Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

8. "Судова психологія"


1484. Чи є розумова відсталість неповнолітнього приводом для обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи?
1485. Які ознаки відставання в психічному розвитку неповнолітнього?
1486. Чи є встановлення або заперечення безпорадного стану потерпілої при розслідуванні статевого злочину завданням судово-психологічної експертизи (СПЕ)?
1487. Чи є ознаки вкрай підвищеного і раптово виникаючого емоційного перезбудження у зв'язку з афектом, що виникає раптово приводом для проведення судово-психологічної експертизи?
1488. Зазначте основні критерії афекта:
1489. Яким видом експертизи визначається вплив соматичних захворювань на психічну діяльність індивіда?
1490. У відношенні до яких осіб призначається комплексна психолого-психіатрична експертиза?
1491. Який вид експертизи може дати відповідь на питання: <Враховуючи стан психічного здоров'я обстежуваного і конкретні обставини справи, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій>?
1492. Який вид експертизи встановлює ознаки психічного захворювання, недоумства?
1493. В чому полягає основна відмінність кумулятивного афекта від фізіологічного?
1494. Якою експертизою з'ясовується наявність чи відсутність психічних розладів неповнолітнього звинувачуваного?
1495. Через що неповнолітній не може повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку і фактичний характер своїх дій?
1496. Чи може судово-психологічна експертиза відповісти на питання: <Чи знаходився звинувачений під час вчинення що йому інкримінують у стані афектуі>?
1497. Чи може судово-психологічна експертиза дати відповідь на питання: <Які мотиви злочину, що інкримінується звинуваченомуі>?
1498. Які етапи планування психодіагностичного дослідження при проведенні судово-психологічної експертизи?
1499. Що є підгрунтям для вирішення завдання диференціальної діагностики в експериментально-психологічному дослідженні при проведенні судово-психологічної експертизи?
1500. У відношенні яких процесуальних фігур проводиться судово-психологічна експертиза?
1501. Які є види судово-психологічних експертиз за місцем проведення?
1502. Чи є неосудність підставою звільнення особи, що вчинила суспільно небезпечні дії, від карної відповідальності та покарання?
1503. Назвіть основні відмінності судово-психологічної та судово-психіатричної експертиз:
1504. Назвіть психологічний (юридичний) критерій осудності:
1505. Що є юридичною підставою для проведення судово-психологічної експертизи?
1506. Чи входить до компетенції судово-психологічної експертизи відповідь на питання <Які індивідуально-психологічні відмінності звинуваченого сприяли здійсненню злочинуі>
1507. Права експерта-психолога:
1508. Ким визначається здатність свідка або потерпілого вірно сприймати обставини, що мають значення для справи, та давати про них правильні судження:
1509. Чи можна перед судово-психологічною експертизою ставити питання, пов'язані з діагностикою хибних свідчень:
1510. Для чого проводиться експертиза афекту у обвинуваченого під час вчинення дій, що йому інкримінуються:
1511. Для чого проводиться експертиза психічного стану особи, що наклала на себе руки?
1512. До якого предметного виду належить експертиза афекту у звинуваченого під час вчинення інкримінованих йому дій?
1513. Що є предметом дослідження судового психолога-експерта?
1514. Що є об'єктом дослідження експерта-психолога?
1515. Що є основним методологічним принципом дослідження психічної діяльності підекспертної особи?
1516. Які основні характеристики психодіагностики мають бути застосовані в судово-психологічній експертизі?
1517. Основні принципи системно-структурного підходу у судово-психологічній експертизі:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів