Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


304. Дезінфекційна справа

4. "Дератизація"


866. Основною задачею дератизації є:
867. Епідеміологічне значення гризунів полягає:
868. До синантропних гризунів, що подають найбільшу епідеміологічну небезпеку для людини відносяться:
869. Головна епідеміологічна небезпека будинкової миші полягає:
870. Добова потреба сірого пацюка в їжі складає:
871. Середня тривалість життя сірого пацюка складає:
872. Загальною біологічною ознакою для всіх гризунів є:
873. Загибель сірого пацюка при відсутності їжа наступає через:
874. До загальних біологічних ознак для всіх гризунів відносяться:
875. Основний економічний збиток, який завдається гризунами, полягає:
876. До особо небезпечних інфекцій, у розповсюдженні яких беруть участь гризуни, відносяться:
877. До видів дератизації відносяться:
878. До форм дератизації відносяться:
879. Формами організації дератизації є:
880. До профілактичних заходів щодо боротьби з гризунами відносяться:
881. До методів винищування гризунів відносяться:
882. До основного методу винищування гризунів ставиться:
883. Санітарно-технічні заходи щодо боротьби з гризунами включають:
884. До механічних засобів дератизації відносяться:
885. З мікроорганізмів для винищування гризунів широко використовується:
886. Бактеріальними препаратами, впровадженими в практику боротьби з гризунами, є:
887. Обмеженням і протипоказанням до застосування баккультур для винищування гризунів є:
888. Родентициди по дії на організм тварини подрозділяються:
889. Вимогами до родентицидам передбачається:
890. До форм застосування родентицидів відносяться:
891. У якості атрактантів при виготовленні принад використовується:
892. Правилами збереження родентицидів дозволяється:
893. У лабораторії по готуванню дератизаційних принад припускається:
894. За збереження і видачу родентицидів відповідає:
895. Попереднє підгодовування гризунів проводиться:
896. При готуванні харчової отруєної принади враховуються:
897. При готуванні і застосуванні харчової принади припускається:
898. На поїдаємість принади гризунами не впливає:
899. Початковими заходами при використанні приманного засобу винищування гризунів є:
900. Розкладка харчової отруєної принади проводиться:
901. Вимогами до організації дератлабораторій припускається:
902. Вимогами до ратицидів припускається:
903. До родентицидів, що получили широке застосування, відносяться:
904. До родентицидів гострої дії відносяться:
905. Родентицидами системної дії є:
906. Механізм дії родентицидів із групи органічних сполук фтору полягає:
907. Механізм дії фосфіду цинку полягає:
908. Засобами застосування родентицидів гострої дії є:
909. До форм застосування фосфіду цинку відносяться:
910. Родентициди гострої дії застосовуються:
911. До показань для застосування родентицидів гострої дії відносяться:
912. До методів визначення ефективності родентицидів відносяться:
913. Фторацетомід є отрутою:
914. Для застосування фосфід цинку вирішується:
915. Родентициди хронічної дії характеризуються:
916. До родентицидів хронічної дії відносяться:
917. Кращим родентицидом для застосування у водяних принадах є:
918. До форм застосування родентицидів хронічної дії відносяться:
919. Основною особливістю методики застосування антикоагулянтів є:
920. До форм застосування монофторину відносяться:
921. До засобів для нейтралізації дії антикоагулянтів відносяться:
922. При отруєнні фосфідом цинку зі спеціальних протиотрут рекомендується:
923. До засобів для знешкодження і прання спецодягу після робіт з дератизації відносяться:
924. Винищувальні засоби у відношенні будинкових мишей застосовуються:
925. Тактикою боротьби з гризунами в даний час передбачається:
926. До основних якісних показників дератизації відносяться:
927. При проведенні хімічного контролю родентицидів і харчових отруєних принад визначається:
928. Самим достовірним показником розміру вільної від гризунів площі є середньомісячний показник:
929. При аналізі по вільним від гризунів будівлям використовується середньомісячний показник:
930. Критеріями оцінки по числу засліжених гризунами площадок є:
931. При контролі якості дератизації рекомендується:
932. Урахування чисельності гризунів у населених пунктах проводиться:
933. Першим етапом при проведенні урахування чисельності гризунів у населених пунктах передбачається:
934. Чисельність гризунів кожного виду визначається:
935. Інтенсивність заселення об'єктів гризунами визначається:
936. При урахуванні чисельності гризунів у відкритих стадіях враховується:
937. Особливістю дератизації в осередках особо небезпечних інфекцій є:
938. До основних місць для обробк?? родентицидами в осередках інфекційних захворювань відносяться:
939. До форм застосування родентицидів в осередках інфекційних захворювань відносяться:
940. Методами знешкодження полеглих гризунів є:
941. Якість дератизації оцінюється:
942. Особливістю хімічного методу дератизації в дитячих дошкільних установах є:
943. До хімічних засобів, що рекомендується для дератизації в лікувально-профілактичних установах відносяться:
944. Особливістю проведення дератизації на підприємствах суспільного харчування й у продовольчих магазинах є:
945. Показаннями до проведення дератизації на відкритих територіях є:
946. До хімічних засобів дератизації, застосовуваних на підприємствах по переробці м'яса, риби, молочних продуктів, відносяться:
947. До отруєних принадами, використовуваним для боротьби з гризунами в житлових комунальних будинках відносяться:
948. До родентицидів, рекомендованим для боротьби з гризунами на промислових об'єктах /заводи, фабрики/ відносяться:
949. до засобів застосування родентицидів на морських судах відносяться:
950. Основними місцями мешкання сірих пацюків на морських судах є:
951. До основних місць мешкання чорних пацюків на морських судах відносяться:
952. Основним методом знищення гризунів на морських судах є:
953. Показанням для газації морських судів є:
954. Головною формою організації дератизації в портах і портових містах є:
955. Роботою, проведеної в портах по суцільної систематичної дератизації, враховується:
956. Урахування чисельності гризунів у портах і портових містах проводиться:
957. Основними об'єктами для заселення сірими пацюками в сільській місцевості є:
958. До родентицидів, використовуваним для обробці ділянок відкритої території відносяться:
959. Зонами активності сірих пацюків у багатоповерхових житлових будинках є:
960. Чисельність сірого пацюка в підвалах житлових будинків знижується:
961. Будинкові миші в житлових будинках заселяють:
962. До основних форм застосування родентицидів на об'єктах із підвищеною вологістю відносяться:
963. Чисельність сірого пацюка в шахтах значно знижується:
964. Заселення шахт сірим пацюком відбувається:
965. До основних місць мешкання сірих пацюків у шахтах відносяться:
966. Основним чинником, що сприяє заселенню шахт сірими пацюками, є:
967. Основними винищувальними заходами, проведеними в шахтах, є:
968. Основною формою застосування родентицидів у шахтах є:
969. Основним показником ефективності дератизації в шахтах є:
970. Найбільше численними гризунами, що живуть на плодоовочевих базах є:
971. Урахування гризунів у помешканнях складів на овочебазах проводиться:
972. Урахування гризунів на території овочебази проводиться:
973. До родентицидів, застосовуваним у помешканнях овочесховищ, відносяться:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів