів обробки інструментів до гнучких ендоскопів глутаровим альдегідом при туберкульозі відносяться:
1040. Для стерилізації жорстких і гнучких ендоскопів використовують:
1041. До термінів зберігання стерильності інструментів до гнучких ендоскопів, простерилізованих глутаровим альдегідом, відносяться:
1042. Тривалість стерилізації жорстких ендоскопів і інструментів до гнучких ендоскопів парами розчину формальдегиду в етиловому спирті складає:
1043. Термінами зберігання стерильності інструментів до гнучких ендоскопів у паперовому упаковуванні, простерилізованих парами формальдегіду в етиловому спирті, є:
1044. Кратність бактеріологічного контролю стерильності ендоскопів у лабораторії лікувально-профілактичної установи складає:
1045. Пробами контролю якості передстерилізаціонній очищення ендоскопів є:
1046. До фізичних методів стерилізації лігатурного шовного матеріалу відносяться:
1047. До препаратів, застосовуваним при хімічному методі стерилізації лігатурного шовного матеріалу, відносяться:
1048. До методів стерилізації лігатурного шовного матеріалу відносяться:
1049. Спирт, у якому зберігається стерильний лігатурний шовний матеріал, змінюється:
1050. До термінів зміни фільтра в стерилізаційній коробці /за умови 1 - 2-х циклів стерилізації в день/ відносяться:
1051. У якості фільтра в стерилізаційній коробці використовують:
1052. До методів стерилізації гемосорбентів у лікувально-профілактичних установах відносяться:
1053. Режимом стерилізації гемосорбентів паровим методом у лікувально-профілактичних установах є:
1054. Ініціальною контамінацією гемосорбентів на 1 г сорбенту є:
1055. Кратність проведення бактеріологічного контролю гемосорбентів, що стерилізуються в умовах лікувально-профілактичних установ, баклабораторіями цих установ складає:
1056. Кратність проведення бактеріологічного контролю гемосорбентів, що стерилізуються в умовах лікувально-профілактичної установи, лабораторіями санепідстанцій, складає:
1057. Терміном інкубації посівів після стерилізації гемосорбентів паровим методом є:
1058. Методом стерилізації стоматологічного інструментарія /крім дзеркал і наконечників/ є:
1059. До режимів стерилізації стоматологічного інструментарія сухим гарячим повітрям відносяться:
1060. Дезінфекцію зуболікарських наконечників проводять:
1061. До препаратів, застосовуваним для дезінфекції стоматологічних дзеркал відносяться:
1062. Кратність бактеріологічного контролю стерилізації стоматологічного інструментарію лабораторіями лікувальних заснувань складає:
1063. До препаратів, які застосовуються для обробки рук хірургів, відносяться:
1064. До препаратів із добавкою, що утворюють плівку, для обробки рук хірургів відносяться:
1065. Термінами зберігання водяних розчинів дегміну і дегміциду є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів