Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

23. "Наказ МОЗ України №303 від 08.10.97р."


2041. Якi умови вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. необхiднi для органiзацiї анестезiологiчного вiддiлення без лiжок для ІТ?
2042. Анестезiологiчнi вiддiлення з лiжками для iнтенсивної терапiї вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. рекомендується органiзовувати:
2043. Вiддiлення iнтенсивної терапiї загального профiлю вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. рекомендовано органiзовувати:
2044. В яких структурних пiдроздiлах служби анестезiологiї вiдповiдно до наказу №303 МОЗ України вiд 08.10.97р. рекомедовано органiзовувати експрес-лабораторiї:
2045. Яку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв рекомендовано для опiкових вiддiлень?
2046. Яку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв рекомендовано для загальнохiрургiчних, акушерсько-гiнекологiчних вiддiлень?
2047. Яку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв рекомендовано для офтальмологiчних та отоларингологiчних вiддiлень?
2048. Яку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв рекомендовано для дитячих загальнохiрургiчних вiддiлень?
2049. Яку кiльiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв рекомендовано для лiкарнi на 75 лiжок хiрургiчного профiлю для дорослих?
2050. Яку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв рекомендовано для лiкарень, що забезпечують екстрену медичну допомогу, з не менше нiж на 100 лiжок хiрургiчного профiлю?
2051. У яких структурних пiдроздiлах служби анестезiологiї вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. рекомедовано органiзовувати експрес-лабораторiї, що не входять до складу загальної лабораторiї
2052. У вiддiленнях IТ та у вiддiленнях анестезiологiї з лiжками для IТ вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. рекомендовано один цiлодобовий пост лiкаря-анестезiолога на кiлькiсть лiжок:
2053. Для цiлодобового посту лiкаря-анестезiолога вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. передбачено таку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв:
2054. За наявностi у вiддiленi IТ 12 - 15 лiжок вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. передбачається кiлькiсть цiлодобових постiв лiкаря:
2055. Посада завiдувача анестезiологiчного вiддiлення вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. встановлюється:
2056. Посади медичних сестер анестезiологiчного вiддiлення вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. впроваджуються з розрахунку:
2057. Вiддiлення IТ можуть бути вiдкритi:
2058. Виберiть неправильну вiдповiдь щодо прав лiкаря-анестезiолога
2059. Якою має бути максимальна кiлькiсть лiжок у палатах IТ вiддiлень анестезiологiї та вiддiленнях IТ?
2060. Хто визначає необхiднiсть переведення хворих до вiддiлення IТ або вiддiлення анестезiологiї з лiжками для IТ?
2061. Хто визначає можливiсть переведення хворих з вiддiлення IТ до профiльного вiддiлення?
2062. У лiкувальному закладi є загальнохiрургiчне вiддiлення на 75 лiжок. Яка кiлькiсть посад лiкарiв-анестезiологiв має бути в цьому вiддiленнi?
2063. Яку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв передбачено вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. в опiковому вiддiленнi на 50 лiжок?
2064. Яку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв передбачено вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. в онкодиспансерi на 350 лiжок з 150 лiжками хiрургiчного профiлю?
2065. В ЦРЛ всього 55 хірургiчних лiжок.Скiлькi штатних посад лiкарiв-анестезiологiв може мати така лiкарня?
2066. Скiльки штатних посад лiкарiв-анестезiологiв передбачено для виконання IТ у вiддiленнi IТ на 11 лiжок?
2067. Скiльки штатних посад медичних cестер передбачено в палатах IТ?
2068. Яким стане штат лiкарiв вiддiлення анестезiологiї та IТ пiсля призначення завiдувача, якщо загальна кiлькiсть штатних посад анестезiологiв становить 13?
2069. Скiльки штатних посад сестер-анестезисток передбачено у штатi лiкарнi на 150 хiрургiчних лiжок та палат для IТ на 6 лiжок?
2070. Скiльки штатних посад молодших сестер передбачено у штатi лiкарнi з вiддiленням анестезiологiї з палатами для IТ на 6 лiжок?
2071. До приймального вiддiлення лiкарнi доставлено хворого в агональному станi з онкологiчним захворюванням. Тяжкiсть стану зумовлена основним патологiчним процесом. Чи пiдлягає хворий лiкуванню у вiддiленнi IТ
2072. Вiдповiдно до наказу МОЗ України №303 вiд 08.10.97р. може бути органiзовано анестезiологiчну групу:
2073. Яку кiлькiсть штатних посад лiкарiв-анестезiологiв рекомендовано в кардiохiрургiчних, торакальних, фтизiохiрургiчних вiддiленях?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів