Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

7. "Психологічні проблеми психогігієни та психопрофілактики"


1439. Профілактика соматичних захворювань складається з:
1440. Назвіть основні принципи реабілітації психічних хворих:
1441. Для профілактики неврозів необхідно враховувати такі аспекти (за В.К. Мягер):
1442. Психогігієнічні аспекти в дитячому та підлітковому віці включають:
1443. Психогігієна дітей та підлітків спирається на базові дисципліни, а саме:
1444. Психогігієнічні заходи в дитячому та підлітковому віці спрямовано на:
1445. Психогігієнічні дослідження в дитячому та підлітковому віці спрямовані на:
1446. Комплекс медико-соціальних та психогігієнічних заходів у дитячому та підлітковому віці має грунтуватися на принципах:
1447. Первинна профілактика девіантної поведінки в дитячому віці спрямована на:
1448. Первинна профілактика включає основні напрями:
1449. Методи і форми профілактики девіантної поведінки можуть бути:
1450. Соціальні чинники, що впливають на девіантну поведінку:
1451. Основні аспекти впливу мікросередовища на формування девіантної поведінки:
1452. Вторинна профілактика девіантної поведінки має такі основні напрямки:
1453. Допологова підготовка вагітних складається з низки заходів, спрямованих проти розвитку болю при пологах, а саме:
1454. Для профілактики рецидивів невротичних розладів необхідно:
1455. Назвіть основні принципи реабілітації психічно хворих (за М.М.Кабановим):
1456. Профілактичний напрям медицини має таку спрямованість і має на увазі зміну:
1457. З метою запобігання розвиткові нервово-психічних розладів проводять:
1458. Практична форма психопрофілактичної діяльності (<кризисна інтервенція>) спрямована на консультування
1459. Термін <гігієна> означає:
1460. Психогігієна спрямована на:
1461. Психопрофілактика спрямована на:
1462. Завданнями профілактики є:
1463. Під первинною психічною профілактикою заведено розуміти:
1464. Заходи, що їх відносять до психічної профілактики, спрямовано на:
1465. Під вторинною профілактикою заведено розуміти:
1466. Вторинна профілактика включає:
1467. Третинна профілактика спрямована на запобігання розвитку інвалідності при хронічних захворюваннях завдяки:
1468. Для профілактики психогенних розладів мають значення:
1469. Основний критерій відмежування психогенних захворювань від психічних порушень іншої природи:
1470. Завдання реабілітації полягає:
1471. Соціальна реадаптація - це:
1472. Унаслідок хвороби може залишитися дефект із різними рівнями компенсації, а саме:
1473. Рівень компенсації залежить від:
1474. Термін (за М.М.Кабановим), що вживається для позначення завдань соціального і трудового відновлення хворих:
1475. Етапами ресоціалізації є:
1476. Первинна профілактика порушень сексуального здоров'я і сексуальної дисгармонії має на меті:
1477. Завдання вторинної профілактики:
1478. Назвіть складові (етапи) системи профілактики порушень сексуального здоров'я:
1479. Скільки етапів (складових) містить система заходів, спрямованих на запобігання розладам сексуального здоров'я:
1480. Які заходи входять до завдань 1-го етапу профілактики:
1481. Основне завдання 2-го етапу психопрофілактики порушень сексуального здоров'я:
1482. Що таке психогігієна?
1483. Що таке психопрофілактика?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів