Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

3. "Автономна частина периферичної нервової системи"


142. Найважливiшi функцiї автономної нервової системи (АНС):
143. В цiлому вплив симпатичної нервової системи можна визначити як
144. В цiлому вплив парасимпатичної нервової системи можна визначити як:
145. Анатомiчнi характеристики парасимпатичної нервової системи (ПНС):
146. Зазначте неправильнi положення щодо симпатичної нервової системи (СНС):
147. Чистим агонiстом aльфа-1-адренорецепторiв є:
148. Через бета-2-адренорецептори реалiзується:
149. Стимуляцiя aльфа-1-адренорецепторiв викликає наступнi ефекти, за винятком:
150. Стимуляцiя бета-1-адренорецепторiв викликає ефекти, за винятком:
151. альфа-Адренорецептори:
152. Активiзацiя симпатичного вiддiлу АНС здiйснює вплив на серце:
153. Симпатична нервова система:
154. Анатомiчнi (структурнi) особливостi симпатичної нервової системи:
155. Активізацiя парасимпатичної нервової системи здiйснює вплив на серце:
156. Ефект стимуляцiї симпатичної нервової системи:
157. Парасимпатичнiй нервовiй системi властиво:
158. Взаємодiя симпатичної (СНС) та парасимпатичної (ПНС) частин нервової системи:
159. Через активацiю бета-1-рецепторiв реалiзується:
160. альфа-Адренергiчнi структури переважають у судинних басейнах:
161. Ритм серця контролюється перш за все:
162. Функцiонально-структурнi особливостi симпатичної нервової системи (СНС):
163. бета-Адренорецептори мiстяться переважно в:
164. Дофамiновi рецептори мiстяться:
165. Якi з перерахованих засобiв здiйснюють вплив як на симпатичну, так i на парасимпатичну частини нервової системи?
166. Iннервацiя серця здiйснюється наступними структурами, за винятком:
167. Подразнення стовбурiв блукаючих нервiв може викликати:
168. Стимуляцiя симпатичної нервової системи викликає такi загальнi реакцiї з боку травної системи:
169. Вплив симпатичної стимуляцiї на вiнцевий кровообiг:
170. Зниження тонусу симпатичної нервової системи за рахунок виснаження медiаторiв викликають:
171. Дiя альфа-адреноблокаторiв проявляється всiма перерахованими ефектами, за винятком:
172. Активацiя бета-1-адренореактивних структур серця не супроводжується:
173. Зазначте неправильнi положення, щодо симпатичної нервової системи (СНС):
174. Через бета-2-адренорецептори реалiзується:
175. Норадреналiн:
176. Адреналiн:
177. Стимуляцiя бета-2-адренорецепторiв викликає такі ефекти, за виятком:
178. Неврони симпатичної нервової системи, якi iннервують тканини голови, в тому числi ока, розмiщенi у спинному мозку на рiвнi:
179. Неврони симпатиної нервової системи, якi iннервують легенi та стравохiд, розмiщенi на рiвнi:
180. Ендогеннi катехоламiни:
181. Ефекти ацетилхолiну, якi посилюються застосуванням прозерину:
182. Застосування бета-адреноблокаторiв може мати позитивний терапевтичний ефект у випадках:
183. бета-2-Адренорецептори:
184. альфа-Адренорецептори:
185. Aктивацiя бета-адренорецепторiв забезпечує реакцiю органiзму на екстремальні ситуацiї шляхом:
186. Вибiркову стимуляцiю бета-2-адренорецепторiв викликає:
187. До aльфа-адреноблокаторiв належать:
188. Парасимпатична стимуляцiя серця:
189. Симпатична стимуляцiя серця:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів