Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

1. "Загальні та теоритичні проблеми медичної психології"
2. "Методи дослідження в медичній психології"
3. "Патопсихологія та загальна психологія"
4. "Нейропсихологія"
5. "Медична психологія та різні медичні дисципліни"
6. "ПсихологІчнІ проблеми лІкування та реабІлІтацІї"
7. "Психологічні проблеми психогігієни та психопрофілактики"
8. "Судова психологія"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів