Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


304. Дезінфекційна справа

2. "Дезінфекція"


78. Епідеміологічне значення дезінфекції полягає:
79. Розділами дезінфекції є:
80. До видів дезінфекції відносяться:
81. Формами осередкової дезінфекції являются
82. Формами організації поточної дезінфекції є:
83. Формами організації профілактичної дезінфекції є:
84. До умов, при яких проводиться профілактична дезінфекція, відносяться:
85. До профілактичної дезінфекції відносяться:
86. Цільова спрямованість, обсяг, характер дезінфекційних заходів залежить:
87. Основними об'єктами профілактичної дезінфекції є:
88. До фізичних засобів дезінфекції відносяться:
89. До променистих засобів дезінфекції відносяться:
90. До засобів для знезаражування повітря відносяться:
91. До чинників, що визначають ефективність роботи УФ-випромінювачів, відносяться:
92. До УФ-ламп, що використовуються для дезінфекції, відносяться:
93. До механічних прийомів дезінфекції відносяться:
94. Умовами, що визначають ефективність фізичних засобів дезінфекції, є:
95. За принципом дії на мікробну клітину хімічні засоби дезінфекції діляться на:
96. До чинників, що визначать якість дезінфекції, відносяться:
97. До форм застосування дезінфектантів відносяться:
98. До засобів дезінфекції хімічними засобами відносяться:
99. Дезінфектантами, регламентованими до застосування при мінусових температурах, є:
100. До дезінфікуючих препаратів, що володіють окисними властивостями, відносяться:
101. До основних вимог, запропонованим до дезінфектантів, відносяться:
102. Ефективність дії препаратів, що дезінфектують, визначається:
103. Концентрація витрати дезінфікуючих препаратів визначається:
104. Бактерицидна активність хлорвмістивних препаратів, , залежить:
105. До хлорактивних препаратів відносяться:
106. До хиб хлорного вапна відноситься:
107. До засобів одержання освітленого розчину двутретьосновної солі кальцію гіпохлориту /ДТСГК/ відноситься:
108. Препаратами з групи ціанурових кислот є:
109. До препаратів із групи гіпохлоритів, застосовуваних для знезаражування інструментарія, відносяться:
110. До препаратів із групи окислювачів відносяться:
111. Йодофори в медичній практика застосовуються:
112. До препаратів із групи фенолів і крезолів відносяться:
113. Граничними термінами збереження робочих розчинів 1-хлор-бета-нафтола є:
114. До композиційних препаратів, що містять хлор, відносяться:
115. До композиційних препаратів на основі поверхнево-активних речовин відносяться:
116. Препаратами на основі трихлоризоціанурової кислоти є:
117. У якості активаторів препаратів, що містять хлор, використовують:
118. У медичній практиці первомур використовують:
119. До кислот, застосовуваним для знезаражування повітря, відносяться:
120. До спороцидних препаратів із групи лугів відносяться:
121. До об'єктів, що знезаражується водяними розчинами метасиликата натрію, відносяться:
122. Аміак у дезінфекції застосовують:
123. Для дезінфекції етиловий спирт застосовують:
124. До спиртів, застосовуваним для знезаражування повітряного середовища, відносяться:
125. До дії на мікроорганізми, яким характеризується формалін, відносяться:
126. У якості нейтралізатора формальдегиду використовують:
127. Глутаровий альдегід є:
128. Робочими концентраціями глутарового альдегіду є:
129. Мила в дезінфекції використовують:
130. До дезінфікуючих препаратів із групи гуанідинів відносяться:
131. До об'єктів, що підлягають знезаражуванню гібітаном відносяться:
132. До засобів застосування полісепту відносяться:
133. До об'єктів, що підлягають знезаражуванню полісептом, відносяться:
134. До композиційних препаратів відносяться:
135. До композицій, що містять хлор, відносяться:
136. Основними властивостями дезінфікуючих засобів побутового призначення є:
137. Джерелом інфекції при черевному тифі є:
138. Шляхами зараження черевним тифом є:
139. Перехворілим черевним тифом підлягають:
140. Поточну дезінфекцію в осередку черевного тифу організує:
141. Поточну дезінфекцію в осередку черевного тифу вдома проводить:
142. Помешкання при поточній дезінфекції в осередках черевного тифу знезаражують:
143. Постільні приналежності при поточній дезінфекції в осередках черевного тифу необхідно:
144. При проведенні поточної дезінфекції в осередку черевного тифу сміття знезаражують:
145. Госпіталізація хворих черевним тифом у місті здійснюється:
146. Транспорт, що доставив хворого черевним тифом у стаціонар, обеззаражуються:
147. Заключну дезінфекцію в осередках черевного тифу виконує:
148. Заключну дезінфекцію в осередках черевного тифу в сільській місцевості виконують:
149. Заключну дезінфекцію в осередках черевного тифу в місті проводять:
150. При заключній дезінфекції в осередках черевного тифу знезаражуванню підлягають:
151. Посуд з-під виділень при проведенні заключної дезінфекції в осередку черевного тифу знезаражують:
152. Залишки їжи при проведенні заключної дезінфекції в осередках черевного тифу знезаражують:
153. Стіни при проведенні заключної дезінфекції в осередках черевного тифу зрошують:
154. При дезінфекції білизни хворого черевним тифом, загрязненої виділеннями, у порівнянні з білизною без забруднення, необхідно:
155. При проведенні заключної дезінфекції в осередках черевного тифу постільні приналежності знезаражують:
156. Нормою витрати деззасобів при знезаражуванні санітарнотехнічного устаткування в осередку черевного тифу при заключній дезінфекції є:
157. Транспорт по перевезенню хворого черевним тифом знезаражують:
158. Показниками евакуації хворих черевним тифом є:
159. Показниками якості дезробіт в осередку черевного тифу є:
160. Бактеріологічний контроль якості заключної дезінфекції при черевному тифі провадиться:
161. Обсяг знезаражування об'єктів при гострих кишкових інфекціях бактеріальної етіології /ОКИ/ визначається:
162. Деззаходи, уніфіковані на підставі біологічних особливостей збудника у відношенні:
163. При ГКІ проводиться:
164. Поточна дезінфекція в осередках ГКІ організується:
165. При організації поточної дезінфекції в осередках ГКІ необхідно:
166. При проведенні поточної дезінфекції в осередку ГКІ населенням використовуються:
167. Заключна дезінфекція в осередках ГКІ проводиться:
168. Заключну дезінфекцію силами населення в осередках ГКІ організує:
169. Заключна дезінфекція силами дезстанцій, дезвідділів СЕС проводиться:
170. Камерну дезінфекцію речей в осередках ГКІ проводять:
171. У осередках кишкового ієрсиниозу і псевдотуберкуьозу проводиться:
172. Інструктаж персоналу ЛПУ про правила проведення заключної дезінфекції силами населення в осередках ГКІ дезвідділами СЕС і дезстанцій проводиться:
173. Ціллю профдезінфекції при ГКІ є:
174. Дезінфекція в осередках ОКИ силами персоналу проводиться:
175. Профілактична планова дезінфекція при ГКІ силами дезстанцій і дезвідделів СЕС проводиться:
176. Виділення хворого в осередках ОКИ знезаражуються:
177. Сеча, ополоски зеву в осередках ГКІ знезаражуються:
178. Розчинами для знезаражування посуду в осередках ГКІ бактеріальної етіології є:
179. Помешкання, предмети обстановки в осередках ГКІ бактеріальної етіології знезаражуються:
180. Нормою витрати дезінфектантів при ГКІ бактеріальної етіології на 1 кв.м поверхні є:
181. Білизна, забруднена виділеннями, при проведенні заключної дезінфекції в осередках ГКІ бактеріальної етіології знезаражують:
182. Сантехнічне устаткування в осередках ГКІ бактеріальної етіології дезінфікують:
183. Бакконтроль якості заключної дезінфекції, проведеної силами населення, здійснюється:
184. Задовільні результати бактеріологічного контролю якості заключної дезінфекції в осередках ГКІ визначається:
185. Тривалість виживання холерного вібріона на об'єктах навколишнього середовища зависит
186. Джерелом інфекції при холері є:
187. Комплексним планом протихолерних заходів передбачається:
188. Оперативним планом протихолерних заходів передбачається:
189. Дезінфекційні заходи при холері включають:
190. Після госпіталізації останнього хворого і проведення заключної дезінфекції осередок холери ліквідований:
191. Поточна дезінфекція при холері проводиться:
192. У холерному госпіталі проводиться:
193. При проведенні поточної дезінфекції в обсерваторі проводиться:
194. Госпіталізація хворих холерою здійснюється:
195. Заключна дезінфекція в осередках холери проводиться:
196. Заключна дезінфекція в осередку холери виконується:
197. Заключна дезінфекція в осередку холери проводиться:
198. Першочерговими заходами при проведенні заключної дезінфекції в осередку. холери є:
199. Виділення хворого холерою знезаражують:
200. Посуд в осередку холери знезаражують:
201. Помешкання, предмети обстановки в осередку холери обробляють:
202. Норма витрати розчинів дезінфектантів на 1 кг білизни холерного хворого складає:
203. Взуття хворого холерою при заключній дезінфекції в стаціонарі знезаражують:
204. Вироби із синтетичної тканини в осередку холери знезаражують:
205. Диспансерне спостереження за перехворілим холерою встановлюється:
206. Причинами високої захворюваності вірусними гепатитами є:
207. Ріст гепатиту В /ГВ/ обумовлений:
208. Профілактичними заходами при вірусних гепатитах є:
209. Короткочасна ізоляція хворих гепатитом А /ГА/ удома припускається:
210. У стаціонарах для госпіталізації необхідно:
211. До групи найбільше високого ризику зараження ГВ відносяться:
212. Мірами профілактики ГВ у ЛПУ є:
213. Мірами профілактики фахових заражень ГВ є:
214. Поточна дезінфекція в осередках удома при ГА проводиться:
215. Білизна хворого вірусним гепатитом знезаражують:
216. У осередку вірусного гепатиту знезаражуванню підлягають:
217. Постільні приналежності, килими при поточній дезінфекції в осередку ГА дезінфікують:
218. Для проведення поточної дезінфекції в осередку ГА застосовують:
219. Заключна дезінфекція силами населення в осередках ГА проводиться:
220. Заключну дезінфекцію в осередках вірусного гепатиту дезстанція, дезвідділи СЕС проводять:
221. Нормою витрати розчинів дезінфектантів на 1 кг білизни при вірусному гепатиті рахується:
222. Білизна в осередку вірусного гепатиту знезаражують:
223. Помешкання (поверхні) при проведенні дезінфекції в осередку вірусного гепатиту знезаражуються:
224. Предмети відходу за хворим вірусним гепатитом знезаражують:
225. Транспорт, що доставляє хворого ГА в стаціонар, знезаражують:
226. Лабораторний посуд у ЛПУ знезаражують:
227. Відходи крові в лабораторіях засипають і перемішують:
228. Поверхня лабораторних столів у ЛПУ опрацьовують:
229. Механізмом передачі при поліомієліті є:
230. Збудник поліомієліту тривало зберігається:
231. Госпіталізація хворих поліомієлітом необов'язкова:
232. Особливістю поточної дезінфекції при поліомієліті є:
233. Шкіра, хутряні вироби з осередку поліомієліту знезаражуванню в дезкамерах підлягають:
234. Корінебактерії дифтерії швидко гинуть:
235. Поточна дезінфекція при дифтерії проводиться:
236. Основними заходами щодо поточної дезінфекції при менінгококковій інфекції є:
237. Заключна дезінфекція при менінгококовій інфекції проводиться:
238. Заключна дезінфекція при дифтерії є:
239. Транспорт, на якому виїжджає бригада по проведенню заключної дезінфекції при дифтерії повинний бути:
240. При проведенні заключної дезінфекції при дифтерії особлива увага звертають:
241. Поточною дезінфекцією при інфекціях дихальних шляхів переслідується:
242. Знезаражування повітря в стаціонарах при інфекціях дихальних шляхів здійснюється:
243. Відповідальність за організацію деззаходів по профілактиці і боротьбі з ГРЗ у дитячих колективах покладається:
244. Розміщення хворих у загальних палатах припускається:
245. Інструктаж медперсоналу, вихователів по виконанню дезінфекційних заходів при грипі, ГРЗ у дитячих колективах проводиться:
246. Заключна дезінфекція в дитячих установах при грипі, ГРЗ проводиться:
247. Головною формою прояву менінгококової інфекції є:
248. Збудник менінгококовій інфекції тривало зберігається:
249. Важливою умовою успіху боротьби з краплинними інфекціями є:
250. За вказівкою лікаря, або епідеміолога хворі підлягають госпіталізації:
251. Обов'язкової госпіталізації підлягають:
252. Госпіталізація хворих обов'язкова:
253. Припускається залишення удома хворих:
254. При грипі госпіталізації підлягають:
255. Госпіталізація важкохворих грипом здійснюється:
256. До особливостей поточної дезінфекції вдома при грипі відносяться:
257. Відповідальність за організацію поточної дезінфекції в осередку вдома при грипі покладається:
258. Шляхами зараження туберкульозом є:
259. Вірулентні властивості на об'єктах навколишнього середовища мікобактерії туберкульозу зберігають:
260. Критеріями для оцінки епідеміологічної небезпеки осередків туберкульозу є:
261. Групами туберкульозних осередків по епідеміології небезпеки є:
262. Група епідеміологічної небезпеки осередку туберкульозної інфекції визначається:
263. Виконання поточної дезінфекції в осередку туберкульозної інфекції потрібно:
264. Організація поточної дезінфекції в осередках туберкульозу покладається:
265. Поточна дезінфекція в осередках туберкульозу удома виконується:
266. Основною вимогою при організації поточної дезінфекції в осередку туберкульозу вдома є:
267. При поточній дезінфекції в осередку туберкульозу удома хворому виділяються:
268. Кишенькові плювальниці, деззасоби для поточної дезінфекції в осередок туберкульозу видають:
269. При поточній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома особлива увага звертають:
270. Під час проведення поточної дезінфекції в осередку туберкульозу вдома надівають:
271. Переривання аерогенного шляху передачі туберкульозу при поточній дезінфекції в осередку вдома досягається:
272. При поточній дезінфекції білизни в осередку туберкульозу найбільше економічним є:
273. При поточній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома мокроту знезаражують:
274. Для знезаражування носильних речей, постільних приналежностей в осередку туберкульозу вдома при поточній дезінфекції рекомендують:
275. Поверхні помешкань і предметів обстановки при поточній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома опрацьовують:
276. Оббивка м'яких меблів в осередку туберкульозу вдома при поточній дезінфекції знезаражується:
277. Кольорова оббивка м'яких меблів в осередку туберкульозу вдома при поточній дезінфекції знезаражується:
278. Контроль за виконанням поточної дезінфекції в осередку туберкульозу проводиться:
279. Результати спостереження за осередком туберкульозної інфекції удома вносяться:
280. Бактеріологічний контроль поточної дезінфекції в квартирних осередках туберкульозу проводиться:
281. Заключна дезінфекція в осередках туберкульозу вдома проводиться:
282. Заключна дезінфекція в осередках туберкульозу вдома призначається:
283. При невиїзді хворого туберкульозом протягом року заключна дезінфекція вдома призначається:
284. Терміни виконання заключної дезінфекції в осередку туберкульозу вдома обчислюються:
285. Показниками якості заключної дезінфекції в осередках туберкульозної інфекції вдома є:
286. Бактеріологічний контроль заключної дезінфекції в осередках туберкульозної інфекції вдома проводиться:
287. При заключній дезінфекції в осередку туберкульозної інфекції вдома дезинсекція проводиться:
288. При заключній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома необхідність першочергового знезаражування предметів прибирання пояснюється:
289. С ціллю оперативності роботи при заключній дезінфекції в осередку туберкульозу удома використовуються
290. Предмети прибирання при заключній дезінфекції в осередку туберкульозу знезаражуються:
291. Мокрота в осередку туберкульозу вдома при заключній дезінфекції знезаражується:
292. Плювальниці без вмісту в осередку туберкульозу знезаражують:
293. Столовий посуд при заключній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома без попереднього миття знезаражується:
294. При заключній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома залишки їжи підлягають:
295. При заключній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома білизну знезаражують:
296. Носильні речі і постільні приналежності при проведенні заключної дезінфекції в осередку туберкульозу вдома знезаражують:
297. Поверхні помешкань при заключній дезінфекції в осередках туберкульозу вдома знезаражують:
298. Кольорову оббивку м'яких меблів при заключній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома знезаражують:
299. Раковини, унітази при заключній дезінфекції в осередку туберкульозу вдома знезаражують:
300. При знезаражуванні осередку сипного тифу враховують:
301. Сипний тиф передається:
302. Знезаражування в осередку сипного тифу досягається:
303. У осередку сипного тифу вдома поточна дезинсекція проводиться:
304. Виконання заключної дезінфекції в осередках сипного тифу потрібно:
305. При виїзді в осередок сипного тифу бригада знаряджується:
306. Знезаражування в осередку сипного тифу починається:
307. Камерної дезінсекції в осередку сипного тифу підлягають:
308. Білизна з осередку сипного тифу знезаражується:
309. Розчинами для замочування білизни в осередку сипного тифу є:
310. Поверхні помешкань і меблів в осередку сипного тифу знезаражуються:
311. При санобробці контактних з осередків сипного тифу застосовуються:
312. Санобробка контактних по сипному тифу проводиться:
313. Основною вимогою при знезаражуванні осередку сипного тифу є:
314. З групи інсектицидів кишкової дії при сипному тифі застосовуються:
315. Для імпрегнації м'якого інвентарю в осередку сипного тифу використовують:
316. При сипному тифі для знезаражування транспорту застосовують:
317. Для оцінки якості знезаражування осередку сипного тифу використовують:
318. Основними якісними показниками знезаражування осередку сипного тифу є:
319. Переносником збудника туляремії є:
320. Передача збудника туляремії неможлива:
321. Бактерії туляремії швидко гинуть:
322. С ціллю оздоровлення природних осередків туляремії проводять:
323. Хворі туляремією госпіталізуваються:
324. Госпіталізація хворих туляремією проводиться:
325. У осередку туляремії проводяться:
326. Передача збудника лептоспірозу відбувається:
327. Джерелами інфекції при лептоспірозі є:
328. Госпіталізація хворих на лептоспіроз не обов'язкова:
329. Профілактика лептоспірозу складається:
330. При чумі проводяться:
331. Профілактичні заходи при чумі включають:
332. Комплексним планом протиепідемічних заходів при чумі передбачається:
333. Основним джерелом інфекції при легеневій формі чуми є:
334. Передача інфекції людині при чумі відбувається:
335. Комплекс протиепідемічних заходів при чумі включає:
336. При підозрі на чуму по час скресання необхідно:
337. Госпіталізацію хворого бубонною формою чуми проводить:
338. При госпіталізації хворого чумою необхідно:
339. Обробку транспорту після госпіталізації хворого чумою проводить:
340. Поточну дезінфекцію при чумі проводять:
341. Організація поточної дезінфекції в осередках чуми вдома покладається:
342. Поточна дезінфекція в квартирному осередку чуми проводиться:
343. Осіб, що контактували з хворим чумою, направляють:
344. Особи, що мають симптоми, підозрілі на чуму, направляються:
345. При організації поточної дезінфекції в осередку чуми вдома необхідно:
346. При поточній дезінфекції в осередку чуми удома використовуються:
347. Бригада по виконанню заключної дезінфекції в осередку чуми проводить:
348. Бригада по виконанню заключної дезінфекції в осередку чуми одягнена:
349. Заключна дезінфекція в осередках чуми проводиться:
350. Проведення заключної дезінфекції в осередку чуми починають:
351. Заключна дезінфекція при чумі проводиться:
352. При проведенні заключної дезінфекції в осередках чуми стіни опрацьовують:
353. Виборчою дією на пастеуруллу пестіс володіють:
354. Зараження дерматофітами відбувається при:
355. Для боротьби з поверхневими мікозами людини важливі:
356. Гриби мають усталеність:
357. При дерматомікозах шкірвендиспансери здійснюють:
358. При грибкових інфекціях санепідстанція проводить:
359. При грибкових інфекціях дезстанцією проводиться:
360. Заходи в квартирних осередках дерматомікозів передбачають:
361. Поточна дезінфекція в домашньому осередку дерматомікозів організується:
362. При грибкових інфекціях проводиться:
363. Показанням до виконання поточної дезінфекції в осередках мікозов є:
364. Принципом проведення поточної дезінфекції в осередках дерматомікозів вдома є:
365. У основу проведення поточної дезінфекції в шкірвендиспансерах включається:
366. Методами поточної дезінфекції при дераматомікозах є:
367. Фізичний метод дезінфекції в осередках грибкових інфекцій включає:
368. При поточній дезінфекції в осередках дерматомікозів знезаражуванню підлягають:
369. Контроль якості поточної дезінфекції в шкірвендиспансерах і профільних. ЛПУ проводять:
370. У осередках дерматомікозів заключну дезінфекцію проводить:
371. Заключна дезінфекція проводиться:
372. Порядок проведення заключної дезінфекції в осередках грибкових інфекцій заключається:
373. Основними методами проведення заключної дезінфекції в осередку дерматомікозів є:
374. При проведенні заключної дезінфекції в осередках дерматомікозів рекомендується використовувати:
375. Взуття, шкіряні рукавички при заключній дезінфекції в осередках дерматомікозів знезаражують:
376. Для оперативного виконання заключної дезінфекції в осередках грибкових інфекцій необхідно використовувати:
377. Для знезаражування гребінців, ножиць в осередку грибкових інфекцій застосовуються:
378. М'які іграшки при заключній дезінфекції в осередку дерматомікозов знезаражують:
379. помешкання і меблі в осередку дерматомікозу при заключній дезінфекції опрацьовують:
380. Показниками якості заключної дезінфекції в осередках дерматомікозів є:
381. Контроль якості заключної дезінфекції при трихофітії, мікроспорії, фавусі здійснюється:
382. У квартирних осередках дерматомікозів для контролю якості заключної дезінфекції відбирають:
383. Добір проб у шкірвендиспансері для оцінки якості заключної дезінфекції здійснюється:
384. Основними джерелами сибиревиразкової інфекції для людини є:
385. Госпіталізація хворих сибірською виразкою здійснюється:
386. У осередку сибірської виразки проводять:
387. Особливістю сибірської виразки є:
388. Показанням до виконання поточної дезінфекції в осередку сибірської виразки є:
389. Поточна дезінфекція в осередку сибірської виразки виконується:
390. Заключна дезінфекція в осередку сибірської виразки виконується:
391. Показаннями до виконання заключної дезінфекції в осередку сибірської виразки є:
392. Перед проведенням заключної дезінфекції в осередку сибірської виразки лікар зобов'язаний:
393. дезінфектанти, що містять хлор, для проведення заключної дезінфекції в осередку сибірської виразки повинні:
394. Особи, що проводять заключну дезінфекцію в осередку сибірської виразки, повинні:
395. Носильні речі хворого сибірською виразкою при заключній дезінфекції знезаражують:
396. Постільні приналежності Сибіревиразкового хворого при заключній дезінфекції знезаражують:
397. Штучне хутро з осередку сибірської виразки знезаражують:
398. При визначенні обсягу робіт із знезаражування осередку корости враховують:
399. У осередку корости призначається:
400. При виявленні хворого коростою знезаражування проводять:
401. Показаннями до госпіталізації хворих коростою є:
402. У осередках корости виконують:
403. Поточна осередкова дезінфекція в осередку корости призначається:
404. дезінфекція, що палить, в осередку корости удома виконується:
405. Організація поточної дезінфекції в осередку корости вдома заснована:
406. При виконанні заключної дезінфекції в осередку корости вдома потрібно одномоментно проводити:
407. Санобробка перехворілою коростою і контактних проводиться:
408. Ефективним знезаражуванням одягу і постільних приналежностей при корості є:
409. Мішки для паркана речей з осередку корости попередньо імпрегнують:
410. Ефективне знезаражування білизни забезпечується:
411. Білизна при корості знезаражується:
412. Поверхні помешкання, меблів в осередку корости знезаражують:
413. Взуття при корості знезаражують:
414. Систематично дезінфекція в соматичних стаціонарах /відділеннях/ проводиться:
415. При розрахунку потреби деззасобів у соматичних стаціонарах виходять:
416. У приймальному відділенні соматичного стаціонару для прибирання дезінфектанти використовують:
417. Оснащеність дезапаратурою у соматичних стаціонарах визначається:
418. Для стерилізації шприців у соматичних стаціонарах використовують:
419. У палатах соматичного стаціонару, де виявлений інфекційний хворий, дезінфекцію проводять:
420. У асептичних відділеннях медперсонал зобов'язаний:
421. До антисептик, застосовуваним для санації ротової порожнини, носових і зовнішніх слухових ходів хворих в асептичних палатах, відносяться:
422. Для гігієнічної обробки рук в асептичних відділеннях медперсонал застосовує:
423. У якості дезінфікуючих розчинів для проведення генерального прибирання в асептичних відділеннях /блоках, палатах/ використовують:
424. Генеральне прибирання в асептичних відділеннях /блоках, палатах/ проводять:
425. Для знезаражування повітря в асептичних відділеннях /блоках, палатах/ застосовують:
426. До кратності повітрообміну в палатах для хворих із імунодефіцитом відносяться:
427. До кратності повітрообміну в коридорах асептичних відділень /боксів, палат/ ставиться:
428. Для обробки рук персоналу після огляду гнійно-септичних хворих у приймальному відділенні хірургічного стаціонару застосовуються:
429. Дезінфекцію щіток для обробки рук у хірургічному стаціонарі проводять:
430. Прибирання помешкань приймального відділення хірургічного стаціонара проводять:
431. У відділеннях хірургічного профілю прибирання з застосуванням деззасобів роблять:
432. Прибирання помешкань буфетної і їдальні у відділеннях хірургічного профілю роблять:
433. Прибирання операційного блока, перев'язувальних палат, відділень реанімації й інтенсивної терапії проводять:
434. До особливостей організації палат для хворих з анаеробної інфекцією відносяться:
435. До дезпрепаратів, що застосовуються для дезінфекції в палатах для хворих з анаеробною інфекцією, ставиться:
436. До методів знезаражування збирального інвентарю, використовуваного в палатах для хворих з анаеробною інфекцією, відносяться:
437. До методів знезаражування використаного перев'язувального матеріалу від хворих з анаеробною інфекцією відносяться:
438. Дезінфекцію внутрішньої поверхні барокамери для проведення сеансу гіпербаричної оксигенації проводять:
439. Для знезаражування комплектуючих деталей /апаратів ІН і ШВЛ/, виготовлених із гуми, використовують:
440. При гаданому інфікуванні апаратів ІН і ШВЛ мікобактеріями туберкульозу для знезаражування комплектуючих деталей із гуми і пластмас використовують:
441. Після використання апаратів ІН і ШВЛ для хворих правцем або газовою гангреною для знезаражування комплектуючих деталей із гуми і пластмас, використовують:
442. Об'єктами дослідження при проведенні бактеріологічного контролю в стаціонарах хірургічного профілю є:
443. Умовами проведення планової дезінфекції в акушерських стаціонарах є:
444. У помешканні приймально-оглядового відділення акушерського стаціонару прибирання з використанням дезінфектантів проводять:
445. Вироби з металу і скла в приймально-оглядовому відділенні акушерського стаціонару знезаражуються:
446. Вироби з полімерних матеріалів у родопомічних установах знезаражують:
447. Вироби з пенополіуретану /поролону/ у родопомічних установах знезаражують:
448. Для знезаражування стетофонендоскопа, сантиметрової стрічки використовують:
449. Для знезаражування кисневих масок, ріжка від кисневих подушок у родопомічних установах застосовують:
450. Для знезаражування подушок для кисню, манжетки для виміру артеріального тиску в родопомічних установах використовують:
451. Дезінфікуючими агентами для знезаражування кувезів є:
452. Прибирання родильного залу з використанням дезінфектантів проводять:
453. Стерильні корцанги /пінцети/ бережуть:
454. До правил утримання обсерваційного відділення відносяться:
455. У число обов'язкових бактеріологічних досліджень в акушерських стаціонарах входить:
456. Ціллю проведення дослідження грудного молока, розчинів для пиття новонароджених і лікарських форм є:
457. При контролі якості обробки шкіри рук персоналу родопомічних заснувань санітарно-показовими мікроорганізмами є:
458. Для нейтралізації дезінфектантів, що містять хлор, йод, та перекиси, при відборі змивів використовують:
459. Пеленальні столи у відділеннях для новонароджених і недоношених дітей обробляють:
460. У відділеннях для новонароджених і недоношених дітей дитячих лікарень у приймально-оглядовому кабінеті прибирання з використанням деззасобів проводять:
461. Для знезаражування рук медперсоналу після огляду новонародженого з інфекційною патологією застосовують:
462. У боксах для дітей із соматичною патологією прибирання помешкань із використанням дезінфектантів проводять:
463. Термінами збереження пастеризованого грудного молока є:
464. Засобами знезаражування баночок для сцежування і збору грудного молока. молочних пляшок, скляних лійок є:
465. Внутрішня поверхня холодильника, у якому зберігається пастеризоване молоко, знезаражується:
466. Для дезінфекції матраца в клейончастому чохлі використовують:
467. Умовами проведення в акушерському стаціонарі дезінфекції аерозолями є:
468. У оглядовому кабінеті приймального відділення інфекційного стаціонару знезаражуванню підлягають:
469. Прибирання в помешканні приймального відділення інфекційного стаціонару з застосуванням дезінфектантів проводять:
470. Змивні води знезаражують:
471. Для знезаражування транспорту, що доставив хворого в інфекційний стаціонар, застосовуються:
472. У протитуберкульозному стаціонарі виконуються:
473. За організацію дезінфекції в протитуберкульозній установі відповідає:
474. Дезінфектантами для виконання дезінфекції в протитуберкульозному стаціонарі забезпечує:
475. Поточна дезінфекція в протитуберкульозній установі виконується:
476. Виконання поточної дезінфекції в тубстаціонарі щодня візуально контролюється:
477. Бактеріологічний і хімічний контроль у протитуберкульозній установі проводиться:
478. Особистий одяг хворого, що надійшов у стаціонар:
479. Одяг хворого, що надійшов у тубстаціонар, знезаражують:
480. Приймальне відділення протитуберкульозної установи забезпечується:
481. Для знезаражування об'єктів приймального відділення протитуберкульозної установи використовуються:
482. Санобробка хворих, що поступили на стаціонарне лікування в тубстаціонар виконується:
483. Мочалки в приймальному відділенні протитуберкульозної установи знезаражуються:
484. Плювальниці в тубстаціонарі заповнюються:
485. У протитуберкульозному стаціонарі плювальниці без зняття кришок дезінфікують:
486. У протитуберкульозному стаціонарі мокрота в плювальницях із зняттям кришок дезінфікують:
487. Плювальниці, звільнені від мокроти і кришки, у протитуберкульозному стаціонарі знезаражують:
488. Чайний і столовий посуд у протитуберкульозному стаціонарі знезаражується:
489. Посуд із залишками їжі в протитуберкульозному стаціонарі знезаражується:
490. Вимитий посуд у протитуберкульозному стаціонарі знезаражується:
491. Залишки їжа хворих туберкульозом видаються зі стаціонару для вигодовування тварин після знезаражування:
492. Білизна в протитуберкульозному диспансері знезаражують:
493. При заключній дезінфекції в протитуберкульозній установі для знезаражування білизни активованими розчинами застосовують:
494. При заключній дезінфекції в протитуберкульозній установі постільні приналежності знезаражують:
495. Поверхні помешкань і меблів у протитуберкульозному заснуванні знезаражують:
496. При поточній дезінфекції палати абацилярних хворих протитуберкульозних установ знезаражуються:
497. Поверхні помешкань і предметів устаткування в місцях загального користування протитуберкульозних установ знезаражують:
498. Основною вимогою до предметів прибирання в протитуберкульозних установах є:
499. Предмети прибирання протитуберкульозної установи знезаражують:
500. Предмети уходу за хворими в протитуберкульозній установі знезаражують:
501. При заключній дезінфекції помешкань протитуберкульозних заснувань використовувані аерозольні генератори заправляються:
502. Для знезаражування предметів прибирання протитуберкульозних установ використовують:
503. Двірські санітарні установки протитуберкульозних установ знезаражуються:
504. При відсутності хлорактивних дезінфектантів двірські санустановки протитуберкульозних установ знезаражують:
505. Стічні і промивні води протитуберкульозних установ не полежнуть дезінфекції:
506. Заключну дезінфекцію в протитуберкульозній установі призначають:
507. Заключну дезінфекцію в протитуберкульозних установах починають:
508. При заключній дезінфекції в протитуберкульозних установах аерозольним методом необхідно:
509. У дитячих дошкільних установах /ДДУ/ проводяться:
510. Поточну дезінфекцію в ДДУ проводять:
511. Профілактична і поточна осередкова дезінфекція в ДДУ виконується:
512. Генеральне прибирання в групових помешканнях ДДУ проводяться:
513. У ДДУ для профілактичної дезінфекції рекомендується використовувати:
514. Зміна постільної білизни в ДДУ провадиться:
515. Іграшки в середній групі ДДУ миються:
516. У ясельних групах ДДУ поли в туалеті миють:
517. НА харчоблоці в ДДУ генеральне прибирання проводять:
518. Зміна піску в пісочницях на ігрових площадках ДДУ провадиться:
519. Паркан піску в ДДУ на виявлення яєць гельмінтів провадиться:
520. Дезінфекційні заходи в помешканнях повітряного судна проводять при температурі:
521. Профілактичної дезінфекції на борту літака піддають:
522. Дератизацію на борту повітряного судна проводять:
523. Дезінфекцію за епідпоказаннями на борту повітряного судна проводять після перебування на ньому:
524. Контроль за своєчасністю проведення профдезінфекції пасажирських вагонів покладається на:
525. Профілактичної дезінфекції підлягають:
526. Профілактична дезінфекція пасажирських вагонів підрозділяється на:
527. Інструктаж робітників дезінфекційної справи проводять:
528. Прання спецодягу робітників дезустанов дозволені:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів