Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


30. Дитяча офтальмологія

1. "Фiзiологiя та основнi функцiї ока"
2. "Пошкодження органа зору"
3. "Рефракцiя та акомодацiя ока"
4. "Захворювання орбiти"
5. "Анатомiя органа зору"
6. "Глаукома"
7. "Патологiя кришталика"
8. "Захворювання рогiвки, дiагностика та методи лiкування"
9. "Патологiя сiтчастої оболонки"
10. "Патологiя склистого тiла"
11. "Патологiя сльозних органiв"
12. "Методи дослiдження"
13. "Захворювання повiк, кон'юнктиви та склери"
14. "Вроджена патологiя та пухлини ока"
15. "Косоокiсть"
16. "Нейроофтальмологiя"
17. "Експертиза працездатностi при захворюваннях ока"
18. "Захворювання судинного тракту"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів