Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


304. Дезінфекційна справа

3. "Дезінсекція"


529. Термін "дезинсекція " уперше запропонував:
530. У сучасних умовах дезинсекція розглядається як:
531. Основними розділами дезінсекції є:
532. Основною задачею медичної дезінсекції є:
533. Обов'язкове виконання дезінсекції, дезінфекції і дератизації потрібно в осередках:
534. Видами дезінсекції є:
535. Осередкова дезінсекція призначається:
536. Формами осередкової дезинсекції є:
537. Осередкова заключна дезінсекція виконується:
538. Осередкова поточна дезінсекція виконується:
539. Формами профілактичної дезинсекції є:
540. Планова профілактична дезинсекція регламентується:
541. Профілактична дезінсекція за показниками призначається:
542. Основною особливістю осередкової дезинсекції є:
543. Основною особливістю профілактичної дезинсекції є:
544. Комплекс заходів щодо боротьби з членістоногими включає:
545. Нові підходи до планування і здійснення дезинсекції передбачають:
546. Профілактичними заходами в дезінсекції передбачається:
547. Винищувальними заходами в дезинсекції передбачається:
548. Головними заходами в медичній дезинсекції є:
549. Методами дезинсекції є:
550. Біологічний метод заснований на застосуванні:
551. У основу класифікації біологічних засобів дезинсекції включають:
552. З гормональних препаратів широкого инсектицідного спектра впливу до застосування в практичних умовах рекомендуються:
553. Механічний метод дезінсекції заснований:
554. У практичній дезинсекції механічний метод оцінюється:
555. Засобами механічного методу дезінсекції є:
556. Фізичний метод дезінсекції заснований:
557. Засобами фізичного методу дезинсекції є:
558. Хімічний метод дезінсекції заснований на застосуванні засобів:
559. Інсектициди в залежності від згубної їхньої дії на фази розвитку членістоногих підрозділяються:
560. Вираженою імагоцидною дією володіють:
561. Вираженою ларвіцидною дією володіють:
562. Вираженою овіцидною дією володіють:
563. Інсектициди в залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих підрозділяються:
564. До групи інсектицидів контактної дії відносяться:
565. До групи інсектицидів кишкової дії відносяться:
566. До групи інсектицидів дихальної дії відносяться:
567. За гігієнічною класифікацією інсектициди подрозділяються:
568. До першого класу небезпеки хімічних речовин відносяться:
569. До другого класу небезпеки хімічних речовин відносяться:
570. До третього класу небезпеки хімічних речовин відносяться:
571. До четвертого класу небезпеки хімічних речовин відносяться:
572. По хімічній структурі інсектициди підрозділяються:
573. У групу хлорорганічних з'єднань входять:
574. У групу фосфорорганічних з'єднань входять:
575. У групу синтетичних пиретоїдів входять:
576. У групу похідних карбамінової кислоти входять:
577. У групу різноманітних хімічних сполук, що обладає інсектицидними властивостями входять:
578. Додатковими вимогами до інсектицидів є:
579. Стійкість членістоногих до застосовуваних інсектицидів розрізняють:
580. Механізм специфічної стійкості може бути:
581. Специфічна стійкість членістоногими може вироблятися до впливу:
582. Запобігання виробітки членістоногими стійкості до інсектицидів досягається:
583. Основним напрямком по боротьбі з резистентними популяціями членістоногих є:
584. Періодами отруєння членістоногих інсектицидами є:
585. Ентомологічним контролем інсектицидних препаратів передбачається:
586. Для введення в практику медичної дезинсекції нового інсектициду необхідно знати:
587. Основними препаративними формами інсектицидів є:
588. Рівномірний розподіл інсектициду по поверхні, прилипаємість і високу ефективність забезпечують:
589. Найбільше прийнятною препаративною формою інсектициду для обробки пористих поверхонь, що впитують, є:
590. Для дезінсекції водяної поверхні використовується:
591. Тривала інсектицидна дія на оброблених об'єктах забезпечує:
592. Специфічною препаративною формою застосування інсектицидів є:
593. Новою препаративною формою застосування інсектицидів є:
594. У формі парафінованих принад застосовуються:
595. Парепаративними формами інсектицидів, придатними для готування водяних робочих розчинів, є:
596. Для одержання аерозолей інсектицидів випускаються:
597. Ступінь токсичності інсектицидних препаратів вимірюється:
598. Ступінь екологічної небезпеки інсектицидів вимірюється:
599. Зберігання активності інсектициду на оброблених об'єктах називається:
600. Ступінь гігієнічної небезпеки інсектицидів вимірюється:
601. Методами лабораторного ентомологічного контролю токсичності інсектициду є:
602. Ентомологічний контроль ефективності обробки проводиться:
603. Перспективними для використання варто вважати інсектициди:
604. Фосфорорганічні інсектициди є:
605. По механізму дії на членістоногих фосфорорганічні інсектициди відносяться:
606. Основними фізико-хімічними властивостями фосфорорганічних інсектицидів є:
607. З числа фосфорорганічних інсектицидів у медичну дезинсекцію першим препартом був запропонований:
608. Заборона застосування хлорофосу пояснюється:
609. Заборона застосування ДДВФ у дезинсекції пояснюється:
610. Карбофос у виді технічного препарату в практичній дезинсекції не застосовується:
611. По ступеню гігієнічної небезпеки карбофос відноситься:
612. По дії на членістоногих карбофос володіє:
613. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих карбофос є:
614. У залежності від фази розвитку членістонгих карбофос володіє:
615. Виражену специфічну токсичну дію карбофос чинить:
616. Формами випуску карбофосу є:
617. Дифос по ступені хімічної небезпеки ставиться:
618. Промисловим випуском препаративних форм дифосу є:
619. Виражену специфічну виборчу токсичну дію дифос чинить:
620. У залежності від згубної дії на фази розвитку членістоногих дифос володіє:
621. Для підвищення інсектицидних властивостей дифос застосовується:
622. Дифос рекомендується:
623. Дибром по ступені гігієничної небезпеки ставиться:
624. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих дибром володіє:
625. Препаративними формами диброма є:
626. У залежності від часу загибелі комах, дибром ставиться до інсектицидів:
627. Застосування диброма рекомендується:
628. Дустом диброму дозволяється виконувати:
629. Метилацетофос по ступені гігієнічної небезпеки ставиться до інсектицидів:
630. Промисловий випуск препаративних форм метилацетофосу здійснюється:
631. Характерними властивостями метилацетофосу є:
632. Специфічною токсичністю метилацетофос володіє:
633. Робочі розчини технічного метилацетофосу рекомендують:
634. Тролен по ступені гігієничної небезпеки ставиться:
635. Формами промислового випуску тролену є:
636. Технічний препарат тролену застосовується:
637. Водяні робітники розчини е.к. тролену рекомендується застосовувати:
638. У залежності від фази розвитку комах тролен забезпечує:
639. По ступеню гігієнічної небезпеки метатіон /МНФ/ ставиться до інсектицидів:
640. По хімічній структурі метатіон є:
641. Хімічно чистий і технічний метатіон у практичній дезинсекції не використовується, тому що:
642. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих метатіон є інсектицидом:
643. Формами випуску метатіону є:
644. У залежності від фази розвитку комах метатіон забезпечує:
645. Специфічна інсектицидна дія метатіону має:
646. По хімічній структурі сульфідофос є:
647. Хімічно і технічно очищений сульфідофос у дезінсекції не застосовується:
648. Формами випуску сульфідофосу є:
649. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих сульфідофос є:
650. По дії на членістоногих сульфідофос володіє:
651. У залежності від фази розвитку членістоногих сульфідофос володіє:
652. У залежності від видового складу членістоногих сульфідофос володіє:
653. Можливість застосування препаративних форм сульфідофосу для імпрегнації обгрунтована:
654. По хімічній структурі альфакрон ставиться:
655. По ступеня гігієнічної небезпеки альфакрон ставиться до інсектицидів:
656. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих альфакрон є інсектицидом:
657. Формою застосування альфакрону є:
658. Таблетована форма альфакрону застосовується:
659. По ступеню гігієнічної небезпеки циклофос ставиться до інсектицидів:
660. Хімічний і технічно очищений циклофос для цілей дезинсекції не надходить:
661. Формами випуску циклофосу є:
662. По дії на видовий склад членістоногих циклофос володіє:
663. По хімічній структурі інсектициди групи карбаматів є:
664. По механізму дії на членістоногих карбамати відносяться:
665. Основними фізико-хімічними властивостями інсектицидів групи карбонатів є:7
666. До хиб інсектицидів групи карбаматів відносяться:
667. З групи карабаматів у практичній дезинсекції застосовують:
668. Дикрезил по ступені гігієнічної небезпеки ставиться до інсектицидів:
669. Хімічно і технічно очищений дикрезил для дезінсекції не випускається:
670. Формами промислового випуску дикрезилу є:
671. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих дикрезил ставиться до інсектицидів:
672. По дії на фази розвитку членістоногих дикрезил володіє:
673. У практичній дезінсекції дикрезил застосовується:
674. Специфічною дією дикрезил володіє:
675. Піретрум входить у групу:
676. Піретрум по ступені гігієнічної небезпеки ставиться:
677. По механізмі дії на членістоногих піретрум ставиться:
678. У залежності від фази розвитку членістоногих піретрум забезпечує:
679. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих піретрум володіє:
680. Піретрум володіє:
681. У практичній дезинсекції піретрум використовується:
682. По хімічній структурі синтетичні піретроїди є:
683. По механізмі дії на членістоногих синтетичні піретроїди відносяться:
684. Основними фізико-хімічними властивостями синтетичних піретроїдів є:
685. З групи синтетичних піретроїдів для практичної дезінсекції рекомендуються:
686. Неопінамін по ступені гігієнічної небезпеки ставиться:
687. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих, неопінамін є:
688. Препаративними формами неопінамину є:
689. Неопінамин випускається в сумішах:
690. Дустит з наявністю неопінаміну застосовуються:
691. Дуст неопінат призначається:
692. Дуст неопін і неопінат не варто застосовувати:
693. Для знищення окрилених комах препаративною формою неопінамину є:
694. Основними фізико-хімічними властивостями неопінаміну є:
695. Перметрин по ступені гігієнічної небезпеки ставиться:
696. У залежності від проникнення в організм членістоногих перметрин ставиться до інсектицидів:
697. Основними фізико-хімічними властивостями перметрина є:
698. Формами промислового випуску перметрину є:
699. Формами промислового випуску перметрину в рідкому агрегатному стані є:
700. пролонгованою препаративною формою перметрину є:
701. Препаративними формами для готування інсектопринад перметрину є:
702. Циперметрин по ступені гігієнічної небезпеки ставиться до інсектицидів:
703. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих циперметрин є:
704. Особливостями фізико-хімічних властивостей циперметрину є:
705. Основною препаративною формою циперметрину є:
706. Декаметрин по ступені гігієнічної небезпеки ставиться до інсектицидів:
707. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих декаметрин є інсектицидом:
708. Особливостями фізико-хімічних властивостей декаметрину є:
709. Формами промислового випуску декаметрину є:
710. Виконання дезинсекції декаметрином дозволяється:
711. По хімічній структурі бензилбензоат є:
712. Бензилбензоат по ступені гігієнічної небезпеки ставиться до інсектицидів:
713. По основним фізико-хімічним властивостям бензилбензоат є:
714. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих бензилбензоат є:
715. Бензилбензоат знищує:
716. Робітники емульсії бензилбензоату застосовують:
717. У залежності від фази розвитку комах бензилбензоат забезпечує:
718. Бутадіон ставиться до групи:
719. По ступеню гігієнічної небезпеки бутадіон ставиться до інсектицидів:
720. Бутадіон застосовується у виді:
721. У залежності від шляхів проникнення в організм комах бутадіон є інсектицидом:
722. Бутадіоном опрацьовуються:
723. Гас, сольвент, лізол обмежено застосовуються:
724. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих гас, сольвент, крезоли є інсектицидами:
725. Формами застосування гасу, сольвенту, крезолу є:
726. Розчини мильно-гасової суміші, мильно-сольвентові пасти лізолу призначають:
727. Розчини мильно-гасової суміші і мильно-сольвентової пасти рекомендуються:
728. Бисетилксантоген ставиться до групи:
729. У залежності від шляхів проникнення в організм членістоногих, бісетилксантоген ставиться до інсектицидів:
730. По дії на видовий склад членістоногих бісетилксантоген володіє:
731. Основними фізико-хімічними властивостями бісетилксантогену є:
732. Формами застосування бісетилксантогену є:
733. Специфічною виборчою дією бісетилксантоген володіє:
734. Бісетилксантогеном можна обробляти:
735. Бура і борної кислоти застосовується для знищення:
736. Бура і борної кислоти забезпечують:
737. Формами застосування бурі і борної кислоти є:
738. Застосування бури і борної кислоти дозволяється:
739. Газова дезінсекція сірчистим ангідридом, хлорпікрином і ціаном обмежується:
740. Репеленти в медичній дезинсекції використовуються:
741. По механізмі дії репеленти розподіляються:
742. По походженню репеленти є:
743. Вимогами до репелентів є:
744. Репеленти, застосовувані для нанесення на шкіру повинні забезпечити:
745. Препаративними формами репелентів для нанесення на шкіру є:
746. Перевагою репелентів у формі кремів є:
747. Для обробки одягу, сіток, фіранок ефективними препаративними формами репелентів рахуються:
748. На тривалість захисної дії одягу, обробленої репелентами, впливають:
749. На тривалість захисної дії репелентів, нанесених на шкіру, не впливають:
750. Застосування репелентів призначається при відсутності можливостей використовувати:
751. Застосування репелентів призначається:
752. Репеленти як засіб неспецифічної профілактики застосовують:
753. Атрактанти в дезинсекції використовуються:
754. Додавання до інсектицидів атрактантів забезпечує:
755. Застосуванням атрактантів досягається:
756. Педикульоз розглядається:
757. Платтяні і головні воші є:
758. На тілі людини паразитують:
759. Заходи щодо боротьби з педикульозом розглядаються:
760. У боротьбі з педикульозом функціями санепідстацнії є:
761. У боротьбі з педикульозом функціями ЛПУ є:
762. У боротьбі з педикульозом функціями дезстанцій і дезвідділів СЕС є:
763. У комплексі протипедикульозних заходів головними є:
764. Профілактичні протипедикульозні заходи включають:
765. Вимогами протипедикульозних профілактичних заходів передбачається:
766. Винищувальні заходи щодо боротьби з педикульозом виконуються:
767. Для знищення вший на тілі людини з групи хлорорганічних інсектицидів застосовуються:
768. Для знищення вший на тілі людини з групи фосфорорганічних інсектицидів застосовуються:
769. Для знищення вший на тілі людини з групи синтетичних пиретроїдів застосовуються:
770. Для зневшивлення м'якого інвентарю застосовуються:
771. Для зневшивлення м'якого інвентарю шляхом опилювання застосовується:
772. Для обробки поверхонь в осередку педикульозу застосовується:
773. Для імпрегнації білизни застосовуються:
774. Педикуліцидами з овіцидною дією є:
775. Педикуліцидами, що не володіють овіцидною дією є:
776. Застосовувати хімічні засоби для знищення вший на тілі людини не вирішується:
777. З фізичних засобів для зневшивлення використовуються:
778. Ефективність дезинсекції в осередку педикульозу перевіряється:
779. Боротьба з мухами розглядається:
780. Мухи є:
781. Плануванням роботи з боротьби з мухами передбачається:
782. Профілактичні заходи щодо боротьби з мухами переслідують:
783. Винищувальні заходи щодо боротьби з мухами включають застосування:
784. Знищення преімагінальних стадій розвитку мух у місцях виплоду проводиться:
785. Необхідність у деларвації рідкого субстрату відпадає:
786. Знищення преімагінальної стадії мух у рідкому субстраті виконується:
787. З фізичних засобів для деларвації рідких нечистостей застосовують:
788. З хімічних засобів для деларвації рідких нечистостей застосовують:
789. При деларвації рідких нечистостей високу ефективність забезпечує:
790. Деларвація твердих покидьків і нечистостей не проводиться:
791. Знищення преімагінальної стадії мух у твердому субстраті виконується:
792. Для знищення преімагінальної стадії мух грунт опрацьовують:
793. З хімічних засобів для знищення преімагінальної стадії мух у твердому субстраті застосовуються:
794. Регулярне винищування предіманінальних стадій мух починають:
795. З хімічних засобів для знищення предімагінальної стадії мух у твердому субстраті застосовують:
796. Проведення боротьби з окриленими мухами поза приміщень потрібно:
797. Проведення боротьби з окриленими мухами потрібно:
798. З групи інсектицидів контактної дії для боротьби з окриленими мухами застосовують:
799. Для боротьби з окриленими мухами приманним методом застосовуються:
800. У аерозольній формі для знищення окрилених мух застосовуються:
801. Для знищення окрилених мух в осередках при заключній дезінфекції застосовують:
802. У лікувальних і дитячих установах для знищення окрилених мух вирішується застосовувати:
803. Для знищення мух, резистентних до інсектицидів, потрібно:
804. Ефективність протимушиних заходів оцінюється:
805. Урахування чисельності мух проводиться:
806. Боротьба з блохами має:
807. Епідеміологічне значення бліх збільшується:
808. Блохи є:
809. Боротьба з блохами може призначатися:
810. Профілактичними заходами щодо боротьби з блохами передбачається:
811. Винищувальні заходи щодо боротьби з блохами проводяться:
812. З хімічних засобів дезінсекції для боротьби з блохами застосовуються:
813. Для знищення бліх із фосфорорганічних інсектицидів рекомендуються:
814. З групи синтетичних пиретроїдів для боротьби з блохами рекомендуються:
815. Контроль ефективності дезинсекції по боротьбі з блохами проводиться:
816. Постільні клопи є:
817. Боротьба з клопами може призначатися:
818. Профілактичними заходами щодо боротьби з клопами передбачається:
819. Винищувальні заходи щодо боротьби з клопами виконуються:
820. З групи фосфорорганічних інсектицидів для знищення клопів рекомендується:
821. З групи синтетичних пиретроїдів для знищення клопів рекомендують:
822. Таргани є:
823. Ефективність заходів щодо боротьби з тарганами визначається:
824. Профілактичні заходи спрямовані:
825. Виконання планової профілактичної дезінфекції по боротьбі з тарганами пояснюється:
826. Для винищування тарганів застосовуються:
827. При великій чисельності тарганів ефективним хімічним методом боротьби є:
828. З фосфорорганічних інсектицидів у формі парафінованих принад застосовуються:
829. Для знищення тарганів приманним методом використовують:
830. Боротьба з тарганами тільки контактними інсектицидами з залишковою дією проводиться:
831. Під час функціонування лікувальних установ для боротьби з тарганами використовують:
832. Суцільна обробка об'єктів інсектицидами контактної дії по боротьбі з тарганами призначаються:
833. Контроль ефективності боротьби з тарганами виконується:
834. Критеріями оцінки ефективності боротьби з тарганами служать:
835. Будинкові мурахи є:
836. Профілактичними заходами щодо боротьби з мурахами передбачається:
837. Ефективність заходів щодо боротьби з рудими будинковими мурахами передбачується:
838. Для знищення мурах у формі розчинів і дустів застосовуються:
839. Для знищення будинкових мурах у формі м'ясних і цукристих принад застосовують:
840. По епідеміологічної значимості клещі є:
841. Боротьба з клещами як неспецифічна профілактика природновогніщевих інфекцій включає:
842. Тривалий оздоровчий ефект по боротьбі з клещами забезпечує:
843. Засобами індивідуального захисту від клещів є:
844. Ефективними репелентами проти клещів є:
845. Винищувальні заходи виконуються:
846. Найбільше ефективними препаративними формами акарицидів є:
847. З хімічних засобів для боротьби з клещами в природних умовах застосовують:
848. З хімічних засобів для боротьби з клещами в помешканнях застосовують:
849. Ефективність акарицидних заходів оцінюється:
850. У збірне поняття "гнус " включають:
851. Комарі, сліпни, мокреці, москіти є:
852. Регулювання чисельності гнусу здійснюється:
853. Головними заходами щодо боротьби з гнусом у відкритій природі є:
854. Головними заходами щодо боротьби з гнусом у помешканнях є:
855. Показанням по застосуванню інсектицидів для боротьби з гнусом у помешканнях є:
856. Для знищення гнусу в помешканнях застосовують:
857. Для знищення окрилених комарів у підвальних помешканнях застосовують:
858. Для знищення личинок комарів у підвалах застосовують:
859. Для знищення личинок комарів у природі застосовують:
860. Для знищення комарів поза населеними пунктами застосовують:
861. Для індивідуального і групового захисту від гнусу репеленти завдають:
862. Для виконання дезінсекції на повітряному транспорті інсектицидами контактної дії є:
863. На судах річкового і морського транспорту використовують:
864. Для виконання дезінсекції на залізничному транспорті інсектицидами залишкової дії є:
865. Міри особистої і суспільної безпеки в дезинсекції передбачають:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів